קונטרסים, שו"ת וסיכומי סוגיות

בעקבות היצירה התורנית החשובה 'ילקוט השבעתי אתכם'

נשאלתי שאלות והקשו עלי קושיות (מתוך הלימודים

המסולפים של בעלי הדעות המשובשות) לגבי החיבור

ו/או בסוגיות שקשורות לסוגיא דידן,

לכן הכנתי סיכומי סוגיות וקונטרסים

לכל מי שמעוניין לשאול שאלות נוספות מעין סוגיא זו

ו/או בנושאים נוספים, מוזמן בכבוד רב לפנות

לעוד שאלות בירור מסוג זה

 

באי-מייל yhe@partner.net.il         ושכרו כפול מן השמים

 

תלמוד תורה

מכיוון שנתקלתי בשאלות שהשורש של כולן הוא אחד, והוא אי ידיעת לימוד תורה,

לכן הכנתי כמה קונטרסים בנושא זה איך ללמוד תורה, איך ניגשים ללימוד תורה

ה"וורטואליות" דהיינו שאידאולוגיה

של הציונות/הדתית

(מחק את המיותר)

בנויה ע"פ מחברות של וורטים

תפיסת עולמם של המזרחי

בנויה ללא מקורות

אלא לפי סברות כרס

להלן הוכחה מפי אחד מ'רבנים' שלהם

"טוב, אז אני חושב
שאפשר להסביר... אין לי מקור, כן!
אולי פעם אכתוב...אבל אני אין לי מקור... מקור
שהתשובה של הכלל היא חזרה לארץ ישראל זה עניין של ימות המשיח"

 

סוגיות ברמב"ם מהדורות בתרא

'חובבי ציון' ממערב אירופה. 64

הקדמה. 64

מנדלי מוכר-ספרים. 65

מל"ל שר"י 66

חוקרי יהדות, בלשנים, גאוגרפים. 76

ד"ר בנימין זאב בכר. 76

אגדות התנאים, כרך שני 76

אגדת אמוראי ארץ-ישראל, כרך ראשון 77

אגדת אמוראי ארץ-ישראל, כרך שני 78

אברהם משה לונץ. 79

אלכסנדר זיסקינד רבינובי'ץ. 80

ישראל חיים טביוב 'אוצר המשלים והפתגמים' 80

מיכה יוסף ברדיצ'בסקי 81

דברי חזון 81

משני עולמות. 85

נחמיה שמואל ליבאוויטש. 89

מדרשי הזהר. 89

ספרא דאגדתא. 89

יצחק יחזקאל יהודה. 90

ד"ר אלעזר שטיינמן 91

הקדמה. 91

גן החסידות. 92

באר החסידות. 93

יצחק אבינרי 'היכל רש"י' 94

ד"ר אריה מורגנשטרן 95

הציונות. 96

הקדמה. 96

המזרחי (לפני הקמת המדינה) 97

הקדמה. 97

היסטוריה. 97

הקדמה שניה. 99

ר' יצחק יעקב ריינס. 100

שערי אורה ושמחה. 100

אור חדש על ציון 101

שני המאורות, חלק א' 104

שני המאורות, חלק ב' 105

ספר ערכים. 106

ד"ר זאב יעבץ. 109

ר' חיים הירשנזון 117

ר' שלום בצלאל צדיקוב. 118

ר' חיים זונדל מאקאוו 'המגיד מקמניץ' 119

ר' ליב נח באס. 120

ר' שמואל יעקב רבינוביץ 'לתקופות הימים' 122

הדת והלאומיות. 122

לתקופות הימים. 122

ר' יעקב הורביץ. 123

ר' יצחק ריטבורד 'קהלת יצחק' 124

ר' יצחק יעקב טיקטינסקי 125

עקבי יצחק. 125

שהם מנחם. 125

באר יצחק. 126

ר' משה אביגדור עמיאל. 128

ר' רפאל צבי עפשטיין 129

ר' יחזקאל הלוי ברינשטין 130

ר' יהודה אידל אידלסון 131

יוסף זהבי 'מדרשי ארץ ישראל'

המזרחי באמריקה (לפני הקמת המדינה) 132

הקדמה. 132

יהודה דוד אייזנשטיין 'בעל האוצרות' 132

מחרדיות לציונות (או 'פרומע ציונים') 133

הקדמה. 133

ר' יחיאל ברי"ל. 134

ר' יצחק גרשטנקורן 141

ר' מנחם מנדל כשר ('טרף') 141

דעת הרבנים ח"א, בדבר השתתפות הנשים בהבחירות בא"י 141

תורה שלמה. 144

כוס חמישי 146

התקופה הגדולה. 147

מפענח צפונות. 153

אי"ה קוק. 154

הקדמה. 154

הקדמה שניה. 157

מתוך כתביו 158

תלמידי ומקורבי הראי"ה. 168

ר' שמריה מנשה הכהן אדלר 'מראה כהן' 168

ספרים בהם נתן האי"ה קוק הסכמה. 170

כתבי רבי יהושע יוסף פרייל. 170

רבי אליהו גורדון 'דמעות העשוקים' 180

רבי יוסף ארוואץ 'הוד יוסף' 182

רבי גדליה נחמן ברודר 'רוח הגן' 183

רבי צבי טוביה הכהן רוטנשטריך 'דודי לצבי' 185

רבי יהודה ליב רגולין 'פרורי אורה' 186

רבי פתחיה מנקין 'כרם פתחיה' 187

רבי סעדיה צפירה 'כסף צורף' 189

רבי יחיא ערוסי הלוי 'אמונת השם' 191

רבי אורי מוינשטר 'שו"ת קרני ראם' 192

משרתי הרבנות. 193

ר' יוסף שפירא. 193

ר' אברהם יעקב ניימרק. 193

חילונים. 194

משה בלינסון 194

א"ש שטיין 194

אברהם טביב. 201

המזרחי (אחרי הקמת המדינה) (או 'נאו-רפורמים') 203

פרופ' מרדכי ברויאר. 203

פרופ' אומן 211

ד"ר גבי ברזלי 212

אריה הנדלר. 214

מרגלית בוזגלו וד"ר אלישבע הכהן 215

המזרחי באמריקה (אחרי הקמת המדינה) 216

שלמה וויינד. 216

פי-העתון 218

יעקב אבן חן 218

ד"ר משה יוסף גליקסון 219

דודו פלמה. 220

זאב גלילי 222

אז יאמרו בגוים. 230

א"ה ימ"ש. 230

אלוף בן 230

סוף דבר הכל נשמע ואת האלקים ירא כי זה כל האדם. 232

נספח זה איננו נועד ליראי ה' ולחושבי שמו 

הקדמה א' – שלטון אליבא דהרמב"ם

הקדמה ב' – וככלות נפץ יד עם קדש

הקדמה ג' – עד שתכלה מלכות הזלה

הקדמה ד' – צאי לך בעקבי הצאן

מודעת זאת בכל הארץ

מקרא סימנים

תוכן עניינים

נביאי השקר

חנניה בן עזור

שמעיהו הנחלמי

משכילים

הקדמה

משכילי פראג 19

שלמה יהודה ליב הכהן רפפורט 'שי"ר' 19

משכילי פאדובה. 20

משה יצחק אשכנזי 20

משכילי ברלין 20

יצחק סטנוב. 20

משכילי ווילנא. 21

שניאור זק"ש. 21

קלמן שולמן 21

שמואל יוסף פין 22

יהודה בהק. 23

יחיאל מיכל זבלודובסקי 24

מרדכי פלונגיאן 25

שמעון משה חאָנעס. 26

משכילי וינה. 27

מאיר איש שלום. 27

'חברת ישוב ארץ ישראל' 28

הקדמה ל'מבשרי הציונות' 28

סילוף בעל הספר 'דרישת ציון' 28

רבינו משה נחמן זיע"א. 30

רבינו דוד קמחי זיע"א. 31

התיו"ט זיע"א. 32

הסיבה לסילוף זה. 34

היכן חזרו על סילוף זה. 35

יעקב יוסף דזימיטראבסקי 35

ר' חיים דוד חזן 36

ר' צבי הירש קלישר. 38

דרישת ציון 38

כתבי הרב קאלישער. 38

ר' אלכסנדר משה לפידות. 39

ר' יהודה חי אלקלעי 40

ספר החיים. 40

קול מבשר. 41

רגלי מבשר. 42

מעודד ענוים. 43

ר' נתן פרידלאנד. 44

ר' זאב וולף בן צבי הירש קלישר. 49

'חובבי ציון' ממזרח אירופה. 50

הקדמה. 50

הקדמה ב' 52

ר' שלמה מוהליבר. 52

ר' יקותיאל ליב עליאן 53

ר' זבולון באריט. 54

ר' נחום גרינהויז. 54

ר' יהושע זאב זיסנוין 'ציר נאמן' 55

ר' חנוך הנדל פרידלנד 'תולדות חנוך' 57

הרב אריה ליב פרומקין 58

קרובן של ישראל. 58

קרונין דנהור. 60

ר' שלום נתנזון 62

קונטרס עינוהי דפוריא. 62

ציוני שלום. 62

אדני שן 63

Torah   Judaism  Three Oaths   Baal Shem Tov    Satmar    Neturei Karta     yalkut hishbati etchem   Leshon HaKodesh    Amram Blau  Zionism   Hasidic Judaism    satmar    Six-Day War    State of Israel            Shalosh Shavuot   National Religious    Agudath Yisroel    Torah vodaath Torah vodaas  Zalman Leib  moshe   Williamsburg         Song of Songs Tanakh   Lakwood Yeshiva  Boro Park  Bnei Brak Peleg Der Blatt      Satu Mare    eidah charedis  Aaron Teitelbaum  meah shaerim Agudath Israel   Eretz Yisrael    galut geula geulah  zionists Herzl Aguda menachem porush  Yossele Schumacher     Bnei Yoel   Judaism  vayoel moshe    Land of Israel    Der Yid    Ashkenazi   Orthodox Judaism    false   true  torah  Talmud    jews    Malkhut shel Khesed  Yiddish   Hebrew languge  Brooklyn   Central Rabbinical Congress    Al HaGeulah VeAl HaTemurah   Divrei Yoel  Dibros Kodesh    Shomer Emunim  Rashi  rambam    mikveh    tznius   Halakha   Jewish law   mechitza    Mosad Keren Hatzole     Rav Tuv    British Mandate  National Religious haredi   The Union of Orthodox Jewish Congregations of America  OU  Judea and Samaria Religious Zionism  Kiryas Joel   right-wing      Neo-Zionism    Kippah seruga   Holocaust  political parties elections    knitted skullcap   Mizrahi United Torah Judaism  Israel Defense Forces   Degel HaTorah    idf Shas Israeli Haredim and Zionism

שלוש השבועות         יידישקייַט     שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות     השואה שואת אירופה אינקוויזיציה    גזירת הגלות   ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה         בני ברק  מדינת ישראל      אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא    הפלג הירושלמי    שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא   פיגועים     שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה      מאה שערים   בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה  הרבנית רות בלוי            רבי עמרם בלוי    בני נח    שבע מצות בני נח            רבי אהרן קצנלבויגן                העדה החרדית דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד אתחלתא דגאולה             משיח בן יוסף     יוסל'ה שוחמכר    ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד     קירוב לבבות     רמב"ם אגרת תימן    רות בן דוד  ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    סיקריקים ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה     הציונות הדתית    מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא                 הבעל שם טוב הגאון מוילנה המעין הלכה ברורה תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור הרב אליהו פרוש גליקמן  יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון   חבצלת             כהן גדול             כה"ג      יסוד       חקירה   חקירת   גיורים                גיורת     שך אויערבך קרליץ נתנזון שואל ומשיב ילקוט מדרש רבה טוב רעוע חייב פטור מזיק שן רגל עבד אשה מתנה ע"מ להחזיר נהנה רע נבילה תשלום אונס תשובה אהבה יראה שיינברג סג"ל אנילביץ' קה"י אבן עזרא אחיתופל מרים שמוליק כופר חברון פוניבז' אור החיים תורה אור לבנון סוריה ירדן ישראל פוסקים   שבועת הגלות         דתיים לאומיים                 לאומנות                         נערי הגבעות      יהודה ושומרון     נוער הגבעות

удаизм  сионизм Религиозный Judentum  три клятвы Антисионисты 

Judaïsme  Αντι-Σιωνιστές       Ιουδαϊσμός  反シオニスト         ユダヤ教  猶太教  反猶太复國主義      judaizmus  یهودیت  صهيونية دينية    اليهودية  Јудаизам  judaísmo  judaizm         Trois serments          Antisionisty                     Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists     ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas      Anti-Sioniste          Anti-sionistas    Anti-Zionisten   Anti-zionister    Nationalisme religieux    Anticionisták     Anti-Siyonistler      Anti-Sionistés         Han shionisuto      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister     a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos         Religiöser Nationalismus            Religiöser Zionismus          Sionisme religieux    Zionisme relijius    Syjonizm religijny    Sionismo religioso     Hudaismo

 

גלות וגאולה

 
 
 
 
 

חגים ומועדים

הלכות והנהגות צבו"ר מהדורות בתרא

אי"ה בקרוב קונטרסים וסיכומי סוגיות נוספים

'עקבתא דמשיחא'

'האם בית המקדש קודם למלכות בית דוד או משיח קודם לבית המקדש'

'אליהו הנביא'

'כלי תקשורת' (עיתונים, עלונים פרשת שבוע, אינטרנט, טלויזיה)

'אין בן דוד בא עד ש...'

'בעלי תשובה'

'דינא דמלכותא דינא'

'יחודים ושימוש בשמות הקודש'

'תאריכים של חישובי קיצים'

'כיבוש הארץ רק ע"י משיח בן דוד בדרכי שלום'

'בר כוכבא, בר כוזיבא'

'גאולה ע"י צדיקים'

'עד שיחזרו ויבקשו שלשתן... במלכות שמים ובמלכות בית דוד ובבנין בית המקדש'

דיני בית המקדש והקרבנות בזה"ז מהדורות בתרא

ירמיהו קאהן,נטרונא,סאטמר,ברוקלין,ניו יארק,הר הבית,שיר השירים,מכתב הסכמה,TRUE TORAH JEWS,שלוש השבועות,אביעד נייגר,שלושת השבועות,שש השבועות,גזרת הגלות,סאטמאר,ויואל משה,התגרות באומות העולם,עליה בחומה,שלא ימרדו באומות,שלא יעלו בחומה,שלא ידחקו את הקץ,שנאת חינם,שנאת אחים

מכתב ברכה מהרב ירמיה קאהן שליט"א

מארגון נטרונא (TRUE TORAH JEWS)

ישוב ארץ ישראל מהדורות בתרא

ירמיהו קאהן,נטרונא,סאטמר,ברוקלין,ניו יארק,הר הבית,מכתב ברכה,מכתב המלצה, מכתבי תהילה,מכתב הסכמה,שמואל טלר,אהרן טייטלבוים,משמש בקודש,יוסף אשכנזי,TRUE TORAH JEWS,שלוש השבועות,אביעד נייגר,שלושת השבועות,שש השבועות,גזרת הגלות,סאטמאר,ויואל משה,התגרות באומות העולם,עליה בחומה,שלא ימרדו באומות,שלא יעלו בחומה,שלא ידחקו את הקץ,שנאת חינם,שנאת אחים

מכתב ברכה

 
גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה.png