הספה"קים שיצאו נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה
על עידוד ושיתוף הפעולה בין ראשי הציונות עם גרמניה הנאצית

סטפן וייז,ההסתדרות הציונת,שואת ארופה,השואה,הפגנה,עצרת,חרם,גרמניה הנאצית,שלוש השבועות,מיין קאמפף,אדולף היטלר,דוד בן גוריון,נחום גולדמן,גבלס,יעקב קלצקין,שטרייכער,רוזנבערג,התגרות באומות

פשעי הציונות בהשמדת הגולה מאת הרב ש. שלמון זצ"ל (מהדורא שישית)

מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? מהרסים ומחריבים מהרצל ונורדוי דרך גולדמן וקלצקין

אל השחיטה וחורבן היהדות - מאת ר' ד"ר משה חיים אפרים בלאך זצ"ל (ברוקלין, ה'תשי"ז)

מן המצר לרבי חיים מיכאל דוב וייסמנדל זיע"א (ה'תש"כ)

שרופי הכבשנים מאשימים הרב משה שיינפלד זצ"ל (מהדורא שלישית, בני ברק, ה'תשל"ו)

שרופי הכבשנים מאשימים הרב משה שיינפלד זצ"ל (בני ברק, ה'תשס"ח)

The Holocaust Victems Accuse מאת הרב משה שיינפלד זצ"ל (באנגלית)

אות קין הרב מנחם גרילק זצ"ל (התפרסם תחת השם הרב מ. וזלמן) (הוצ' קשרים, ירושלים)

קראתי ואין עונה: זעקתו של רחמ"ד וייסמנדל בתקופת השואה ר' אברהם פוקס (י-ם, תשמ"ג)

צדיק כתמר יפרח לרבי אליהו קאופמן שליט"א (מהדורא שניה)

יהודים, אל יאוש-ח"ב לרבי שלמה בן דוד שפיצר (עיי"ש עמ' 79, 155)

׳מגן אכזר׳ מאת הרב ישראל יעקב גוטפרב (מתוך כליל תפארת גליון ו׳ אדר-ניסן תשפ״א)

 

בשנת 1933 נערכה עצרת גדולה על ידי ההסתדרות הציונית** על גרמניה הנאצית