הספה"קים שיצאו נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה בענין הבחירות

טרם העיון בדב"ק של רבותינו הק', ראוי לציין מס' נק' לצורך חידוד:

 

א. חילול השם, גם אם נכנסים בשביל כסף

(אזי הרושם שנוצר שזה בשביל הכסף ולא בשביל התורה) 

 

ב. חילול השם, שנוצר מהפלגנות

ג. איתא במס' אבות דרבי נתן, פ"ט משנה ד'

אל תתחבר לרשע, ואפילו לתורה

ד. הוראת שעה לא נמשכת כ"כ הרבה זמן, ואפילו נענשים עליה

ה. סוטה מב ע"א

אמר רבי ירמיה בר אבא: ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה... וכת חניפים... כת חניפים, דכתיב כי לא לפניו חנף יבא...

ו. אם המנהיגים 'גדולי הדור' מדברים בקנאות, ואח"כ ה'שלוחי דרבנן' עושים פרצות, זה מעיד שהקנאות היא רק בדיבורים ותו לא

רבי אברהם ישעיה קרליץ,חזון איש,התאחדות הרבנים דאמריקה וקנדה,חזוא,בחירות,נטורי קרתא,סאטמר,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שש השבועות,שלא ימרדו באומות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,שלא ירחקו את הקץ,שלא ידחקו את הקץ,יחד ביד חזקה,גלות,חשון,שלטון,אגודה,אגודת ישראל,אריה דרעי,משה גפני,מלכות של מינות,ערב רב
מכתבי הרב חפץ חיים,אגרת ק.jpg
איסור כל עדת ישראל.jpg
מכתב עוז של תורה,רבי יוסף יצחק שניאורסאהן,שניאורזון,חב"ד,חסידות,העדה החרדית הספרדית,אהרן עזריאל,עטיא,עטיה,נסים בן שלמה,עובדיה בן שמריהו,יחיא בן זכריא,מרדכי בן שלמה,בחירות,עיריה,מוניציפליות,רבי צדקה חוצין,רבי עזרא מוצפי,רבי סוסו יוסף הכהן,רבי יחזקאל שרגא הלברשטם,שלוש השבועות,שש השבועות,שלא ימרדו באומות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,שלא ירחקו את הקץ,שלא ידחקו את הקץ,יחד ביד חזקה,גלות,אגודה,אגודת ישראל,אריה דרעי,משה גפני,מלכות של מינות,ערב רב
רבי זעליג ראובן בענגיס,רבי אברהם יצחק קאהן,תולדות אהרן,רבי פנחס עפשטיין,אפשטיין,רבי דוד יונגרייז,רבי ישראל יצחק ריזמן,רבי ישראל זאב  מינצברג,שלוש השבועות,שארית ישראל
פורץ גדר ישכנו נחש,הוועד הלאומי,הרב זוננפלד,ויצמן,הרב אלפנדארי,ירושלים,צפת,טבריה,יד לפושעים,שלום על ישראל,קוק