כרך ד' - אחרונים ספרדים להורדה לחץ כאן

nedarim.png

אנו מעוניינים להוציא לאור את כל הכרכים ועלויות הדפוס יקרות.

ולכן, על מנת שנצליח להוציא לדפוס את כל הכרכים,

כל תרומה תתקבל בברכה.

רק בעזהי"ת עמ"י עש"ו 1

מודעת זאת בכל הארץ. 2

תוכן עניינים. 4

מקרא סימנים. 8

חכמי איטליה. 9

תלמידי הרמ"ק באיטליה. 9

ממגורשי ספרד עד שנת ה'ש"פ. 15

רבי שמואל אבוהב 'הרשב"א' 'שו"ת דבר שמואל'

תלמידיו ותלמידי תלמידיו של הרמ"ע מפאנו 25

רבי משה זכות (דור שני לתלמידי האר"י הק') 32

הגהות לספר הכוונות. 32

פירוש הרמ"ז על הזוה"ק. 32

רבי בנימין הכהן וויטאלי (דור שלישי לתל' האר"י הק') 34

אלון בכות על מגילת איכה. 34

גבול בנימין, חלק א' 36

גבול בנימין, חלק ב' 38

גבול בנימין, חלק ג' 39

תלמידי רבי בנימין הכהן וויטאלי (דור רביעי לתל' האר"י)

רבי יוסף אירגס 'שומר אמונים קדמון' 43

רבי אביעד שר שלום באזילה 'מחבר אמונת חכמים' 43

רבי ישראל ברכיה פונטאלינה 'מפתחות הזוהר' 45

רבי נתנאל פואה, המדפיס מאמשטרדם. 45

רבי שמשון חיים נחמני 'זרע שמשון' 45

משנת ה'שצ"ט עד תקופת הרמח"ל. 47

רבי רפאל עמנואל חי ריקי 51

רבי ישמעאל הכהן ממודינא. 53

רבי משה חיים לוצאטו ובית מדרשו 55

רבי משה דוד וואלי 63

רזין דגניזין 92

המשך חכמי איטליה משנת ה'תק"ו עד ה'תקצ"ט. 93

משנת ה'ת"ר עד ה'תרצ"ט. 98

רבי מרדכי גלנטי 'דברי מרדכי' 98

רבי ישראל משה חזן 'משי"ח' 101

קנאת ציון 101

נחלה לישראל. 102

רבי משה יצחק אשכנזי 'הואיל משה' 102

 

חכמי מצרים. 103

מגורי האר"י הק' במצרים. 103

רבי חיים כפוסי 'בעל הנס' 103

משנת ה'ת"ר עד ה'תרצ"ט. 103

רבי אליהו למשפחת ישראל 'מחנה ישראל' 103

רבי שלמה חזן 'שער הקדים' 104

רבי יצחק שרים 'הד"ר העז"ר' 104

רבי מסעוד בנימין 'לקט שכחה' 107

רבי יהודה חיים הכהן מסלתון 'קול יהודא' 108

חכמי בולגריה, בוסניה וקרואטיה. 110

רבי יהודה סיד 'נר מצוה' 110

רבי אליעזר פאפו 'פלא יועץ' 110

פלא יועץ. 110

אלף מגן 115

רבי אברהם פינסו 'תולעת שני' 115

רבי אברהם מוסאפיא 'תהלה לדויד' 116

רבי אברהם רומנו 'מירקאדו' 117

חכמי יוון 118

משנת ה'ת עד ה'תצ"ט. 118

משנת ה'ת"ק עד ה'תקצ"ט. 126

משנת ה'ת"ר עד ה'תרצ"ט. 139

חכמי מרוקו 144

משנת ה'ש עד ה'שצ"ט. 144

רבי מרדכי בוזגלו מדרעא 'מעיינות החכמה' (מעין החכמה) 144

משנת ה'ת עד ה'תצ"ט. 145

רבי יעקב ן' צור 'ויקרא יעב"ץ' 145

רבי יוסף צרפתי 'יד יוסף' 146

רבי חיים ן' עטר 'אור החיים הק". 148

משנת ה'ת"ק עד ה'תקצ"ט. 153

רבי יוסף פינטו 'לקח טוב' 154

רבי שלום בוזגלו 'כסא מלך' 155

רבי רפאל ברדוגו 'המלאך רפאל' 'מי מנוחות' 161

רבי יוסף ן' אדהאן 'שופריה דיוסף' 161

משנת ה'ת"ר עד ה'תרצ"ט. 162

רבי יוסף נסים ן' אדהאן 'מעשה בראשית' 162

רבי דוד הכהן סקלי 'לך דוד ולדוד ברוך' 166

רבי שאול ישועה אביטבול 'אבני שי"ש' 175

רבי יוסף מאמאן 'חירגא דיומ"א' 176

רבי דוד אביחצירא 'רישא וסיפא'-לסדר. 176

רבי יעקב אביחצירא 'אביר יעקב' 'שערי ארוכה'-לסדר. 177

רבי רפאל אלעזר אבן טובו הלוי 'שו"ת פקודת אלעזר' 178

רבי יוסף ארוואץ 'הוד יוסף' 179

משנת ה'ת"ש עד ה'תשצ"ט. 180

רבי דוד הכהן 'כוס ישועות' 180

רבי שמואל ן' דנאן 'דשנת בשמן' 181

רבי יהודה ן' דנאן 'וזאת ליהודה' 183

רבי שמואל טולדאנו 'טיול בפרדס החכמה' 183

רבי ישראל אביחצירא 'הבבא סאלי' 196

רבי מאיר אביחצירא 'בבא מאיר' 200

רבי אלעזר אביחצירא 'בבא אלעזר' 200

רבי ניסים פרץ 'פרדס ניסים' 201

רבי דוד חנני' פינטו 202

רבי משה עבדלחק. 202

רבי משה אבגי 'חכמת המצפון' 209

חכמי טנגי'ר. 210

רבי מנחם עטיאה 'נסיך הזהר' 'נר מערבי' 210

חכמי לוב. 211

רבי שמעון לביא 'כתם פז' 211

רבי מסעוד חי רקח. 212

רבי אברהם כלפון 213

רבי מסעוד חי רקח. 213

רבי יצחק גויטע. 214

רבי ג'ינו גיעאן 214

חכמי אלג'יריה. 216

רבי אברהם בושרה 'ברית אברהם' 216

רבי דוד מועטי 'שלל דוד' 216

רבי מסעוד זג'ביב 'אל-חסיד' 'זרע אמת' 216

רבי כלפה גיג' כלפה. 218

חכמי טוניס. 222

משנת ה'ת"ק עד ה'תקצ"ט. 222

רבי שמואל שמאמא 'קרן הצבי' 222

רבי אהרן פרץ 'בגדי אהרן' 222

רבי ברוך פיטוסי 'מקור ברוך' 225

רבי יהודה נג'אר 'שבות יהודה' 226

משנת ה'ת"ר עד ה'תרצ"ט. 228

רבי צמח הכהן 'נאוה קודש' 228

רבי שאול הכהן אברי"ש 'מוהרש"ך' 'לחם הבכורים' 230

הסכמת רבני ג'רבא על הספה"ק מאין יבא. 234

רבי חיים הכהן 'נאוה קדש ונקדות הכסף על שה"ש' 234

רבי רחמים חורי השני 'קרית ארבע' 235

רבי שאול נחמיאש 'ויגד שאול' 237

רבי יהודה גיז 'נחלי יעקב' 238

רבי כל'פאני הכהן 'כרם חמדה' 239

רבי פינחס רחמים חדאד 'ויעמד פינחס' 240

רבי יעקב חדאד 'גואלי חי על הגש"פ' 241

משנת ה'ת"ש עד ימינו אנו 243

רבי יעקב עזיזי חדאד 'בית יעקב' 243

רבי מקיקץ 'גוצא' ישראל חדאד 'אשביע לחם' 244

רבי יצחק כמוס עזיזי חדאד 'פתח השער' 244

רבי יצחק טייב 'ויזרע יצחק' 246

רבי שמעון הכהן 'מעשה חושב' 247

רבי ציון כהן 'יושיע ציון' 247

רבי מצליח מאזוז 'שו"ת איש מצליח' 248

רבי רפאל כדיר צאבן 'מגיד דבריו ליעקב' על הגש"פ. 249

רבי בועז חדאד 'ויאמר בועז' 250

רבי יוסף סוסו הכהן (העה"ח הספרדית) 251

חכמי עירק. 253

משנת ה'ת עד ה'תצ"ט. 253

משנת ה'ת"ר עד ה'תרצ"ט. 256

רבי יוסף חיים הבבלי 258

אבן שלימה על שה"ש. 258

בן איש חי 258

בן איש חיל. 259

דעת ותבונה. 260

עוד יוסף חי 261

בן יהוידע על הש"ס. 261

משנת ה'ת"ר עד ה'תרצ"ט (המשך) 268

משנת ה'ת"ש עד ימינו אנו 276

חכמי אפגניסטן 284

רבי שמואל גרג'י 284

רבי לוי משיח. 285

חכמי פרס. 290

רבי בן ציון אבא שאול. 290

רבי יוסף המדאני הכהן 292

רבי משאללה גולסתאני-נז'אד. 296

חכמי הודו 297

רבי שלמה תווינא מכלכתא. 297

חכמי תימן 299

הקדמה. 299

רבי שלום שבזי 300

רבי שלום שרעבי 'רש"ש' 301

רבי רפאל אברהם שלום מזרחי דידיע שרעבי 'רא"ש' 305

הרדר"ץ נר"ו 306

רבי שמואל ישועה 'ברכת יוסף' 307

רבי סעדיא צפירה 'כסף צרוף' 307

רבי יחיא ערוסי הלוי 310

'אימרות' ו'מעשה רב' מחכמי תימן 310

רבי בנימין כובאני 312

רבי סעיד אלעזיירי 312

רבי סאלימאן מעודה אלגריידי 313

רבי סאלם מתנא. 313

רבי אברהם שרעבי 314

רבי אברהם סייבהי 314

רבי יצחק כהן 315

רבי מנחם מנשה בנין 315

רבי יחיא חווה. 315

רבי חיים יחיא סינואני 315

רבי מרדכי שרעבי 317

רבי חיים כסאר. 318

רבי בנימין שרעבי 320

חכמי ספרד ופורטוגל. 321

רבי יצחק כהן 321

חכמי צרפת. 322

רבי אברהם חי די-קולוניא. 322

חכמי הולנד. 325

רבי שאול הלוי מורטרה. 325

רבי יעקב שׂשׂפורטשׂ. 326

באר הגולה. 328

רבי משה ישראל דמירקאדו 333

רבי יצחק חיים כהן מהחזנים. 333

ר' צבי הירש להרן ור' אליהו אברהם פרינץ. 334

ר' עקיבא לעהרן 336

חכמי אנגליה. 337

רבי רפאל מילדולה (מתלמידי החיד"א) 337

בנו ותלמידו של רבי רפאל מילדולה. 338

חכמי סודאן 340

חכמי מקסיקו 341

סוף דבר הכל נשמע את-האלקים ירא  350

accepted achievements Ahad Ha-am American anti-Semitism Arabs assimilation Assyria attitude Balfour Declaration become believe British century Christiancommandments course create cultural Diaspora Eastern Europe Emancipation Enlightenment ethical European evil existence external fact faith feeling force fulfillment GentileGerman ghetto hand Harry Golden Haskalah Hebrew Herzl Holy hope hostility human idea ideal influence Israel Jewish history Jewish nationalism JewryJudaism labor land Leon Uris liberal live Lord majority Marx Maskilim ment Messiah minority modern moral nationalist natural nerve of failure Neturei Karta never Nietzsche orthodox Jews Palestine philosophy political problem Prophets Rabbi race realize rejection religious Revisionist Rosa LuxemburgRussian sages sense social society Spinoza spiritual struggle Superman survival Talmud territory thought tion tional Torah tradition transvaluation of valuestribal true truth Uris whole words World Zionist Organization Yisroel Zion Zionist movement Zionist OrganizationTorah   Judaism  Three Oaths   Baal Shem Tov    Satmar    Neturei Karta     yalkut hishbati etchem   Leshon HaKodesh    Amram Blau  Zionism   Hasidic Judaism    satmar    Six-Day War    State of Israel            Shalosh Shavuot   National Religious    Agudath Yisroel    Torah vodaath Torah vodaas  Zalman Leib  moshe   Williamsburg         Song of Songs Tanakh   Lakwood Yeshiva  Boro Park  Bnei Brak Peleg Der Blatt      Satu Mare    eidah charedis  Aaron Teitelbaum  meah shaerim Agudath Israel   Eretz Yisrael    galut geula geulah  zionists Herzl Aguda menachem porush  Yossele Schumacher     Bnei Yoel   Judaism  vayoel moshe    Land of Israel    Der Yid    Ashkenazi   Orthodox Judaism    false   true  torah  Talmud    jews    Malkhut shel Khesed  Yiddish   Hebrew languge  Brooklyn   Central Rabbinical Congress    Al HaGeulah VeAl HaTemurah   Divrei Yoel  Dibros Kodesh    Shomer Emunim  Rashi  rambam    mikveh    tznius   Halakha   Jewish law   mechitza    Mosad Keren Hatzole     Rav Tuv    British Mandate  National Religious haredi   The Union of Orthodox Jewish Congregations of America  OU  Judea and Samaria Religious Zionism  Kiryas Joel   right-wing      Neo-Zionism    Kippah seruga   Holocaust  political parties elections    knitted skullcap   Mizrahi United Torah Judaism  Israel Defense Forces   Degel HaTorah    idf Shas Israeli Haredim and Zionism

שלוש השבועות         יידישקייַט     שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות     השואה שואת אירופה אינקוויזיציה    גזירת הגלות   ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה         בני ברק  מדינת ישראל      אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא    הפלג הירושלמי    שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא   פיגועים     שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה      מאה שערים   בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     הרב יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה  הרבנית רות בלוי            רבי עמרם בלוי    בני נח    שבע מצות בני נח            רבי אהרן קצנלבויגן                העדה החרדית דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד אתחלתא דגאולה             משיח בן יוסף     יוסל'ה שוחמכר    ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד     קירוב לבבות     רמב"ם אגרת תימן    רות בן דוד  ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    סיקריקים ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה     הציונות הדתית    מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא                 הבעל שם טוב הגאון מוילנה המעין הלכה ברורה תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור הרב אליהו פרוש גליקמן  יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון   חבצלת             כהן גדול             כה"ג      יסוד       חקירה   חקירת   גיורים                גיורת     שך אויערבך קרליץ נתנזון שואל ומשיב ילקוט מדרש רבה טוב רעוע חייב פטור מזיק שן רגל עבד אשה מתנה ע"מ להחזיר נהנה רע נבילה תשלום אונס תשובה אהבה יראה שיינברג סג"ל אנילביץ' קה"י אבן עזרא אחיתופל מרים שמוליק כופר חברון פוניבז' אור החיים תורה אור לבנון סוריה ירדן ישראל פוסקים   שבועת הגלות         דתיים לאומיים                 לאומנות                         נערי הגבעות      יהודה ושומרון     נוער הגבעות

удаизм  сионизм Религиозный Judentum  три клятвы Антисионисты 

Judaïsme  Αντι-Σιωνιστές       Ιουδαϊσμός  反シオニスト         ユダヤ教  猶太教  反猶太复國主義      judaizmus  یهودیت  صهيونية دينية    اليهودية  Јудаизам  judaísmo  judaizm         Trois serments          Antisionisty                     Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists     ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas      Anti-Sioniste          Anti-sionistas    Anti-Zionisten   Anti-zionister    Nationalisme religieux    Anticionisták     Anti-Siyonistler      Anti-Sionistés         Han shionisuto      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister     a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos         Religiöser Nationalismus            Religiöser Zionismus          Sionisme religieux    Zionisme relijius    Syjonizm religijny    Sionismo religioso     Hudaismo

וְדִרְשׁוּ אֶת שְׁלוֹם הָעִיר אֲשֶׁר הִגְלֵיתִי אֶתְכֶם שָׁמָּה וְהִתְפַּלְלוּ בַעֲדָהּ אֶל יְהוָה כִּי בִשְׁלוֹמָהּ יִהְיֶה לָכֶם שָׁלוֹם. (ירמי' כ"ט ז')

רַבִּי חֲנִינָא סְגַן הַכֹּהֲנִים אוֹמֵר, הֱוֵי מִתְפַּלֵּל בִשְׁלוֹמָהּ שֶׁל מַלְכוּת,

שֶׁאִלְמָלֵא מוֹרָאָהּ, אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ חַיִּים בְּלָעוֹ. (מסכת אבות פרק ג משנה ב)

לקט מאמרים ודא"ח מתוך 'נכון לדורות' על גזרת הגלות ושלוש השבועות