כרך יא שער ההבהרות להורדה לחץ כאן

אנו מעוניינים להוציא לאור את כל הכרכים ועלויות הדפוס יקרות.

ולכן, על מנת שנצליח להוציא לדפוס את כל הכרכים, כל תרומה תתקבל בברכה.

הבהרה על השבועה 'ושלא ידחקו את הקץ' 98

מאי 'לשון אחרת שלא ידחקו' 98

לימוד מלשה"ק של רש"י הק' 98

מאי 'דחיקת הקץ' 99

א. שיטת רש"י הק' 99

ב. שיטת רמב"ם. 100

ג. שימוש כללי לגבי כלל השבועות. 100

ציפית לישועה. 101

קושיא 'היתה פקידה' 102

קושיא 'אין אנו דוחקים את הקץ, אבל הקץ דוחק אותנו' 107

הבהרה על השבועה 'ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים' 108

מאי 'אמרי לה' 108

מאי 'לעיני העמים' 109

הבהרה על 'מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה' 110

מאי 'לשון הפקר' 110

את הצבי ואת האיל - חולין 112

"פן יאמרו ידנו רמה". 114

הבהרה מהמקרא והמדרש. 115

'בנות ירושלים' אלא 'בונות ירושלים' זו סנהדרי גדולה. 115

'עד שתחפץ' אליבא דרמב"ן 115

שיר השירים, פרק ה' פסו' ח' 'גזרת הגלות' 116

תיבת 'מה' בערבית משמעותה 'לא' 116

הבהרה 'אליבא דהלכתא' 117

קושיא 'אחרי אלף שנים בטלה השבועה' 117

א. להביא מקור מלא ולא מסורס. 119

ב. פרקי היכלות דרבי ישמעאל ע"ה. 119

ג. פרקי היכלות דרבי ישמעאל ע"ה, הפס' שמהרח"ו מביא משם.

ד. הקרא אסמכתא שמהרח"ו מביא מדניאל. 123

ה. הקרא אסמכתא ומדרש תנחומא. 125

ו. זוהר חדש. 126

ז. תלמידיו ותלמידי תלמידיו של המהרח"ו 127

ח. ויואל משה. 142

ט. לימוד מחדר"ג 143

קושיא 'לא פוסקים לפי מדרשים' 144

קושיא 'לא נפסק להלכה' 145

קושיא 'שו"תים זה לא רמב"ם ושו"ע' 152

קושיא 'היכן ה' השביע אותנו באיסור השבועות' 152

א. השביע בשה"ש. 152

ב. גם עולם הבא לא כתוב בתורה. 153

ג. במסכת כתובות, דף קיא ע"א. 153

קושיא 'לא מצינו את השבועות שנפסקו להלכה ברמב"ם' 154

קושיא 'לא מצינו את השבועות שהובאו במפרשי הגמרא' 156

מרן החפץ חיים ויחסו לאיסור 'שלוש השבועות' 157

קושיא מ'פוקח עורים' על הספה"ק (ההלכתי) 'ויואל משה' 160

סוף דבר הכל נשמע ואת האלקים ירא כי זה כל האדם. 162

שער ההבהרות. 4

הקדמה. 4

תוכן עניינים. 5

הבהרה על טעם איסור השבועות. 7

ענף א' של הטעם. 11

ענף ב' של הטעם. 12

ענף ג' של הטעם. 12

הבהרת לשון הגמרא. 13

מאי 'אחת...' 13

הבהרת השבועה 'שלא יעלו בחומה' 14

מאי 'יחד ביד חזקה' 14

שלא יעלו מאליהם. 17

קושיא בשם 'אישור מאוה"ע לעלות בחומה' 18

המקור לטעות שגוים יכולים להתיר לנו שבועה/שבועות שהשי"ת השביענו

מדוע לימוד שגוים יכולים להתיר לנו שבועה/שבועות שהשי"ת השביענו הוא טעות מעיקרו  26

הבהרה לגבי 'הצהרת בעלפעור' וכו' 28

ההבדלים בין 'הצהרת כורש' להבדיל מ'הצהרת בעלפעור' 30

עצם קבלת העזרה מאוה"ע היא העברה על איסור השבועות. 32

הבהרה שגם אם יתנו רשות אוה"ע לעלות אסור לעלות עד ביאת מב"ד. 33

קושיא מרבי זירא ע"ה. 36

מצות ישוב א"י 40

הבהרה על השבועה 'שלא ימרדו באוה"ע' 41

האם קיים איסור מרידה בארץ-ישראל. 41

שפיכות דמים 'יהרג ואל יעבור' 41

קושיא משלחן ערוך, סי' שכט. 43

קושיא 'נלחמו נגד הגויים בגלות' 44

א. צדקיהו בן יאשי' (מרד בזה"ב, באר"י) 44

ב. ישמעאל בן נתניה (מרד בזה"ז, באר"י) 52

ג. מרדכי ואסתר ע"ה (כביכול מרד בזה"ז, בגולה) 56

ד. חשמונאי ובניו ע"ה (כביכול מרד בזה"ב, באר"י) 61

ה. מרד בר-כוזיבא (מרד בזה"ז, באר"י) 77

ו. מר זוטרא ע"ה (מרד בזה"ז, בגולה) 86

לסיכום. 87

הבהרה על השבועה 'שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי' 88

גזירה שווה 'יותר מדאי' 88

קושיא 'אם אוה"ע עברו על שבועתם, אזי מותר לנו לעבור על השבועות שלנו' 88

יתור תיבת 'בהן' 93

להנאתם של אוה"ע. 93

נתינת שררה ליהודי, ואם ח"ו יתנו זה יהי' למקורבים למלכות. 94

הבהרה על השבועה 'שלא יגלו את הקץ' 95

מאי 'נביאים שביניהם' 95

הבהרה על השבועה 'ושלא ירחקו את הקץ' 96

מאי 'בעונם' 96

שלוש השבועות         שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות         גזירת הגלות   אתחלתא דגאולה       ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה          אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא        שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא       שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה         בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה         רבי עמרם בלוי רבי אהרן קצנלבויגן     דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד משיח בן יוסף         ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד​          רמב"ם אגרת תימן      ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה         מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא     Three Oaths Trois serments          Shalosh Shavuot   три клятвы Антисионисты      Antisionisty          Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists         ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas         Anti-Sioniste          Anti-sionistas      Anti-Zionisten        Anti-zionister         Anti-zionisten          Anticionisták          Anti-Siyonistler      Αντι-Σιωνιστές       Anti-Sionistés          反シオニスト         Han shionisuto      反猶太复國主義      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister          a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig     vayoel moshe        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos

הכותל,הכותל המערבי,העיר העתיקה,ירושלים,הר הבית,הר הזיתים,שלוש רגלים,שלוש השבועות,המנדט הבריטי,דחיקת הקץ
הלווית הרוגי תרפ"ט,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רבי אלעזר,מסכת כתובות,מתיר בשרכם,בצבאות או כאילות השדה,השבעתיהאתכם,בנות ירושלים,אם תעירו,ואם תעוררו
הכותל,הכותל המערבי,העיר העתיקה,ירושלים,הר הבית,הר הזיתים,שלוש רגלים,שלוש השבועות,המנדט הבריטי,דחיקת הקץ
אבות,אברהם יצחק יעקב,עקדת יצחק,אבותינו הקדושים,בית אלפא,פסיפס