top of page
Les gardiens de la cité,trois serments,גרי צדק,trois serments,Antisionisme,רות בלוי,רבי עמרם בלוי,גרי צדק,גרת צדק,אוריאל דוידסון,גיטל דוידסון,מגילת רות,רות בלוי,רבי עמרם בלוי,העדה החרדית,רבי ירחמיאל ישראל יצחק דאמב,דומב,לונדון,מאה שערים,הפגנות השבת,השואה,בני ברק,צרפת,סברות,יהודה ליאון אשכנזי,יעקב גורדין,צבי יהודה קוק,אנדרה נהר,עמנואל לוינס,האסכולה הפריזאית לחכמת ישראל,מחשבת ישראל,נצח ישראל,פראג,,נטורי קרתא,מניטו,ציונות,אנטי ציונות,הכפירה הציונית,יהודת אוטונטית,קברי צדיקים,השתתחות,תפילה בקברי צדיקים,כלב בן יפונה,רבי נחמן מברסלב,רבי יואל טייטלבוים,רבי אהרן קצנלבוגין,צעירי אגודת ישראל, פרשת יוסל׳ה שוחמכר,משה פרוש,יחסי דת ומדינה,בהר כרמל,Ruth Blau,catholique,française,convertir au judaïsme,État d’Israël,Yossele Schuchmacher,Netourei Karta,Amram Blau,lycée Fénelon,synagogue libérale de la rue Copernic,sioniste,Abraham Elie Maizes,Merkaz Harav,Manitou,harédite,Yechiva d’Aix-les-Bains,Williamsburg,Mossad,שומרי העיר,זיהרא,שומרי העיר,נטורי קרתא,Rabbanite,Ruth Blau

Le sionisme est l'ennemi du judaïsme

L'antisionisme n'est pas l'antisémitisme

Le sionisme est antisémitisme

judaïsme,antisionisme,antisémitisme,sionisme,antisémitisme,Jérusalem,quartier,Méa Shéarim,une affichette portant l'inscription
Mea Shearim,judaïsme,antisionisme,antisémitisme,sionisme,antisémitisme,Jérusalem,quartier,Méa Shéarim,une affichette portant l'inscription,anti-sionista,sionista,sionismo,enemigo,judaísmo,antisionismo,antisemitismo,sionismo,antisemitismo
britain flag,Anti-Zionism,england,british empire
english
Epoch of the Messiah,Kovetz Shiurim,Holocaust,rosh yeshiva,Rabbi Yisrael Meir Kagan,the Chofetz Chaim,Yeshiva Ohel Torah,,Baranovich,Elchonon Bunim Wasserman,עקבתא דמשיחא,רבי אלחנן ווסרמן,השואה,קידוש השם
Torah,Judaism,Uriel Zimmer,the State of Israel,
Perfidy by Ben Hecht
The Holocaust Victims Accuse,Moshe Shonfeld
Genocide in the Holy Land
Elchanan Wasserman,Rabbi Kotler,Rabbi Rottenberg,Antwerp,Czechoslovakia,Hungary,unanimous,rejecting,jewish State,either side,Jordan River,established,religious,state,regime,heresy,faith,belief,Messiah,especially,little,Jewish,state,Jewish state,built,heresy,desecration,Name of God,Hapardes

"Rabbi Wasserman, Rabbi Kotler, Rabbi Rottenberg from Antwerp, and rabbis from Czechoslovakia and Hungary were unanimous in rejecting any proposal for a "Jewish State" on either side of the Jordan River, even if it were established as a religious state because such a regime would be a form of heresy in our faith in the belief in the coming of the Messiah, and especially since this little "Jewish" state would be built on heresy and desecration of the Name of God.”

 

~The periodical Hapardes (Year 11, Issue 7) 

Perfidy by Ben Hecht

 

Ben-Gurion's Scandals How the Hagannah and The Mossad Eliminated Jews in Baghdad by Naeim Giladi

Call from CRC of the USA and CANADA

The role of Zionism in the Holocaust article by Rabbi Gedalya Liebermann

The Jewish Guardian 1st year

The Jewish Guardian 2nd year

The Jewish Guardian 3rd year

A small Collection from by Rabbi Avigdor Miller zi"a

The Rebbe by Rabbi Dovid Meisels

The Unheeded Cry: The Gripping Story of Rabbi Chaim Michael Dov Weissmandl zi"a, the Valian Holocaust Leader Who Battled Both Allied Indiffer by Abraham Fuchs

 

Zionism: The Real Enemy of the Jews,

Vol. 1: The False Messiah by Alan Hart

The Jewish Guardian
The Transformation from rabbi domb zi"a
Ben-Gurion's Scandals - How the Haganah and the Mossad Eliminated Jews By Naeim Giladi
The Unheeded Cry The Gripping Story of Rabbi Chaim Michael Dov Weissmandl zi"a
The Rebbe by Rabbi Dovid Meisels

Letter from Rabbi Elchanan Wasserman hy"d to Rav Yosef Tzvi Dushinski zi"a, June 25, 1924 (about chief rabbi of the zionist rabanut)

A proposal has been made to combine the Ĥareidi Beit Din with the Chief Rabbinate. It is well known that he who heads [the Chief Rabbinate] has written and signed on a declaration calling on Jews to contribute to Keren Hayesod.

 

It is also known that the funds of Keren Hayesod go towards educating intentional heretics.

 

If that is the case, he who encourages supporting this organization causes the public to sin on a most terrible level.

 

Rabbeinu Yona in Sha'arei Teshuva explains the verse "The refining pot is for silver, and the furnace for gold, and a man is tried by his praise" (Prov. 27:21) as meaning that in order to examine a person one must look at what he praises.

 

If we see that he praises the wicked, we know that he is an utterly wicked person, and it is clear that it is forbidden to associate with such a person.

rabbi elchanan bonim wesserman zi"a hy"d
rabbi Dushinsky zi"a

​accepted achievements Ahad Ha-am American anti-Semitism Arabs assimilation Assyria attitude Balfour Declaration become believe British century Christiancommandments course create cultural Diaspora Eastern Europe Emancipation Enlightenment ethical European evil existence external fact faith feeling force fulfillment GentileGerman ghetto hand Harry Golden Haskalah Hebrew Herzl Holy hope hostility human idea ideal influence Israel Jewish history Jewish nationalism JewryJudaism labor land Leon Uris liberal live Lord majority Marx Maskilim ment Messiah minority modern moral nationalist natural nerve of failure Neturei Karta never Nietzsche orthodox Jews Palestine philosophy political problem Prophets Rabbi race realize rejection religious Revisionist Rosa LuxemburgRussian sages sense social society Spinoza spiritual struggle Superman survival Talmud territory thought tion tional Torah tradition transvaluation of valuestribal true truth Uris whole words World Zionist Organization Yisroel Zion Zionist movement Zionist OrganizationTorah   Judaism  Three Oaths   Baal Shem Tov    Satmar    Neturei Karta     yalkut hishbati etchem   Leshon HaKodesh    Amram Blau  Zionism   Hasidic Judaism    satmar    Six-Day War    State of Israel            Shalosh Shavuot   National Religious    Agudath Yisroel    Torah vodaath Torah vodaas  Zalman Leib  moshe   Williamsburg         Song of Songs Tanakh   Lakwood Yeshiva  Boro Park  Bnei Brak Peleg Der Blatt      Satu Mare    eidah charedis  Aaron Teitelbaum  meah shaerim Agudath Israel   Eretz Yisrael    galut geula geulah  zionists Herzl Aguda menachem porush  Yossele Schumacher     Bnei Yoel   Judaism  vayoel moshe    Land of Israel    Der Yid    Ashkenazi   Orthodox Judaism    false   true  torah  Talmud    jews    Malkhut shel Khesed  Yiddish   Hebrew languge  Brooklyn   Central Rabbinical Congress    Al HaGeulah VeAl HaTemurah   Divrei Yoel  Dibros Kodesh    Shomer Emunim  Rashi  rambam    mikveh    tznius   Halakha   Jewish law   mechitza    Mosad Keren Hatzole     Rav Tuv    British Mandate  National Religious haredi   The Union of Orthodox Jewish Congregations of America  OU  Judea and Samaria Religious Zionism  Kiryas Joel   right-wing      Neo-Zionism    Kippah seruga   Holocaust  political parties elections    knitted skullcap   Mizrahi United Torah Judaism  Israel Defense Forces   Degel HaTorah    idf Shas Israeli Haredim and Zionismשלוש השבועות         יידישקייַט     שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ   חיסונים     קורונה   covid    כתר   מגפה  לדחוק את הקץ     שלושה שבועות     השואה שואת אירופה אינקוויזיציה    גזירת הגלות   ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה         בני ברק  מדינת ישראל      אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא    הפלג הירושלמי    שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא   פיגועים     שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה      מאה שערים   בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     הרב יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה  הרבנית רות בלוי            רבי עמרם בלוי    בני נח    שבע מצות בני נח            רבי אהרן קצנלבויגן                העדה החרדית דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד אתחלתא דגאולה             משיח בן יוסף     יוסל'ה שוחמכר    ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד     קירוב לבבות     רמב"ם אגרת תימן    רות בן דוד  ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    סיקריקים ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה     הציונות הדתית    מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא                 הבעל שם טוב הגאון מוילנה המעין הלכה ברורה תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור הרב אליהו פרוש גליקמן   א וילדע חיה   אביגדור ליברמן   אדוארד סנואודן   אדולף היטלר   אהבה   אהוד ברק   אולימפיאדה   אונס   אוסטרליה   אופטימיות להמונים   אופנה   אופניים   אוקופיי   אוקופיי וול סטריט   אוקראינה   אורגיה של עשירים   אושוויץ   אחרי לסרבנים   אטום   אי-אלימות   אי-ציות   איבר מין   איזה עולם נפלא   איטליה   איליאן מרשק   אין מחיר לחופש   אינטרנט   איסלם   איקאה   איראן   איש לא ראוי לקולך   איתמר רוז   אל-ג'זירה   אל-עראקיב   אלוהים   אלימות   אלימות כלפי נשים   אלימות מינית   אלימות משטרתית   אלתורים   אם יש לך זמן   אם תרצו   אמנות   אמנות גרילה   אמנות פרפורמנס   אמנות רחוב   אמנות רחוב ישראלית   אנונימוס   אנחנו בטח לא פראיירים   אנטי מדיה   אנטי ציביליזציה   אנטי-סמכותנות   אנטישמיות   אנימציה   אנרגיה   אנרגיה גרעינית   אנרכיזם   אנרכיסטים   אנרכיסטים נגד הגדר   אסונות   אסונות טבע   אסור להשוות   אסירים   אסלה   אפגניסטן   אפל   אפליה   אפליקציות   אפרטהייד   אפריקה   אקולוגיה   אקטיביזם   ארגנטינה   ארה"ב   אריאל שרון   ארכיון   אשליות אופטיות   אתיופים   באים לבנקאים   בגדים   בגידת הרשויות   בדואים   בובות   בוז לכחולי המדים   בחירות   בחירות 2015   בחירות 2019   בחירות בארה"ב   בחירות לכנסת   ביטול בית ספר   בילעין   בישול   בית כלא   בית לחם   בנימין נתניהו   בנק הפועלים   בנק לאומי   בנקאים   בנקים   בנקסי   בעלי חיים   בעלי מוגבלויות   בקבוקי תבערה   ברדלי מנינג   ברזיל   בריטניה   ברלין   ברצלונה   ברק אובמה   ברק כהן   בשבח הבטלה   בשר   בשר זה רצח   ג'וליאן אסאנג'   ג'ורג אורוול   ג'נין   גבולות   גבריות   גברים שאוהבים רובים   גדי וילצ'רסקי   גוגל   גוף   גוף אידיאלי   גז טבעי   גזענות   גיבורות וגיבורים   גיבורי-על   גיוס לצבא   גיוס תרומות   גינון   גינון גרילה   גירוש   גלעד שליט   גראס   גרמניה   גרעין   גרעיני זה הכי   גרף   גרפיטי   דאעש   דגים   דגל   דגל ישראל   דוד בן גוריון   דונלד טראמפ   דוקטור סוס   דיבורים לחוד ומעשים לחוד   דיור   דיור זול   דיכאון   דמוקרטיה   דע את האויב   דעות קדומות   דת   האח הגדול   האקרים   הבנאליות של הרוע   הגוף שלי שייך לי   הגירה   הדיקטטורה של היופי   הדלפות   הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון   הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות   הדרת נשים   ההנאה שבאיטיות   הודו   הולכים בתלם   הולנד   הומואים   הומופוביה   הומור   הומלסים   הון שלטון   הורות   הזכות להפגין   הזכות לעצלות   הזכות לפרטיות   החזית לשחרור בעלי חיים   החטיבה היהודית בשב"כ   החטיבה היהודית של השב"כ   החמישיה הקאמרית   הטלוויזיה החברתית   הטרדה מינית   היום לפני   היכל הבחילה של התאגידים   היפ הופ   הכה את המומחה   הכור הגרעיני בדימונה   הכותל המערבי   הכי ישראלי   הכל ב-10   הכל סקרים   הכל שקרים   הכנסת   הלנצח תאכל חרב?   המוסד   המלחמה בטרור   המנונים   המצאות   המצאות מוזרות   המציאות בעיני המתבונן   המרוץ לחלל   המשחקים האולימפיים   הנכבה   הסברה   הסוכנות לביטחון לאומי   הספורטיבי הוא הפוליטי   העבודה משחררת   העולם שייך לזקנים   העיקר הבריאות   העם דורש צדק חברתי   הפגנות   הפוך על הפוך   הפלות   הפנתרים השחורים   הפסל המשעשע של השבוע   הפרחת השממה   הפרטה   הפרשות גוף   הצבא המוסרי בעולם   הצד האפל   הצעה שאי אפשר לסרב לה   הרוע של הבנאליות   הריון   הריסת בתים   הרפתקאות   הרצאות   השואה   השראה   התאבדות   התמכרויות   ויקיליקס   ולדימיר פוטין   זבל   זה נבלה וזה טרפה   זהות   זהות פלסטינית   זוגיות   זיוני שכל   זין   זיקנה   זיקפה לאומית   זכויות אדם   זכויות בעלי חיים   זכויות יוצרים   זכויות עובדים   זכויות צמחים   זכויות שחורים   זכות השיבה   זמן   חברון   חג המולד   חדשות   חדשות מזויפות   חוכמת חיים   חומות   חומת ההפרדה   חוף הים   חופש בחירה   חופש ביטוי   חופש יצירה   חופש מידע   חופש עיתונות   חופש תנועה   חוק ואי-סדר   חזירים   חידונים   חיות אנרכיסטיות   חיות משק   חייזרים   חיילי צעצוע   חיילים   חיים ומוות   חינוך   חיפה   חלב   חלומות   חמאס   חמלה   חסרי בית   חקלאות   חרא   חרדים   חרם   חרם על ישראל   חרם על מוצרי התנחלויות   חרם תרבותי   חרקים   חשיש   חתולים   טבע   טבעונות   טוויטר   טורקיה   טיהור אתני   טכנולוגיה   טלוויזיה   טלפון סלולרי   טקסים   טקסס   טרור   טרנסג'נדרים   יאיר לפיד   יהדות   יהודים   יהודים נגד הציונות   יודו נאצים   יוון   יוזמות שלום   יום העצמאות   יום העצמות   יום יום חג   יונתן שפירא   יוסי עטיה   יוסףה מקייטון   יוצרים זכויות   יחסי מין   ילדים   ילדים זה טרחה   יס מן   יערות   יפן   יצחק רבין   יצחק תשובה   יצירתיות   ירושלים   ירידה מהארץ   ירקות   ישעיהו ליבוביץ   כדור הארץ   כדורגל   כהנא צחק   כהניזם   כובעים   כוחה של המילה   כולנו פליטים   כור גרעיני   כטב"ם   כיבוש   כיסוח פרסומות   כלבים   כלי טיס בלתי מאויש   כנופיית בזק   כסף   כרזות   כת המדינה   לא נפסיק לשיר   לאהוב את הגוף שלך   לאומנות   לבנון   לגליזציה   לגנוב זה מגניב   להגשים חלומות   להט"ב   להט"בופוביה   להסיר את המסכות   להרגיש   להרוג את הבוס   להשלים את הפאזל   להשתין   לונדון   לזקנים חוכמה   לזרוק את הערבים לים   ליצנים   לכבוש את וול סטריט   למה להעליב?   לסביות   לצחוק או לבכות   לקח השואה   לרדת מהארץ   מאגר ביומטרי   מאיר כהנא   מבקשי מקלט   מגדר   מגלה את אמריקה   מדינה אחת לשני עמים   מדינה פלסטינית   מדע   מדע בדיוני   מדריכים   מה למדנו מהשואה   מהגרי עבודה   מהגרים   מהומות   מהפכה   מוזיאונים   מוסיקה   מוסיקה ים תיכונית   מוסיקת מחאה   מוסיקת פאנק   מוקומנטרי   מותה של החמלה   מזג אוויר   מזון   מזל"ט   מזרחיות   מחאה   מחאה לא אלימה   מחאת האתיופים   מחאת הדיור   מחזור   מחזות   מחלות נפש   מחקר מדעי   מחשבים   מטוס ללא טייס   מיכה קלשר   מיליטריזם   מים   מיניות   מירי רגב   מיש רוזנוב   מיתוסים   מכוניות   מכתבים   מל"ט   מלחמות לא קורות מעצמן   מלחמת הכוכבים   מם   ממים אנרכיסטים   ממים נגד הציונות   מנותקים מהמציאות   מניפסט   מסים   מסע בזמן   מסעות פוליטיים   מעבדות לחירות   מערכונים   מערכות יחסים   מעשה קונדס   מפורסמים   מפות   מפלגות   מפלגת הכל שקרים   מצוקת דיור   מצור   מציאות ודמיון   מצלמות אבטחה   מצלצל מוכר?   מצעד הגאווה   מצפן   מצרים   מקדונלדס   מקסיקו   מרדכי ואנונו   מרחב ציבורי   מרי אזרחי   מריחואנה   משחקי מחשב   משחקים   משט לעזה   משטרע   משפחת סימפסון   משפחת עופר   משקים מתועשים   מתחזים   מתיחות   מתנחלים   נאומים   נאומים גדולים   נבי סאלח   נגד הממשלה   נועם חומסקי   נורבגיה   נטלי כהן וקסברג   ניאו נאצים   ניו יורק   ניידת משטרה   נימוסים והליכות   ניסויים בבני אדם   ניסויים בבעלי חיים   נישואים   נכים   נמרוד הלפרן   נפולת של נמושות   נפט   נפתלי בנט   נשים גדולות   נשיקות   נשק   נשק גרעיני   סאטירה   סודות האטום   סוטול   סולידריות   סוסיא   סוף העולם   סוריה   סטודנטים   סטופ-מושן   סטטיסטיקה   סטיבן קולבר   סטלנים   סטנד אפ   סיכום שנתי   סין   סיפורים מהצבא   סלבוי ז'יז'ק   סלון מזל   סמארטפון   סמים   סמכות   סנוב - בפלסטין כבר היית?   ספורט   ספורט אתגרי   ספקולנט   ספרד   ספרות   ספרי ילדים   ספרים   סקווט   סקווטרים   מקומות מוזרים   סרבנות   סרבנות גיוס   סרטי אנימציה   סרטים   סרטים קצרים   עבודה   עובדים זועמים   עובדים זרים   עולם אחד   עולם חדש מופלא   עוני   עונש מוות   עופרת יצוקה   עזה   עיראק   עירום   עיתונות   עם לבדד ישכון   עמיר שיבי   עצומה   עצים   ערי רפאים   ערן ורד   עשה זאת בעצמך   עשירים   פאנק   פוליטיקאים   פוליטיקה   פולין   פונדמנטליזם של השוק   פוסטרים   פוסי ריוט   פוקושימה   הפגנות   פחד   פטריוטיות   פייסבוק   פילוסופיה   פיסול   פירות   פלאש מוב   פליטים   פלישת הנדל"ן הגדולה   פלסטיק   פמיניזם   פנזין   פסולת   פסח   פסיכולוגיה בגרוש   פסיכיאטריה   פעולה ישירה   פרודיה   פרופיילינג   פרות   פרחים   פרימיטיביזם   פרסומות   פרסים מצחיקים   פשוט חכם   פשיזם   פשע תאגידי   פשעי מלחמה   צ'ילה   צבא   צדק   צוק איתן   צורות חיים חדשות   צחוקים   ציד   ציונות   ציור   ציות   ציות עיוור   ציטוט השבוע   ציטוטים   צילום   ציפורים   צמחונות   צמחים   צנזורה   צעדת השיבה   צעדת השיבה הגדולה   צעצועים   צפוף ושמח   צרפת   קהילה   קהל שבוי   קוויר   קולנוע   קולנוע תיעודי   קולקטיב   קומיקס   קונספירציות   קופים   קטן אבל ממזר   קלקלה   קנאביס - מגזין עם כיוון   קנדה   קניין רוחני   קפיטליזם   קרינה רדיואקטיבית   קריקטורות   קרלוס לטוף   קרן קיימת לישראל   ראיונות   ראפ   רגעי קסם   רדיו   רואה ואינו נראה   רובוטים   רובוטיקה   רוגטקה   רוגע   רוסיה   רופאים   רחפן   ריגול   ריצ'רד סילברסטיין   ריקוד   רכבת   רעב   רפואה   רק ממלא פקודות   רשתות חברתיות   שאלת תם   שב"כ   שבדיה   שביתה   שביתת רעב   שבלונות   שואה ביזנס   שווים יותר ושווים פחות   שטיפת מוח   שטרות כסף   שיא עולמי   שיבוש תרבות   שיווק ופרסום   שייח' ג'ראח   שינויים אקלימיים   שיער   שיק רדיקלי   שירה   שירה מדוברת   שיתוף פעולה - סוד ההצלחה   שלא כדרך הטבע   שלג   שלוות נפש   שלום   שלטי חוצות   שלטים   שמאלנים   שנאת זרים   שעיר לעזאזל   שפה   שקרים   שריפה   תאוות בצע   תאמר נפאר   תולעת ספרים   תופעות נדירות   תזונה   תזמון הוא הכל   תחבורה   תחבורה ציבורית   תחפושות   תחקירים נועזים   תחרויות   תיאטרון   תיאטרון רחוב   תיירות   תינוקות   תל אביב   תנועת 269   תעלולים   תעמולה   תעשיית הנשק   תקשורת   תקשורת מגויסת   תרבות   תרבות לא צריכה   תרופות   תרנגולות   תשקורת     יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון   חבצלת      סר פחד השבועות       כהן גדול             כה"ג      יסוד       חקירה   חקירת   גיורים                גיורת     שך אויערבך קרליץ נתנזון שואל ומשיב ילקוט מדרש רבה טוב רעוע חייב פטור מזיק שן רגל עבד אשה מתנה ע"מ להחזיר נהנה רע נבילה תשלום אונס תשובה אהבה יראה שיינברג סג"ל אנילביץ' קה"י אבן עזרא אחיתופל מרים שמוליק כופר חברון פוניבז' אור החיים תורה אור לבנון סוריה ירדן ישראל פוסקים   שבועת הגלות         דתיים לאומיים                 לאומנות                         נערי הגבעות      יהודה ושומרון     נוער הגבעותудаизм  сионизм Религиозный Judentum  три клятвы Антисионисты Judaïsme  Αντι-Σιωνιστές       Ιουδαϊσμός  反シオニスト         ユダヤ教  猶太教  反猶太复國主義      judaizmus  یهودیت  صهيونية دينية    اليهودية  Јудаизам  judaísmo  judaizm         Trois serments          Antisionisty                     Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists     ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas      Anti-Sioniste          Anti-sionistas    Anti-Zionisten   Anti-zionister    Nationalisme religieux    Anticionisták     Anti-Siyonistler      Anti-Sionistés         Han shionisuto      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister     a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos         Religiöser Nationalismus            Religiöser Zionismus          Sionisme religieux    Zionisme relijius    Syjonizm religijny    Sionismo religioso     Hudaismo

A Translation of the letter

We were shocked to learn about those who are disseminating rumours and blaming the leader of the Labour party Mr Jeremy Corbyn that he is an anti-Semite and so forth.

We therefore proclaim our view that we have no connection whatsoever with these irresponsible actions.

Jews are faithful to G-d and his Torah and seek the peace of the country they reside in and respect their leaders, and heaven forbid it wouldn’t cross their mind to confront political leaders, as our sages taught us and as we have been instructed by novi [prophet] Jeremiah (as stated in the book of Jeremiah, 29, 7) “seek the peace of the town I have exiled you there, and pray for her sake to G-d for with her peace you will have peace”.

In the merit we will endure the burden of exile and continue the ways of modesty here like the thousands of years of our exile in all generations, we shall be accredited to be saved from all calamities.

 

11 Kislev 5780 / 9 December 2019, London.

Ephraim Padwa
Principal Rabbinical Authority
Union of Orthodox Hebrew Congregation

רבי אפרים משה חיים פאדאווא
rabbi padwa letter
Rabbi mayer weinberger letter to Jeremy Corbyn, 9.4.19
Jeremy Corbyn,labour party.london,elections
rabbi Mayer Weinberger,london,satmer,antwerpen,belgium

Zionism is the enemy of Judaism          Anti-Zionism is not anti-Semitism

Zionism is anti-Semitism

דגל בלגיה,פלמית,flag of belgium,Dutch
belgium

Zionisme is de vijand van het jodendom          Antizionisme is geen antisemitisme

Zionisme is antisemitisme

russian flag,Cyrillic,Антисионизм
russia
Хафец-Хаим,Мишна брура,חפץ חיים,רבי ישראל מאיר הכהן מראדין
Rabbi Joel Teitelbaum,Йоэль Тейтельбаум,Сатмарские хасиды,VAYOEL MOSHE,Satmar Rebbe,חסידות סאטמר,
Yissachar Dov Rokeach,Белз,רבי ישכר דוב רוקח,חסידות בעלז,Раввин Иссахар Дов из Бельц
Chaim Soloveitchik,רבי חיים סולויציק,Хаим Соловейчик
רבי אלחנן בונים וסרמן

Сионизм - враг иудаизма          Антисионизм - это не антисемитизм

Сионизм - это антисемитизм

german flag,Antizionismus,Deutsch,Flag of Germany
germania
רבי אלחנן בונים וסרמן,​Zionismus,Avodah Zorah,Religiöser Zionismus,Avodah Zorah,kombiniert,Rabbi Elchonon Wasserman

​"Zionismus ist Avodah ZorahReligiöser Zionismus ist Religion mit Avodah Zorah kombiniert" (Rabbi Elchonon Wasserman hy"d zi“a)

Der Zionismus ist der Feind des Judentums          Antizionismus ist kein Antisemitismus

Zionismus ist Antisemitismus

japanese flag,反シオニズム,japanese,japan
japan

シオニズムはユダヤ教の敵です          反シオニズムは反ユダヤ主義ではありません

シオニズムは反ユダヤ主義です

flag of india
India

यहूदीवाद यहूदी धर्म का दुश्मन है          यहूदी-विरोधीवाद यहूदी-विरोधी नहीं है

यहूदीवाद विरोधी यहूदीवाद है

דגל איחוד האמיריות,معاداة الصهيونية,الإمارات العربية المتحدة,Flag of the United Arab Emirates,arabic,
UAE
يهود لا صهاينة,روث بلاو,يهود,لا,صهاينة,روت,بلاو,ترجمة,زكي,حسن,نسيبة,دار,الكلمة,للنشر،,بيروت,١٩٨١,Les gardiens de la cité,trois serments,Ruth Blau,catholique,française,convertir au judaïsme,État d’Israël,Yossele Schuchmacher,Netourei Karta,Amram Blau,lycée Fénelon,synagogue libérale de la rue Copernic,sioniste,Abraham Elie Maizes,Merkaz Harav,Manitou,harédite,Yechiva d’Aix-les-Bains,Williamsburg,Mossad,שומרי העיר,זיהרא,שומרי העיר,נטורי קרתא,Rabbanite,Ruth Blau,שומרי העיר)
يهود لا صهاينة,روث بلاو,يهود,لا,صهاينة,روت,بلاو,ترجمة,زكي,حسن,نسيبة,دار,الكلمة,للنشر،,بيروت,١٩٨١,Les gardiens de la cité,trois serments,Ruth Blau,catholique,française,convertir au judaïsme,État d’Israël,Yossele Schuchmacher,Netourei Karta,Amram Blau,lycée Fénelon,synagogue libérale de la rue Copernic,sioniste,Abraham Elie Maizes,Merkaz Harav,Manitou,harédite,Yechiva d’Aix-les-Bains,Williamsburg,Mossad,שומרי העיר,זיהרא,שומרי העיר,נטורי קרתא,Rabbanite,Ruth Blau,שומרי העיר)
إعلان الطائفة الحريدية ضد أعمال الشغب التي يقوم بها المستوطنون في القدس,Palestine,,פלסטינה,فلسطين,معاداة الصهيونية,الإمارات العربية المتحدة,Flag of the United Arab Emirates,arabic
إعلان الطائفة الحريدية ضد أعمال الشغب التي يقوم بها المستوطنون في القدس,Palestine,,פלסטינה,فلسطين,معاداة الصهيونية,الإمارات العربية المتحدة,Flag of the United Arab Emirates,arabic

الصهيونية هي عدو اليهودية          معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية

الصهيونية هي معاداة السامية

italian flag,italy,Antisionismo,roman empire
italy

Il sionismo è nemico del giudaismo          L'antisionismo non è antisemitismo

Il sionismo è antisemitismo

דגל הולנד,holland,Netherlands,Anti-zionisme
holland

Zionisme is de vijand van het jodendom          Antizionisme is geen antisemitisme

Zionisme is antisemitisme

greece flag,greek,Αντισιωνισμός
greece

Ο σιωνισμός είναι ο εχθρός του Ιουδαϊσμού          Ο αντισιωνισμός δεν είναι αντισημιτισμός

Ο σιωνισμός είναι αντισημιτισμός

brazilian flag,portuguese,three oaths
brazil

Sionismo é inimigo do Judaísmo           Anti-sionismo não é anti-semitismo

Sionismo é anti-semitismo

china
chinese flag,反錫安主義,Mandarin Chinese

猶太復國主義是猶太教​​的敵人           反猶太復國主義不是反猶太主義

猶太復國主義是反猶太主義

spain
flag of spain

El sionismo es el enemigo del judaísmo           El antisionismo no es antisemitismo

El sionismo es antisemitismo

犹太复国主义是犹太教的敌人          反犹太复国主义不是反犹太主义

犹太复国主义是反犹太主义

Mea Shearim,anti-sionista,sionista,sionismo,enemigo,judaísmo,antisionismo,antisemitismo,sionismo,antisemitismo
‏‏דגל רומניה,רומנית,​Sionismul este dușmanul iudaismului,Anti-sionismul nu este antisemitism,Sionismul este antisemitism,Rabinul Eli Kaufman,spune lucrurilor,pe nume,ÎN ROMÂNIA,NU EXISTĂ,ANTISEMITISM DAR ANTISEMITISMUL,ADUCE BANI. ĂŞTIA CU SCANDALUL,SUNT,OAMENII,LUI ANA PAUKER
romania

Rabinul Eli Kaufman spune lucrurilor pe nume: “ÎN ROMÂNIA NU EXISTĂ ANTISEMITISM DAR ANTISEMITISMUL ADUCE BANI. ĂŞTIA CU SCANDALUL SUNT OAMENII LUI ANA PAUKER!”

„In România nu este nici un antisemitism. Un evreu religios ca mine este mai atacat în Tel Aviv decât în Bucureşti [...] Sioniştii, mulţi, au fost terorişti". (Rabin Eli Kaufman).

Jurnalistul constanţean Codruţ Burdujan i-a avut invitaţi în emisiunea sa, „În Arenă", pe Rabinul Eli Kaufman, istoric evreu născut în România, emigrat in Israel şi cu studii în Marea Britanie şi Statele Unite şi jurnalistul palestinian Ahmed Jaber pentru a discuta despre conflictul din Gaza dar şi despre conflictele inventate din România. Printre altele, Rabinul Eli Kaufman a precizat: „Adevărul este că aici nu este nici un antisemitism". Adică exact ce a afirmat şi fostul şef al S.R.I., ambasadorul George Maior, la o recentă dezbatere futilă Şi multe altele, adevărate bombe pe capul neo-bolşevicilor care activează sub acoperire de evrei (deşi sunt mai mult unguri). Prezentăm extrase din emisiunea menţionată, cu mulţumiri adresate autorului şi interlocutorilor săi, Eli Kaufman de la „Atara Kadisha" şi jurnalistul palestinian Ahmed Jaber, pentru permisiunea preluării, emisiunea integrală putând vizionată pe You Tube în două părţi.

„Pentru noi, evreii religioşi, comunismul a fost mai extremist decât fascismul"

Rabinul Eli Kaufman: Mulţi evrei aduşi din Uniunea Sovietică în Israel spun că sunt evrei; dar nu sunt evrei. Aşa au început şi în România! Iar comunitatea evreiască de aici era toată de foşti comunişti. Şi să ştiti, că pentru noi, evreii religioşi, comunismul a fost mai extremist decât fascismul. Ce era Stalin, Ana Pauker... Iar ăştia (cu scandalul) sunt oamenii lui Ana Pauker! Şi deodată, când a căzut Ceauşescu, Vainer care tot timpul se reprezenta ca neamţ, deodată s-a făcut evreu. Ei sunt cei mai extremişti, oameni foarte cinici, nu le pasă de viaţa omului... Şi-atunci poate să spună la o emisiune că viaţa unui copil evreu valorează mai mult... la moarte/ în faţa morţii toţi valorează la fel! Un om care poate să spună aşa ceva ca Vainer, asta e un rasism şi un fascism. În Israel numai cel mai extremist poate spune aşa ceva ca dl. Vainer. Evreii din România nu cunosc nimic, cultura, credinţa noastră, sunt manevraţi de foşti comunişti, care nu ţin religia... Aduc un rabin-păpuşă, Rafael Shaffer, un idiot din Israel, care pentru bani face totul. Vă dau un exemplu: au inventat o sărbătoare care nu există - ziua Ierusalimului. Cât despre extremişti să vă mai spun ceva: este aici o doamnă, Maia Morgenstern; doamna asta joacă aici un rol! Sunt aici oameni ca Marco Maximilian Katz, care cică luptă contra fascismului, contra antisemitismului... Totul este o minciună! Eu le-am adus odată un caz din Iaşi, cu un evreu care făcea comerţ pe oseminte. Nu au făcut nimic! Dar dacă spune un român ceva, atunci ei se iau de el! Iar cu doamna Maia Morgenstern... nici nu-i căsătorită şi are doi-trei copii, unul din afara căsătoriilor ei, şi o pui să reprezinte iudaismul? Sunt mulţi care zic că sunt evrei şi nu sunt evrei...

Românii au salvat evreii iar comunitatea activează holocaustul pentru bani

Codruţ Burdujan: Ce părere are Rabinul despre „piromanul-pompier" de la Institutul Elie Wiesel, care are câteva „acţiuni imbecile, cum ar fi denigrarea unor mari valori ale culturii şi religiei noastre". Codruţ Burdujan: „Institutul «Elie Wiesel» duce o politică - aş spune constantă - de provocare a majorităţii românilor şi de umilire şi de jignire cât şi de întreţinere a unei stări de conflict. Credeţi că sunt evrei care au nevoie de aprinderea scânteii de antisemitism. Şi de ce?
 

Rabinul Eli Kaufman: Comunitatea evreilor din România nu prea au ce face în cultură şi religie, pentru că sunt asimilaţi şi atunci ei trebuie să arate activismul, iar activismul lor este holocaustul - ei primesc bani peste bani pentru asta. În Ungaria este înmormântat cu fast Horthy dar lui Wiesel îi e frică să facă ce face în România în Ungaria lui Horthy (care l-ar fi trimis la Auschwitz - n.r.). Acum mai este ceva, ce am auzit: Wiesel este acuzat de un evreu din Ungaria că el nici n-a fost la Auschwitz. [...] Să vă spun o poveste din Dej (unde a acţionat pentru salvarea evreilor Raoul Şorban - n.r.), pentru că nici statistica nu e adevărată, că în România nu au murit aşa de mulţi la holocaust, pentru că o parte din România era Transilvania de Vest şi de Nord, sub Ungaria şi acolo ungurii i-au omorât pe evrei. Şi toată familia asta din Dej, hasidică, a fost salvată de la moarte de români. Au fost scoşi din Ungaria si aduşi în România. Mulţi evrei au fost salvaţi de români. Cineva a scris despre asta? Unde este povestea aceasta? Sunt fonduri pentru altceva...

 

Adrian Cioflâncă de la Comisiile Elie Wiesel şi Tismăneanu, în prezent la CNSAS, a inventat un pogrom anti-evreiesc. Nu am văzut niciodată antisemitism în România. Jos pălăria! Ei, (cei de la) comunitatea evreiască spun că e antisemitism, pentru că ei vor să fie antisemitism, pentru că „antisemitismul ăsta le aduce bani"

 

Codruţ Burdujan: Dar cine are interesul acesta, să întreţină această stare şi a se provoca reacţii împotriva evreilor?
Rabinul Eli Kaufman: Am să vă spun acum: eu am văzut asta şi la Iaşi! Este un profesor acolo, care a scos nişte oseminte să arate că este un pogrom (anti)evreiesc, dar este un pogrom al unor români nu de evrei. Noi toţi am fost împotriva acestei poveşti, cu dezgropatul... (într-adevăr, Rabinii chemaţi la Iaşi nu au ţinut slujbă religioasă pentru că au considerat că osemintele nu sunt evreieşti - n.r.). E acest profesor dn Iaşi, Ciofalcă, parcă (Cioflâncă - n.r.), şi el a făcut toată povestea asta, pentru că este antiromânească. Pentru că a primit fonduri, de la organizaţii din America... Aşa ca de multe ori evreii susţin! Băsescu! Băsescu a dat un premiu unui rabin-păpusă care batjocoreşte toată România în străinătate. Poate Băsescu nu a ştiut, comunitatea i l-a propus... Ăştia aduc ură între români şi evrei. Eu am avut sediu aici şapte ani, vin aici în România, merg îmbrăcat aşa, ca evreu (ortodox). Niciodată nu am văzut antisemitism! Am făcut prima ieşire de Tora în stradă de la Razboi! Nu am văzut niciodată antisemitism în România. Jos pălăria! Ei, (cei de la) comunitatea evreiască spun că e antisemitism, pentru că ei vor să fie antisemitism, pentru că antisemitismul ăsta le aduce bani. Unde merg banii, nu ştiu! De opt-nouă ani renovează Templul Coral şi încă nu s-a terminat (Alo, D.N.A.-ul? - n.r.) Ei au fonduri şi fonduri. Acum: când strigă că este antisemitism, inima evreiască din America plânge. Şi-atunci le dau bani. Dar adevărul este că aici nu este nici un antisemitism. Un evreu religios ca mine este mai atacat în Tel Aviv decât în Bucureşti.

Acestea nu se învaţă la istorie, nu se ştiu în România

Pe tema holocaustului, Rabinul Eli Kaufman a afirmat că există şi multă „spălare a creierelor". „Sioniştii, mulţi, au fost terorişti" - a afirmat Kaufman -, dar lucrurile acestea nu se învaţă la istorie, nu se ştiu în România. Aici îl aveţi pe domnul Vainer, care aduce din Israel tot felul de analfabeţi care nu au terminat Universitatea, ei scriu cărţi, le prezintă cu mafia lor, şi studenţii români cred că ăsta e iudaismul". În încheiere, Rabinul Elie Kaufman a susţinut că actualii colonişti evrei ar trebui să elibereze teritoriile palestiene ocupate.

Sionismul este dușmanul iudaismului

Anti-sionismul nu este antisemitism                                 Sionismul este antisemitism

bottom of page