כרך ט' - חכמי מזרח אירופה ותפוצותיהם להורדה לחץ כאן

nedarim,נדרים,פלוס,פון,תרומות,להיות שותף

אנו מעוניינים להוציא לאור את כל הכרכים ועלויות הדפוס יקרות.
ולכן, על מנת שנצליח להוציא לדפוס את כל הכרכים,
כל תרומה תתקבל בברכה.

רבי דוד בהרן, רבי אברהם מפוזנא,העדה החרדית,קנאים,חסידות,יואל טייטלבוים,ויואל משה,דברי יואל,ישמח משה,שלוש השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם
,קנאים,חסידות,יואל טייטלבוים,ויואל משה,דברי יואל,ישמח משה,שלוש השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם,שואה,שואת אירופה,מן המצר,רבי חיים מיכאל דוב בר ויסמנדל
רבי שאול בראך,שאול שאל,אבות על בנים,משמרת אלעזר,חלק לעולם הבא,טוב דברך,שאול ברוך,קאשוי,רבי חיים הלברשטאם,רבי אהרן ראטה,תולדות אהרן,שומר אמונים,סאטמר,בעשט,חסידות,יואל טייטלבוים,ויואל משה,דברי יואל,ישמח משה,שלוש השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם
רבי יהודה אסאד,מהרי אסאד,הונגריא,בני יששכר,רבי צבי אלימלך שפירא,מונקאטש,רבי חיים הלברשטאם,רבי אהרן ראטה,תולדות אהרן,שומר אמונים,סאטמר,בעשט,חסידות,יואל טייטלבוים,ויואל משה,דברי יואל,ישמח משה,שלוש השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם
רבי צבי הירש חיות,מהרצ חיות,גליציא,בני יששכר,רבי צבי אלימלך שפירא,מונקאטש,רבי חיים הלברשטאם,רבי אהרן ראטה,תולדות אהרן,שומר אמונים,סאטמר,בעשט,חסידות,יואל טייטלבוים,ויואל משה,דברי יואל,ישמח משה,שלוש השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם

חכמי פולין המשך

משנת ה'תר"י-ה'תרי"ט. 249

רבי יונה תאומים 'מנחת זכרון' 249

רבי צבי הירש עדלמן 'איש חן טוב' 'חמדה גנוזה' 251

רבי יחיאל העליר 'עמודי אור' 252

רבי דובערוש מייזלש 'מהרד"ם' 254

רבי מאיר אוירבאך 'אמרי בינה' 255