top of page

בינ"ו עמ"י עש"ו

רק בעזהי"ת

תפילות להורדה ולהדפסה
בקשה למוצאי שבת מהרה״ק רבי לוי יצחק מברד

הנה מאז שקמה לה התנועה הציונית היא חרתה על דגלה לעשות רפורמות

 בתורת ישראל, בכל מיני דרכים, להרוס את חינוך ישראל סבא...

 ואלולי שעמיארצות שמכנים את עצמם 'רבנים' היו משתפים אתם פעולה לא היו מצליחים, אבל הנה קמו להם 'שידין יהודאין' באיצטלא של צדקנות בשביל בצע כסף וכבוד, והכריזו שהמדינת ישראל היא 'אתחלתא דגאולה' (עפ"ל).

 

ומלחמתה המכוערת ביותר היא השמדת התא המשפחתי,

והכל באיצטלא של שוויון המינים, זכויות האשה, הדרת נשים וכיו"ב...

אבל בפועל שיעבדה את האשה מ'פה-רך' לעבודת 'פרך',

רווקות מאוחרת, עליה חדה באחוזי הגירושין, עבודה עם שכר נמוך לעומת גברים, עבודות שעות רבות מחוץ לבית, ניתוק מגידול ילדיהן, פריצות, ניצול הגוף

ועוד כל מיני עיוותים שלא שערום אבותינו, ה"י.

השי"ת יהי' בעזרכן, שתזכו להיות נשים צדקניות ובזכותן נגאל גאולת עולמים משלטון הערב-רב הזה, ונזכה לביאת משיח צדקנו בב"א.

הקדמה נחוצה
סדר הדלקת נרות חנוכה

לנשים ולילדיהן

צאינה וראינה לרבי יעקב 'הדרשן מינוב' (זולצבאך, תקנ"ח)

חוקי הנשים (קאנון אל נסא) לרבי יוסף חיים הבבלי זיע"א (ערבית)

שומרי העיר לרבנית רות בלויא זתע"א (בצרפתית) (בערבית)

קונטרס אמת ואמונה - אויפקלערונג פון די יסודות

פון ספר ויואל משה פאר אינגלאך און מיידלאך (אידיש)

תוצאות הבחירות - כוחו של פתק קטן

תמונות הצדיקים והיו עיניך רואות את מוריך

זקניך ויאמרו לך סיפור לילדים

זקניך ויאמרו לך סיפור לילדים

זקניך ויאמרו לך סיפור לילדים בלשון אידיש

הפוגרום בחברון סיפור לילדים בלשון אידיש

החינוך הטהור סיפור לילדים בלשון אידיש

מברלין עד תשע"ג סיפור לילדים

ותחזינה עינינו סיפור לילדים

איסור גיוס נשים

ההיסטוריה חוזרת? תשי"ב-תשע"ח על גזרות הגיוסים - מאת ר' יואל קרויס הי"ו

חוברת מי לה' אלי

לנשים ולילדיהן
איסור גיוס נשים
שלוש השבועות,שלושת השבועות,דחיקת הקץ,זקניך יאמרו לך,סיפורי ילדים,תאינה וראינה,שומרי החומות,רות בלויא,תמונות הצדיקים,והיו עיניך אורות את מוריך,חנוך לנער,אמרי אמת,דושינסקיא,אלטלנה,בבא סאלי,רבי ישראל אביחצירא,בריסק,בית בריסק,אהרן רוזנברג,אהרן ראזנבערג,משכנות הרועים

דעת רבותינו נגד הספרים הפסולים שיוצאים לאור ע"י אלו שנקראים "חרדים"

חיים ולדר, אברהם אוחיון, קומיקסים וכיו"ב

חיים ולדר,חבורת תריג,הרב אהרן ירחי,רבי יעקב מאיר שכטר,העדה החרדית,רבי משה זאב זורגר,דעת משה,באר משה,רבי חיים רבינוביץ,רבי אברהם שמחה חנון,רבי אהרן סמט,רבי דוד מיכאל שמידל,רבי מאיר הלר,רבי אהרן דרנדסדרופר,רבי שמואל משה קרמר,מאה שערים,חסידות ברסלב,שמואל אליהו,שמוליק אליהו,שמוליק הקיפוד,מרכז הרב,גימטריה,ערב רב,אברהם גייגר,ילדים מספרים על עצמם,מבוגרים מספרים על עצמם,עבירות מין,בית דין שדה,שיימניג,ספרים פסולים,אברהם אוחיון,קומיקס,תרגום לאידיש,פדופילים,בני ברק,אגודת ישראל,ליטאים ממסדים,בחירות,כנסת המינים,משרד הבריאות,קורונה,משרד הרווחה,המשרד לשירותים חברתיים,קרית משה,גבעת שאול,הרב מרדכי אליהו,הרב יוסף אליהו,ברכפלד,ביתר,חשמונאים,הציבור החרדי,הציבור הליטאי,פסטיבל השנאה לחרדים,יתד נאמן,המודיע,המבשר,יהודה משי זהב,שמואל טל,עזרא שיינברג,מוטי אלון,גוש עציון,כרמי צור,יהודה ושומרון,כתבי הרב קוק,מינים ואפיקורסים
חיים ולדר,חבורת תריג,הרב אהרן ירחי,רבי יעקב מאיר שכטר,העדה החרדית,רבי משה זאב זורגר,דעת משה,באר משה,רבי חיים רבינוביץ,רבי אברהם שמחה חנון,רבי אהרן סמט,רבי דוד מיכאל שמידל,רבי מאיר הלר,רבי אהרן דרנדסדרופר,רבי שמואל משה קרמר,מאה שערים,חסידות ברסלב,שמואל אליהו,שמוליק אליהו,שמוליק הקיפוד,מרכז הרב,גימטריה,ערב רב,אברהם גייגר,ילדים מספרים על עצמם,מבוגרים מספרים על עצמם,עבירות מין,בית דין שדה,שיימניג,ספרים פסולים,אברהם אוחיון,קומיקס,תרגום לאידיש,פדופילים,בני ברק,אגודת ישראל,ליטאים ממסדים,בחירות,כנסת המינים,משרד הבריאות,קורונה,משרד הרווחה,המשרד לשירותים חברתיים,קרית משה,גבעת שאול,הרב מרדכי אליהו,הרב יוסף אליהו,ברכפלד,ביתר,חשמונאים,הציבור החרדי,הציבור הליטאי,פסטיבל השנאה לחרדים,יתד נאמן,המודיע,המבשר,יהודה משי זהב,שמואל טל,עזרא שיינברג,מוטי אלון,גוש עציון,כרמי צור,יהודה ושומרון,כתבי הרב קוק,מינים ואפיקורסים
שלוש השבועות,שלושת השבועות,דחיקת הקץ,תוצאות הבחירות,חורבן בית המקדש,שריפת התלמוד,אינקויזיציה,גזירת תח תט,פוגרומים,שואה,שואת אירופה,השואה,שואה רוחנית,שואה גשמית,חומת האמונה,ביאת משיח,בית המקדש השלישי,כוחי ועוצם ידי

רמב"ם זיע"א, יד החזקה, הלכות תשובה, פרק ד' הלכה ד'

המסתכל בעריות, מעלה על דעתו שאין בכך כלום, שהוא אומר וכי בעלתי או קרבתי אצלה, והוא אינו יודע שראיית העינים עון גדול, שהיא גורמת לגופן של עריות, שנאמר: 'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם' (במדבר טו, לט)

רבי יהודה חיטריק זיע"א, רשימות דברים, ח"ד, עמ' פא

כשהי' הבעש"ט בעיר איסטנבול, בדרכו בנסיעתו הידועה לא"י, סיפר שראה שם אברכים שיש להם נשמות של תנאים.

 

ואמר אז הבעש"ט שזכו לזה ולמדריגות גבוהות מאד מגודל הצניעות שם אצל הנשים

 

וישנה עוד גירסא מהרב זילברשטיין שליט"א, עלינו לשבח

כאשר היה הבעש"ט באיסטנבול, ראה שם אברכים יראי שמים במיוחד, שהיו להם נשמות קדושות של תנאים. נשמות אלו הגיעו לעולם, כך הסביר, בזכות אימותיהם! שהצטיינו בצניעות יתירה בלבושן, ועל ידי כך זכו לבנים קדושים יותר מן הרגיל.

מודעה,בית הכנסת האורתודוקסי,בודפשט,הונגריה,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שש השבועות,1925,הונגרית,גרמנית,אותיות עבריות,יד באשה ערוה,רגל באשה ערוה,בודאפסט,הוגנירה,חתם סופר,כתב סופר,מכתב סופר,שבט סופר,משפחת סופר,נאולוגים,רפורמים,ציונות,ציונים,ציונות דתית,דתי לאומי,כיפות סרוגות,סרוגים,כיפה סרוגה,קול באשה ערוה
תיקון ושמירת הברית

תיקון ושמירת הברית

טוב עין לרבי אברהם משה דוב בער הכהן זצ"ל (ירושלים, תרנ"ט)

עין בעין שמירת העינים

מקיץ נרדמים לרבי צדקה חוצין זצ"ל (ירושלים, תש"ג)

אזהרות לצניעות לרבי אלעזר בריזל זצ"ל (ירושלים, ה'תש"ז)

ספר השכר והעונש בשמירת עינים

אור הצניעות בישראל (ברוקלין, ה'תשמ"ב)

צניעות ישראל כהלכתה (ברוקלין, ה'תשמ"ב)

קול קורא לרבי אהרון צבי רומפלר שליט"א (ירושלים, ה'תשע"א)

רבי שלמה גאנצפריד זיע"א, קצור שו"ע, סימן קנב סעיף יא

אין לנהג אפלו עם אשתו בדברים של חבה כגון לעין ברישיה וכדומה בפני אחרים, שלא יבוא הרואה לידי הרהור:

חדושי הרמב"ן, מסכת נדה, דף יג ע"א

נשים דלאו בנות הרגשה נינהו משובחות. קשיא ליה לר"ת ז"ל למה ליה האי טעמא תיפוק ליה משום דלא מיפקדי אפריה ורביה, ושמעתי שהיה מפרש דלאו בנות הרגשה נינהו שאינן בדין הרגשה כלל לומר שאינן מרגישות ולא מצוות, וכן פירש זו ששנינו בברייתא (ד') [ג'] נשים משמשות במוך חייבות לשמש דאלו מותרות כל הנשים מותרות כן, ואין פי' נכון בכאן דבנות הרגשה לאו בדין הרגשה משמע, ואפשר לפרש דמשום משובחת קאמר שאילו היו בנות הרגשה אע"פ שאינן מצוות כאנשים ולא דינן ליקצץ מ"מ לא היתה יד המרבה לבדוק יותר מדאי משובחת לפי שהיא משחיתה ואין שבח בהשחתה אפילו לנשים, ועוד דהא מביאה עצמה לידי הרהור ואלו היתה בת הרגשה בת נדוי היא כדלקמן, ולפיכך הוצרכו בגמ' לפרש דלאו בנות הרגשה נינהו, אבל כל עיקר אין דינו של הרב ז"ל נראה לי שאע"פ שאינן מצוות על פריה ורביה ורשאי מן התורה ליבטל, איסור הוא בהשחתה, ואע"פ שהאשה מותרת לעקור את עצמה מה שאין כן באיש ואע"פ שקיים מצות פריה ורביה, התם מצוה אחריתי היא שנצטוו על הסירוס ואפילו מסרס אחר מסרס חייב, אבל בהשחתה כל בשר כתיב:

חדושי הרשב"א, מסכת נדה, דף יג ע"א

הא דאמרינן נשים דלאו בנות הרגשה נינהו משובחת. הקשה ר"ת ז"ל למה לי האי טעמא, תיפוק לי משום דאינה מצווה אפריה ורביה. ופי' הוא ז"ל דה"ק שאינן בדין הרגשה, כלומר דאפי' הרגישו ושחתו זרעם אין בכך כלום, הואיל ואינן במצות פריה ורביה. והקשה עליו הרמב"ן ז"ל דאע"פ שאינן מצוות בפריה ורביה מ"מ אסורות הן בהשחתת זרע, והכל לקו על זה במבול, ואע"פ שאינן בדין סירוס (שבת קיא, א) מותרות הן להשחית כלי הזרע, אבל אינן מותרות להשחית הזרע. ועוד שאילו היו בנות הרגשה, לא סגיא דלאו משובחת, ועוד אילו היו בנות הרגשה, ודאי אסורות הן לרבות בבדיקה, משום דמגרן יצר הרע בנפשייהו. והילכך ודאי דוקא משום דלאו בנות הרגשה נינהו:

טהרת הבית

טהרת הבית

ספר טהרת המשפחה

גירושין

גירושין

 

גט מעושה בערכאות לרבי מנשה קליין 'מנשה הקטן' זצ"ל

רמב"ם זיע"א, יד החזקה, הלכות אישות, פרק טו

(יח) וכן צוו חכמים על האשה שתהיה צנועה בתוך ביתה ולא תרבה בשחוק וקלות ראש בפני בעלה ולא תתבע תשמיש המטה בפיה ולא תהיה מדברת בעסק זה ולא תמנע מבעלה כדי לצערו עד שיוסיף באהבתה אלא נשמעת לו בכל עת שירצה ותזהר מקרוביו ובני ביתו כדי שלא יעבור עליו רוח קנאה ותתרחק מן הכיעור ומן הדומה לכיעור:


(יט) וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז:


(כ) וכן צוו חכמים על האשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח:

כתובה וקידושין

כתובה וקידושין

קיצור נחלת שבעה לרבי אשר אנשיל גרינוואלד זצ"ל (ה'תרפ"ו)

השמחה בהלכה שמחת נישואין ע"פ התורה

מסכת נדרים, דף כ ע"ב

וברותי מכם המורדים והפושעים בי אמר רבי לוי אלו בני תשע מדות בני אסנ"ת משגע"ח בני אימה בני אנוסה בני שנואה בני נידוי בני תמורה בני מריבה בני שכרות בני גרושת הלב בני ערבוביא בני חצופה איני והאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל אדם שאשתו תובעתו הויין לו בנים שאפילו בדורו של משה רבינו לא היו כמותם שנאמר הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וכתיב ואקח את ראשי שבטיכם ולא כתיב נבונים וכתיב יששכר חמור גרם וכתיב מבני יששכר יודעי בינה לעתים ההיא דמרציא ארצויי: הדרן

רבינו יעקב 'בעל הטורים' זיע"א, דברים, פרק ה פסוק טז

"ולמען ייטב לך". תגין על הטי"ת שעברתו אמו תשעה חדשים, ואביו ואמו נזהרו מתשעה מדות האמורים בנדרים (כ, ב) וזה סימנם אסנ"ת משגע"ח. נוטריקון: בני אנוסה בני שנואה בני נדה בני תמורה בני מריבה בני שכרות בני גרושת הלב בני ערבובייא בני חצופה.

 

פירוש בני אנוסה א"צ לומר שאם אנס אשה והוליד ממנה בן אלא אפילו היא אשתו ואנסה לתשמיש. וכן שנינו במס' כלה מפני מה הויין ליה לאדם בנים בעלי מומין מפני שתובעה ואשתו אינה נתבעת לו, פירוש אינה מתרצה לו. ור' יהודה אומר מפני שאומרת לו בשעת תשמיש אנוסה אני. ואיכא בינייהו רוצה ואינה רוצה. וכן איתא בעירובין (ק, ב) כל הכופה אשתו לדבר מצוה נקרא חוטא שנאמר (משלי יט, ב) גם בלא דעת נפש לא טוב. נמצא כי האונס אסור אף באשתו, אלא אם הוא צריך לאותו מעשה יפייס ואחר כך יבעול.

 

בני שנואה והיא שנואה אבל אם היא רצויה בשעת תשמיש אף על פי שהיא שנואה שרי.

 

בני נדוי בני נדה אף נדה אף על פי שאינו ממזר מן התורה. ויש מפרשים שהיא אז בנדוי. שאסורין בתשמיש המטה. והוא הדין נמי אם אחד מהם אבל.

 

בני תמורה שהיה מכוין לערוה ונזדמנה לו אשתו. ויש מפרשים אפילו שתי נשיו שנתכוון לזו ונזדמנה לו האחרת.

 

בני מורדת דאמרה ליה לא בעינא לך ואף על פי כן הוא משמש עמה והרי היא אצלו כזונה ואפילו אם הוא מדעתה. ולנוסח אחרינא בני מריבה שהם מתקוטטים ביחד בכל פעם, דהויא ביאה זו כמו זנות כיון שאינו מתוך אהבה.

 

בני שכורה שהוא או היא שכורים.

 

בני גרושת הלב שבלבו לגרשה אפילו אין בלבו שנאה כגון מאותן שכופין להוציא וגמר בלבו לגרשה ואחר כך בא עליה.

 

בני ערבובייא שמשמש עם אשתו ונתן דעתו על אחרת אפילו ששתיהן היו נשיו.

 

בני חצופה שתובעתו בפה והרי היא כזונה ואסור לקיימה אבל מי שאשתו מרצה אותו בדברים של רצוי ומקשטת עצמה לפניו כדי שיתן דעתו עליה על זו אמרו רז"ל (נדרים כ, ב) שיוצאים ממנה בנים חכמים ונבונים כלאה שיצא ממנה יששכר.

 

וכל אלו התשעה מדות אפילו לפריה ורביה כגון שאינה מעוברת, אפילו הכי בכל אלו המדות פוגם הולד ונקרא פושע. וצריך לכבדם בתשעה דברים מאכיל ומלביש וכו' כדאיתא בפרק קמא קדושין (לא, ב).

שלוש השבועות,שלושת השבועות,תקנות גדולות,בידצ העדה החרדית,בדצ,חסכון,ממון,כלכלה,כלכלת בית,שרי התורה,רהיטים,חתן וכלה,צניעות,כל כבודה בת מלך פנימה,בר מצוה,חתונה,קול באשה ערוה

לבושין

מחניך קדוש לרבי יעקב דידאווסקי זצ"ל (ירושלים, תרצ"א)

בעקבי הצאן גליון א' (ירושלים, אלול ה'תש"ע)

זוה"ק ח"ג, דף קכב ע"ב

ה' דבהבראם, ועלה אתמר (דברים ח ג) כי על כל מוצא פי יהו"ה יחיה האדם, והיא על רישיה דבר נש, עלה אתמר (במדבר יב ח) ותמונת ה' יביט, (תהלים לט ז) אך בצלם יתהלך אישובגין דאיהי על רישיה דבר נש, אסיר ליה לבר נש למיזל ארבע אמות בגלוי דרישא, דאם היא אסתלקת מעל רישיה דבר נש, מיד אסתלקו חיים מניה:

לבושין

חובת כיסוי ערות אשה (קול, שיער, שוק, יד ורגל)

גדר עולם לרבי ישראל מאיר הכהן מראדין 'החפץ חיים' זיע"א (באנגלית)

חובת כיסוי ערות אשה

מסכת ברכות, דף כד ע"א

אמר רבי יצחק טפח באשה ערוה למאי אילימא לאסתכולי בה והא אמר רב ששת למה מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים לומר לך כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף אלא באשתו ולקריאת שמע, אמר רב חסדא שוק באשה ערוה שנאמר גלי שוק עברי נהרות וכתיב תגל ערותך וגם תראה חרפתך אמר שמואל קול באשה ערוה שנאמר כי קולך ערב ומראך נאוה אמר רב ששת שער באשה ערוה שנאמר שערך כעדר העז

זוה"ק ח"ג, אדרא זוטא, דף קמב ע"א

ותאנא, חמשה ערייתא (נ"א תקונין) אתגליין בה, בסטרא דדינין חמשה, ודינין חמשה (נ"א בסטרא דדינא ודינהא) אתפשטן במאתן וארבעין ותמניא ארחין, והכי תאנא, קול באשה ערוה, שער באשה ערוה, שוק באשה ערוה, יד באשה ערוה, רגל באשה ערוה, דאף על גב דתרין אלין לא שניוה חברנא, ותרין אלין יתיר מערוה אינון:

רבי אהרן צבי רומפלר שליט"א, ד' רועי לא אחסר, מאמר 'על עזבם את תורתי', פרק ה', הערה סג, עמ' יז-יח

ובזה מובן מה שישנם היום לצערינו הרבה מדור הצעיר שאין להם שום חשק והרגשה ללימוד התוה"ק והם בורחים מבתי ספר וישיבות ומענם בפיהם שלא מרגישים חשק וכו' והדבר יפלא מאוד במה נשתנה דורינו כ"כ לרעה בענ"ז מה שלא היה מצוי בדורות שלפנינו ובפרט אחרי שמעניקים להם היום בת"ת וישיבות כל מיני נוחיות ולפעמים אפילו גם מעבירים להם הלימוד היום בצורה כ"כ קלה ומעניינת עם כל ההתקדמות המומחיות של היום וא"כ מה חסר להם שיהיו סולדים כ"כ מכל זה, ואין לנו שום הסבר הגיונית על המצב הזה, ולכן בע"כ חייבים אנו לומר שזה דוקא מה שמעניקים ומפטמים אותם עם כל הגשמיות הזאת הנ"ל ומכוונים בזה להמשיך לבם לתורה אדרבה היא היא המקלקלת והורסת את הכל ואין לנו הגיון אחרת להסביר הענין, והחוש יעיד על שנכון הדבר הזה, כי במוסדות שלא שינו מדרך הישנה ולא נותנים לכל הדרכים והדברים האלו החדשים לכנס לתוך מחניהם אין המצב גרוע כזה כלל וזה ברור.

 

ויש להוסיף עוד טעם שמחייב את האדם לפרוש מלחיות עם כל עידוני ומותרות ונוחיות העוה"ז, שחוץ מטעם קדושים תהיו ובכל דרכיך דעהו הנזכר, כי יש בהנהגה כזו ח"ו מרידה בהגלות שנגזר עלינו, והרי זה א' מהג' שבועות שהשביע הקב"ה אותנו בזמן החורבן כשהגלה אותנו שלא נמרוד בגזירת הגלות אלא לכופף ראשינו לסבול עול הגלות, והרי ענ"ז שאנו חיים בדוחק וצמצום בגשמיות זה הוא חלק מצורת הגלות כמובן לכל בר דעת, ומבואר בחז"ל שעונש העובר על השבועות הנ"ל הוא חמור מאוד מאוד ח"ו.

​accepted achievements Ahad Ha-am American anti-Semitism Arabs assimilation Assyria attitude Balfour Declaration become believe British century Christiancommandments course create cultural Diaspora Eastern Europe Emancipation Enlightenment ethical European evil existence external fact faith feeling force fulfillment GentileGerman ghetto hand Harry Golden Haskalah Hebrew Herzl Holy hope hostility human idea ideal influence Israel Jewish history Jewish nationalism JewryJudaism labor land Leon Uris liberal live Lord majority Marx Maskilim ment Messiah minority modern moral nationalist natural nerve of failure Neturei Karta never Nietzsche orthodox Jews Palestine philosophy political problem Prophets Rabbi race realize rejection religious Revisionist Rosa LuxemburgRussian sages sense social society Spinoza spiritual struggle Superman survival Talmud territory thought tion tional Torah tradition transvaluation of valuestribal true truth Uris whole words World Zionist Organization Yisroel Zion Zionist movement Zionist OrganizationTorah   Judaism  Three Oaths   Baal Shem Tov    Satmar    Neturei Karta     yalkut hishbati etchem   Leshon HaKodesh    Amram Blau  Zionism   Hasidic Judaism    satmar    Six-Day War    State of Israel            Shalosh Shavuot   National Religious    Agudath Yisroel    Torah vodaath Torah vodaas  Zalman Leib  moshe   Williamsburg         Song of Songs Tanakh   Lakwood Yeshiva  Boro Park  Bnei Brak Peleg Der Blatt      Satu Mare    eidah charedis  Aaron Teitelbaum  meah shaerim Agudath Israel   Eretz Yisrael    galut geula geulah  zionists Herzl Aguda menachem porush  Yossele Schumacher     Bnei Yoel   Judaism  vayoel moshe    Land of Israel    Der Yid    Ashkenazi   Orthodox Judaism    false   true  torah  Talmud    jews    Malkhut shel Khesed  Yiddish   Hebrew languge  Brooklyn   Central Rabbinical Congress    Al HaGeulah VeAl HaTemurah   Divrei Yoel  Dibros Kodesh    Shomer Emunim  Rashi  rambam    mikveh    tznius   Halakha   Jewish law   mechitza    Mosad Keren Hatzole     Rav Tuv    British Mandate  National Religious haredi   The Union of Orthodox Jewish Congregations of America  OU  Judea and Samaria Religious Zionism  Kiryas Joel   right-wing      Neo-Zionism    Kippah seruga   Holocaust  political parties elections    knitted skullcap   Mizrahi United Torah Judaism  Israel Defense Forces   Degel HaTorah    idf Shas Israeli Haredim and Zionismשלוש השבועות         יידישקייַט     שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ   חיסונים     קורונה   covid    כתר   מגפה  לדחוק את הקץ     שלושה שבועות     השואה שואת אירופה אינקוויזיציה    גזירת הגלות   ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה         בני ברק  מדינת ישראל      אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא    הפלג הירושלמי    שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא   פיגועים     שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה      מאה שערים   בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     הרב יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה  הרבנית רות בלוי            רבי עמרם בלוי    בני נח    שבע מצות בני נח            רבי אהרן קצנלבויגן                העדה החרדית דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד אתחלתא דגאולה             משיח בן יוסף     יוסל'ה שוחמכר    ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד     קירוב לבבות     רמב"ם אגרת תימן    רות בן דוד  ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    סיקריקים ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה     הציונות הדתית    מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא                 הבעל שם טוב הגאון מוילנה המעין הלכה ברורה תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור הרב אליהו פרוש גליקמן   א וילדע חיה   אביגדור ליברמן   אדוארד סנואודן   אדולף היטלר   אהבה   אהוד ברק   אולימפיאדה   אונס   אוסטרליה   אופטימיות להמונים   אופנה   אופניים   אוקופיי   אוקופיי וול סטריט   אוקראינה   אורגיה של עשירים   אושוויץ   אחרי לסרבנים   אטום   אי-אלימות   אי-ציות   איבר מין   איזה עולם נפלא   איטליה   איליאן מרשק   אין מחיר לחופש   אינטרנט   איסלם   איקאה   איראן   איש לא ראוי לקולך   איתמר רוז   אל-ג'זירה   אל-עראקיב   אלוהים   אלימות   אלימות כלפי נשים   אלימות מינית   אלימות משטרתית   אלתורים   אם יש לך זמן   אם תרצו   אמנות   אמנות גרילה   אמנות פרפורמנס   אמנות רחוב   אמנות רחוב ישראלית   אנונימוס   אנחנו בטח לא פראיירים   אנטי מדיה   אנטי ציביליזציה   אנטי-סמכותנות   אנטישמיות   אנימציה   אנרגיה   אנרגיה גרעינית   אנרכיזם   אנרכיסטים   אנרכיסטים נגד הגדר   אסונות   אסונות טבע   אסור להשוות   אסירים   אסלה   אפגניסטן   אפל   אפליה   אפליקציות   אפרטהייד   אפריקה   אקולוגיה   אקטיביזם   ארגנטינה   ארה"ב   אריאל שרון   ארכיון   אשליות אופטיות   אתיופים   באים לבנקאים   בגדים   בגידת הרשויות   בדואים   בובות   בוז לכחולי המדים   בחירות   בחירות 2015   בחירות 2019   בחירות בארה"ב   בחירות לכנסת   ביטול בית ספר   בילעין   בישול   בית כלא   בית לחם   בנימין נתניהו   בנק הפועלים   בנק לאומי   בנקאים   בנקים   בנקסי   בעלי חיים   בעלי מוגבלויות   בקבוקי תבערה   ברדלי מנינג   ברזיל   בריטניה   ברלין   ברצלונה   ברק אובמה   ברק כהן   בשבח הבטלה   בשר   בשר זה רצח   ג'וליאן אסאנג'   ג'ורג אורוול   ג'נין   גבולות   גבריות   גברים שאוהבים רובים   גדי וילצ'רסקי   גוגל   גוף   גוף אידיאלי   גז טבעי   גזענות   גיבורות וגיבורים   גיבורי-על   גיוס לצבא   גיוס תרומות   גינון   גינון גרילה   גירוש   גלעד שליט   גראס   גרמניה   גרעין   גרעיני זה הכי   גרף   גרפיטי   דאעש   דגים   דגל   דגל ישראל   דוד בן גוריון   דונלד טראמפ   דוקטור סוס   דיבורים לחוד ומעשים לחוד   דיור   דיור זול   דיכאון   דמוקרטיה   דע את האויב   דעות קדומות   דת   האח הגדול   האקרים   הבנאליות של הרוע   הגוף שלי שייך לי   הגירה   הדיקטטורה של היופי   הדלפות   הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון   הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות   הדרת נשים   ההנאה שבאיטיות   הודו   הולכים בתלם   הולנד   הומואים   הומופוביה   הומור   הומלסים   הון שלטון   הורות   הזכות להפגין   הזכות לעצלות   הזכות לפרטיות   החזית לשחרור בעלי חיים   החטיבה היהודית בשב"כ   החטיבה היהודית של השב"כ   החמישיה הקאמרית   הטלוויזיה החברתית   הטרדה מינית   היום לפני   היכל הבחילה של התאגידים   היפ הופ   הכה את המומחה   הכור הגרעיני בדימונה   הכותל המערבי   הכי ישראלי   הכל ב-10   הכל סקרים   הכל שקרים   הכנסת   הלנצח תאכל חרב?   המוסד   המלחמה בטרור   המנונים   המצאות   המצאות מוזרות   המציאות בעיני המתבונן   המרוץ לחלל   המשחקים האולימפיים   הנכבה   הסברה   הסוכנות לביטחון לאומי   הספורטיבי הוא הפוליטי   העבודה משחררת   העולם שייך לזקנים   העיקר הבריאות   העם דורש צדק חברתי   הפגנות   הפוך על הפוך   הפלות   הפנתרים השחורים   הפסל המשעשע של השבוע   הפרחת השממה   הפרטה   הפרשות גוף   הצבא המוסרי בעולם   הצד האפל   הצעה שאי אפשר לסרב לה   הרוע של הבנאליות   הריון   הריסת בתים   הרפתקאות   הרצאות   השואה   השראה   התאבדות   התמכרויות   ויקיליקס   ולדימיר פוטין   זבל   זה נבלה וזה טרפה   זהות   זהות פלסטינית   זוגיות   זיוני שכל   זין   זיקנה   זיקפה לאומית   זכויות אדם   זכויות בעלי חיים   זכויות יוצרים   זכויות עובדים   זכויות צמחים   זכויות שחורים   זכות השיבה   זמן   חברון   חג המולד   חדשות   חדשות מזויפות   חוכמת חיים   חומות   חומת ההפרדה   חוף הים   חופש בחירה   חופש ביטוי   חופש יצירה   חופש מידע   חופש עיתונות   חופש תנועה   חוק ואי-סדר   חזירים   חידונים   חיות אנרכיסטיות   חיות משק   חייזרים   חיילי צעצוע   חיילים   חיים ומוות   חינוך   חיפה   חלב   חלומות   חמאס   חמלה   חסרי בית   חקלאות   חרא   חרדים   חרם   חרם על ישראל   חרם על מוצרי התנחלויות   חרם תרבותי   חרקים   חשיש   חתולים   טבע   טבעונות   טוויטר   טורקיה   טיהור אתני   טכנולוגיה   טלוויזיה   טלפון סלולרי   טקסים   טקסס   טרור   טרנסג'נדרים   יאיר לפיד   יהדות   יהודים   יהודים נגד הציונות   יודו נאצים   יוון   יוזמות שלום   יום העצמאות   יום העצמות   יום יום חג   יונתן שפירא   יוסי עטיה   יוסףה מקייטון   יוצרים זכויות   יחסי מין   ילדים   ילדים זה טרחה   יס מן   יערות   יפן   יצחק רבין   יצחק תשובה   יצירתיות   ירושלים   ירידה מהארץ   ירקות   ישעיהו ליבוביץ   כדור הארץ   כדורגל   כהנא צחק   כהניזם   כובעים   כוחה של המילה   כולנו פליטים   כור גרעיני   כטב"ם   כיבוש   כיסוח פרסומות   כלבים   כלי טיס בלתי מאויש   כנופיית בזק   כסף   כרזות   כת המדינה   לא נפסיק לשיר   לאהוב את הגוף שלך   לאומנות   לבנון   לגליזציה   לגנוב זה מגניב   להגשים חלומות   להט"ב   להט"בופוביה   להסיר את המסכות   להרגיש   להרוג את הבוס   להשלים את הפאזל   להשתין   לונדון   לזקנים חוכמה   לזרוק את הערבים לים   ליצנים   לכבוש את וול סטריט   למה להעליב?   לסביות   לצחוק או לבכות   לקח השואה   לרדת מהארץ   מאגר ביומטרי   מאיר כהנא   מבקשי מקלט   מגדר   מגלה את אמריקה   מדינה אחת לשני עמים   מדינה פלסטינית   מדע   מדע בדיוני   מדריכים   מה למדנו מהשואה   מהגרי עבודה   מהגרים   מהומות   מהפכה   מוזיאונים   מוסיקה   מוסיקה ים תיכונית   מוסיקת מחאה   מוסיקת פאנק   מוקומנטרי   מותה של החמלה   מזג אוויר   מזון   מזל"ט   מזרחיות   מחאה   מחאה לא אלימה   מחאת האתיופים   מחאת הדיור   מחזור   מחזות   מחלות נפש   מחקר מדעי   מחשבים   מטוס ללא טייס   מיכה קלשר   מיליטריזם   מים   מיניות   מירי רגב   מיש רוזנוב   מיתוסים   מכוניות   מכתבים   מל"ט   מלחמות לא קורות מעצמן   מלחמת הכוכבים   מם   ממים אנרכיסטים   ממים נגד הציונות   מנותקים מהמציאות   מניפסט   מסים   מסע בזמן   מסעות פוליטיים   מעבדות לחירות   מערכונים   מערכות יחסים   מעשה קונדס   מפורסמים   מפות   מפלגות   מפלגת הכל שקרים   מצוקת דיור   מצור   מציאות ודמיון   מצלמות אבטחה   מצלצל מוכר?   מצעד הגאווה   מצפן   מצרים   מקדונלדס   מקסיקו   מרדכי ואנונו   מרחב ציבורי   מרי אזרחי   מריחואנה   משחקי מחשב   משחקים   משט לעזה   משטרע   משפחת סימפסון   משפחת עופר   משקים מתועשים   מתחזים   מתיחות   מתנחלים   נאומים   נאומים גדולים   נבי סאלח   נגד הממשלה   נועם חומסקי   נורבגיה   נטלי כהן וקסברג   ניאו נאצים   ניו יורק   ניידת משטרה   נימוסים והליכות   ניסויים בבני אדם   ניסויים בבעלי חיים   נישואים   נכים   נמרוד הלפרן   נפולת של נמושות   נפט   נפתלי בנט   נשים גדולות   נשיקות   נשק   נשק גרעיני   סאטירה   סודות האטום   סוטול   סולידריות   סוסיא   סוף העולם   סוריה   סטודנטים   סטופ-מושן   סטטיסטיקה   סטיבן קולבר   סטלנים   סטנד אפ   סיכום שנתי   סין   סיפורים מהצבא   סלבוי ז'יז'ק   סלון מזל   סמארטפון   סמים   סמכות   סנוב - בפלסטין כבר היית?   ספורט   ספורט אתגרי   ספקולנט   ספרד   ספרות   ספרי ילדים   ספרים   סקווט   סקווטרים   מקומות מוזרים   סרבנות   סרבנות גיוס   סרטי אנימציה   סרטים   סרטים קצרים   עבודה   עובדים זועמים   עובדים זרים   עולם אחד   עולם חדש מופלא   עוני   עונש מוות   עופרת יצוקה   עזה   עיראק   עירום   עיתונות   עם לבדד ישכון   עמיר שיבי   עצומה   עצים   ערי רפאים   ערן ורד   עשה זאת בעצמך   עשירים   פאנק   פוליטיקאים   פוליטיקה   פולין   פונדמנטליזם של השוק   פוסטרים   פוסי ריוט   פוקושימה   הפגנות   פחד   פטריוטיות   פייסבוק   פילוסופיה   פיסול   פירות   פלאש מוב   פליטים   פלישת הנדל"ן הגדולה   פלסטיק   פמיניזם   פנזין   פסולת   פסח   פסיכולוגיה בגרוש   פסיכיאטריה   פעולה ישירה   פרודיה   פרופיילינג   פרות   פרחים   פרימיטיביזם   פרסומות   פרסים מצחיקים   פשוט חכם   פשיזם   פשע תאגידי   פשעי מלחמה   צ'ילה   צבא   צדק   צוק איתן   צורות חיים חדשות   צחוקים   ציד   ציונות   ציור   ציות   ציות עיוור   ציטוט השבוע   ציטוטים   צילום   ציפורים   צמחונות   צמחים   צנזורה   צעדת השיבה   צעדת השיבה הגדולה   צעצועים   צפוף ושמח   צרפת   קהילה   קהל שבוי   קוויר   קולנוע   קולנוע תיעודי   קולקטיב   קומיקס   קונספירציות   קופים   קטן אבל ממזר   קלקלה   קנאביס - מגזין עם כיוון   קנדה   קניין רוחני   קפיטליזם   קרינה רדיואקטיבית   קריקטורות   קרלוס לטוף   קרן קיימת לישראל   ראיונות   ראפ   רגעי קסם   רדיו   רואה ואינו נראה   רובוטים   רובוטיקה   רוגטקה   רוגע   רוסיה   רופאים   רחפן   ריגול   ריצ'רד סילברסטיין   ריקוד   רכבת   רעב   רפואה   רק ממלא פקודות   רשתות חברתיות   שאלת תם   שב"כ   שבדיה   שביתה   שביתת רעב   שבלונות   שואה ביזנס   שווים יותר ושווים פחות   שטיפת מוח   שטרות כסף   שיא עולמי   שיבוש תרבות   שיווק ופרסום   שייח' ג'ראח   שינויים אקלימיים   שיער   שיק רדיקלי   שירה   שירה מדוברת   שיתוף פעולה - סוד ההצלחה   שלא כדרך הטבע   שלג   שלוות נפש   שלום   שלטי חוצות   שלטים   שמאלנים   שנאת זרים   שעיר לעזאזל   שפה   שקרים   שריפה   תאוות בצע   תאמר נפאר   תולעת ספרים   תופעות נדירות   תזונה   תזמון הוא הכל   תחבורה   תחבורה ציבורית   תחפושות   תחקירים נועזים   תחרויות   תיאטרון   תיאטרון רחוב   תיירות   תינוקות   תל אביב   תנועת 269   תעלולים   תעמולה   תעשיית הנשק   תקשורת   תקשורת מגויסת   תרבות   תרבות לא צריכה   תרופות   תרנגולות   תשקורת     יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון   חבצלת      סר פחד השבועות       כהן גדול             כה"ג      יסוד       חקירה   חקירת   גיורים                גיורת     שך אויערבך קרליץ נתנזון שואל ומשיב ילקוט מדרש רבה טוב רעוע חייב פטור מזיק שן רגל עבד אשה מתנה ע"מ להחזיר נהנה רע נבילה תשלום אונס תשובה אהבה יראה שיינברג סג"ל אנילביץ' קה"י אבן עזרא אחיתופל מרים שמוליק כופר חברון פוניבז' אור החיים תורה אור לבנון סוריה ירדן ישראל פוסקים   שבועת הגלות         דתיים לאומיים                 לאומנות                         נערי הגבעות      יהודה ושומרון     נוער הגבעותудаизм  сионизм Религиозный Judentum  три клятвы Антисионисты Judaïsme  Αντι-Σιωνιστές       Ιουδαϊσμός  反シオニスト         ユダヤ教  猶太教  反猶太复國主義      judaizmus  یهودیت  صهيونية دينية    اليهودية  Јудаизам  judaísmo  judaizm         Trois serments          Antisionisty                     Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists     ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas      Anti-Sioniste          Anti-sionistas    Anti-Zionisten   Anti-zionister    Nationalisme religieux    Anticionisták     Anti-Siyonistler      Anti-Sionistés         Han shionisuto      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister     a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos         Religiöser Nationalismus            Religiöser Zionismus          Sionisme religieux    Zionisme relijius    Syjonizm religijny    Sionismo religioso     Hudaismo

יום שלישי ב' מנחם אב תשי"ג

התכנסו בירושלים מאות נשים חרדיות להפגין נגד "חוק שרות לאומי" הכופה על בנות יהודיות להתנדב במסגרות שונות בשרות המדינה הציונית. הנשים צעדו מכיכר השבת לכיוון בנין הכנסת ששכן ברחוב קינג ג'ורג'. לאחר שהגיעו לשערי בנין הכנסת, הגיעו השוטרים והדפו באכזריות את מאות הנשים לכיוון שכונת רחביה בדחיפות והתזת מים לכיוונם, הנשים המשיכו לכיוון גן רחביה, ואז החריפה אכזריותם בהסתערות על המפגינות תוך כדי מכות איומותאגרופים, אלות לראש, קריעת בגדים, נבולי פה, הפלת נשים על הכביש, כשחלק מהקלגסים מתיישבים על נשים ומצחקקים על מנת להשפיל אותם, ורודפים באלימות אחרי נשים שהתפזרו. מספר כמרים ממנזר רטיסבון הסמוך שעברו במקום, נעמדו בהלם מהמחזה המביש של התנהגות השוטרים כלפי נשים... 12 נשים נעצרו ושוחררו בערבות בשעות הלילה המאוחרות.

לקט מאמרים ודא"ח מתוך 'נכון לדורות'

מאמרים מנכון לדורות
פשקווילים וכרזות
שלוש השבועות,שלושת השבועות,חובה על כל איש ואשה,צניעות,כל כבודה בת מלך פנימה,קול באשה ערוה
סאטמר,בעל שם טוב,פסק דין,שירות לאומי,שרות לאומי,בנות,הסדר,יהרג ועל יעבור,החזון איש,שירות צבאי,חסידות,יואל טייטלבוים,ויואל משה,דברי יואל,ישמח משה,שלוש השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם,רבי אפרים יוסף דב אשכנזי
ראפשיץ,רופשיץ,החוזה מלובלין,הבעל שם טוב הקדוש,בעשט,אור שבעת הימים,קול באשה ערוה,רגל באשה ערוה,יד באשה ערוה,רגל באשה ערוה,צניעות,פאות,טלויזיה,רדיו,עקבתא דמשיחא,ימות המשיח,בראניב,רבי אליעזר מזדיקוב,קדושים תהיו,רבי ישעיה אשר זליג מרגליות
גיוס בנות,יהרג ואל יעבור

פשקווילים וכרזות

בשם התורה,יהרג ואל יעבור,צניעות,מזכירין,כל כבודה,בת מלך,פנימה,הנשים והבנות,ישבו בבית,גיוס בנות,והיה מחניך קדושות,
בשם התורה,יהרג ואל יעבור,צניעות,מזכירין,כל כבודה,בת מלך,פנימה,הנשים והבנות,ישבו בבית,גיוס בוהיה מחניך קדושות,
בשם התורה,מזכירין,כל כבודה,בת מלך,פנימה,הנשים והבנות,ישבו בבית,ברסלב,חסידוהיה מחניך קדושת,
בשם התורה,מזכירין,כל כבודה,בת מלך,פנימה,הנשים והבנות,ישבו בבית,והיה מחניך קדוש
בשם התורה,יהרג ואל יעבור,צניעות,מזכירין,כל כבודה,בת מלך,פנימה,הנשים והבנות,ישבו בבית,גיוס בוהיה מחניך קדושות,
בשם התורה,יהרג ואל יעבור,צניעות,מזכירין,כל כבודה,בת מלך,פנימה,הנשים והבנות,ישבו בבית,גיוס בנות,והיה מחניך קדושות,
בשם התורה,יהרג ואל יעבור,צניעות,מזכירין,כל כבודה,בת מלך,פנימה,הנשים והבנות,ישבו בבית,גיוס בנות,והיה מחניך קדושות,
בשם התורה,יהרג ואל יעבור,צניעות,מזכירין,כל כבודה,בת מלך,פנימה,הנשים והבנות,ישבו בבית,גיוס בוהיה מחניך קדושות,
בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים,גרבים שקופות,העדה החרדית,ירושלים,ישראל יעקב פישר,בנימין רבניוביץ,דוד הורוביץ,משה שטרנבוך,משה הלברשטאם,מאיר ברנסדרופר,קנה הבושם,רבי משה דושינסקי,לאפרושי איסורא,יצחק יעקב וייס,משה אריה פריינד,ישראל משה דושינסקי,אזהרה חמורה,צניעות
בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים,העדה החרדית,ירושלים,ישראל יעקב פישר,בנימין רבניוביץ,דוד הורוביץ,משה שטרנבוך,משה הלברשטאם,מאיר ברנסדרופר,קנה הבושם,רבי משה דושינסקי,לאפרושי איסורא
בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים,העדה החרדית,ירושלים,ישראל יעקב פישר,בנימין רבניוביץ,דוד הורוביץ,משה שטרנבוך,משה הלברשטאם,מאיר ברנסדרופר,קנה הבושם,רבי משה דושינסקי,לאפרושי איסורא
מאה שערים,בית דין צדק,מקהלות האשכנזים,העדה החרדית,תולדות אהרן,חולצה סגורה,שרוול ארוך,חצאית ארוכה,לבוש צר,קדושה וטהרה,ירושלים,ישראל יעקב פישר,בנימין רבניוביץ,דוד הורוביץ,משה שטרנבוך,משה הלברשטאם,מאיר ברנסדרופר,קנה הבושם,רבי משה דושינסקי,לאפרושי איסורא
בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים,העדה החרדית,ירושלים,ישראל יעקב פישר,בנימין רבניוביץ,דוד הורוביץ,משה שטרנבוך,משה הלברשטאם,מאיר ברנסדרופר,קנה הבושם,רבי משה דושינסקי,לאפרושי איסורא
רבי שלמה הלוי ווזנר,גדרי צניעות לנשים,זכרון מאיר,בני ברק,מאה שערים,מהרם מלובלין,זילכובר,פאות,צניעות
בית דין צדק,העדה החרדית,ישראל יעקב פישר,אברהם יצחק אולמאן
העדה החרדית,רבי משה שטרנבוך,אב בית דיןלכל מקהלות האשכנזים
מפת האתר