כרך ד' - אחרונים ספרדים להורדה לחץ כאן

nedarim.png

אנו מעוניינים להוציא לאור את כל הכרכים ועלויות הדפוס יקרות.
ולכן, על מנת שנצליח להוציא לדפוס את כל הכרכים,
כל תרומה תתקבל בברכה.

חכם צדקה חוצין,מקיץ נרדמים
בן איש חי,יוסף חיים הבבלי
רבי מרדכי שרעבי,תפלה למשה
רבי יחיא סינואני,יהוד

חכמי טוניס. 272

משנת ה'ת"ק עד ה'תקצ"ט. 272

רבי שמואל שמאמא 'קרן הצבי' 272

רבי יהודה נג'אר 'שבות יהודה' 272

רבי אהרן פרץ 'בגדי אהרן' 273

רבי ברוך פיטוסי 'מקור ברוך' 276

משנת ה'ת"ר עד ה'תרצ"ט. 277

רבי צמח הכהן 'נאוה קודש' 277

רבי שאול הכהן אברי"ש 'מוהרש"ך' 'לחם הבכורים' 279

רבי רחמים בוכ'ריץ 'קול בכיי' 283

הסכמת רבני ג'רבא על הספה"ק מאין יבא.

רבי חיים הכהן 'נאוה קדש ונקדות הכסף על שה"ש' 284

רבי יעקב הכהן מג'רבה 'מעיל יעקב' 285

רבי רחמים חורי השני 'קרית ארבע' 285

רבי שאול נחמיאש. 287

ויאמר שאול. 287

ויגד לשאול. 288

רבי יהודה גיז 'נחלי יעקב' 288

רבי כל'פאני הכהן 'כרם חמדה' 290

רבי פינחס רחמים חדאד 'ויעמד פינחס' 

רבי יעקב חדאד 'גואלי חי על הגש"פ' 291

משנת ה'ת"ש עד ימינו אנו 293

רבי יעקב עזיזי חדאד 'בית יעקב' 293

כנף רננים. 293

בית יעקב. 293

רבי מקיקץ 'גוצא' ישראל חדאד 'אשביע לחם' 294

רבי יצחק כמוס עזיזי חדאד 'פתח השער'

רבי יצחק טייב 'ויזרע יצחק' 296

רבי שמעון הכהן 'מעשה חושב' 297

רבי ציון כהן 'יושיע ציון' 298

רבי מצליח מאזוז 'שו"ת איש מצליח' 299

רבי רפאל כדיר צאבן 'מגיד דבריו ליעקב' על הגש"פ. 300

רבי בועז חדאד 'ויאמר בועז' 301

רבי סוסו יוסף הכהן (העה"ח הספרדית) 

רבי חיים ניסים חזקיה חורי 'חן וחסד' 304

רבי יעקב שכנזי (העה"ח הספרדית) 304

חכמי עירק. 306

משנת ה'ת עד ה'תצ"ט. 306

רבי משה בנימין מבגדאד 'מעשה רב' 306