מלחמת המצוה על החינוך בדרך של ישראל סבא ו'כה תאמר לבית יעקב'

והספה"קים שיצאו נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה בענייני חינוך, לנשים וילדים

לכל מאן דבעי, בקרוב אעלה עוד ספ"קים, וכמו"כ עלויות האתר הינם רבות

וע"מ שנצליח כולנו בהפצת דעת תורתינו הק', אודה לכל מי שינהג בטוב לב ויתרום כנדבת לבו ע"מ שנצליח להמשיך הלאה בעבודת הק' ביתר שאת וביתר עוז

קנאת ה' צבאות מאת רבי נתן מברלסב 'מוהרנ"ת' זיע"א (בעימוד חדש עם הארות מאירות עינים)

תוכחת מגולה מאת רבי הלל ליכטנשטיין זצ"ל (ירושלים, תרל"ג)

מעשה אבות מאת רבי עקיבא יוסף שלזינגר זצ"ל (ירושלים, תרס"א)

דרכה של תורה מלוקט ע"י רבי בנימין הכהן יעקבזאן זצ"ל (ירושלים, תר"פ) (ראה הסכמות)

אמתחת בנימין מיוסד על חנוך הבנים על פי תוה"ק, מאת רבי בנימין מרגליות זצ"ל (ברוקלין, ה'תרצ"ב)
 

קונטרס אל תגעו במשיחי מאת רבי רפאל בלום זצ"ל

ילקוט מפרשים ומאמרים בסוגיא דחכמת יוון וספרים חיצונים והמסתעף עם קו''ק

מפי עוללים (אוצר היהדות, ה'תשס"ט, ירושלים)

יסודות האיתנים - על גיוס, אקדמיה וחינוך מרבי ברוך נתן הלברשטאם שליט"א, אב"ד סאטמר לונדון

החרם האחרון לבית ישראל (אוצר היהדות, ירושלים)

ההיסטוריה חוזרת? תשי"ב-תשע"ח על גזרות הגיוסים - מאת ר' יואל קרויס שליט"א

דרשת קודש חוצבת להבות אש - רבי ברוך נתן הלברשטאם שליט"א
00:00 / 00:00

תפילות מעוצבות לנשים להורדה והדפסה

בקשה למוצאי שבת מהרה״ק רבי לוי יצחק מברד
סאטמר,בעל שם טוב,פסק דין,שירות לאומי,שרות לאומי,בנות,הסדר,יהרג ועל יעבור,החזון איש,שירות צבאי,חסידות,יואל טייטלבוים,ויואל משה,דברי יואל,ישמח משה,שלוש השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם,רבי אפרים יוסף דב אשכנזי

צאינה וראינה לרבי יעקב 'הדרשן מינוב' (זולצבאך, תקנ"ח)

חוקי הנשים (קאנון אל נסא) לרבי יוסף חיים הבבלי זיע"א (ערבית)

שומרי העיר לרבנית רות בלויא זתע"א

חוברת מי לה' אלי

תוצאות הבחירות - כוחו של פתק קטן

תמונות הצדיקים והיו עיניך רואות את מוריך

זקניך ויאמרו לך סיפור לילדים

זקניך ויאמרו לך סיפור לילדים

זקניך ויאמרו לך סיפור לילדים בלשון אידיש

הפוגרום בחברון סיפור לילדים בלשון אידיש

החינוך הטהור סיפור לילדים בלשון אידיש

מברלין עד תשע"ג סיפור לילדים

האתר בנות ציון

שלוש השבועות,הבבא סאלי,רבי ישראל אביחצירא,אבוחצירא,שלושת השבועות,דחיקת הקץ,זקניך יאמרו לך,סיפורי ילדים,תאינה וראינה,שומרי החומות,רות בלויא,תמונות הצדיקים,והיו עיניך אורות את מוריך,חנוך לנער,אמרי אמת,דושינסקיא,אלטלנה,בבא סאלי,רבי ישראל אביחצירא,בריסק,בית בריסק,אהרן רוזנברג,אהרן ראזנבערג,משכנות הרועים
שלוש השבועות,שלושת השבועות,דחיקת הקץ,זקניך יאמרו לך,סיפורי ילדים,תאינה וראינה,שומרי החומות,רות בלויא,תמונות הצדיקים,והיו עיניך אורות את מוריך,חנוך לנער,אמרי אמת,דושינסקיא,אלטלנה,בבא סאלי,רבי ישראל אביחצירא,בריסק,בית בריסק,אהרן רוזנברג,אהרן ראזנבערג,משכנות הרועים
שלוש השבועות,שלושת השבועות,דחיקת הקץ,זקניך יאמרו לך,סיפורי ילדים,תאינה וראינה,שומרי החומות,רות בלויא,תמונות הצדיקים,והיו עיניך אורות את מוריך,חנוך לנער,אמרי אמת,דושינסקיא,אלטלנה,בבא סאלי,רבי ישראל אביחצירא,בריסק,בית בריסק,אהרן רוזנברג,אהרן ראזנבערג,משכנות הרועים
שלוש השבועות,שלושת השבועות,דחיקת הקץ,זקניך יאמרו לך,סיפורי ילדים,תאינה וראינה,שומרי החומות,רות בלויא,תמונות הצדיקים,והיו עיניך אורות את מוריך,חנוך לנער,אמרי אמת,דושינסקיא,אלטלנה,בבא סאלי,רבי ישראל אביחצירא,בריסק,בית בריסק,אהרן רוזנברג,אהרן ראזנבערג,משכנות הרועים

שלוש השבועות    שלושת השבועות סאטמר    שלא יעלו בחומה    דחיקת הקץ    לדחוק את הקץ    שלושה שבועות    שלושת שבועות    שלושת השבועות    לא לעלות בחומה     שלא יעלו בחומה אלף שנה             השבעתי אתכם    בנות ירושלים    בצבאות או באילות השדה    אם תעירו ואם תעוררו    את האהבה עד שתחפץ    ורבי זירא        שלא יעלו ישראל בחומה    ורב יהודה        השבעתי אחרינא    רבי יוסי ברבי חנינא        אחת שלא יעלו ישראל בחומה    ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא     שלא ימרדו באומות העולם    שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי            שש שבועות    שלא יגלו את הקץ    ושלא ירחקו את הקץ    ושלא ידחקו אץ הקץ    ושלא יגלו הסוד לאומות העולם    רבי אלעזר    אם אתם מקיימין את השבועה מוטב    מתיר את בשרכם    כצבאות וכאילות השדה שלוש השבועות    שלושת השבועות סאטמר    שלא יעלו בחומה    דחיקת הקץ    לדחוק את הקץ    שלושה שבועות    שלושת שבועות    שלושת השבועות    לא לעלות בחומה     שלא יעלו בחומה אלף שנה             השבעתי אתכם    בנות ירושלים    בצבאות או באילות השדה    אם תעירו ואם תעוררו    את האהבה עד שתחפץ    ורבי זירא        שלא יעלו ישראל בחומה    ורב יהודה        השבעתי אחרינא    רבי יוסי ברבי חנינא        אחת שלא יעלו ישראל בחומה    ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא     שלא ימרדו באומות העולם    שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי            שש שבועות    שלא יגלו את הקץ    ושלא ירחקו את הקץ    ושלא ידחקו אץ הקץ    ושלא יגלו הסוד לאומות העולם    רבי אלעזר    אם אתם מקיימין את השבועה מוטב    מתיר את בשרכם    כצבאות וכאילות השדה מה תעירו ומה תעררו    לדחוק בכח     רבי יואל טייטלבוים    חסידות סאטמר     נטורי קרתא                     Three Oaths        Trois serments      נטורי קרתא    Shalosh Shavuot    три клятвы    Антисионисты        Antisionisty    Antisionisti    Anti-Zionists    Frith-Zionists    ፀረ-ጽዮናውያን    ሶስቱ ሳምንታት    Anti-sionistid    Anti-cionistas    Anti-Sioniste        Anti-sionistas    Anti-Zionisten    Anti-zionister    Anti-zionisten    Anticionisták    Anti-Siyonistler        Αντι-Σιωνιστές    Anti-Sionistés    反シオニスト    Han shionisuto    反猶太复國主義    Fǎn yóutài fù guó zhǔyì        Anti-sioniștii        Antisionister    a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig    vayoel moshe    Wajoel Mosze    Szalosz Szewuos

שלוש השבועות,משרד הדתות,אפיקורסות,מינות,שלושת השבועות,דחיקת הקץ,זקניך יאמרו לך,סיפורי ילדים,תאינה וראינה,שומרי החומות,רות בלויא,תמונות הצדיקים,והיו עיניך אורות את מוריך,חנוך לנער,אמרי אמת,דושינסקיא,אלטלנה,בבא סאלי,רבי ישראל אביחצירא,בריסק,בית בריסק,אהרן רוזנברג,אהרן ראזנבערג,משכנות הרועים,מלכות של מינות,מלכות תהפך למינות,מדינת ישראל
שלוש השבועות,שלושת השבועות,דחיקת הקץ,זקניך יאמרו לך,סיפורי ילדים,תאינה וראינה,שומרי החומות,רות בלויא,תמונות הצדיקים,והיו עיניך אורות את מוריך,חנוך לנער,אמרי אמת,דושינסקיא,אלטלנה,בבא סאלי,רבי ישראל אביחצירא,בריסק,בית בריסק,אהרן רוזנברג,אהרן ראזנבערג,חטיפת ילדי תימן,ניסויים רפואיים,ציונות,ציונות דתית,סרוגים,חטיפת ילדים,משכנות הרועים
שלוש השבועות,שלושת השבועות,דחיקת הקץ,זקניך יאמרו לך,סיפורי ילדים,תאינה וראינה,שומרי החומות,רות בלויא,תמונות הצדיקים,והיו עיניך אורות את מוריך,חנוך לנער,אמרי אמת,דושינסקיא,אלטלנה,בבא סאלי,רבי ישראל אביחצירא,בריסק,בית בריסק,אהרן רוזנברג,אהרן ראזנבערג,משכנות הרועים,כיפות סרוגות,כיפה סרוגה,ציונות דתית,ציונות,בן גוריון,גולדה מאיר,מעברות,חטיפת ילדים
שלוש השבועות,הבבא סאלי,רבי ישראל אביחצירא,אבוחצירא,שלושת השבועות,דחיקת הקץ,זקניך יאמרו לך,סיפורי ילדים,תאינה וראינה,שומרי החומות,רות בלויא,תמונות הצדיקים,והיו עיניך אורות את מוריך,חנוך לנער,אמרי אמת,דושינסקיא,אלטלנה,בבא סאלי,רבי ישראל אביחצירא,בריסק,בית בריסק,אהרן רוזנברג,אהרן ראזנבערג,משכנות הרועים

אם מצאת טעות ו/או יש ספ"ק שנשכח ממני,

הנך מוזמן לשלוח הודעה על כך כאן

שלוש השבועות,שלושת השבועות,דחיקת הקץ,תוצאות הבחירות,חורבן בית המקדש,שריפת התלמוד,אינקויזיציה,גזירת תח תט,פוגרומים,שואה,שואת אירופה,השואה,שואה רוחנית,שואה גשמית,חומת האמונה,ביאת משיח,בית המקדש השלישי,כוחי ועוצם ידי