top of page

חשיפה דעת הריי"ץ נגד הציונות הדתית

למען אחי ורעי! הנה לאחרונה קמים להם כל מיני סופרים חדשים שמנסים לשכתב את ההיסטוריה החרדית מחדש ולהציג שברחוב החרדי היתה הסכמה עם התנועה הציונית הכפרנית (עפ"ל).


ולכן ראוי לחשוף כאן פסק הלכה ברור מאת כ"ק האדמו"ר מחב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורזאהן זיע"א, נגד הציונות הדתית דאז על כך שניסו לפתוח מוסד חינוך לכפירה תחת השם 'תלמוד תורה' ע"מ לצוד נפשות ישראל, להלן דב"ק קול-קורא נגד הפעילות של הציונות-הדתית בירושלים ובכלל, המכתב המקורי התפרסם בחודש שבט ה'תרפ"ב ונשנה כמה פעמים (מובא מתוך קול ישראל, שנה י"ט, גליון לד, עמ' 1, כ"ט איר ה'ת"ש):

'דברי כ"ק האדמו"ר מליבאוויטש (שליט"א) [זיע"א]

כבוד הרבנים הגאונים ראשי אבות בד"צ אלופי הישיבות, מרביצי התורה, אחוזי האורים, מנהלי הכוללים ומוסדי הקודש, אשר בארצות הקודש תובב"א, ד' עליהם יהי' ויתענגו על טוב ישראל, לשלום אין קץ ולברכה אין סוף.

קראתי מחאה כללית הערוכה מאת השומרים בקודש. ד' עליהם יחי' נגד המזרחים מנאצי הוי' אשר יצאו בקסמי נוכל לגנוב לב ישראל לבנות - היל"ת - באבני רעלם ועצי ארסם, תלמוד תורה לבני ישראל בירושלים עיה"ק תובב"א. למען ללכוד את שם הקדש הלזה נפשות תמימות ברשת משחתם[1], בשם כל היראים החרדים לדבר ד', זו תורה תמימה המסורה ונתונה במסורת אבות העולם, אשר בשם חסידי חב"ד יקראו בכל מכתבי הארצות, הנני משתתף עם כבוד הרבנים והאלופים הנעלים השם עליהם יהי', 'המנגדים והמוחים נגד המזרחים' והדומים להם, אשר לא ברוח התורה יהלכון, ובאתי להודיע עם הספר אשר ינזרו בית ישראל מהמחולל הרע הזה 'צא טמא מעל פני אדמת הקדש מכל פנות העם עם קדוש השלטים עם ד' ותורתו' - יקרא לו ויכתב לדורות אשר לא יבוא מנאץ ומכחש בקהל ד'. התחזקו אלופי הארץ, התחזקו בשם הוי', בעד התורה התמימה, כער טחרת עם קודש ובעד קדושת ארץ השמורה לנו רק לתורה ותעודה, ד' אלקינו יהי' עמכם! ובערת הרע מקרב הארץ.

תקעו בשופר גדול והודיעו במחנה העברים ד' עליהם יהיה כי בא שודד להמית ח"ו את ילדי אחינו, עד עתה בנו להם בתי ספר, וידע כל ישראל להשמר מהם, וכהיום גונבים לב ישראל התמימים ומכחשים לאמור תורה הננו נותנים לפניכם הא לכם תלמוד תורה. הזהירו את בני ישראל היו להבדל ולהנזר מעדתם.

והאלוקים אשר הציל ומציל אותנו בכל עת ובכל נפשינו מקום מכף מעול וחומץ ואשר פדה מכל צר נפשינו הוא ישלח מלאכי החיים, השלום, הברכה והצלחה, לשמור את עדתו עמו ונחלתו הנתונה ע"י, ויפקח עיני כל ישראל להכיר את האמת, ואין אמת אלא תורה תמימה המשמחת לב כל ישראל, ויקבלו החוה"ש והברכה כאות נפשם ונפש המכבד מרביצי תורה תמימה ומחבבי קודש, אוהב וריע להעומדים על משמרתם באמונה טהרה ברגשי יקר ובברכה כפולה,

יוסף יצחק שניאורזאהן.
אבל מה שקרה אח"כ הוא עוד יותר מזעזע, במקום להתייחס לגופו של עניין קם לו אחד מלבלרי הציונות הדתית, ובעוד כמה ארגונים מפוקפקים, והחליט לכתוב מאמר מלא חירופים וגידופים באצטלא דאהבת ישראל ואהבת הארץ, בשם 'על הצדיקים ואל החסידים' וכמובן התגובה לא איחרה לבוא וחסידי חב"ד בארה"ק כמובן ופישמן זכה לקבל קיטונות של בזיונות, ואף מוסדות חב"ד בארה"ק הוציאו כרוז בו הם מגנים את פישמן-מימון, כרוז בשם 'מחאה נמרצת', וזלה"ק:

ב"ה

מחאה נמרצת

באספת ראשי עם חכמי ורבני קהלת קודש עדת חב"ד יצ"ו בא"י :

ראשי ומנהלי כולל חב"ד, מנהלי וחכמי ישיבת תורת אמת, חכמי ישיבת צמח צדק. מנהלי ישיבת אחי תמימים, בין בתי הכנסת חב"ד בכל ערי ומושבות א"י שמענו בהזדעזעות את מאמרו המחוצף של ה' יהודא ליב הכהן פישמן בעתון במישור, אשר בו הוא מחרף מערכות אלקים וישראל, כ"ק גאון ישראל וקדושו ראש גולת אריאל מרן אדמו"ר שליט"א מליובויטש, דברי בוז ונבלה כאלה ראויים לשונאי ישראל מסוגו של היטלר ימח שמו, וראוי לקרוע עליהם, וחרפה היא לעם ישראל שיצא ממנו טיפוס מכוער כזה.

למטה מכבודנו לטפל בדבריו המחוצפים ואלו היתה יד ישראל תקיפה היה ראוי לנדוי ושמתא אף שהוא לגלג בפרסום על כחו של חו"ג, אנן בדידן כמאמר חז"ל שדיא אגנובתא דכלבא וכו'[2], וקוב"ה תבע ביקריה דצדיקיא.

הנהלת כולל חב"ד הנהלת ישיבת תורת אמת הנהלת ישיבת צמח צדק

מקום החותם מקום החותם מקום החותם


הנהלת ישיבת אחי תמימים ב"כ בתי הכנסת של חב"ד בא"י

מקום החותם מקום החותם

דפוס צוקרמן, ירושלם______________________________________

[1] דהיינו שבכך ניכר שהוא ממשיך את המסורת של אביו הרבי הרש"ב זיע"א.

[2] מס' מועד קטן, דף יז


כ"ק האדמו"ר מחב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורזאהן זיע"א, נגד הציונות הדתית דאז על כך שניסו לפתוח מוסד חינוך לכפירה תחת השם 'תלמוד תורה' ע"מ לצוד נפשות ישראל, להלן דב"ק קול-קורא נגד הפעילות של הציונות-הדתית בירושלים ובכלל
כ"ק האדמו"ר מחב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורזאהן זיע"א, נגד הציונות הדתית דאז על כך שניסו לפתוח מוסד חינוך לכפירה תחת השם 'תלמוד תורה' ע"מ לצוד נפשות ישראל, להלן דב"ק קול-קורא נגד הפעילות של הציונות-הדתית בירושלים ובכלל


פוסטים קשורים

הצג הכול

נפל דבר בישראל

למען אחי ורעי! נפל דבר בישראל ביום שלישי, ערב חג השבועות, בשעה 12:58 הצביעו חברי הקואליציה כולל כל חברי הכנסת הלכאורה ''החרדים" על החלת דין רציפות לחוק הגיוס של גנץ מהכנסת הקודמת יו''ר הכנסת הכריז שבר

1 Comment


יישר כח, הנני מפרסם בעז"ה.

Like
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page