בינ"ו עמ"י עש"ו

רק בעזהי"ת

 
בקשה למוצאי שבת מהרה״ק רבי לוי יצחק מברד

הנה מאז שקמה לה התנועה הציונית היא חרתה על דגלה לעשות רפורמות

 בתורת ישראל, בכל מיני דרכים, להרוס את חינוך ישראל סבא...

 ואלולי שעמיארצות שמכנים את עצמם 'רבנים' היו משתפים אתם פעולה לא היו מצליחים, אבל הנה קמו להם 'שידין יהודאין' באיצטלא של צדקנות בשביל בצע כסף וכבוד, והכריזו שהמדינת ישראל היא 'אתחלתא דגאולה' (עפ"ל).

 

ומלחמתה המכוערת ביותר היא השמדת התא המשפחתי,

והכל באיצטלא של שוויון המינים, זכויות האשה, הדרת נשים וכיו"ב...

אבל בפועל שיעבדה את האשה מ'פה-רך' לעבודת 'פרך',

רווקות מאוחרת, עליה חדה באחוזי הגירושין, עבודה עם שכר נמוך לעומת גברים, עבודות שעות רבות מחוץ לבית, ניתוק מגידול ילדיהן, פריצות, ניצול הגוף

ועוד כל מיני עיוותים שלא שערום אבותינו, ה"י.

השי"ת יהי' בעזרכן, שתזכו להיות נשים צדקניות ובזכותן נגאל גאולת עולמים משלטון הערב-רב הזה, ונזכה לביאת משיח צדקנו בב"א.

 
סדר הדלקת נרות חנוכה

לנשים ולילדיהן

צאינה וראינה לרבי יעקב 'הדרשן מינוב' (זולצבאך, תקנ"ח)