nedarim.png

אנו מעוניינים להוציא לאור את כל הכרכים ועלויות הדפוס יקרות.

ולכן, על מנת שנצליח להוציא לדפוס את כל הכרכים,

כל תרומה תתקבל בברכה.

חכמי פרובנס-נרבונה (המשך)    154

רבי אהרן מנרנבונה הכהן מלוניל    154
רבי דוד הכוכבי    157
רבי מכיר בר אבא מארי 'ילקוט המכירי'    157

 

חכמי ספרד    160

ד'תת – ד'תתתצ"ט (תור הזהב בספרד)    160

רבי יונה הספרדי ן' ג'נאח 'ספר השרשים'    160
רבי שלמה ן' גבירול    162
רבי יצחק ן' גיאת (תלמידו של רבי שמואל הנגיד)   
רבי יהודה הלוי (תלמידו של הרי"ף)    165

הקדמה    165
פיוטים    165
ספר הכוזרי    169

רבי אברהם ן' עזרא 'ראב"ע'    172
רבי אברהם בר חייא הנשיא 'מגילת המגילה'    
רבי יוסף קמחי    174
רבי אברהם ן' דאוד 'הראב"ד הראשון' 'ספר הקבלה'   
רבינו משה ן' מימון 'הרמב"ם'    175

פירוש למשניות    175
ספר המצות    176
יד החזקה    179
אגרות    184
מורה נבוכים    190
שו"ת הרמב"ם    192

רבינו אברהם ן' הרמב"ם 'ספר המספיק לעבודת ה"   
רבי עזרא מגרונה (מרבותיו של הרמב"ן)    194
רבי משה ן' תיבון    199
רבי דוד הנגיד 'מדרש רבי דוד הנגיד' (נכד הרמב"ם)    201
רבי בנימין מטודלה 'מסעות רבי בנימין'    203
רבינו דוד קמחי 'רד"ק'    204
רבי אפרים בר' שמשון    208
רבי אהרן מקרדינא 'ספר קרנים'    210
רבי פנחס לוי    210
רבי אהרן הלוי מברצלונה 'הרא"ה' 'ספר החינוך'  
רבי טודרוס הלוי אבולעפיה 'אוצר הכבוד'    212

ה'א – ה'של"ה    213

הרמב"ן, רבי יונה מגירונדי ובית מדרשם    213

רמב"ן עה"ת    213
ספר הגאולה    218
האמונה והבטחון    219
דרשה לראש השנה    221
מעשה רב מהאי צדיק    222

רבנו יונה מגרינודי    225

פירוש רבנו יונה על מסכת אבות    225
פירוש למשלי    225
שערי תשובה    226
פירוש רבנו יונה על חומש בראשית    226

דור ראשון לתלמידיהם של הרמב"ן ורבנו יונה  

רבי אברהם הלוי תמך    229
רבי שלמה ן' אדרת 'רשב"א'    237
רבי אשתורי הפרחי 'כפתור ופרח'    239
רבי משה 'הגולה מקיוב' 'שושן הסודות'   

דור שני לתלמידיהם של הרמב"ן ורבנו יונה 

תלמידי הרשב"א    243
רבי יום טוב אשבילי 'ריטב"א'    244
רבנו בחיי ן' חלואה    246
רבי אברהם אבולעפיה 'חיי הנפש' 'מפתח הספירות'    254

דור שלישי לתלמידיהם של הרמב"ן ורבנו יונה  

רבי יהושע אבן שועיב    256
רבי לוי בן גרשון 'רלב"ג'    259
רבי יעקב סקילי 'תורת המנחה'    262
רבי יוסף גיקטיליא 'שערי אורה'    265


דור רביעי לתלמידיהם של הרמב"ן ורבנו יונה 

רבי יהודה ב"ר מהר"ם חלאווה 'אמרי שפר'    265

הר"ן, רבי פרץ הכהן ורבי חסדאי קרשקש ובית מדרשם (כְּדוֹר לפני גירוש ספרד)    268

דור ראשון לתלמידיהם של הר"ן ורבי פרץ הכהן  

רבי יצחק בר ששת 'ריב"ש'    272
רבי יוסף אלבו 'ספר העקרים'    272

דור שני לתלמידיהם של הר"ן ורבי פרץ הכהן   

רבי מתתיה היצהרי 'בר ששת 'ריב"ש'    273
רבי יצחק קנפנטון ובית מדרשו (כְּדוֹר לפני גירוש ספרד)    276

דור ראשון לתלמידיו של רבי יצחק קנפנטון 

רבי יצחק די ליאון 'מגילת אסתר על הרמב"ם'
רבי יצחק ערמאה נב"ת 'עקידת יצחק'  
רבי יוסף חיון 'נכה רגלים'    279

דור שני לתלמידיו של רבי יצחק קנפנטון    281

רבי אברהם סבע 'צרור המור'    281

רבי יצחק דון אברבנאל    283

פירוש האברבנאל על התורה    283
פירוש האברבנאל על הנ"ך    284
מעייני הישועה    286
משמיע ישועה    288
ישועות משיחו    289
נחלת אבות על מסכת אבות    291
זבח פסח על הגש"פ    292

רבי יוסף יעבץ 'יעבץ החסיד'    294

פירוש לתהלים    294
חסדי ה'    297

המשך ה'א – ה'של"ה    299

רבי אברהם מרימון הספרדי 'ברית מנוחה' 
רבי יוסף מארי כספי 'תם הכסף'    300
אגרת חכמי סרגוסה    303
ר' יוסף דילה ריינה    304
רבי שלמה מולכו 'חית קנה'    313

חכמי תימן    315

הקדמה מעניין אגרת תימן    315
מעלות לדרגות ימות המשיח    317
פירוש עתיק מתימן שלא נודע מחברו    317
רבי דוד עדני 'המדרש הגדול'    318
רבי שמואל יזכה    319

חכמי מרוקו    320

מבני דורו של הרמב"ם    320

רבי יוסף ן' ועקנין 'התגלות הסודות והופעת המאורות'    320

מתלמידיו של הרא"ש    323

רבי ישראל אנקאוה הק' 'מנורת המאור'   

מתלמידיו של בעל הטורים    324

רבי דוד אבודרהם 'אבודרהם על הסידור'    

רבי דוד 'מול דרעא' הלוי 'ספר המלכות'    324
מתלמידיו של רבי יעקב ן' חביב    326

רבי יששכר ן' סוסאן 'עיבור שנים'    326

חכמי אלגי'ר    327

רבי שמעון דוראן 'רשב"ץ' (דור חמישי להרמב"ן) 

חידושי הרשב"ץ    327
מגן אבות    327
תפארת ישראל    328

רבי שלמה דוראן 'רשב"ש' (דור שישי להרמב"ן)   
רבי שלמה הכהן כלץ ובית מדרשו    329
רבי יהודה הכהן כלץ 'ספר המוסר'    329
רבי יוסף אלאשקר 'מרכבות המשנה'    329

חכמי טוניס    330

רבי אברהם ברקאט הלוי 'ספר זכרון על פירש"י' 

חכמי מצרים    331

רבי דוד  ן' זמרא 'רדב"ז'    331

מגן דוד    331
מגדל דוד    332
מצודת דוד    337

רבי בצלאל אשכנזי 'שיטה מקובצת' (תלמידו של הרדב"ז)  

חכמי טורקיה    339

רבי שלמה ן' וירגה 'שבט יהודה'    339
מהר"ם גבאי    339

מראות אלקים    339

עבודת הקודש    340
תולעת יעקב    343

רבי שמואל יפה-אשכנזי    344

יפה תואר על מדרש רבה על החומשים    344
יפה קול על מדרש רבה על המגילות    347
יפה ענף על מדרשים    353
יפה ענף על אסתר רבה    354

רבי שמואל פלורנטין 'מהרש"ף' 'מנחת שמואל'   
רבי חיים אביגדור 'פרי עץ חיים' (מתלמידי המהרש"ף)  
רבי שלמה ן' מלך 'מכלל יופי'    355
רבי יצחק ן' יוסף הכהן 'מגלה סוד הגאולה'    356
רבי משה פיגו 'זכרון תורת משה'    357
רבי אברהם הלוי ן' מיגאש 'כבוד אלקים'    358

סוף דבר הכל נשמע את-האלקים ירא    359

מודעת זאת בכל הארץ    2
תוכן עניינים    3

מקרא סימנים    9
הסבר לכרך ב'    9

תקופת הסבוראים והגאונים    10

סבוראים    10

מחבר לא ידוע    10
יניי    10
רבי פנחס הכהן איש כפרא (טבריה)    11
רבי דוד בן הונא    12


גאוני בבל    12

בוסתנאי    12
רבי סעדיה גאון 'רס"ג'    14

פירושים על התנ"ך    14
אמונות ודעות    18

מתלמידיו של רס"ג    20
רבי שלמה הבבלי    21
רבי שלמה סולימן 'שלמה אלסנגארי'    26
רב האי גאון    27

 

גאוני ארץ-ישראל    28

רבי משולם ב"ר קלונימוס מלוקא    28
רבי שמעון ב"ר יצחק    30
יהודה    32
מחבר לא ידוע    33
משה    33
רבי שמואל בר' הושענא    34
רבי יצחק החזן בן יוסף    34
רבי דוסא החזן ומשפחתו    34
רבי יעקב בן דונש בן עקיבא    34
רבי יוסף בן אביתור    35
מחבר לא ידוע    35
הפייטנים ממשפחת זבידא    35


חכמי ישראל בתקופת הגאונים שחיו בצרפת    36

רבי בנימין 'הצרפתי'    36
 

חכמי ישראל בתקופת הגאונים שחיו באיטליה    37

רבי משה בר קלונימוס    37
 

תקופת הראשונים    39

חכמי איטליה ויוון    39

רבי נתן מרומי 'ספר הערוך'    39
רבי טוביא ב"ר אליעזר 'פסיקתא זוטרתא' (לקח טוב)  
רבי שלמה פרחון 'מחברת הערוך'    44
רבי ישעיה די-טראני 'הרי"ד הראשון'    44
רבי יהודה יעלה הרופא למשפחת הענוים 'ריבב"ן'    45
רבי צדקיה הרופא ממשפחת הענוים 'שבולי הלקט'
רבי קנה אבן גדוד 'ספר הקנה'    48
רבי מנחם ריקנאטי 'ריקנאטי על התורה'    49
רבי שמריה אקריטי    51
רבי עמנואל הרומי    51
רבי עובדיה מברטנורא 'עמר נקא'    52
רבי אברהם פריצול 'אגרת ארחות עולם'    53
רבי מיוחס ב"ר אליהו 'פירוש רבי מיוחס'    55
רבי יעקב ן' חביב 'עין יעקב'    55
רבי יהודה חייט 'פירוש החייט על מערכות אלקות
רבי עובדיה ספורנו    58
רבי עזריאל ד'איינה    62
רבי שלמה עתיה    62
רבי יוסף ן' יחיא 'פירוש חמש מגילות'    62
רבי אליעזר אשכנזי 'מעשי ה''    64
רבי עזריה מן האדומים 'מאור עינים'    65
רבי משה אלמושנינו 'ידי משה'    67
רבי יעקב ן' אדוניה 'מסורה גדולה מסורה קטנה'
רבי יצחק שני 'מאה שערים'    69
רבי חיים עובדיה 'באר מים חיים'    69
רבי אליעזר בלין אשכנזי 'ספר העברונות'    70
רבי אברהם הרופא פורטלאונה 'שלטי הגבורים'  
רבי ברוך ן' ידעיה 'קהלת יעקב קדוש ישראל'    
רבי יהודה סיני מקוליניאה 'יהודה יעלה'    73
רבי ידידיה שלמה רפאל נורצי 'מנחת שי'    73
רבי מנחם רבא 'בית מועד'    75

 

חכמי ארצות אשכנז וצרפת    78

ד'תת – ד'תתתצ"ט    78

רבנו גרשם 'מאור הגולה' (רבו דרביה דרש"י הק')    78
רבנו שלמה יצחקי 'רש"י הק"    80

פירש"י עה"ת    80
פירש"י על התלמוד    85
סידור רש"י    92
ספר הסדרים לרש"י    93
ליקוטים מספ"ק נוספים    94

מחבריו ומתלמידיו של רש"י הק'    95

רבי יוסף קרא    95
רבי שמחה מוויטרי 'מחזור ויטרי'    95
רבי יהודה בר' נתן 'ריב"ן'    98

 

דור ראשון לבעלי התוספות (נכדיו של רש"י הק')

רבי שמואל בן מאיר 'רשב"ם'    98


דור שני לבעלי התוספות (מתלמידיו של רבנו תם)   
רבי יצחק הלבן מפראג    99
רבי משה מקוצי 'סמ"ג'    99
רבנו יוסף בכור שור    100
בעלי התוספות על הגמרא    100
רבי אליעזר ממיץ 'ספר יראים'    102
רבי נתן בר יהודה 'ספר המחכים'    103


דור שלישי ורביעי לבעלי התוספות הק'    104

פירושי בעלי התוספות על התורה    104
דעת זקנים מבעלי התוספות    105
הדר זקנים מבעלי התוספות    106
חידושי בעלי התוספות עה"ת כתיבת יד    107
רבי יצחק הלוי 'פענח רזא'    107

חכמי פרובנס    108

רבי אברהם 'הראב"ד השני'    108
רבי יצחק בן אבא מרי 'ספר העיטור'    108
רבי מנחם בן שלמה 'שכל טוב'    109
רבי יעקב בר אבא מרי 'מלמד התלמידים'    110

דור שני מבעלי התוספות בגרמניה    112

רבינו יהודה החסיד    112
ספר חסידים    112
ספר גימטריאות    113
תשובה    113

דור שלישי מבעלי התוספות בגרמניה  

תלמיד רבנו יהודה החסיד 'סודי'    113
רבי דוד 'לבנת הספיר'    114
רבי אפרים מבונא    115
רבי אליעזר הלוי 'ראבי"ה'    116
רבי שמעון מפרנקפורט 'ראש הדרשנים' 'ילקוט שמעוני'    116

דור רביעי מבעלי התוספות בגרמניה   

רבי אביגדור כהן צדק    125
רבי אלעזר 'הרוקח מוורמייזא'    126
רבי אברהם בר עזריאל 'ערוגת הבושם'  

דור חמישי מבעלי התוספות בגרמניה    

רבי אליעזר הדרשן (נכד רבנו יהודה החסיד)    131
רבי יצחק מווינה 'אור זרוע'    132

ה'א – ה'של"ה    133

מחכמי פרובנס-נרבונה    133

רבי יעקב פרובינשאל 'שאר ישוב על שה"ש'   
רבי מנחם למשפחת המאירי    133
רבי ידעיה הפניני הבדרשי    136
רבי ירוחם בן משולם 'תולדות אדם וחוה'   
מהר"ם מרוטנבורג (גרמניה)    136
מתלמידיו של המהר"ם מרוטנבורג (גרמניה)    

רבי שמשון בר צדוק 'תשב"ץ קטן'    137
פסקי תוספות    140
רבינו אשר 'הרא"ש'    141
רבינו מרדכי בר הלל    142

דור שני לתלמידיו של המהר"ם מרוטנבורג    

רבנו יעקב 'בעל הטורים' (בנו ותלמידו של הרא"ש)
רבי אלכסנדרי זויסלין הכהן 'רז"ך' (תלמיד של המרדכי)    146

דור שלישי לתלמידיו של המהר"ם מרוטנבורג    

רבי מכיר שר חסד (תלמיד רבי יהודה בן הרא"ש)    146
רבי יוחנן טריוויש 'פירוש על מחזור קמחא דאבישונא'    147

חכמי גרמניה    147

רבי ישראל איסרלין 'תרומת הדשן'    147
רבי יוחנן לוריא 'משיבת נפש'    149
רבי אליהו בחור 'מתורגמן'    149
רבי אברהם מנחם רפא מפורט 'מנחה בלולה'    149
רבי שמעון בצלאל מקראקא    150

חכמי פראג    150

רבי אביגדור קרא 'ספר הפליאה'    150

חכמי צרפת    153

רבי חזקיה 'חזקוני'    153
רבי נפתלי הירץ טריביש    154

accepted achievements Ahad Ha-am American anti-Semitism Arabs assimilation Assyria attitude Balfour Declaration become believe British century Christiancommandments course create cultural Diaspora Eastern Europe Emancipation Enlightenment ethical European evil existence external fact faith feeling force fulfillment GentileGerman ghetto hand Harry Golden Haskalah Hebrew Herzl Holy hope hostility human idea ideal influence Israel Jewish history Jewish nationalism JewryJudaism labor land Leon Uris liberal live Lord majority Marx Maskilim ment Messiah minority modern moral nationalist natural nerve of failure Neturei Karta never Nietzsche orthodox Jews Palestine philosophy political problem Prophets Rabbi race realize rejection religious Revisionist Rosa LuxemburgRussian sages sense social society Spinoza spiritual struggle Superman survival Talmud territory thought tion tional Torah tradition transvaluation of valuestribal true truth Uris whole words World Zionist Organization Yisroel Zion Zionist movement Zionist OrganizationTorah   Judaism  Three Oaths   Baal Shem Tov    Satmar    Neturei Karta     yalkut hishbati etchem   Leshon HaKodesh    Amram Blau  Zionism   Hasidic Judaism    satmar    Six-Day War    State of Israel            Shalosh Shavuot   National Religious    Agudath Yisroel    Torah vodaath Torah vodaas  Zalman Leib  moshe   Williamsburg         Song of Songs Tanakh   Lakwood Yeshiva  Boro Park  Bnei Brak Peleg Der Blatt      Satu Mare    eidah charedis  Aaron Teitelbaum  meah shaerim Agudath Israel   Eretz Yisrael    galut geula geulah  zionists Herzl Aguda menachem porush  Yossele Schumacher     Bnei Yoel   Judaism  vayoel moshe    Land of Israel    Der Yid    Ashkenazi   Orthodox Judaism    false   true  torah  Talmud    jews    Malkhut shel Khesed  Yiddish   Hebrew languge  Brooklyn   Central Rabbinical Congress    Al HaGeulah VeAl HaTemurah   Divrei Yoel  Dibros Kodesh    Shomer Emunim  Rashi  rambam    mikveh    tznius   Halakha   Jewish law   mechitza    Mosad Keren Hatzole     Rav Tuv    British Mandate  National Religious haredi   The Union of Orthodox Jewish Congregations of America  OU  Judea and Samaria Religious Zionism  Kiryas Joel   right-wing      Neo-Zionism    Kippah seruga   Holocaust  political parties elections    knitted skullcap   Mizrahi United Torah Judaism  Israel Defense Forces   Degel HaTorah    idf Shas Israeli Haredim and Zionism

שלוש השבועות         יידישקייַט     שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות     השואה שואת אירופה אינקוויזיציה    גזירת הגלות   ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה         בני ברק  מדינת ישראל      אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא    הפלג הירושלמי    שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא   פיגועים     שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה      מאה שערים   בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     הרב יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה  הרבנית רות בלוי            רבי עמרם בלוי    בני נח    שבע מצות בני נח            רבי אהרן קצנלבויגן                העדה החרדית דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד אתחלתא דגאולה             משיח בן יוסף     יוסל'ה שוחמכר    ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד     קירוב לבבות     רמב"ם אגרת תימן    רות בן דוד  ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    סיקריקים ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה     הציונות הדתית    מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא                 הבעל שם טוב הגאון מוילנה המעין הלכה ברורה תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור הרב אליהו פרוש גליקמן  יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון   חבצלת             כהן גדול             כה"ג      יסוד       חקירה   חקירת   גיורים                גיורת     שך אויערבך קרליץ נתנזון שואל ומשיב ילקוט מדרש רבה טוב רעוע חייב פטור מזיק שן רגל עבד אשה מתנה ע"מ להחזיר נהנה רע נבילה תשלום אונס תשובה אהבה יראה שיינברג סג"ל אנילביץ' קה"י אבן עזרא אחיתופל מרים שמוליק כופר חברון פוניבז' אור החיים תורה אור לבנון סוריה ירדן ישראל פוסקים   שבועת הגלות         דתיים לאומיים                 לאומנות                         נערי הגבעות      יהודה ושומרון     נוער הגבעות

удаизм  сионизм Религиозный Judentum  три клятвы Антисионисты 

Judaïsme  Αντι-Σιωνιστές       Ιουδαϊσμός  反シオニスト         ユダヤ教  猶太教  反猶太复國主義      judaizmus  یهودیت  صهيونية دينية    اليهودية  Јудаизам  judaísmo  judaizm         Trois serments          Antisionisty                     Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists     ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas      Anti-Sioniste          Anti-sionistas    Anti-Zionisten   Anti-zionister    Nationalisme religieux    Anticionisták     Anti-Siyonistler      Anti-Sionistés         Han shionisuto      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister     a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos         Religiöser Nationalismus            Religiöser Zionismus          Sionisme religieux    Zionisme relijius    Syjonizm religijny    Sionismo religioso     Hudaismo

לקט מאמרים ודא"ח מתוך 'נכון לדורות' על גזרת הגלות ושלוש השבועות

שלשה עשר עיקרין,ביאת השיח,רבנו משה בן מימון,סרגוסה,אגרת תימן
רמב'ן,רבינו משה בר נחמני,מצות עשה ד,מצות ישוב ארץ ישראל,מצות כיבוש ארץ ישראל
רבינו משה בן מימון,הלכת תשובה,אין ישראל נגאלין אלא בתשובה,אגרת תימן