כרך ד' - חסידות חלק א' להורדה לחץ כאן

אנו מעוניינים להוציא לאור את כל הכרכים ועלויות הדפוס יקרות.

ולכן, על מנת שנצליח להוציא לדפוס את כל הכרכים, כל תרומה תתקבל בברכה.

רבי נחמן מברסלב,רבי נתן שטרנהרץ,ליקוטי מוהרן,מוהרנת,אומן אומן ראש השנה,ספר המדות,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,שלא יעלו בחומה,שלא יתגרו באוהע,שלושת השבועות,האש שלי תוקד עד ביאת המשיח,קברי צדיקים,נחל נובע מקור חכמה,תיקון הכללי,ליקוטי הלכות

שלוש השבועות         שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות         גזירת הגלות   אתחלתא דגאולה       ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה          אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא        שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא       שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה         בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה         רבי עמרם בלוי רבי אהרן קצנלבויגן     דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד משיח בן יוסף         ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד​          רמב"ם אגרת תימן      ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה         מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא     Three Oaths Trois serments          Shalosh Shavuot   три клятвы Антисионисты      Antisionisty          Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists         ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas         Anti-Sioniste          Anti-sionistas      Anti-Zionisten        Anti-zionister         Anti-zionisten          Anticionisták          Anti-Siyonistler      Αντι-Σιωνιστές       Anti-Sionistés          反シオニスト         Han shionisuto      反猶太复國主義      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister          a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig     vayoel moshe        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos

רבי משה מקוברין ועד חסידות סלאנים וסלונים  300

חסידות לעכוויטש   300

חסידות סלאנימא  301

חסידויות שהוקמו ע"י צאצאי הבעש"ט  306

חסידות ברסלב  306

רבי נחמן מברסלב  306

רבי נתן 'מוהרנ"ת' ומתלמידיו 311

'אלתר טפליקר' 326

'ר' נחמן מטשערין' 327

דור רביעי לרבני ברסלב  328

דור חמישי לרבני ברסלב  329

דור שישי ושביעי לרבני ברסלב  335

רבי שמעון ישראל שפירא  335

רבי שמואל משה קרמר  336

רבי יעקב מאיר שכטער  337

דעה חכמה לנפשך  338

ר' מערמלשטיין 354

חסידויות שהוקמו ע"י תלמידיו של החוזה מלובלין 358

חסידות קאזמיר, נישטט ומודז'יץ  358

חסידות נישטט  359

חסידות מודז'יץ  360

חסידות לעלוב  362

רבי ירחמיאל ישעי' מינצבערג  365

חסידות בעלזא  369

ה'שר שלום' 369

מחסידיו של בעל ה'שר שלום' 370

'דער מיטעלער רב' 371

רבי ישכר דב רוקח  372

'חבצלת השרון' 374

קול מחזיקי הדת   376

רבי אהרן רוקח  379

חסידות אלסעק  380

חסידות סאסוב  382

חסידויות שהוקמו ע"י תלמידיו של 'המגיד מקאזניץ' 385

חסידות מאגלניצא-גראדזיסק  386

חסידויות מענף 'היהודי הקדוש' 395

'השרף מקאצק', חסידות גור וחסידות סוכוטשוב  395

מתלמידיו של רבי מנחם מנדל מקאצק  397

חסידות גראכאוו 399

חסידות קאצק-פילוב  400

חסידות סאקאלאב  402

מצאצאיו של רבי דוד מארגנשטן מקאצק  403

חסידות גור  404

חידושי הר"ים  404

השפת אמת   408

האמרי אמת   412

הבית ישראל  425

חסידים בתקופתם שה'אמרי אמת' וה'בית ישראל' 427

הפני מנחם  435

חסידות סוכוטשוב  436

האבני נזר  436

מתלמידיו של 'אבני נזר' וחמיו של ה'שם משמואל' 473

השם משמואל  475

תלמידי ה'אבני נזר' וה'שם משמואל' 483

חסידות ראדומסק  492

ה'חסד לאברהם' 494

רבי שניאור זלמן מליאדי,בעל התניא,חסידות,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,שלושת השבועות,שש השבועות,דחיקת הקץ,שלא ידחקו את הקץ,שלא ירחקו את הקץ,שלא יעלו בחומה,שלא ימרדו באומות העולם,חבד,אברהם הכהן מקליסק,אברהם המלאך,אברהם חיים מזלוטשוב,אהרן הגדול מקרלין,אלימלך מליז'נסק,אריה לייב מוואלטשיסק,אריה לייב משפולי,אריה לייב שרה'ס,אשר צבי מאוסטראה,ברוך מקוסוב,דוד מסטפין,ישראל הופשטיין מקוז'ניץ,פנחס הורוביץ,שמואל שמלקה הורוביץ,זאב וולף מז'יטומיר,זאב וולף מצ'רני-אוסטראה,,חיים חייקל מאמדור,יהודה לייב הכהן,יעקב יוסף מאוסטראה,יעקב שמשון משיפיטובקה,ישכר בער מזלוטשוב,ישראל מפולוצק,יצחק אייזיק כץ,לוי יצחק מברדיצ'ב,מנחם מנדל מוויטבסק,מנחם נחום מצ'רנוביל,משולם זושא מאניפולי,צבי הירש מנדבורנה,שלמה לוצקר,שלמה מקרלין,

מרן הריב"ש 'אור שבעת הימים', הבעש"ט  10

תלמידי הבעש"ט  18

רבי יעקב יוסף כ"ץ מפולנאה  18

רבי נחמן מהורדנקא  28

רבי צבי שכנא  29

רבי מאיר מרגליות 'מאיר נתיבים' 30

מתלמידיו 30

מצאצאיו 34

צאצאי תלמידיו 34

המגיד ממזריטש ותלמידיו 35

המגיד ממזריטש   35

רבי לוי יצחק מברדיטשוב 'סנגורן של ישראל' תלמידיו וצאצאיו 37

ליקוטי מהרי"ן ותולדות יצחק בן לוי 43

ברכת אברהם  45

רבי אברהם דוד מבוטשאטש   46

רבי ברוך ממזיבוז' 51

רבי אלימלך מליז'נסק 'נועם אלימלך' תלמידיו וצאצאיו 55

מאור ושמש   56

ליקוטי מהרי"ל  57

מגדנות אברהם (מצאצאיו) 58

רבי מנחם מנדל מוויטבסק 'פרי הארץ' 62

רבי ייב"י 63

רבי פנחס הלוי 'בעל ההפלאה' תלמידיו וצאצאיו 66

רבי משה סופר 'החתם סופר' 75

לחמי תודה  76

רבי משה סופר 'אור פני משה' 77

רבי עוזיאל מייזליש תלמידיו וצאצאיו 78

נטע שעשועים  79

תולדות יוסף  79

רבי חיים חיקא מאמדור  82

רבי בנימין מזלוזיץ  83

המגיד מזלוטשוב תלמידיו וצאצאיו 95

שפתי צדיקים מאניפולי 96

ערבי נחל  97

באר מים חיים  100

המגיד מזיטומיר  103

רבי מאיר מפרימשלן 103

חסידות פרימשלן 105

'מאור עינים' וחסידות טשערנאָביל  106

'מאור עינים' ותלמידיו 106

רבי מרדכי טברסקי ותלמידיו 107

חסידות בענדר  109

חסידות סקווירא  113

רבי ברוך ממזיבוז,בעל שם טוב, תפילין,שלוש השבועות,שלושת השבועות,דחיקת הקץ,השבעתי אתכם,חולת אהבה,ויואל משה,סאטמר
רבי ישראל הופשטיין מקוזניץ,קאזניץ,קבלה,גלות וגאולה,אדמור,קבלת גלות באהבה,האחים הקדושים,רבי זושיא מאניפולי,המגיד מזלוטשוב,נועם אלימלך,פולין,המגיד ממזריטש,חסידות,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,שלושת השבועות,שש השבועות,דחיקת הקץ,שלא ידחקו את הקץ,שלא ירחקו את הקץ,שלא יעלו בחומה,שלא ימרדו באומות העולם

חסידויות שהוקמו ע"י תלמידי 'המגיד ממזריטש' 115

חסידיות משושלת רבי ישראל מרוז'ין 115

רבי ישראל מרוז'ין 115

חסידות באהוש   117

חסידות אוזיערנא  118

חסידות וואסלוי 121

חסידות טשארטקאוו 123

תלמידי האדמו"ר מצ'ורטקוב  126

חסידות שטפנשט  128

חסידות הוסטיאן 130

חסידויות קרלין וקרלין-סטאלין 131

מתלמידיו של רבי אהרן הגדול מקרלין 131

רבי שלמה קארלינער  134

רבי אהרן מקרלין 'בית אהרן' 135

הינוקא מסטאלין 138

מחסידי סטאלין 139

חסידות נדבורנא  140

תלמידו של בעל 'צמח ד' לצבי' 141

צאצאים  142

חסידות באניה  143

חסידות בישטינא  145

חסידות חב"ד וענפיה  148

כ"ק האדמו"ר הזקן 148

תלמידי כ"ק האדמו"ר הזקן 161

כ"ק האדמו"ר האמצעי 162

כ"ק האדמו"ר הצמח צדק  175

תלמידי כ"ק האדמו"ר הצמח צדק  188

חסידות קאפוסט, באברויסק וליאדי 189

רבי יוסף צבי הלוי לנדא מטורבין 195

ר' מאיר לייעפלר  197

רבי יוסף ראזין 'הרוגוצ'בר' 198

רבי שמואל קיפניס  201

כ"ק האדמו"ר מהר"ש   207

תלמידי כ"ק האדמו"ר מהר"ש   211

כ"ק האדמו"ר הרש"ב  212

כ"ק האדמו"ר הריי"ץ  226

כ"ק האדמו"ר הרבי מליובבי'ץ  231

תלמידי כ"ק האדמו"ר הרבי מליובאויטש   246

החוזה מלובלין, המגיד מקאזניץ ורבי אברהם יהושע העשיל ה'אוהב ישראל' מאפטא ותלמידיהם  255

החוזה מלובלין 255

מתלמידי 'החוזה מלובלין' 264

המגיד מקאזניץ  268

רבי משה אליקים בריעה הופשטיין 277

מתלמידי המגיד מקאזניץ  278

מצאצאי המגיד מקאזניץ  280

רבי נפתלי צבי מראפשיץ  281

חסידות גלגוב  284

'האוהב ישראל' מאפטא  291

חסידות סאווראן 294