הספה"קים שיצאו נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה

על עידוד ושיתוף הפעולה בין ראשי הציונות עם גרמניה הנאצית

הבהרה: הרוצח הוא הרוצח, השותף הוא השותף,

והקרבן הוא הקרבן

פשעי הציונות בהשמדת הגולה מאת הרב ש. שלמון זצ"ל (מהדורא שישית)

מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? מהרסים ומחריבים מהרצל ונורדוי דרך גולדמן וקלצקין

אל השחיטה וחורבן היהדות - מאת ר' ד"ר משה חיים אפרים בלאך זצ"ל (ברוקלין, ה'תשי"ז)

מן המצר לרבי חיים מיכאל דוב וייסמנדל זיע"א (ה'תש"כ)

שרופי הכבשנים מאשימים הרב משה שיינפלד זצ"ל (מהדורא שלישית, בני ברק, ה'תשל"ו)

שרופי הכבשנים מאשימים הרב משה שיינפלד זצ"ל (בני ברק, ה'תשס"ח)

The Holocaust Victems Accuse מאת הרב משה שיינפלד זצ"ל (באנגלית)

אות קין הרב מנחם גרילק זצ"ל (התפרסם תחת השם הרב מ. וזלמן) (הוצ' קשרים, ירושלים)

צדיק כתמר יפרח לרבי אליהו קאופמן שליט"א (מהדורא שניה)

יהודים, אל יאוש-ח"ב לרבי שלמה בן דוד שפיצר (עיי"ש עמ' 79, 155)

׳מגן אכזר׳ מאת הרב ישראל יעקב גוטפרב (מתוך כליל תפארת גליון ו׳ אדר-ניסן תשפ״א)

 

כמה וכמה הוכחות על שיתוף הפעולה בין ראשי הציונות ובין התנועה הנאצית

 

השואה בדב"ק של רבי עוזי משולם הי"ד זיע"א

וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת (שמות פרק כא פסוק טז) ומה קרה בשואה - הק' רבי אזולאי עוזי משולם הי"ד זיע"א
00:00 / 00:00

וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת

 

והנה הטעם לדבר כידוע בזוה"ק ח"א דף כה ע"א-ע"ב

וחמש מינין אינון בערב רב, ואינון (סי' נג"ע ר"ע) נ'פילים ג'בורים ע'נקים ר'פאים ע'מלקים, ובגינייהו נפלה ה' זעירא מאתרהא... רפאים מינא רביעאה, אם יחזון לישראל בדוחקא מתרפין מנייהו, ואית לון רשו לשזבא לון ולא בעאן, ומתרפין מאורייתא ומאלין דמשתדלין בה, למעבד טב עם עכו"ם, עלייהו אתמר (ישעיה כו יד) רפאים בל יקומו, בזמנא דייתי פקידה לישראל אתמר בהון (שם) ותאבד כל זכר למו.

 

'אימרא נאה' מרבי ישעי' קרליץ 'החזו"א' זיע"א (מובא בשם הרב אהרן רוטר, ילקוט דעת תורה, פסי' כז עמ' סט)

פסיה שרשבסקי ע"ה שעלתה כמעפילה העלתה לפני רבנו החזו"א על נס את 'אהבת ישראל' שגילו הציונים לגבי המעפילים, רבנו הק' לא ענה לה מאומה.

לאחר שיצאה אמר לר' משה חיים אקון ז"ל: "לא עניתי לה, חששתי שלא תקבל את דברי מרוב התרגשותה, לך אגיד".

סיפר רבנו הק' את המעשה שארע בראדין: "מעשה ביהודי זקן וגלמוד שנפל לתוך בור ביום שלג ושבר את רגלו, נמצא יהודי בעל רחמים שהכניס את הזקן לתוך ביתו, רפאו וסעדו עד שהחלים ושב לאיתנו".

פגש פעם מרן החפץ חיים יהודי זה ואמר לו "מחלקך יהא חלקי שגמלת חסד עם אחיך העברי"

אמר לו אותו האיש: "אל תקנא בי רבנו, אני האיש שחפרתי את הבור ולא כיסיתיו..."

כך גם יש להעריך את 'אהבת ישראל' של הציונים"

'אימרא נאה' מרבי ישעי' קרליץ 'החזו"א' זיע"א (מובא מתוך הספה"ק ילקוט דעת תורה, פסי' כד עמ' סח)

אמר רבנו החזו"א: מי הוא אפיקורס שומר מצוות ("א פרומער אפיקורס") בדורנו? כל מי שטוען כי באשמת גדולי ישראל נרצחו ששה מיליון יהודים בשואה באירופה וכן כל מי שחוגג את "יום העצמאות".

accepted achievements Ahad Ha-am American anti-Semitism Arabs assimilation Assyria attitude Balfour Declaration become believe British century Christiancommandments course create cultural Diaspora Eastern Europe Emancipation Enlightenment ethical European evil existence external fact faith feeling force fulfillment GentileGerman ghetto hand Harry Golden Haskalah Hebrew Herzl Holy hope hostility human idea ideal influence Israel Jewish history Jewish nationalism JewryJudaism labor land Leon Uris liberal live Lord majority Marx Maskilim ment Messiah minority modern moral nationalist natural nerve of failure Neturei Karta never Nietzsche orthodox Jews Palestine philosophy political problem Prophets Rabbi race realize rejection religious Revisionist Rosa LuxemburgRussian sages sense social society Spinoza spiritual struggle Superman survival Talmud territory thought tion tional Torah tradition transvaluation of valuestribal true truth Uris whole words World Zionist Organization Yisroel Zion Zionist movement Zionist OrganizationTorah   Judaism  Three Oaths   Baal Shem Tov    Satmar    Neturei Karta     yalkut hishbati etchem   Leshon HaKodesh    Amram Blau  Zionism   Hasidic Judaism    satmar    Six-Day War    State of Israel            Shalosh Shavuot   National Religious    Agudath Yisroel    Torah vodaath Torah vodaas  Zalman Leib  moshe   Williamsburg         Song of Songs Tanakh   Lakwood Yeshiva  Boro Park  Bnei Brak Peleg Der Blatt      Satu Mare    eidah charedis  Aaron Teitelbaum  meah shaerim Agudath Israel   Eretz Yisrael    galut geula geulah  zionists Herzl Aguda menachem porush  Yossele Schumacher     Bnei Yoel   Judaism  vayoel moshe    Land of Israel    Der Yid    Ashkenazi   Orthodox Judaism    false   true  torah  Talmud    jews    Malkhut shel Khesed  Yiddish   Hebrew languge  Brooklyn   Central Rabbinical Congress    Al HaGeulah VeAl HaTemurah   Divrei Yoel  Dibros Kodesh    Shomer Emunim  Rashi  rambam    mikveh    tznius   Halakha   Jewish law   mechitza    Mosad Keren Hatzole     Rav Tuv    British Mandate  National Religious haredi   The Union of Orthodox Jewish Congregations of America  OU  Judea and Samaria Religious Zionism  Kiryas Joel   right-wing      Neo-Zionism    Kippah seruga   Holocaust  political parties elections    knitted skullcap   Mizrahi United Torah Judaism  Israel Defense Forces   Degel HaTorah    idf Shas Israeli Haredim and Zionism

שלוש השבועות         יידישקייַט     שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות     השואה שואת אירופה אינקוויזיציה    גזירת הגלות   ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה         בני ברק  מדינת ישראל      אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא    הפלג הירושלמי    שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא   פיגועים     שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה      מאה שערים   בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     הרב יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה  הרבנית רות בלוי            רבי עמרם בלוי    בני נח    שבע מצות בני נח            רבי אהרן קצנלבויגן                העדה החרדית דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד אתחלתא דגאולה             משיח בן יוסף     יוסל'ה שוחמכר    ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד     קירוב לבבות     רמב"ם אגרת תימן    רות בן דוד  ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    סיקריקים ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה     הציונות הדתית    מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא                 הבעל שם טוב הגאון מוילנה המעין הלכה ברורה תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור הרב אליהו פרוש גליקמן  יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון   חבצלת             כהן גדול             כה"ג      יסוד       חקירה   חקירת   גיורים                גיורת     שך אויערבך קרליץ נתנזון שואל ומשיב ילקוט מדרש רבה טוב רעוע חייב פטור מזיק שן רגל עבד אשה מתנה ע"מ להחזיר נהנה רע נבילה תשלום אונס תשובה אהבה יראה שיינברג סג"ל אנילביץ' קה"י אבן עזרא אחיתופל מרים שמוליק כופר חברון פוניבז' אור החיים תורה אור לבנון סוריה ירדן ישראל פוסקים   שבועת הגלות         דתיים לאומיים                 לאומנות                         נערי הגבעות      יהודה ושומרון     נוער הגבעות

удаизм  сионизм Религиозный Judentum  три клятвы Антисионисты 

Judaïsme  Αντι-Σιωνιστές       Ιουδαϊσμός  反シオニスト         ユダヤ教  猶太教  反猶太复國主義      judaizmus  یهودیت  صهيونية دينية    اليهودية  Јудаизам  judaísmo  judaizm         Trois serments          Antisionisty                     Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists     ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas      Anti-Sioniste          Anti-sionistas    Anti-Zionisten   Anti-zionister    Nationalisme religieux    Anticionisták     Anti-Siyonistler      Anti-Sionistés         Han shionisuto      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister     a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos         Religiöser Nationalismus            Religiöser Zionismus          Sionisme religieux    Zionisme relijius    Syjonizm religijny    Sionismo religioso     Hudaismo

иудаизм  Judentum  Judaism  猶太教  Hudaismo  יידישקייַט  Judaïsme  Ιουδαϊσμός  ユダヤ教  judaizmus  یهودیت  Јудаизам  judaísmo  اليهودية  judaizm ​

 

שלוש השבועות         שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות         גזירת הגלות   אתחלתא דגאולה       ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה          אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא        שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא       שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה         בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה         רבי עמרם בלוי רבי אהרן קצנלבויגן     דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד משיח בן יוסף         ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד​          רמב"ם אגרת תימן      ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה         מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא     Three Oaths Trois serments          Shalosh Shavuot   три клятвы Антисионисты      Antisionisty          Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists         ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas         Anti-Sioniste          Anti-sionistas      Anti-Zionisten        Anti-zionister         Anti-zionisten          Anticionisták          Anti-Siyonistler      Αντι-Σιωνιστές       Anti-Sionistés          反シオニスト         Han shionisuto      反猶太复國主義      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister          a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig     vayoel moshe        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos

הבעל שם טוב הגאון מוילנה המעין הלכה ברורה תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת כהן גדול כה"ג יסוד חקירה חקירת שך אויערבך קרליץ נתנזון שואל ומשיב ילקוט מדרש רבה טוב רעוע חייב פטור מזיק שן רגל עבד אשה מתנה ע"מ להחזיר נהנה רע נבילה תשלום אונס תשובה אהבה יראה שיינברג סג"ל אנילביץ' קה"י אבן עזרא אחיתופל מרים פו הדוב סינדרלה שמוליק כופר חברון פוניבז' אור החיים תורה אור לבנון סוריה ירדן ישראל פוסקים   שבועת הגלות

כחש - בן הכט (עברית), (באנגלית)

תיק פלילי 124 - שלום רוזנפלד (עורך מעריב בעבר)

בשליחות נידונים למוות - יואל ברנד


השטן והנפש - יואל ברנד

המליון השביעי - פרופ' תום שגב

הסכם הטרנספר - אדווין בלאק

51 מסמכים: על שיתוף פעולה של הציונים עם הנאצים - לני ברנר

הציונית הפוסט-אוגנדית במשבר השואה (מ. בית צבי)

 

The Holocaust Industry

51 Documents,Zionist,Collaboration,Nazis,Lenni Brenner
המיליון השביעי,הישראלים,השואה,תום שגב
הסכם הטרנספר,אדווין בלאק
בשליחות נידונים למוות,יואל ברנד,יואל בראנד,השטן והנפש,משפט קסטנר,שואת אירופה,השואה,מחנות ריכוז,מחנות השמדה,משתפים,יודנראט,גסטאפו,משלוחי מוות,רכבת ההצלה,כסף תמורת דם,ההצלה,בן גוריון,היטלר,אייכמן

אם מצאת טעות ו/או יש ספ"ק שנשכח ממני,

הנך מוזמן לשלוח הודעה על כך כאן

לקט מאמרים ודא"ח מתוך 'נכון לדורות' על השואה והשואה-ביזנס

יד ושם,שואה ביזנס,שאני מינות דמשכי,מנהלי תלמודי תורה,הדרדרות,בצע כסף,כבוד קדושים,אירופה,שואה,שנות הזעם,יום השואה,הוריםכואבים
קורונה,שוטר,שוטרים,שואה,השואה,שואת אירופה,אלימות משטרה,אלימות משטרתית,גז מדמיע,מעצר,הפגנות,התקהלות,מסכות,קורונה
רבי יוסף צבי דושינסקי,השואה,עצרת תפילה,כותל המערבי
 
 
 
אטמר,הדור האחרון,ניו יורק,קרית יואל,ברוקלין,רבי יואל טייטלבוים,שמחה,תמימות ופשיטות,שלוש השבועות,ויואל משה,ילקוט אמרים,רבי יואל טייטלבוים