כרך ד' - אחרונים ספרדים להורדה לחץ כאן

nedarim.png

אנו מעוניינים להוציא לאור את כל הכרכים ועלויות הדפוס יקרות.
ולכן, על מנת שנצליח להוציא לדפוס את כל הכרכים,
כל תרומה תתקבל בברכה.

חכם צדקה חוצין,מקיץ נרדמים
בן איש חי,יוסף חיים הבבלי
רבי מרדכי שרעבי,תפלה למשה
רבי יחיא סינואני,יהוד

חכמי טוניס. 272

משנת ה'ת"ק עד ה'תקצ"ט. 272

רבי שמואל שמאמא 'קרן הצבי' 272

רבי יהודה נג'אר 'שבות יהודה' 272

רבי אהרן פרץ 'בגדי אהרן' 273

רבי ברוך פיטוסי 'מקור ברוך' 276

משנת ה'ת"ר עד ה'תרצ"ט. 277

רבי צמח הכהן 'נאוה קודש' 277

רבי שאול הכהן אברי"ש 'מוהרש"ך' 'לחם הבכורים' 279

רבי רחמים בוכ'ריץ 'קול בכיי' 283

הסכמת רבני ג'רבא על הספה"ק מאין יבא.

רבי חיים הכהן 'נאוה קדש ונקדות הכסף על שה"ש' 284

רבי יעקב הכהן מג'רבה 'מעיל יעקב' 285

רבי רחמים חורי השני 'קרית ארבע' 285

רבי שאול נחמיאש. 287

ויאמר שאול. 287

ויגד לשאול. 288

רבי יהודה גיז 'נחלי יעקב' 288

רבי כל'פאני הכהן 'כרם חמדה' 290

רבי פינחס רחמים חדאד 'ויעמד פינחס' 

רבי יעקב חדאד 'גואלי חי על הגש"פ' 291

משנת ה'ת"ש עד ימינו אנו 293

רבי יעקב עזיזי חדאד 'בית יעקב' 293

כנף רננים. 293

בית יעקב. 293

רבי מקיקץ 'גוצא' ישראל חדאד 'אשביע לחם' 294

רבי יצחק כמוס עזיזי חדאד 'פתח השער'

רבי יצחק טייב 'ויזרע יצחק' 296

רבי שמעון הכהן 'מעשה חושב' 297

רבי ציון כהן 'יושיע ציון' 298

רבי מצליח מאזוז 'שו"ת איש מצליח' 299

רבי רפאל כדיר צאבן 'מגיד דבריו ליעקב' על הגש"פ. 300

רבי בועז חדאד 'ויאמר בועז' 301

רבי סוסו יוסף הכהן (העה"ח הספרדית) 

רבי חיים ניסים חזקיה חורי 'חן וחסד' 304

רבי יעקב שכנזי (העה"ח הספרדית) 304

חכמי עירק. 306

משנת ה'ת עד ה'תצ"ט. 306

רבי משה בנימין מבגדאד 'מעשה רב' 306

רבי יעקב בר יוסף הרופא 'משמרת הקודש

רבי יחיא משה עבודי 'דורש בעדי' 313

משנת ה'ת"ר עד ה'תרצ"ט. 313

רבי יוסף חיים הבבלי 313

אבן שלימה על שה"ש. 313

בן איש חי הלכות. 313

בן איש חי דרשות. 315

בן איש חיל. 315

דעת ותבונה. 316

עוד יוסף חי 317

בן יהוידע על הש"ס. 317

ידי חיים. 324

רבי יחזקאל עזרא הלוי 325

ערוגת הבושם. 325

תהלה ותפארת. 325

רבי יצחק אברהם שלמה מבגדאד 'צלח רכב' 326

רבי יצחק נסים ורבי יחזקאל ח' שמואל 'לקח טוב' 327

רבי שלמה בכור חוצין 'מעשה נסים' 327

רבי יאודה פתייה. 328

כתר צדיק. 328

זוהר סבא דמשפטים עם פירוש מתוק לנפש. 329

רבי מנשה שהרבני 'אגדה מקובצת' 334

משנת ה'ת"ש עד ימינו אנו 335

רבי צדקה חוצין 'מקיץ נרדמים' 335

רבי יעקב מוצפי (גאב"ד העה"ח הספרדית)

רבי ששון לוי 344

חכמי אפגניסטן 345

רבי שמואל גרג'י 345

רבי לוי משיח. 346

חכמי פרס. 351

רבי רחמים ראובן הכהן מלמד שיראזי 351

כסא רחמים. 351

צדקה ורחמים. 351

רבי בן ציון אבא שאול. 352

רבי יוסף המדאני הכהן 355

רבי משאללה גולסתאני-נז'אד. 358

חכמי הודו 359

רבי שלמה תווינא מכלכתא. 359

חנוכת הבית לדוד. 359

נופת צופים. 360

חכמי תימן 361

הקדמה. 361

משנת ה'שכ"ה עד ה'תרצ"ט. 362

סידור תכלאל. 362

רבי ישראל הכהן מצ'ובירה 'מדרש סגולת ישראל' 362

רבי שלום שבזי 363

מדרש חמדת הימים. 363

פיוטים. 366

רבי יחיא צאלח (מהרי"ץ) 'חלק הדקדוק'

רבי שלום שרעבי 'רש"ש' 367

רבי יהודה ג'ספאן 'מנחת יהודה' 370

רבי רפאל אברהם שלום מזרחי דידיע שרעבי 'רא"ש' 371

הרדר"ץ נר"ו 'הגה על מדרש תלפיות' 372

רבי חיים קרח 'החיים והשלום' 372

בית דין צנעא. 373

רבי שמואל ישועה 'ברכת יוסף' 376

רבי סעדיא צפירה 'כסף צרוף' 376

רבי יחיא ערוסי הלוי 'אמונת ה". 379

כי"ח בתימן והפצת הכפירה נגד הזוה"ק (דרדעים) 379

משנת ה'ת"ש עד ימינו אנו 381

רבי יוסף צ'וראני 381

'אימרא נאה' ו'מעשה רב' 382

רבי בנימין כובאני 383

רבי סעיד אלעזיירי 383

רבי סאלימאן מעודה אלגריידי 383

רבי סאלם מתנא. 383

רבי אברהם שרעבי 384

רבי אברהם סייבהי 384

רבי יצחק כהן 385

רבי מנחם מנשה בנין 385

רבי יחיא חווה. 385

רבי חיים יחיא סינוואני 385

רבי מרדכי שרעבי 387

רבי חיים כסאר. 390

רבי בנימין שרעבי 392

 

חכמי ספרד ופורטוגל. 393

רבי יצחק כהן 393

 

חכמי צרפת. 394

רבי אברהם חי די-קולוניא. 394

חכמי הולנד. 396

רבי שאול הלוי מורטרה 'גבעת שאול' 396

רבי יעקב שׂשׂפורטשׂ 'ציצית נובל צבי' 397

פלאי 'באר הגולה' 400

רבי משה ישראל דמירקאדו 'פירוש ספר קהלת ותהלים' 404

רבי יצחק חיים כהן מהחזנים 'עת קץ' 405

ר' צבי הירש לעהרן ור' אליהו אברהם פרינץ. 407

ר' עקיבא לעהרן 408

חכמי אנגליה. 409

רבי רפאל מילדולה (מתלמידי החיד"א) 409

רבי דוד מילדולה 'קיצור ציצת נובל צבי' 410

חכמי סודאן 413

רבי שלמה מלכה. 413

סוף דבר הכל נשמע את-האלקים ירא. 414

חכמי יוון 124

מתלמידיו של רבי יוסף טאייטצ'ק (שנת ה'ר עד ה'תש"ט) 124

רבי שמואל די-מדינה 'שו"ת מהרשד"ם' 124

משנת ה'ת עד ה'תצ"ט. 124

רבי משה די בושאל 'ישמח משה' 124

תיאור מתוך הספר 'גדולי שלוניקי לדורותם' 

רבי יוסף דוד. 126

לחם הפנים. 126

יקרא דשכבי 128

משנת ה'ת"ק עד ה'תקצ"ט. 132

רבי חיים אמריליו 'יד משה' 132

רבי מאיר ביקיאם. 133

גולל אור. 133

מאיר לארץ. 134

מגן אבות על מסכת אבות. 134

מאיר בת עין 134

רבי ניסים שביליו 'מעשה נסים' 135

רבי חיים וארשאנו 'יגל יעקב' 135

רבי שמואל שולם 'מלך שלם' 136

רבי יצחק ארגואיטי 'ילקוט מעם לועז, חומש דברים' 137

רבי שלמה מולכו 'שמן משחת קודש' 137

רבי שם-טוב שאול 'דרוש לכבוד רבי שלמה בולה' 145

רבי רפאל אשכנזי 'ספר הנוגה' 145

רבי נסים חיים יעקב מרגונטו 'דרכי שלום' 

משנת ה'ת"ר עד ה'תרצ"ט. 147

רבי יהודא הכהן 'אשמורת הבקר על הזוה"ק'

רבי יוסף מורדוך 'נפש יוסף' 149

רבי יצחק הכהן חסיד 'גן נעול על שה"ש' 

חכמי מרוקו 152

משנת ה'ש עד ה'שצ"ט. 152

רבי מרדכי בוזגלו מדרעא 'מעיינות החכמה' (מעין החכמה) 152

רבי שאול שמואל סירירו 'דרושי מהרש"ש סירירו' 152

משנת ה'ת עד ה'תצ"ט. 157

רבי יעקב ן' צור 'ויקרא יעב"ץ' 157

רבי יוסף צרפתי 'יד יוסף' 158

רבי מרדכי עטייא 'מר דרור' 160

רבי חיים ן' עטר 'אור החיים הק". 160

אור החיים עה"ת. 160

ראשון לציון על הנ"ך. 168

חפץ ה' על הגמרא. 169

רבי שמואל די אבילה 'אוזן שמואל' 169

רבי מרדכי אצבאן 'זובח תודה' 170

משנת ה'ת"ק עד ה'תקצ"ט. 170

רבי יוסף פינטו 'לקח טוב' 170

רבי שלום בוזגלו 'כסא מלך' 172

כסא מלך על תיקוני הזוהר. 172

מקדש מלך על הזוה"ק. 177

רבי רפאל ברדוגו 'המלאך רפאל' 'מי מנוחות' 177

רבי יוסף ן' אדהאן 'שופריה דיוסף' 178

משנת ה'ת"ר עד ה'תרצ"ט. 179

רבי יוסף נסים ן' אדהאן 'מעשה בראשית' 

רבי דוד הכהן סקלי 'לך דוד ולדוד ברוך' 183

לך דוד ולדוד ברוך. 183

ילקוט דוד באהל דוד. 190

רבי שאול ישועה אביטבול 'אבני שי"ש' 192

רבי יוסף מאמאן 'חירגא דיומ"א' 193

רבי יעקב אביחצירא 'אביר יעקב' 193

שערי ארוכה. 193

בגדי השרד על הגדה של פסח. 195

יגל יעקב. 196

רבי יצחק אביחצירא. 196

יגל יעקב. 196

רבי רפאל אלעזר אבן טובו הלוי 'שו"ת פקודת אלעזר' 197

רבי שמואל בן קיקי 'קולו של יעקב' 198

רבי יוסף ארוואץ 'הוד יוסף' 199

משנת ה'ת"ש עד ימינו אנו 199

רבי דוד הכהן 'כוס ישועות' 199

רבי שמואל ן' דנאן 'דשנת בשמן' 200

רבי יהודה ן' דנאן 'וזאת ליהודה' 202

רבי שמואל טולדאנו 'טיול בפרדס החכמה' 

רבי דוד אביחצירא 'רישא וסיפא' 215

רישא וסיפא. 215

רבי שלום אביחצירא. 216

כלי כסף עה"ת. 216

דברי שלום על נ"ך. 217

זהב שבא על תהלים. 220

כף אחת על הש"ס. 232

רבי ישראל אביחצירא 'הבבא סאלי' 235

מעשה רב. 235

כרזות וקול קורא. 237

רבי מאיר אביחצירא 'בבא מאיר' 239

רבי אלעזר אביחצירא 'בבא אלעזר' 240

רבי ניסים פרץ 'פרדס ניסים' 241

רבי דוד חנני' פינטו 242

פחד דוד על התורה. 242

שמחת דוד על הגדה של פסח. 243

רבי יאשי' יוסף פינטו 244

רבי משה עבדלחק. 244

שו"ת דברי עלמ"א. 244

קונטרס דברי עלמ"א. 246

רבי משה אבגי 'חכמת המצפון' 252

רבי חיים בן סניור 'אמרי חן' 253

חכמי טנגי'ר. 255

רבי מנחם עטיאה 'נסיך הזהר' 'נר מערבי' 255

חכמי לוב. 256

רבי שמעון לביא 'כתם פז' 256

רבי מסעוד חי רקח 'מעשה רקח על הרמב"ם' 258

רבי אברהם כלפון 'חיי אברהם' 258

רבי מסעוד חי רקח 'קולו של יעקב' 259

רבי אליהו בכור חזן 'זכרון ירושלם' 259

רבי יצחק גויטע 'שדה יצחק' 260

רבי ג'ינו גיעאן 'גינת נוי' 260

רבי אברהם כלפון 'עטרת שלמה' 261

חכמי אלג'יריה. 266

רבי אברהם בושרה 'ברית אברהם' 266

רבי דוד מועטי 'שלל דוד' 266

רבי מסעוד זג'ביב 'אל-חסיד' 'זרע אמת' 267

רבי יהודה שוקרון 'החותמת והפתילים' 269

רבי כלפה גיג' כלפה 'כג"ן הירק על תיקוני הזוה"ק'

מודעת זאת בכל הארץ. 3

תוכן עניינים. 4

מקרא סימנים. 11

חכמי איטליה. 12

תלמידי הרמ"ק באיטליה. 12

רבי מנחם עזריה מפאנו 12

עשרה מאמרות. 12

גלגולי נשמות. 14

יונת אלם. 16

מאמר מאה קשיטה. 17

מאמר הנפש. 17

שבחי הצדיק. 18

ממגורשי ספרד עד שנת ה'ש"פ. 19

רבי עזריה פיגו 'בינה לעתים' 19

רבי יהודה עוזיאל 'בית העוזיאלי' 23

רבי שמחה לוצאטו 'מאמר על יהודי ונציה'

רבי שמואל הכהן 'תורה אור' 24

רבי יעקב די אלבה 'תולדות יעקב' 24

רבי שמואל אבוהב 'רשב"א' שו"ת 'דבר שמואל' 25

תלמידיו ותלמידי תלמידיו של הרמ"ע מפאנו 29

רבי אהרן ברכיה ממודינה 'מעבר יבק' 29

רבי חנניה ממונציליסי 'תהלות יי' על פרק שירה' 29

רבי אליעזר נחמן פואה 'מדרש בחידוש

רבי שבתי באר 'שו"ת 'באר עשק' 31

רבי משה זכות (דור שני לתלמידי האר"י הק') 36

הגהות לספר הכוונות. 36

פירוש הרמ"ז על הזוה"ק. 36

רבי בנימין הכהן וויטאלי (דור שלישי לתל' האר"י הק') 39

אלון בכות על מגילת איכה. 39

גבול בנימין, חלק א' 41

גבול בנימין, חלק ב' 44

גבול בנימין, חלק ג' 45

תלמידי רבי בנימין הכהן וויטאלי (דור רביעי לתל' האר"י) 48

רבי אביעד שר שלום באזילה 'מחבר אמונת חכמים' 48

רבי שמשון חיים נחמני 'זרע שמשון' 48

משנת ה'שצ"ט עד תקופת הרמח"ל. 51

רבי חנניה אליקים ריאיטי 'מנחת חנניה' 

רבי שלמה ממאריני 'תיקון עולם' 51

רבי שמואל דוד אוטולנגו 'מעיל שמואל' 52

רבי יצחק חזקיה למפרונטי 'פחד יצחק' 52

רבי יחיאל חיים ויטרבו 'יחיו דגן' 53

רבי רפאל עמנואל חי ריקי 55

רבי ישמעאל הכהן ממודינא 'שפת אמת' 

שפת אמת. 57

אגרות ומכתבים. 59

רבי משה חיים לוצאטו ובית מדרשו 59

מסילת ישרים. 59

אדיר במרום. 60

דעת תבונות. 60

כתובתו של רמח"ל וסודה. 61

תקט"ו תפילות. 62

תיקונים חדשים. 65

רזין דגנזין 65

קיצור הכוונות. 65

רבי משה דוד וואלי (תלמיד-חבר של הרמח"ל) 67

אור עולם על חומש בראשית. 67

ברית עולם על חומש שמות. 67

עבודת הקודש על חומש ויקרא. 68

משנה תורה על חומש דברים. 69

תשועת עולמים על ספר ישעי' 72

ממלכת כהנים על יחזקאל. 75

ביאור תרי עשר על דרך הפרד"ס. 75

ביאור לתהלים על דרך הפרד"ס. 76

ביאור למשלי על דרך הפרד"ס. 80

ביאור לשה"ש על דרך הפרד"ס. 82

עת לחננה, כרך א' 85

עת לחננה, כרך ג' 86

עת דודים על שיר השירים. 87

ספר הגאולה על מגילת רות. 89

ביאור קהלת על דרך הפרד"ס. 91

ההנהגה על מגילת רות. 92

שבעים פנים (ידוע גם בשם ע' תיקונין) 93

ספר הליקוטים חלק א' 94

ספר הליקוטים חלק ב' 95

רבי ישראל חזקיה טריויס 'רזין דגניזין' (תלמיד-חבר של הרמח"ל) 96

המשך חכמי איטליה משנת ה'ת עד ה'תקצ"ט. 96

רבי יעקב פראנסיש ורבי עמנואל פראנסיש 'צבי מודח' 96

רבי דוד חיים פַּארְדוֹ 97

למנצח לדוד על הש"ס. 97

משכיל לדוד על פירש"י 97

ספרי דבי רב על מדרש ספרי 98

רבי בנימין איספינוזא 'נופת צופים על הגש"פ

רבי אליהו הלוי 'בן בגימטריא אליהו' 99

רבי בן-ציון רפאל הכהן פריצי 'פתח עינים'

רבי אליהו בן אמוזג 'ישראל והאנושות' 

טעם לש"ד. 100

קנה אברהם. 100

רבי חי משה פג'וטו 'ויחל משה' 101

הספה"ק מאורעות צבי 101

רבי דוד זכות ממודינא 'זכר דוד' 102

משנת ה'ת"ר עד ה'תרצ"ט. 103

רבי מרדכי גלנטי 'דברי מרדכי' 103

רבי ישראל משה חזן 'משי"ח' 106

קנאת ציון 106

נחלה לישראל. 107

רבי משה יצחק אשכנזי 'הואיל משה' 108

חכמי מצרים. 109

מגורי האר"י הק' במצרים. 109

רבי חיים כפוסי 'בעל הנס' 109

משנת ה'ת"ר עד ה'תרצ"ט. 109

רבי אליהו למשפחת ישראל 'מחנה ישראל'

רבי שלמה חזן 'שער הקדים' 110

רבי יצחק שרים

הד"ר העז"ר 111

לקוטים מפרדס. 113

רבי מסעוד בנימין 'לקט שכחה' 113

רבי יהודה חיים הכהן מסלתון 'קול יהודא'

חכמי בולגריה, בוסניה וקרואטיה. 116

רבי יהודה סיד 'נר מצוה' 116

רבי אליעזר פאפו 'פלא יועץ' 116

פלא יועץ. 116

אלף מגן 121

רבי אברהם פינסו 'תולעת שני' 121

רבי אברהם מוסאפיא 'תהלה לדויד' 122

רבי יוסף יקואל 'מטה יוסף' 122

רבי אברהם רומנו 'מירקאדו' 123

רבי בן ציון אבא שאול,פרס,אור לציון

וְדִרְשׁוּ אֶת שְׁלוֹם הָעִיר אֲשֶׁר הִגְלֵיתִי אֶתְכֶם שָׁמָּה וְהִתְפַּלְלוּ בַעֲדָהּ אֶל יְהוָה כִּי בִשְׁלוֹמָהּ יִהְיֶה לָכֶם שָׁלוֹם. (ירמי' כ"ט ז')

רַבִּי חֲנִינָא סְגַן הַכֹּהֲנִים אוֹמֵר, הֱוֵי מִתְפַּלֵּל בִשְׁלוֹמָהּ שֶׁל מַלְכוּת,

שֶׁאִלְמָלֵא מוֹרָאָהּ, אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ חַיִּים בְּלָעוֹ. (מסכת אבות פרק ג משנה ב)

​accepted achievements Ahad Ha-am American anti-Semitism Arabs assimilation Assyria attitude Balfour Declaration become believe British century Christiancommandments course create cultural Diaspora Eastern Europe Emancipation Enlightenment ethical European evil existence external fact faith feeling force fulfillment GentileGerman ghetto hand Harry Golden Haskalah Hebrew Herzl Holy hope hostility human idea ideal influence Israel Jewish history Jewish nationalism JewryJudaism labor land Leon Uris liberal live Lord majority Marx Maskilim ment Messiah minority modern moral nationalist natural nerve of failure Neturei Karta never Nietzsche orthodox Jews Palestine philosophy political problem Prophets Rabbi race realize rejection religious Revisionist Rosa LuxemburgRussian sages sense social society Spinoza spiritual struggle Superman survival Talmud territory thought tion tional Torah tradition transvaluation of valuestribal true truth Uris whole words World Zionist Organization Yisroel Zion Zionist movement Zionist OrganizationTorah   Judaism  Three Oaths   Baal Shem Tov    Satmar    Neturei Karta     yalkut hishbati etchem   Leshon HaKodesh    Amram Blau  Zionism   Hasidic Judaism    satmar    Six-Day War    State of Israel            Shalosh Shavuot   National Religious    Agudath Yisroel    Torah vodaath Torah vodaas  Zalman Leib  moshe   Williamsburg         Song of Songs Tanakh   Lakwood Yeshiva  Boro Park  Bnei Brak Peleg Der Blatt      Satu Mare    eidah charedis  Aaron Teitelbaum  meah shaerim Agudath Israel   Eretz Yisrael    galut geula geulah  zionists Herzl Aguda menachem porush  Yossele Schumacher     Bnei Yoel   Judaism  vayoel moshe    Land of Israel    Der Yid    Ashkenazi   Orthodox Judaism    false   true  torah  Talmud    jews    Malkhut shel Khesed  Yiddish   Hebrew languge  Brooklyn   Central Rabbinical Congress    Al HaGeulah VeAl HaTemurah   Divrei Yoel  Dibros Kodesh    Shomer Emunim  Rashi  rambam    mikveh    tznius   Halakha   Jewish law   mechitza    Mosad Keren Hatzole     Rav Tuv    British Mandate  National Religious haredi   The Union of Orthodox Jewish Congregations of America  OU  Judea and Samaria Religious Zionism  Kiryas Joel   right-wing      Neo-Zionism    Kippah seruga   Holocaust  political parties elections    knitted skullcap   Mizrahi United Torah Judaism  Israel Defense Forces   Degel HaTorah    idf Shas Israeli Haredim and Zionismשלוש השבועות         יידישקייַט     שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ   חיסונים     קורונה   covid    כתר   מגפה  לדחוק את הקץ     שלושה שבועות     השואה שואת אירופה אינקוויזיציה    גזירת הגלות   ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה         בני ברק  מדינת ישראל      אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא    הפלג הירושלמי    שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא   פיגועים     שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה      מאה שערים   בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     הרב יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה  הרבנית רות בלוי            רבי עמרם בלוי    בני נח    שבע מצות בני נח            רבי אהרן קצנלבויגן                העדה החרדית דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד אתחלתא דגאולה             משיח בן יוסף     יוסל'ה שוחמכר    ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד     קירוב לבבות     רמב"ם אגרת תימן    רות בן דוד  ושל