top of page

הספה"קים שיצאו נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה אחרי הקמת מלכות המינות

קינה לזקני תימן מאת רבי רבי יוסף ב"ר יודא אריה צ'וראני זיע"א (ה'תשי"א)

על ציפורני נשרים סיפור חטיפת ילדי תימן וגזילת רכושם ע"י מדינת ישראל

(ארגון תורת אבות, ה'תשמ"ח)

חורבן יהדות תימן - די ביטער טראגישע געשיכטע פון דעם... שיבט אידען...

אין גלות תימן... מיט פילע אריגינעלע בילדער און דאקומענטען (ניו יורק, ה'תשנ"ז)

קונטרס דברי הימים חלק א' - לדמותם של חכמי ורבני תימן (ירושלים)

 

קונטרס דברי הימים חלק ב' לדמותם של חכמי ורבני תימן (אדר ה'תשע"ה, ירושלים)

קונטרס דברי הימים חלק ג' - לדמותם של חכמי ורבני תימן (מרחשון ה'תשע"ט, ירושלים)

חטיפת ילדי תימן,ציפורני נשרים,קיבוצים,פאות,סימנים,קינה לזקני תימן,אברהם ישעיה קרליץ,חזון איש,בית בריסק,שמואל דוד הכהן מונק,באין חזון,ומלכות תהפך למינות,עמרם בלויא,ילקוט דעת תורה,משה שיינפלד,ילדי טהרן מאשימים,מילי דהספידא,מונקאטש,משכנות הרועים,רבי אהרן רוזנברג,ראזנבערג,שלוש השבועות,דחקית הקץ,שלושת השבועות,שש השבועות,גזירת הגלות,עליה בחומה,שלא יעלו בחומה,שלא ימרדו באומות,דרך החיים,דוד סמיט,הדור האחרון,אלטר משה מנחם גולדברגר,גאלדבערגער,שלהבת אש,אהרן שלמה הלוי קצנלנבויגן,נטורי קרתא,סאטמר,יואל טייטלבוים,יואליש,צא והלחם בעמלק,אברהם יצחק הלוי מרמלשטיין,הקול קול אליהו,קול התור,הגאון מווילנא,הגרא,ישראל קראקויר,ניו יורק,ניו יארק,מי האיש החפץ חיים,החרם האחרון לבית ישראל,דרך הגלות,אוצר היהדות,חומת אש,גדולי יהדות ספרד,הכותל השבוי,הדרך הסלולה,תורת הגלות,אפס בלתך גואלינו,ימות המשיח,צאי לך בעקבי הצאן,נטרונא,ירמיה קאהן,אזמרך בלאומים,יואל אלחנן,אברהם חזן,דת הציונות,כהניה חמסו תורתי,משמרת היהדות,לידע ולהודיע,האמת

מכתביו של הרב משה שיינפלד זצ"ל

ילקוט דעת תורה מאת גדולי הדור האחרון  (בני ברק)

שרופי הכבשנים מאשימים

(מהדורא ה'תשל"ו, בני ברק), (מהדורת ה'תשס"ח, בני ברק)(באנגלית)

ילדי טהרן מאשימים! אודות השמד הרוחני שהציונות עשתה לילדים יתומים ניצולי השואה (בני ברק, ה'תש"מ)

Genocide in the Holy Land אודות פשעי הציונות (באנגלית)

פיגועי הטרור של הציונות בגולת בגדד בשנת ה'תשי"א

הסקנדלים של בן גוריון סיפור השמדת יהדות עירק (מאת נעים גלעדי) (באנגלית)

פארהוד - אודות הפצצת בית הכנסת המרכזי בבגדד ע"י שליחי הציונות (באדיבות 'העדה' ביטאון העה"ח)

ביום ח' בטבת ה'תש"א, זרקו פעילי טרור ציונים 3 פצצות לחצר בית הכנסת 'מסעודה שם טוב' בבגדד שבעיראק, באותה שעה היו במקום מאות יהודים. כתוצאה מהפיצוצים נהרגו 3 אנשים בהם ילד בן 8 ונפצעו 20 איש. כוחות המשטר בעיראק תפסו חלק מאנשי חוליית הטרור הציונית ,הם נשפטו, הודו, ונתלו. בחקירתם סיפרו המחבלים שקיבלו את ההוראה לרצח דוד בן גוריון ויגאל אלון ימ"ש וזכרם.

הם מסרו שהסיבה למעשי הרצח היתה בשל העובדה שרק אחוז קטן מאזרחי עיראק היהודים נרשמו לעליות המאורגנות, ובכוונתם של המחבלים-הציונים היתה לזרוע פחד ואימה באוכלוסיה היהודית בעיראק, ולהגדיל את האנטישמיות כלפיהם משכניהם המוסלמים, וע"י כך להגביר את קצב רישום העליות, ולגרום ליהודים לברוח מעיראק.

בן גוריון,בגדד,מסעודה שם טוב,המוסד,טרוריסטים,מחבלים,חוליית טרור,עליית עזרא ונחמיה,ציונות,פספורט,דרכון,צאלח שבה,,יצחק ששון,עירק,בגדד,מוסד,בן גוריון שר״י,צאלח,יחזקאל,לנזימה,אור יהודה,סקנדלים
פספורט,צאלח שבה,יצחק ששון,עירק,בגדד,מוסד,בן גוריון שר״י,צאלח,יחזקאל,לנזימה,אור יהודה,סקנדלים,בן גוריון,בגדד,מסעודה שם טוב,המוסד,טרוריסטים,מחבלים,חוליית טרור,עליית עזרא ונחמיה,ציונות
פספורט,צאלח שבה,יצחק ששון,עירק,בגדד,מוסד,בן גוריון שר״י,צאלח,יחזקאל,לנזימה,אור יהודה,סקנדלים,בן גוריון,בגדד,מסעודה שם טוב,המוסד,טרוריסטים,מחבלים,חוליית טרור,עליית עזרא ונחמיה,ציונות

רבי אליהו הכהן שטיינברגר זצ"ל

בספה"קים הנ"ל ניתן ג"כ למצוא הרבה מאמרים של צדיקי הדור נגד קוק וכת דיליה (אידיש)

ליכט שטראלן חלק א' (ניו יארק, ה'תשכ"ד)

ליכט שטראלן חלק ב' (ניו יארק) 

ליכט שטראלן חלק ג' (ניו יארק, ה'תש"ל)

ליכט שטראלן חלק ד' (ניו יארק)

כ"ק האדמו"ר סקוליען, רבי אליעזר זוסיא פורטיגול זיע"א

קונטרס דעת אליעזר דעת רבוה״ק זי״ע לבית סקולען בעניני השקפה

קונטרס דעת אליעזר לקט מאמרים ומכתבים בעניני דת ודיעות, הנוגע לציונים וציונות
המדינה והבחירות, והמסתעף (מתוך הקובץ התורני גינת ורדים)

                 שיחת קודש בענייני השעה

שיחת קודש בענייני השעה - רבי אליעזר זוסיא פורטיגול מסקוליען זיע"א
00:00
נועם אליעזר מסקוליען
פולסא דנורא (על) אותו האיש פישמאן המכונה מיימון ימ״ש שוב יצא לחרף ולגדף מערכות אלקים חיים
מחאה,מחאות,קדושת השבת,צניעות,הפגנה,קדושת המחנה,כנסת ישראל,רבי עמרם בלוי,הרב יעקב בלוי,נטורי קרתא,רבי אהרן קצנלבוגין,מאה שערים,בית שמש,רמת בית שמש ב,ה׳ הוא מלכנו ולו אנו עבדים, התורה היא חוקותינו ובה אנו מאמינים, בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים, ובחוקותיהם אין אנו מתחשבים, בדרך התורה נלך באש ובמים, בדרך התורה נלך לקדש שם שמים, G-d is our King, We are his servants, The holy Torah is our law, We are loyal to it, We do not recognize the Heretic Zionist Regime, Its laws do not apply to us, We walk in the ways of the Torah, In fire and water, We walk in the ways of the Torah, To Sanctify the Name of Heavenת,וייספיש
בן גוריון,שונאו של מקום,הכופר,מינות,עקבתא דמשיחא,מלכות של מינות,באבוד רשעים רנה,שולחן ערוך,יורה דעה,רמבם הלכות תשובה,יהדות,חרדים
כרוז,רבי נחמן מברסלב,שול,מאה שערים,שז״ר,רבינוביץ,מדינת ישראל,מוסד הנשיאות,ניצוץ של יעקב אבינו,נשיא,רבי ישראל דוב בער אודסר
מתמידים,דגל ירושלים,אל תתחבר,תפארת ירושלים,נצח ירושלים,חסידות,ברסלב,רבי נחמן מברסלב,רבי נתן מברסלב,ליקוטי מוהר"ן,ליקוטי שיחות,מבועי הנחל,רבי לוי יצחק בנדר,רבי שמואל שפירא,ירושלים,רבי אברהם ספקטור,העדה החרדית,שיחות הר"ן

אודות רציחת הק' רבי פנחס סגלוב הי"ד זיע"א

רבי יוסף צבי דושינסקי,רבי זליג ראובן בנגיס,רבי יואל טייטלבוים,רבי יצחק יעקב וייס,רבי משה אריה פריינד,רבי ישראל משה דושינסקיא,רבי משה נחום וולנשטיין,רבי מרדכי לייב רובין,רבי פנחס אפשטיין,רבי דוד יונגרייז,רבי יצחק יעקב וייס,רבי ישראל יעקב פישר,רבי משה שטרנבוך
פנחס סגלוב,מחאות השבת,קדושת השבת,הרוגי מלכות,חילול שבת,אבל,השם יקום דמו,אלימות שוטרים,רצח,שוטרים,אלימות משטרתית
רבי יוסף צבי דושינסקי,רבי זליג ראובן בנגיס,רבי יואל טייטלבוים,רבי יצחק יעקב וייס,רבי משה אריה פריינד,רבי ישראל משה דושינסקיא,רבי משה נחום וולנשטיין,רבי מרדכי לייב רובין,רבי פנחס אפשטיין,רבי דוד יונגרייז,רבי יצחק יעקב וייס,רבי ישראל יעקב פישר,רבי משה שטרנבוך
הק' רבי פנחס סגלוב הי'ד זיע'א.jpeg
רבי יוסף צבי דושינסקי,החפץ חיים,חברת מזהירי השבת,רבי זליג ראובן בנגיס,רבי יואל טייטלבוים,רבי יצחק יעקב וייס,רבי משה אריה פריינד,רבי ישראל משה דושינסקיא,רבי משה נחום וולנשטיין,רבי מרדכי לייב רובין,רבי פנחס אפשטיין,רבי דוד יונגרייז,רבי יצחק יעקב וייס,רבי ישראל יעקב פישר,רבי משה שטרנבוך
רבי יוסף צבי דושינסקי,אותה הפרצה,רבי זליג ראובן בנגיס,רבי יואל טייטלבוים,רבי יצחק יעקב וייס,רבי משה אריה פריינד,רבי ישראל משה דושינסקיא,רבי משה נחום וולנשטיין,רבי מרדכי לייב רובין,רבי פנחס אפשטיין,רבי דוד יונגרייז,רבי יצחק יעקב וייס,רבי ישראל יעקב פישר,חברת אגד,אוטובוס,רבי משה שטרנבוך
רבי יוסף צבי דושינסקי,רבי זליג ראובן בנגיס,רבי יואל טייטלבוים,רבי יצחק יעקב וייס,רבי משה אריה פריינד,רבי ישראל משה דושינסקיא,רבי משה נחום וולנשטיין,רבי מרדכי לייב רובין,רבי פנחס אפשטיין,רבי דוד יונגרייז,רבי יצחק יעקב וייס,רבי ישראל יעקב פישר,רבי משה שטרנבוך
רבי יוסף צבי דושינסקי,רבי יעקב לנדוי,רבי אברהם צבי ווייס,רבי שמואל הלוי וואזנר,רבי צבי מיכל הלוי,רבי ישעיה שיינברגר,רבי זליג ראובן בנגיס,רבי יואל טייטלבוים,רבי יצחק יעקב וייס,רבי משה אריה פריינד,רבי ישראל משה דושינסקיא,רבי משה נחום וולנשטיין,רבי מרדכי לייב רובין,רבי פנחס אפשטיין,רבי דוד יונגרייז,רבי יצחק יעקב וייס,רבי ישראל יעקב פישר,רבי יעקב לנדוי,רבי אברהם צבי ווייס,רבי שמואל הלוי וואזנר,רבי צבי מיכל הלוי,רבי ישעיה שיינברגר,רבי משה שטרנבוך
השוטרים,אלימות משטרתית,רשע,עיתונאים,עיתונוץ,רבי פנחס סגלוב,הפגנות השבת,מכתזית,אהוביה סנדק,הפגנות,חילולי שבת,מאה שערים,צומת בר אילן,אלות,רובים,אין בן דוד בא עד שיכלו כל השופטים והשוטרים מישראל,מדים,רבי יוסף צבי דושינסקי,רבי זליג ראובן בנגיס,רבי יואל טייטלבוים,רבי יצחק יעקב וייס,רבי משה אריה פריינד,רבי ישראל משה דושינסקיא,רבי משה נחום וולנשטיין,רבי מרדכי לייב רובין,רבי פנחס אפשטיין,רבי דוד יונגרייז,רבי יצחק יעקב וייס,רבי ישראל יעקב פישר,הק' פנחס סגלוב,רבי משה שטרנבוך

כתבי רבי עמרם בלוי זיע"א (ממייסדי נטורי קרתא)

מחאה,מחאות,קדושת השבת,צניעות,הפגנה,קדושת המחנה,כנסת ישראל,רבי עמרם בלוי,הרב יעקב בלוי,נטורי קרתא,רבי אהרן קצנלבוגין,מאה שערים,בית שמש,רמת בית שמש ב',וייספיש
מחאה,מחאות,קדושת השבת,צניעות,הפגנה,קדושת המחנה,כנסת ישראל,רבי עמרם בלוי,הרב יעקב בלוי,נטורי קרתא,רבי אהרן קצנלבוגין,מאה שערים,בית שמש,רמת בית שמש ב',וייספיש
76516.jpg
כתבי רבי עמרם בלוי

כתבי רבי אהרן שלמה הלוי קאצינעלינבויגן זיע"א (ממייסדי נטורי קרתא)

גרפיקה לערוץ.jpg
רבי אהרן קצנלבוגין,רבי דוב סוקולובסקי,קריאת תהלים,שק ואפר,תורה ויראה,מאה שערים,יום אידם, יום ההצעמאות,נטורי קרתא,רבי עמרם בלוי,רבי יוסף חיים זוננפלד
קריאת תהלים,שק ואפר,תורה ויראה,מאה שערים,יום אידם, יום ההצעמאות,נטורי קרתא,רבי עמרם בלוי,רבי יוסף חיים זוננפלד
רבי אהרן שלמה הלוי קצנלנבויגן
כתבי רבי ירחמיאל ישראל יצחק דאמב

שלוש השבועות         שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות         גזירת הגלות   אתחלתא דגאולה       ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה          אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא        שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא       שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה         בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה         רבי עמרם בלוי רבי אהרן קצנלבויגן     דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד משיח בן יוסף         ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד​          רמב״ם אגרת תימן      ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה         מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא     Three Oaths Trois serments          Shalosh Shavuot   три клятвы Антисионисты      Antisionisty          Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists         ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas         Anti-Sioniste          Anti-sionistas      Anti-Zionisten        Anti-zionister         Anti-zionisten          Anticionisták          Anti-Siyonistler      Αντι-Σιωνιστές       Anti-Sionistés          反シオニスト         Han shionisuto      反猶太复國主義      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister          a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig     vayoel moshe        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos

הבעל שם טוב הגאון מוילנה המעין הלכה ברורה תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו״ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו״ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו״ם חלזון חבצלת כהן גדול כה״ג יסוד חקירה חקירת שך אויערבך קרליץ נתנזון שואל ומשיב ילקוט מדרש רבה טוב רעוע חייב פטור מזיק שן רגל עבד אשה מתנה ע״מ להחזיר נהנה רע נבילה תשלום אונס תשובה אהבה יראה שיינברג סג״ל אנילביץ׳ קה״י אבן עזרא אחיתופל מרים פו הדוב סינדרלה שמוליק כופר חברון פוניבז׳ אור החיים תורה אור לבנון סוריה ירדן ישראל פוסקים   שבועת הגלות

כתבים מרבני חסידות סאטמר

פרשת הכסף לרבי מנשה פילאפף שליט"א (ברוקלין, ה'תשמ"א)

שמנה של תורה דרשות חיזוק בדיעות והדרכות ביאורים על ענינים שונים הנזכרים בספר ויואל משה, פלפולי אורייתא בסוגיות הש"ס אשר נלקטו מתוך דרשותיו ושיעוריו של רבי מנשה פילאפף שליט"א

דבר השמיטה ילקוט פסקים והוראות בדיני שמיטה מרבינו מרן הגה"ק מסאטמאר וגאב"ד ירושלים עיה"ק זי"ע, לרבי מנשה פילאפף שליט"א

ילמד דעת לרבי ישעי' בנימין האלצער (מונרו, ה'שדמ"ת)

קונטרס והאמת עד לעצמו - אמרות טהורות דברי חכמים כדרבנות אשר הונף ואשר הורם מדברי ראשונים ואחרונים, ערוכים ושמורים מפי ספרים וסופרים לחזק היראים לבאר דרכי האגודה מעשיהם ופעולותיהם למבקשי האמת (ברוקלין)

קונטרס מלביש ערומים שי"ל ע"מ להשיב על השטותים של פוקח עוורים

(ברוקלין, תשמ"ח)

קונטרס גחלי אש וקונטרס משפט הבחירה מאת רבי אלטר משה מנחם גאלדבערגער (ניו יארק, שדמ"ת)

גחלי אש כ"א מאת רבי אלטר משה מנחם גאלדבערגער שליט״א , ה'שדמ"ת)

הדור האחרון מאת רבי אלטר משה מנחם גאלדבערגער שליט״א (נ"י, ה'תנש"א)

‏‏שמור רגלך מאת רבי מאיר וויינבערגער שליט״א (אנטוורפן, מהדורא ד')

דרשת הסברה בענין מלחמת הציונים... מרבי מאיר וויינבערגער שליט״א (ה'תשע״ג)

פירות השדה על מסכת כתובות (קהל אנשי טוב, ה'תש"ס)

פירות השדה על מסכת נדרים (קהל אנשי טוב, ה'תש"ס)

דעת תורה מאת רבי אפרים צבי שמילוביטש שליט''א (ערב ל"ג בעומר ה'תשע"ג)

גינת ורדים כרך א'

גינת ורדים כרך ב'

גינת ורדים כרך ג'

גינת ורדים כרך ד'

גינת ורדים כרך ה'

גינת ורדים כרך ו'

גינת ורדים כרך ז'

גינת ורדים כרך ח'

גינת ורדים כרך ט'

גינת ורדים כרך י'

גינת ורדים כרך יא

 

גינת ורדים כרך יב'

פרי תמרים ניסן ה'תשמ"א

פרי תמרים תמוז ה'תשמ"א

פרי תמרים תשרי ה'תשמ"ב

פרי תמרים כסלו ה'תשמ"ב

פרי תמרים כסלו ה'תשמ"ג

פרי תמרים תשרי ה'שדמ"ת

פרי תמרים תשרי ה'תשמ"ה

פרי תמרים ניסן ה'תשמ"ז

פרי תמרים אדר-ניסן ה'תשמ"ט

פרי תמרים תשרי-חשון ה'תש"ן

פרי תמרים - שבט ה'תש"ס

עיר התמרים - ה'תשנ"ו

כתבי רבנים מחסידות סאטמר

ילקוטי מאמרים מאנשי נטורי קרתא

כתב-עת שהופיע בשפה האנגלית ויצא לאור בשנות ה'תש"ל ושנות ה'תש"מ. ומכיל אוצר עשיר של מאמרים של רבנים מפורסמים וגם אברכים ופעילים, המפרט את השקפת התורה בנושאי התקופה וכן ניתוחים של תולדות הציונות.