top of page

כרך יד שער ההבהרות להורדה לחץ כאן

PayPal ButtonPayPal Button
nedarim,נדרים,פלוס,פון,תרומות,להיות שותף

אנו מעוניינים להוציא לאור את כל הכרכים ועלויות הדפוס יקרות.
ולכן, על מנת שנצליח להוציא לדפוס את כל הכרכים,
כל תרומה תתקבל בברכה.

accepted achievements Ahad Ha-am American anti-Semitism Arabs assimilation Assyria attitude Balfour Declaration become believe British century Christiancommandments course create cultural Diaspora Eastern Europe Emancipation Enlightenment ethical European evil existence external fact faith feeling force fulfillment GentileGerman ghetto hand Harry Golden Haskalah Hebrew Herzl Holy hope hostility human idea ideal influence Israel Jewish history Jewish nationalism JewryJudaism labor land Leon Uris liberal live Lord majority Marx Maskilim ment Messiah minority modern moral nationalist natural nerve of failure Neturei Karta never Nietzsche orthodox Jews Palestine philosophy political problem Prophets Rabbi race realize rejection religious Revisionist Rosa LuxemburgRussian sages sense social society Spinoza spiritual struggle Superman survival Talmud territory thought tion tional Torah tradition transvaluation of valuestribal true truth Uris whole words World Zionist Organization Yisroel Zion Zionist movement Zionist OrganizationTorah   Judaism  Three Oaths   Baal Shem Tov    Satmar    Neturei Karta     yalkut hishbati etchem   Leshon HaKodesh    Amram Blau  Zionism   Hasidic Judaism    satmar    Six-Day War    State of Israel            Shalosh Shavuot   National Religious    Agudath Yisroel    Torah vodaath Torah vodaas  Zalman Leib  moshe   Williamsburg         Song of Songs Tanakh   Lakwood Yeshiva  Boro Park  Bnei Brak Peleg Der Blatt      Satu Mare    eidah charedis  Aaron Teitelbaum  meah shaerim Agudath Israel   Eretz Yisrael    galut geula geulah  zionists Herzl Aguda menachem porush  Yossele Schumacher     Bnei Yoel   Judaism  vayoel moshe    Land of Israel    Der Yid    Ashkenazi   Orthodox Judaism    false   true  torah  Talmud    jews    Malkhut shel Khesed  Yiddish   Hebrew languge  Brooklyn   Central Rabbinical Congress    Al HaGeulah VeAl HaTemurah   Divrei Yoel  Dibros Kodesh    Shomer Emunim  Rashi  rambam    mikveh    tznius   Halakha   Jewish law   mechitza    Mosad Keren Hatzole     Rav Tuv    British Mandate  National Religious haredi   The Union of Orthodox Jewish Congregations of America  OU  Judea and Samaria Religious Zionism  Kiryas Joel   right-wing      Neo-Zionism    Kippah seruga   Holocaust  political parties elections    knitted skullcap   Mizrahi United Torah Judaism  Israel Defense Forces   Degel HaTorah    idf Shas Israeli Haredim and Zionism

שלוש השבועות         יידישקייַט     שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות     השואה שואת אירופה אינקוויזיציה    גזירת הגלות   ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה         בני ברק  מדינת ישראל      אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא    הפלג הירושלמי    שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא   פיגועים     שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה      מאה שערים   בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     הרב יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה  הרבנית רות בלוי            רבי עמרם בלוי    בני נח    שבע מצות בני נח            רבי אהרן קצנלבויגן                העדה החרדית דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד אתחלתא דגאולה             משיח בן יוסף     יוסל'ה שוחמכר    ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד     קירוב לבבות     רמב"ם אגרת תימן    רות בן דוד  ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    סיקריקים ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה     הציונות הדתית    מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא                 הבעל שם טוב הגאון מוילנה המעין הלכה ברורה תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור הרב אליהו פרוש גליקמן  יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון   חבצלת             כהן גדול             כה"ג      יסוד       חקירה   חקירת   גיורים                גיורת     שך אויערבך קרליץ נתנזון שואל ומשיב ילקוט מדרש רבה טוב רעוע חייב פטור מזיק שן רגל עבד אשה מתנה ע"מ להחזיר נהנה רע נבילה תשלום אונס תשובה אהבה יראה שיינברג סג"ל אנילביץ' קה"י אבן עזרא אחיתופל מרים שמוליק כופר חברון פוניבז' אור החיים תורה אור לבנון סוריה ירדן ישראל פוסקים   שבועת הגלות         דתיים לאומיים                 לאומנות                         נערי הגבעות      יהודה ושומרון     נוער הגבעות

удаизм  сионизм Религиозный Judentum  три клятвы Антисионисты 

Judaïsme  Αντι-Σιωνιστές       Ιουδαϊσμός  反シオニスト         ユダヤ教  猶太教  反猶太复國主義      judaizmus  یهودیت  صهيونية دينية    اليهودية  Јудаизам  judaísmo  judaizm         Trois serments          Antisionisty                     Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists     ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas      Anti-Sioniste          Anti-sionistas    Anti-Zionisten   Anti-zionister    Nationalisme religieux    Anticionisták     Anti-Siyonistler      Anti-Sionistés         Han shionisuto      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister     a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos         Religiöser Nationalismus            Religiöser Zionismus          Sionisme religieux    Zionisme relijius    Syjonizm religijny    Sionismo religioso     Hudaismo

אבות,אברהם יצחק יעקב,עקדת יצחק,אבותינו הקדושים,בית אלפא,פסיפס
הכותל,הכותל המערבי,העיר העתיקה,ירושלים,הר הבית,הר הזיתים,שלוש רגלים,שלוש השבועות,המנדט הבריטי,דחיקת הקץ
הכותל,הכותל המערבי,העיר העתיקה,ירושלים,הר הבית,הר הזיתים,שלוש רגלים,שלוש השבועות,המנדט הבריטי,דחיקת הקץ
הלווית הרוגי תרפ"ט,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רבי אלעזר,מסכת כתובות,מתיר בשרכם,בצבאות או כאילות השדה,השבעתיהאתכם,בנות ירושלים,אם תעירו,ואם תעוררו

הבהרה על השבועה 'ושלא ידחקו את הקץ' 98

מאי 'לשון אחרת שלא ידחקו' 98

לימוד מלשה"ק של רש"י הק' 98

מאי 'דחיקת הקץ' 99

א. שיטת רש"י הק' 99

ב. שיטת רמב"ם. 100

ג. שימוש כללי לגבי כלל השבועות. 100

ציפית לישועה. 101

קושיא 'היתה פקידה' 102

קושיא 'אין אנו דוחקים את הקץ, אבל הקץ דוחק אותנו' 107

הבהרה על השבועה 'ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים' 108

מאי 'אמרי לה' 108

מאי 'לעיני העמים' 109

הבהרה על 'מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה' 110

מאי 'לשון הפקר' 110

את הצבי ואת האיל - חולין 112

"פן יאמרו ידנו רמה". 114

הבהרה מהמקרא והמדרש. 115

'בנות ירושלים' אלא 'בונות ירושלים' זו סנהדרי גדולה. 115

'עד שתחפץ' אליבא דרמב"ן 115

שיר השירים, פרק ה' פסו' ח' 'גזרת הגלות' 116

תיבת 'מה' בערבית משמעותה 'לא' 116

הבהרה 'אליבא דהלכתא' 117

קושיא 'אחרי אלף שנים בטלה השבועה' 117

א. להביא מקור מלא ולא מסורס. 119

ב. פרקי היכלות דרבי ישמעאל ע"ה. 119

ג. פרקי היכלות דרבי ישמעאל ע"ה, הפס' שמהרח"ו מביא משם.

ד. הקרא אסמכתא שמהרח"ו מביא מדניאל. 123

ה. הקרא אסמכתא ומדרש תנחומא. 125

ו. זוהר חדש. 126

ז. תלמידיו ותלמידי תלמידיו של המהרח"ו 127

ח. ויואל משה. 142

ט. לימוד מחדר"ג 143

קושיא 'לא פוסקים לפי מדרשים' 144

קושיא 'לא נפסק להלכה' 145

קושיא 'שו"תים זה לא רמב"ם ושו"ע' 152

קושיא 'היכן ה' השביע אותנו באיסור השבועות' 152

א. השביע בשה"ש. 152

ב. גם עולם הבא לא כתוב בתורה. 153

ג. במסכת כתובות, דף קיא ע"א. 153

קושיא 'לא מצינו את השבועות שנפסקו להלכה ברמב"ם' 154

קושיא 'לא מצינו את השבועות שהובאו במפרשי הגמרא' 156

מרן החפץ חיים ויחסו לאיסור 'שלוש השבועות' 157

קושיא מ'פוקח עורים' על הספה"ק (ההלכתי) 'ויואל משה' 160

סוף דבר הכל נשמע ואת האלקים ירא כי זה כל האדם. 162

שער ההבהרות. 4

הקדמה. 4

תוכן עניינים. 5

הבהרה על טעם איסור השבועות. 7

ענף א' של הטעם. 11

ענף ב' של הטעם. 12

ענף ג' של הטעם. 12

הבהרת לשון הגמרא. 13

מאי 'אחת...' 13

הבהרת השבועה 'שלא יעלו בחומה' 14

מאי 'יחד ביד חזקה' 14

שלא יעלו מאליהם. 17

קושיא בשם 'אישור מאוה"ע לעלות בחומה' 18

המקור לטעות שגוים יכולים להתיר לנו שבועה/שבועות שהשי"ת השביענו

מדוע לימוד שגוים יכולים להתיר לנו שבועה/שבועות שהשי"ת השביענו הוא טעות מעיקרו  26

הבהרה לגבי 'הצהרת בעלפעור' וכו' 28

ההבדלים בין 'הצהרת כורש' להבדיל מ'הצהרת בעלפעור' 30

עצם קבלת העזרה מאוה"ע היא העברה על איסור השבועות. 32

הבהרה שגם אם יתנו רשות אוה"ע לעלות אסור לעלות עד ביאת מב"ד. 33

קושיא מרבי זירא ע"ה. 36

מצות ישוב א"י 40

הבהרה על השבועה 'שלא ימרדו באוה"ע' 41

האם קיים איסור מרידה בארץ-ישראל. 41

שפיכות דמים 'יהרג ואל יעבור' 41

קושיא משלחן ערוך, סי' שכט. 43

קושיא 'נלחמו נגד הגויים בגלות' 44

א. צדקיהו בן יאשי' (מרד בזה"ב, באר"י) 44

ב. ישמעאל בן נתניה (מרד בזה"ז, באר"י) 52

ג. מרדכי ואסתר ע"ה (כביכול מרד בזה"ז, בגולה) 56

ד. חשמונאי ובניו ע"ה (כביכול מרד בזה"ב, באר"י) 61

ה. מרד בר-כוזיבא (מרד בזה"ז, באר"י) 77

ו. מר זוטרא ע"ה (מרד בזה"ז, בגולה) 86

לסיכום. 87

הבהרה על השבועה 'שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי' 88

גזירה שווה 'יותר מדאי' 88

קושיא 'אם אוה"ע עברו על שבועתם, אזי מותר לנו לעבור על השבועות שלנו' 88

יתור תיבת 'בהן' 93

להנאתם של אוה"ע. 93

נתינת שררה ליהודי, ואם ח"ו יתנו זה יהי' למקורבים למלכות. 94

הבהרה על השבועה 'שלא יגלו את הקץ' 95

מאי 'נביאים שביניהם' 95

הבהרה על השבועה 'ושלא ירחקו את הקץ' 96

מאי 'בעונם' 96

לקט מאמרים ודא"ח מתוך 'נכון לדורות' על גזרת הגלות ושלוש השבועות

bottom of page