הספה"קים שיצאו נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה לפני הקמת מלכות של מינות

Yehoshua_Leib_Diskin.jpg

רבי יהושע יהודה ליב דיסקין 'השרף מבריסק' זיע"א

עמוד אש תולדות חייו ופעליו של המהרי"ל דיסקין זיע"א (ה'תקע"ז-מוצש"ק כ"ט בטבת ה'תרנ"ח)

רבי שלמה טעפליצקי ורבי יצחק טעפליצקי זיעועכי"א

מגדל בבל החדש לרבי מאיר רוזנפעלד הכהן זצ"ל (אוסטרוצו'ב, ה'תרנ"ח)

בר הדיא או חלום הירצל לרבי דובערוש טורש זצ"ל (ווארשא, ה'תרנ"ט)

כרוז סתירת זקנים לרבי דובערוש טורש זצ"ל (ווארשא, ה'תרנ"ט)

אור לישרים אגרות גדולי ישראל נגד הציונות לרבי שלמה זלמן לאנדא ורבי יוסף ראבינוביץ (ווארשא, ה'תר"ס)

מלחמתם של צדיקי פולין השפת אמת והאבני נזר נגד הציונות (מתוך נספחים לס' ממעונות אריות,

הרב אברהם פרישמן שליט"א, ה'תשפ"א)

מדב"ק נגד הציונות של כ"ק האדמו"ר מחב"ד, רבי שלום דובער שניאורסאהן זיע"א

 
 

מכתביו של רבי אליהו עקיבא ראבינאוויץ זיע"א

ציון במשפט (ווארשא, ה'תרנ"ט)

וענתה בי צדקתי (ווארשא, ה'תר"ס)     

ירחון הפלס - שנה ראשונה (ברלין, ה'תרס"א)

ירחון הפלס - שנה שניה (ברלין, ה'תרס"ב)

ירחון הפלס - שנה שלישית (ברלין, ה'תרס"ג)

ירחון הפלס - שנה רביעית (ברלין, ה'תרס"ד)  

ירחון הפלס - שנה חמישית (ברלין, ה'תרס"ה)

המודיע עתון אורתודוכסי יומי (פאלטאווא, ה'תר"ע-ה'תרע"ד)

מאמר דברים ככתבם-על אודות הציוניות ושאיפותיה איש מבית לוי (רבי יעקב הלוי ליפשיץ) (ברלין, ה'תרס"ב)

אורה לציון, שני מכתבים מאת רבי אפרים שלמה זלמן וויינגוט (מתלמידי המלבי"ם, אב"ד סלעשין, פטירקוב ועוד) (ווארשא, ה'תרס"ב)

דעת הרבנים אגרות גדולי ישראל נגד הציונותלרבי אברהם ברוך שטיינבערג (ווארשא, ה'תרס"ב)

קול קורא-הוא קונטרס אחרון מספר דעת הרבנים לרבי אברהם ברוך שטיינבערג (ווילנא, ה'תרס"ג)

ספסל הנאשמים לרבי אליעזר אטלאס (ברלין, ה'תרס"ג)

דער פוטטערנער אייווען (תנור של חמאה) מאת רבי מרדכי אביגדור קריוינסקי (בני מערבא ע"י 'נתנאל', ה'תרס"ד) (אידיש)

משמיע שלום לרבי אליהו קלסניקר (ווארשא, ה'תרס"ז)

נחפשה דרכינו מאת לומדי התורה ומגיניה (פיעטרקוב, ה'תרס"ט)

מכתה"ק של כ"ק האדמו"ר ממונקאטש, רבי חיים אלעזר שפירא זיע"א

חיים ושלום עה"ת

דברי תורה חלקים א'-ט'

משמיע ישועה נערך ע"י תלמיד רבי שלמה צוקער זצ"ל

תיקון עולם אגרות גדולי ישראל נגד הציונות (מונקאטש, ה'תרצ"ו)

תיקון עולם אגרות גדולי ישראל נגד הציונות (להורדה באנגלית)

מסעות ירושלים ומאמר חיות אש לרבי משה גאלדשטיין הי"ד

 

פרשת יונתן מקוב 'העמלקי' שר"י

בחודש טבת ה'תרע"ג (ינואר 1913 למניינם) מצא האיכר יונתן מקוב שר"י (בנה של בתיה מקוב, ממייסדי רחובות), שלוש מעובדותיו, יהודיות ממוצא תימני, מלקטות ענפים וזמורות.

 

בעת ההיא יוצאי תימן היו רגילים ללקט בשדות ובכרמים זרדים יבשים להסקה. מקוב תפס את עובדותיו והכה אותן נמרצות.

 

לאחר מכן הוא אסר אותן והובילן כשבויות ברחובותיה הראשיים של המושבה רחובות. הנשים התנגדו וברחו, אך מקוב שלח את פועליו הערביים ללכוד אותם, הם תפסו אותן ומקוב שר"י, קשר אותן לחמורו והמשיך להוביל אותן למושבה.

האירוע המשפיל הכה הדים לא רק בקרב תושביה התימנים של רחובות אלא במושבה כולה. ועד המושבה הזדרז לדון את מקוב והטיל עליו עונש של נפוליאון אחד, השווה ערך ל-20 פרנקים. הקנס היה נמוך במיוחד ועורר תרעומת.

 

עם זאת בעיתונות המגוייסת והמשוחדת לטובת מקוב שר"י ניסתה לחפות על הפשע ע"י כך שטענה כי שעצם העמדתו לדין מעידה כי הציבור לא עובר בשתיקה על אלימות כזו.

כעבור שבוע, פרסם יעקב רבינוביץ תגובה חריפה בעיתון, כינה בה את יונתן מקוב

... וכי אפשר הדבר שאדם הגון יאמר שלום ליונתן העמלקי? וכי אפשר הדבר שאדם יקנה אצלו, ימכור לו דבר או שאיזו פירמה יהודית או איזה מוסד ציבורי יהודי יסחר עמו? ילוה לו כסף? וכי אפשר שעגלון יהודי יובילהו בעגלתו ונוסעים יהודים ישבו על יד נפש טמאה זו? וכי אפשר שרב או שופט ידין לו את דינו ושוער של מושבה יעזור לו ויגן עליו? אם כל זה אפשר הוא אז אין יהודים ואין יהדות ואין א-לוהים בישראל! אם אפשר שבזמננו יקום יהודי ויקשור את אחיותיו העניות אל חמורו ויסחבן כסחוב את הנבלה והוא ירכב על החמור ועבדו הנכרי ידחוף אותן ויעזור לו בזה וכל זה במושבה עברית בארץ ישראל, במושבה מדברת עברית, במושבה לאומית שבלאומית, אם כל זה אפשר ואם אחרי זה מענישים את יונתן העמלקי בעשרים פרנקים והכל נגמר בכי טוב אז סלחו נא לי - אבל חרפה היא ליהודי לחיות במקום של בני התחיה וזקופי הקומה האלה!

אם זו היא גאולתינו ותחיתינו - נשוב נא לקישינב ואודסה!

לאחר התפוצצות הפרשה נחשפו מקרים דומים על התעללות בעולים יהודים מתימן.

וכל עניין זה בא להורות לנו עד כמה שאנו צריכים להבין את רשעותם של בעלי הדעות המשובשות שמעיזים לכנות את כל מעשי הציונות כגאולה ושיש לה איזשהו קשר לתורתינו הק'

 
ניו יורק,ניו יארק,רבי ברוך מאיר קליין, רבי בנימין גוט,די איבערקעהרעניש פון די ציוניסטען,אנטיציאניסטישע,מאססענפערזאמלונג,שוהל,קלינטון סטריט,אוהבי תורה,אוהבי אמת,אגודת המאמינים,ניו יארק,שיטה מקובצת החדש,אנשי טשענסטחאוו,רבי מאיר פערליש,קראלע,המהר"ם שיק,כתב סופר,אמריקה,פולריבר,fallriver,שאלו שלום ירושלים,חתם סופר,שלוש השבועות,ניו יארק,ניו יורק
‏‏002167220-m-2167220_0002 - עותק.png

צו די אגודת רבנים בכלל, און צו רב יפה בפרט

[נגד] ה' הירשענזאהן [וספרו] ימים מקדם

(תרגום: לאיגוד הרבנים בכלל, ולרב יפה בפרט

[נגד] ה' הירשנזון [וספרו] ימים מקדם)

כרוז מאת רבי שלום אלעזר רוגוזין זיע"א

​accepted achievements Ahad Ha-am American anti-Semitism Arabs assimilation Assyria attitude Balfour Declaration become believe British century Christiancommandments course create cultural Diaspora Eastern Europe Emancipation Enlightenment ethical European evil existence external fact faith feeling force fulfillment GentileGerman ghetto hand Harry Golden Haskalah Hebrew Herzl Holy hope hostility human idea ideal influence Israel Jewish history Jewish nationalism JewryJudaism labor land Leon Uris liberal live Lord majority Marx Maskilim ment Messiah minority modern moral nationalist natural nerve of failure Neturei Karta never Nietzsche orthodox Jews Palestine philosophy political problem Prophets Rabbi race realize rejection religious Revisionist Rosa LuxemburgRussian sages sense social society Spinoza spiritual struggle Superman survival Talmud territory thought tion tional Torah tradition transvaluation of valuestribal true truth Uris whole words World Zionist Organization Yisroel Zion Zionist movement Zionist OrganizationTorah   Judaism  Three Oaths   Baal Shem Tov    Satmar    Neturei Karta     yalkut hishbati etchem   Leshon HaKodesh    Amram Blau  Zionism   Hasidic Judaism    satmar    Six-Day War    State of Israel            Shalosh Shavuot   National Religious    Agudath Yisroel    Torah vodaath Torah vodaas  Zalman Leib  moshe   Williamsburg         Song of Songs Tanakh   Lakwood Yeshiva  Boro Park  Bnei Brak Peleg Der Blatt      Satu Mare    eidah charedis  Aaron Teitelbaum  meah shaerim Agudath Israel   Eretz Yisrael    galut geula geulah  zionists Herzl Aguda menachem porush  Yossele Schumacher     Bnei Yoel   Judaism  vayoel moshe    Land of Israel    Der Yid    Ashkenazi   Orthodox Judaism    false   true  torah  Talmud    jews    Malkhut shel Khesed  Yiddish   Hebrew languge  Brooklyn   Central Rabbinical Congress    Al HaGeulah VeAl HaTemurah   Divrei Yoel  Dibros Kodesh    Shomer Emunim  Rashi  rambam    mikveh    tznius   Halakha   Jewish law   mechitza    Mosad Keren Hatzole     Rav Tuv    British Mandate  National Religious haredi   The Union of Orthodox Jewish Congregations of America  OU  Judea and Samaria Religious Zionism  Kiryas Joel   right-wing      Neo-Zionism    Kippah seruga   Holocaust  political parties elections    knitted skullcap   Mizrahi United Torah Judaism  Israel Defense Forces   Degel HaTorah    idf Shas Israeli Haredim and Zionism
שלוש השבועות         יידישקייַט     שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ   חיסונים     קורונה   covid    כתר   מגפה  לדחוק את הקץ     שלושה שבועות     השואה שואת אירופה אינקוויזיציה    גזירת הגלות   ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה         בני ברק  מדינת ישראל      אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא    הפלג הירושלמי    שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא   פיגועים     שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה      מאה שערים   בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     הרב יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה  הרבנית רות בלוי            רבי עמרם בלוי    בני נח    שבע מצות בני נח            רבי אהרן קצנלבויגן                העדה החרדית דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד אתחלתא דגאולה             משיח בן יוסף     יוסל'ה שוחמכר    ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד     קירוב לבבות     רמב"ם אגרת תימן    רות בן דוד  ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    סיקריקים ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה     הציונות הדתית    מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא                 הבעל שם טוב הגאון מוילנה המעין הלכה ברורה תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור הרב אליהו פרוש גליקמן   א וילדע חיה   אביגדור ליברמן   אדוארד סנואודן   אדולף היטלר   אהבה   אהוד ברק   אולימפיאדה   אונס   אוסטרליה   אופטימיות להמונים   אופנה   אופניים   אוקופיי   אוקופיי וול סטריט   אוקראינה   אורגיה של עשירים   אושוויץ   אחרי לסרבנים   אטום   אי-אלימות   אי-ציות   איבר מין   איזה עולם נפלא   איטליה   איליאן מרשק   אין מחיר לחופש   אינטרנט   איסלם   איקאה   איראן   איש לא ראוי לקולך   איתמר רוז   אל-ג'זירה   אל-עראקיב   אלוהים   אלימות   אלימות כלפי נשים   אלימות מינית   אלימות משטרתית   אלתורים   אם יש לך זמן   אם תרצו   אמנות   אמנות גרילה   אמנות פרפורמנס   אמנות רחוב   אמנות רחוב ישראלית   אנונימוס   אנחנו בטח לא פראיירים   אנטי מדיה   אנטי ציביליזציה   אנטי-סמכותנות   אנטישמיות   אנימציה   אנרגיה   אנרגיה גרעינית   אנרכיזם   אנרכיסטים   אנרכיסטים נגד הגדר   אסונות   אסונות טבע   אסור להשוות   אסירים   אסלה   אפגניסטן   אפל   אפליה   אפליקציות   אפרטהייד   אפריקה   אקולוגיה   אקטיביזם   ארגנטינה   ארה"ב   אריאל שרון   ארכיון   אשליות אופטיות   אתיופים   באים לבנקאים   בגדים   בגידת הרשויות   בדואים   בובות   בוז לכחולי המדים   בחירות   בחירות 2015   בחירות 2019   בחירות בארה"ב   בחירות לכנסת   ביטול בית ספר   בילעין   בישול   בית כלא   בית לחם   בנימין נתניהו   בנק הפועלים   בנק לאומי   בנקאים   בנקים   בנקסי   בעלי חיים   בעלי מוגבלויות   בקבוקי תבערה   ברדלי מנינג   ברזיל   בריטניה   ברלין   ברצלונה   ברק אובמה   ברק כהן   בשבח הבטלה   בשר   בשר זה רצח   ג'וליאן אסאנג'   ג'ורג אורוול   ג'נין   גבולות   גבריות   גברים שאוהבים רובים   גדי וילצ'רסקי   גוגל   גוף   גוף אידיאלי   גז טבעי   גזענות   גיבורות וגיבורים   גיבורי-על   גיוס לצבא   גיוס תרומות   גינון   גינון גרילה   גירוש   גלעד שליט   גראס   גרמניה   גרעין   גרעיני זה הכי   גרף   גרפיטי   דאעש   דגים   דגל   דגל ישראל   דוד בן גוריון   דונלד טראמפ   דוקטור סוס   דיבורים לחוד ומעשים לחוד   דיור   דיור זול   דיכאון   דמוקרטיה   דע את האויב   דעות קדומות   דת   האח הגדול   האקרים   הבנאליות של הרוע   הגוף שלי שייך לי   הגירה   הדיקטטורה של היופי   הדלפות   הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון   הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות   הדרת נשים   ההנאה שבאיטיות   הודו   הולכים בתלם   הולנד   הומואים   הומופוביה   הומור   הומלסים   הון שלטון   הורות   הזכות להפגין   הזכות לעצלות   הזכות לפרטיות   החזית לשחרור בעלי חיים   החטיבה היהודית בשב"כ   החטיבה היהודית של השב"כ   החמישיה הקאמרית   הטלוויזיה החברתית   הטרדה מינית   היום לפני   היכל הבחילה של התאגידים   היפ הופ   הכה את המומחה   הכור הגרעיני בדימונה   הכותל המערבי   הכי ישראלי   הכל ב-10   הכל סקרים   הכל שקרים   הכנסת   הלנצח תאכל חרב?   המוסד   המלחמה בטרור   המנונים   המצאות   המצאות מוזרות   המציאות בעיני המתבונן   המרוץ לחלל   המשחקים האולימפיים   הנכבה   הסברה   הסוכנות לביטחון לאומי   הספורטיבי הוא הפוליטי   ה