מלחמת המצוה על החינוך בדרך של ישראל סבא ו'כה תאמר לבית יעקב'
והספה"קים שיצאו נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה בענייני חינוך, לנשים וילדים