הספה"קים שיצאו נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה בענין הבחירות

לכל מאן דבעי, בקרוב אעלה עוד ספ"קים, וכמו"כ עלויות האתר הינם רבות

וע"מ שנצליח כולנו בהפצת דעת תורתינו הק', אודה לכל מי שינהג בטוב לב ויתרום כנדבת לבו ע"מ שנצליח להמשיך הלאה בעבודת הק' ביתר שאת וביתר עוז

רבי אברהם ישעיה קרליץ,חזון איש,התאחדות הרבנים דאמריקה וקנדה,חזוא,בחירות,נטורי קרתא,סאטמר,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שש השבועות,שלא ימרדו באומות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,שלא ירחקו את הקץ,שלא ידחקו את הקץ,יחד ביד חזקה,גלות,חשון,שלטון,אגודה,אגודת ישראל,אריה דרעי,משה גפני,מלכות של מינות,ערב רב

טרם העיון בדב"ק של רבותינו הק', ראוי לציין מס' נק' לצורך חידוד:

 

א. חילול השם, גם אם נכנסים בשביל כסף

(אזי הרושם שנוצר שזה בשביל הכסף ולא בשביל התורה) 

 

ב. חילול השם, שנוצר מהפלגנות

ג. איתא במס' אבות דרבי נתן, פ"ט משנה ד'

אל תתחבר לרשע, ואפילו לתורה

ד. הוראת שעה לא נמשכת כ"כ הרבה זמן, ואפילו נענשים עליה

ה. סוטה מב ע"א

אמר רבי ירמיה בר אבא: ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה... וכת חניפים... כת חניפים, דכתיב כי לא לפניו חנף יבא...

מכתב עוז של תורה מאת כ"ק האדמו"ר מחב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן מליובאוויטש 'הריי"צ' זיע"א (פולין, ה'תרפ"ב)

 

שו"ת מהרי"ץ, סימן מח מאת רבי יוסף צבי דושינסקי זיע"א

לפקוח עינים נגד אגודה (נטורי קרתא, ירושלים, ה'תשי"ד)

בירור דברים על איסור להשתתף להנהגות המדינה (נטורי קרתא, ירושלים, ה'תש"כ)

אל הירא וחרד בירור איסור ההשתתפות בבחירות הכנסת באר"י (מחלקת ההסברה של העה"ח י-ם, ירושלים, ה'תשכ"א)

איסור רבותינו הק' על השתתפות בבחירות משנת הת'ר"פ ועד שנת ה'תשכ"א (ירושלים, ה'תשכ"א)

דעת תורה מאת התאחדות הרבנים דאמריקה וקנדה (נ"י)

רבי נפתלי הירצקא הניג,העניג,התאחדות הרבנים דאמריקה וקנדה,בחירות,נטורי קרתא,סאטמר,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שש השבועות,גלות,הונגריה,תפארת נפתלי,,שלא ימרדו באומות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,שלא ירחקו את הקץ,התאחדות הרבנים,הסתדרות הרבנים,שלא ידחקו את הקץ,יחד ביד חזקה,גלות,חשון,שלטון,אגודה,אגודת ישראל,אריה דרעי,משה גפני,מלכות של מינות,ערב רב
דעת תורה,יום העצמאות,יום ירושלים,רבי אברהם יהושע העשל ביק,רבי ישראל אברהם פורטיגאל,רבי משה שטרן,רבי חנינה אברהם לייטנר,ארגנטינה,רבי יודא הלוי טירנויר,רבי שמה הלברשטם,צאנז,רבי נפתלי צבי הלברשטם,חסידות באבוב,סקולן,שומרי שבת,,יחד מעל הלהבות,רבי יחזקאל ראטה,קארלסבורג,רבי ישראל חיים מנשה פרידמן,יטב לב,סאטמר,דברצין,מזיבוז,חסידות קיוויאשר,לוח שנה,,שלא ימרדו באומות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,שלא ירחקו את הקץ,שלא ידחקו את הקץ,יחד ביד חזקה,גלות,חשון,שלטון,אגודה,אגודת ישראל,אריה דרעי,משה גפני,מלכות של מינות,ערב רב,
העדה החרדית הספרדית,אהרן עזריאל,עטיא,עטיה,נסים בן שלמה,עובדיה בן שמריהו,יחיא בן זכריא,מרדכי בן שלמה,בחירות,עיריה,מוניציפליות,רבי צדקה חוצין,רבי עזרא מוצפי,רבי סוסו יוסף הכהן,רבי יחזקאל שרגא הלברשטם,שלוש השבועות,שש השבועות,שלא ימרדו באומות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,שלא ירחקו את הקץ,שלא ידחקו את הקץ,יחד ביד חזקה,גלות,אגודה,אגודת ישראל,אריה דרעי,משה גפני,מלכות של מינות,ערב רב
מכתב עוז של תורה,רבי יוסף יצחק שניאורסאהן,שניאורזון,חב"ד,חסידות,העדה החרדית הספרדית,אהרן עזריאל,עטיא,עטיה,נסים בן שלמה,עובדיה בן שמריהו,יחיא בן זכריא,מרדכי בן שלמה,בחירות,עיריה,מוניציפליות,רבי צדקה חוצין,רבי עזרא מוצפי,רבי סוסו יוסף הכהן,רבי יחזקאל שרגא הלברשטם,שלוש השבועות,שש השבועות,שלא ימרדו באומות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,שלא ירחקו את הקץ,שלא ידחקו את הקץ,יחד ביד חזקה,גלות,אגודה,אגודת ישראל,אריה דרעי,משה גפני,מלכות של מינות,ערב רב

פרשת הכסף לרבי מנשה פילאפף שליט"א (ברוקלין, ה'תשמ"א)

דרשה נגד הבחירות מרבי טודרוס זילבר, פר' לך לך, ה'תשמ"ט (מובא מתוך הספה"ק 'מטר השמים', עמ' שכג-של)

דברות קודש בענין איסור ההשתתפות בבחירות, מאת רבי יואל טייטלבוים מסאטמר זיע"א (מחלקת ההסברה של היהדות החרדית, ירושלים, ה'תשנ"ב)

השופט שבימיך בענין איסור ההשתתפות בבחירות מאת רבי יואל טייטלבוים מסאטמר זיע"א (מחלקת ההסברה של היהדות החרדית, ירושלים)

דבר ה' זו הלכה מדב"ק של רבי ישראל יעקב פישרהגרי"ז מבריסק ורבי יואל טייטלבוים זיעועכי"א (ה'תשנ"ו)

בירור דברים דבר הלכה בענין איסור השתתפות בבחירות מאת רבי שמעי' גרינבוים (מח' ההסברה של היהדות החרדית, ירושלים, ה'תשנ"ו)

האמת לאמיתו קובץ מאמרים בענין איסור הבחירות (מחלקת ההסברה של היהדות החרדית, ירושלים, ה'תשנ"ו)

קול חוצב להבות ליקוט מספרי מרן ויואל משה זיע"א (מחלקת ההסברה של היהדות החרדית, ירושלים, ה'תשנ"ו)

קונטרס ככל אשר יורוך

הבחירה (מחלקת ההסברה של היהדות החרדית, ירושלים, ה'תשס"ט)

הגיע הזמן להתנתק! (ירושלים, ה'תשע"ג)

וידעת היום (ירושלים, ה'תשע"ג)

לאורם (ירושלים, ה'תשע"ג)

 

הדרך הסלולה (אוצר היהדות, ירושלים, ה'תשע"ג)

חומת אש (אוצר היהדות, ירושלים, ה'תשע"ג)

יגער ה' בך השטן הבוחר (ירושלים, ה'תשע"ט)

אם מצאת טעות

ו/או יש ספ"ק שנשכח ממני,

הנך מוזמן לשלוח הודעה על כך כאן

רבי ראובן גרוזובסקי,רבי דן אונגרישר,התאחדות הרבנים דאמריקה וקנדה,אונגר,בעיות הזמן,אגודה,אגודת ישראל אמריקה,אמריקא,ארצות הברית,נטורי קרתא,אל תתחבר לרשע,בחירות,סאטמר,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שש השבועות,גלות,חשון,שלטון,אריה דרעי,מלכות של מינות,אלי ישי,משה גפני,ליצמן,מרן ראש הישיבה,שטיינמן,ערב רב,,שלא ימרדו באומות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,שלא ירחקו את הקץ,שלא ידחקו את הקץ,יחד ביד חזקה,גלות,חשון,שלטון,אגודה,אגודת ישראל,אריה דרעי,משה גפני,מלכות של מינות,ערב רב

שלוש השבועות    שלושת השבועות סאטמר    שלא יעלו בחומה    דחיקת הקץ    לדחוק את הקץ    שלושה שבועות    שלושת שבועות    שלושת השבועות    לא לעלות בחומה     שלא יעלו בחומה אלף שנה             השבעתי אתכם    בנות ירושלים    בצבאות או באילות השדה    אם תעירו ואם תעוררו    את האהבה עד שתחפץ    ורבי זירא        שלא יעלו ישראל בחומה    ורב יהודה        השבעתי אחרינא    רבי יוסי ברבי חנינא        אחת שלא יעלו ישראל בחומה    ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא     שלא ימרדו באומות העולם    שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי            שש שבועות    שלא יגלו את הקץ    ושלא ירחקו את הקץ    ושלא ידחקו אץ הקץ    ושלא יגלו הסוד לאומות העולם    רבי אלעזר    אם אתם מקיימין את השבועה מוטב    מתיר את בשרכם    כצבאות וכאילות השדה שלוש השבועות    שלושת השבועות סאטמר    שלא יעלו בחומה    דחיקת הקץ    לדחוק את הקץ    שלושה שבועות    שלושת שבועות    שלושת השבועות    לא לעלות בחומה     שלא יעלו בחומה אלף שנה             השבעתי אתכם    בנות ירושלים    בצבאות או באילות השדה    אם תעירו ואם תעוררו    את האהבה עד שתחפץ    ורבי זירא        שלא יעלו ישראל בחומה    ורב יהודה        השבעתי אחרינא    רבי יוסי ברבי חנינא        אחת שלא יעלו ישראל בחומה    ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא     שלא ימרדו באומות העולם    שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי            שש שבועות    שלא יגלו את הקץ    ושלא ירחקו את הקץ    ושלא ידחקו אץ הקץ    ושלא יגלו הסוד לאומות העולם    רבי אלעזר    אם אתם מקיימין את השבועה מוטב    מתיר את בשרכם    כצבאות וכאילות השדה מה תעירו ומה תעררו    לדחוק בכח     רבי יואל טייטלבוים    חסידות סאטמר     נטורי קרתא                     Three Oaths        Trois serments      נטורי קרתא    Shalosh Shavuot    три клятвы    Антисионисты        Antisionisty    Antisionisti    Anti-Zionists    Frith-Zionists    ፀረ-ጽዮናውያን    ሶስቱ ሳምንታት    Anti-sionistid    Anti-cionistas    Anti-Sioniste        Anti-sionistas    Anti-Zionisten    Anti-zionister    Anti-zionisten    Anticionisták    Anti-Siyonistler        Αντι-Σιωνιστές    Anti-Sionistés    反シオニスト    Han shionisuto    反猶太复國主義    Fǎn yóutài fù guó zhǔyì        Anti-sioniștii        Antisionister    a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig    vayoel moshe    Wajoel Mosze    Szalosz Szewuos

איסור בחירות תשע''ט - מרבני ברסלב.jpg
רבי משה טייטלבוים,סאטמר,רבי יצחק יעקב ווייס,העדה החרדית,רבי משה אריה פריינד,ראש אב בית דין,משולם פייש סגל לאווי,לעווי,שמואל צבי הורוויץ,שמואל צבי הורוביץ,חסידות טוש,טאהש,חסידות ספינקא,חסידות תולדות אהרן,תולדות אהרון,תולדות אברהם יצחק,אברהם יצחק קאהן,שומרי אמונים,רבי אהרן ראטה
רבי יואל טייטלבוים,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שש השבועות,השלוש שבועות,התגרות באומות העולם,אב בית דין,סאטמר,רחוב,חסידות,בעל שם טוב,ישמח משה,ויואל משה,דברי יואל,מהרי טב,רומניה,סאטו מארה,כנסת ישראל,חסידים
רבי זעליג ראובן בענגיס,רבי אברהם יצחק קאהן,תולדות אהרן,רבי פנחס עפשטיין,אפשטיין,רבי דוד יונגרייז,רבי ישראל יצחק ריזמן,רבי ישראל זאב  מינצברג,שלוש השבועות,שארית ישראל
רבי נחמן,חסידות ברסלב,רבי שמואל שפירא,רבי לוי יצחק בנדר,רבי נתן,מנחת קנאות,ליקוטי תפילות,רבי יעקב מאיר שכטר,רבי שמואל מ,ליקוטי הלכות,ליקוטי מוהרןה קרמר,רבי שמעון שפירא,רבי אברהם הכהן כץ,רבי אברהן יצחק כרמל,רבי אברהם יצחק הלוימרמלשטיין,רבי אברהםמשה וואסילסקי,רבי אברהם שלום שישא,רביאליהו נטע גודלבסקי,רבי אלימלך הכהן זילביגער,רבי אלמילך ראזנבערגער, רבי אפרים נחמן אנשין,רבי בצלאל נהרי, רבי יצחק פרידמן,רבי מרדכי לוי לבוביץ,רבי חנום דוב שפירא,רבי ניסן דוד קיוואק,רבינתן דודשפירא,רבי נתן שפירא,רביפנחס דוד בונקער, רבי שמשון שוורץ
רבי נחמן,חסידות ברסלב,רבי שמואל שפירא,רבי לוי יצחק בנדר,רבי נתן,מנחת קנאות,ליקוטי תפילות,רבי יעקב מאיר שכטר,רבי שמואל מ,ליקוטי הלכות,ליקוטי מוהרןה קרמר,רבי שמעון שפירא,רבי אברהם הכהן כץ,רבי אברהן יצחק כרמל,רבי אברהם יצחק הלוימרמלשטיין,רבי אברהםמשה וואסילסקי,רבי אברהם שלום שישא,רביאליהו נטע גודלבסקי,רבי אלימלך הכהן זילביגער,רבי אלמילך ראזנבערגער, רבי אפרים נחמן אנשין,רבי בצלאל נהרי, רבי יצחק פרידמן,רבי מרדכי לוי לבוביץ,רבי חנום דוב שפירא,רבי ניסן דוד קיוואק,רבינתן דודשפירא,רבי נתן שפירא,רביפנחס דוד בונקער, רבי שמשון שוורץ
רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים,רבי ישראל חיים מנשה פרידמאן,התאחדות הרבנים דאמריקה וקנדה, רבי שלמה לייב ויינברגר, רבי יקותיאל יהודה פילאפף,רבי חיים דוד כץ,בחירות,עיריה,מקומיות,בחירות,שלטון,אגודה,אגודת ישראל,מרן ראש הישיבה,אל תתחבר לרשע,אגודת ישראל,אריה דרעי,אלי ישי,מלכות של מינות,ערב רב
רבי נחמן,חסידות ברסלב,רבי שמואל שפירא,רבי לוי יצחק בנדר,רבי נתן,מנחת קנאות,ליקוטי תפילות,ליקוטי הלכות,ליקוטי מוהרן
רבי נחמן,חסידות ברסלב,רבי שמואל שפירא,רבי לוי יצחק בנדר,רבי נתן,מנחת קנאות,ליקוטי תפילות,רבי יעקב מאיר שכטר,רבי שמואל מ,ליקוטי הלכות,ליקוטי מוהרןה קרמר,רבי שמעון שפירא,רבי אברהם הכהן כץ,רבי אברהן יצחק כרמל,רבי אברהם יצחק הלוימרמלשטיין,רבי אברהםמשה וואסילסקי,רבי אברהם שלום שישא,רביאליהו נטע גודלבסקי,רבי אלימלך הכהן זילביגער,רבי אלמילך ראזנבערגער, רבי אפרים נחמן אנשין,רבי בצלאל נהרי, רבי יצחק פרידמן,רבי מרדכי לוי לבוביץ,רבי חנום דוב שפירא,רבי ניסן דוד קיוואק,רבינתן דודשפירא,רבי נתן שפירא,רביפנחס דוד בונקער, רבי שמשון שוורץ