הספה"קים שיצאו נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה אחרי הקמת מלכות המינות

לכל מאן דבעי, בקרוב אעלה עוד ספ"קים, וכמו"כ עלויות האתר הינם רבות

וע"מ שנצליח כולנו בהפצת דעת תורתינו הק', אודה לכל מי שינהג בטוב לב ויתרום כנדבת לבו ע"מ שנצליח להמשיך הלאה בעבודת הק' ביתר שאת וביתר עוז

קינה לזקני תימן משנת ה'תשי"א

ליקוטים מדב"ק של רבי אברהם ישעיהו קָרֶליץ 'החזון אי"ש' זיע"א

ליקוטים מדב"ק של בית בריסק

יהדות, התורה והמדינה מאת רבי אוריאל צימר (מהדורא ראשונה תשי"ט; מהדורא שניה תשמ"ב)

(באידיש) (באנגלית)

קונטרס בואו חשבון מאת הרוצה בעילום שמו, הסכמה מרבי יוסף חיים הלוי דינקליס זצ"ל (ב"ב, ה'תשכ"ה)

שו"ת באין חזון מאת רבי שמואל דוד הכהן מונק זיע"א (ירושלים, תשכ"ט)

ילקוט דעת תורה מאת גדולי הדור האחרון מאת הרב משה שיינפלד זצ"ל (בני ברק)

ילדי טהרן מאשימים! (אנגלית) מאת הרב משה שיינפלד זצ"ל (בני ברק, ה'תש"ז)

ילדי טהרן מאשימים! מאת הרב משה שיינפלד זצ"ל (בני ברק, ה'תש"מ)

ליכט שטראלן חלק א' (ניו יארק, ה'תשכ"ד) 

ליכט שטראלן חלק ג' (ניו יארק, ה'תש"ל)

ליכט שטראלן חלק ה' (ניו יארק, ה'תשל"ג)    מאת רבי אליהו הכהן שטיינברגר זצ"ל

ליכט שטראלן חלק ו' (ניו יארק, ה'תשל"ד)     

ליכט שטראלן חלק ז' (ניו יארק, ה'תשל"ד)

ליכט שטראלן חלק ח' (ניו יארק, ה'תשל"ו) 

הגלות הרביעי בארצנו הקדושה בו מבואר שהמדינה הציונית שואפת לבולל את היהודים בתרבות המערבית הקלוקלת, מאת רבי אברהם ברוך ארטן זצ"ל (ירושלים, ה'תש"ל)
 

על ציפורני נשרים סיפור חטיפת ילדי תימן וגזילת רכושם ע"י מדינת ישראל (ארגון תורת אבות, ה'תשמ"ח)

הסקנדלים של בן גוריון סיפור השמדת יהדות עירק (מאת נעים גלעדי) (באנגלית)

בספה"קים הנ"ל ניתן ג"כ למצוא הרבה מאמרים של צדיקי הדור נגד קוק וכת דיליה

קונטרס דעת אליעזר לקט מאמרים ומכתבים בעניני דת ודיעות, הנוגע לציונים וציונות
המדינה והבחירות, והמסתעף מאת רבי אליעזר זוסיא פורטיגול מסקוליען זיע"א

שיחת קודש בענייני השעה מאת רבי אליעזר זוסיא פורטיגול מסקוליען זיע"א

שיחת קודש בענייני השעה - רבי אליעזר זוסיא פורטיגול מסקוליען זיע"א
00:00 / 00:00

ילמד דעת לרבי ישעי' בנימין האלצער (מונרו, ה'שדמ"ת)

דרך החיים לרבי דוד סמיט (לאנדאן, ה'תשמ"ו)

קונטרס והאמת עד לעצמו - אמרות טהורות דברי חכמים כדרבנות אשר הונף ואשר הורם מדברי ראשונים ואחרונים, ערוכים ושמורים מפי ספרים וסופרים לחזק היראים לבאר דרכי האגודה מעשיהם ופעולותיהם למבקשי האמת (ברוקלין)

הדור האחרון לרבי אלטר משה מנחם גאלדבערגער (ניו יארק, ה'תנש"א)

וטהר לבנו לחפץ בעילום שמו (בני ברק, ה'תשנ"ח)

חטיפת ילדי תימן,ציפורני נשרים,קיבוצים,פאות,סימנים,קינה לזקני תימן,אברהם ישעיה קרליץ,חזון איש,בית בריסק,שמואל דוד הכהן מונק,באין חזון,ומלכות תהפך למינות,עמרם בלויא,ילקוט דעת תורה,משה שיינפלד,ילדי טהרן מאשימים,מילי דהספידא,מונקאטש,משכנות הרועים,רבי אהרן רוזנברג,ראזנבערג,שלוש השבועות,דחקית הקץ,שלושת השבועות,שש השבועות,גזירת הגלות,עליה בחומה,שלא יעלו בחומה,שלא ימרדו באומות,דרך החיים,דוד סמיט,הדור האחרון,אלטר משה מנחם גולדברגר,גאלדבערגער,שלהבת אש,אהרן שלמה הלוי קצנלנבויגן,נטורי קרתא,סאטמר,יואל טייטלבוים,יואליש,צא והלחם בעמלק,אברהם יצחק הלוי מרמלשטיין,הקול קול אליהו,קול התור,הגאון מווילנא,הגרא,ישראל קראקויר,ניו יורק,ניו יארק,מי האיש החפץ חיים,החרם האחרון לבית ישראל,דרך הגלות,אוצר היהדות,חומת אש,גדולי יהדות ספרד,הכותל השבוי,הדרך הסלולה,תורת הגלות,אפס בלתך גואלינו,ימות המשיח,צאי לך בעקבי הצאן,נטרונא,ירמיה קאהן,אזמרך בלאומים,יואל אלחנן,אברהם חזן,דת הציונות,כהניה חמסו תורתי,משמרת היהדות,לידע ולהודיע,האמת
באין חזון,פאת שדך,רבי שמואל דוד הכהן מונק,קריינא דאגרתא,פריצים,שלוש השבועות,סטייפלר,קהילות יעקב,חזון איש 5
ילדי טהרן מאשימים,שרופי הכבשנים מאשימים,עובדות ומסמכים,הרב משה שיינפלד,בני ברק,חזון איש,חזוא,הוצאת נצח
יהדות התורה והמדינה,רבי אוריאל צימר,צימער,גיטלין,רבי מנחם מנדל שניאורסון,חב"ד,ציונת,השפה העברית,לשון הקודש,האומות המאוחדות,השקפה,הצהרת בלפור

כתבי רבני נטורי קרתא

אגרת קודש מאת רבי ירחמיאל ישראל יצחק דאמב,

לרבי משה הלוי ראטנבערג מוואוידיסלאב זיעועכי"א (ה'תשט"ו)

ומלכות תהפך למינות לרבי עמרם בלויא (ירושלים, ה'תש"ל)

בדד עין יעקב לרבי עמרם בלויא

תורת רבי עמרם​ לרבי עמרם בלויא (ירושלים, ה'תשל"ז)

משמרת חומתנו תשי"ד          משמרת חומתנו תשי"ט

החומה (כרך כ', תש"ל)             לחושבי שמו (תש"ל-תש"ס)

קונטרס שלהבת א"ש מאמרים ודרשות לרבי אהרן שלמה הלוי קאצינעלינבויגן זיע"א

פירוש על שיר השירים לרבי ירחמיאל ישראל יצחק דאמב זיע"א

קונטרס שב דנחמתא מאמרים על שבע דנחמתא, לרבי ירחמיאל ישראל יצחק דאמב זיע"א

עת נסיון מאת רבי ירחמיאל ישראל יצחק דאמב זצ"ל

העתקות מאת רבי ירחמיאל ישראל יצחק דאמב זצ"ל

יסודות של בית יהודי מאת רבי משה דב בֶּער הלוי בֶּעק שליט"א

משנתו של רבי עמרם שיחה רווית הוד במסורת הישוב הישן מאת המצביא והלוחם מנהיג נטורי קרתא מאת ר' יואל קרויס, עלות הספר 50, להזמנות לחץ כאן

ההיסטוריה חוזרת? תשי"ב-תשע"ח על גזרות הגיוסים - מאת ר' יואל קרויס שליט"א

לשמיעת הקו 'לעבדך באמת' 02-626-8429

 

עבודת הרועים חודש טבת

 

עבודת הרועים חודש שבט

 

עבודת הרועים חודש אדר

עבודת הרועים חודש ניסן

 

עבודת הרועים חודש איר

עבודת הרועים חודש סיון

 

עבודת הרועים חודש תמוז

עבודת הרועים חודש מנ"א (ראה דף אחרון)

עבודת הרועים חודש אלול

(להזמנה לחץ כאן)

כתבי רבי אהרן ראזנבערג שליט"א

צא והלחם בעמלק לרבי אברהם יצחק הלוי מערמלשטיין שליט"א (ירושלים, ה'תשס"ט)

הקול קול אליהו - על הספר 'קול התור', מאת הרב ישראל קראקויער שליט"א (ניו יארק)

שומרים לבוקר - מאת הרב ישראל קראקויער שליט"א

אפס בלתך גואלינו אוצר הליקוט לכל עניני גלות וגאולה וארץ ישראל (נטרונא, ניו יארק, תש"ע)

צאי לך בעקבי הצאן עה"ת (אנגלית) (נטרונא, ניו יארק)

משיחי שקר ומתנגדיהם מאת הרב בנימין שלמה המבורגר (בני ברק, ה'תש"ע)

תשועת עולמים (ירושלים, ה'תשע"ז)

 

קונטרס ישוב ארץ ישראל בזה"ז מבעה"ח 'תשועת עולמים' (ירושלים, ה'תשע"ח)

 

חוברות שיצאו ע"י אוצר היהדות

ירחון 'מורשה' - לחרדים לדבר ה'

ה'תשע"ט​

תשרי     ​מר-חשון     כסלו     טבת     שבט-אד"א

ה'תשע"ח​

ניסן    איר     סיון     תמוז

иудаизм  Judentum  Judaism  猶太教  Hudaismo  יידישקייַט  Judaïsme  Ιουδαϊσμός  ユダヤ教  judaizmus  یهودیت  Јудаизам  judaísmo  اليهودية  judaizm ​

 

שלוש השבועות         שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות         גזירת הגלות   אתחלתא דגאולה       ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה          אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא        שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא       שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה         בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה         רבי עמרם בלוי רבי אהרן קצנלבויגן     דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד משיח בן יוסף         ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד​          רמב"ם אגרת תימן      ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה         מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא     Three Oaths Trois serments          Shalosh Shavuot   три клятвы Антисионисты      Antisionisty          Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists         ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas         Anti-Sioniste          Anti-sionistas      Anti-Zionisten        Anti-zionister         Anti-zionisten          Anticionisták          Anti-Siyonistler      Αντι-Σιωνιστές       Anti-Sionistés          反シオニスト         Han shionisuto      反猶太复國主義      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister          a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig     vayoel moshe        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos

הבעל שם טוב הגאון מוילנה המעין הלכה ברורה תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת כהן גדול כה"ג יסוד חקירה חקירת שך אויערבך קרליץ נתנזון שואל ומשיב ילקוט מדרש רבה טוב רעוע חייב פטור מזיק שן רגל עבד אשה מתנה ע"מ להחזיר נהנה רע נבילה תשלום אונס תשובה אהבה יראה שיינברג סג"ל אנילביץ' קה"י אבן עזרא אחיתופל מרים פו הדוב סינדרלה שמוליק כופר חברון פוניבז' אור החיים תורה אור לבנון סוריה ירדן ישראל פוסקים   שבועת הגלות

כתבי הרב אברהם חזן שליט"א

וובסייט אזמרך בלאומים ארגון שהוקם במטרה להסביר את השקפת היהדות

דת הציונות חלק א' (תשס"ד)

דת הציונות חלק ב' (תשס"ח)

כהניה חמסו תורתי יחס גדולי ישראל לאי"ה קוק (תשע"ו)

שארית יוסף יחס רבי יוסף ידיד הלוי זיע"א לאי"ה קוק (תשע"ו)

מראה כהן יחס החפץ חיים זיע"א לאי"ה קוק (תשע"ה)

חזון לבם ידברו יחס החזו"א זיע"א לאי"ה קוק (תשע"ה)

איסור ההליכה לשירות לאומי יחס גדולי ישראל לשרות לאומי (תשע"ג)

גיור ללא יהדות בעניין הגיורים הפסולים (תשע"ה)

Shalosh Shevuos' Claims & Facts' (שלוש השבועות טענות ועובדות) (באנגלית)

לקבלת העלונים 'לידע ולהודיע' 'משמרת היהדות' 'האמת' 'להבדיל' ו'אש תמיד' הרשמה דרך גוגל גרופס

קול מלחמה לקבלת עדכונים לידע המצב הנורא בארה"ק בנוגע לגיוס, חינוך, שילוב חרדים, חטטי דשכבי ועוד בדברים העומדים על הפרק הרשמה דרך גוגל גרופס

לקבלת העלון של איגוד היראים 'אמרתך חייתני' לחץ כאן לקבלת העלון לאימייל, לוובסייט לחץ כאן

לקבלת העלון של השקפה ברורה 'אמונה ודעת' לחץ כאן לקבלת העלון לאימייללוובסייט לחץ כאן

לקבלת העלון של United European Jews 'מחשבת ישראל' לחץ כאן לקבלת העלון לאימייל, לוובסייט לחץ כאן (באנגלית, צרפתית, גרמנית והולנדית) (בהקמה) להורדת מאגר העלונים בצרפתית 

 

לקבלת עלונים ועדכונים מ'מערכת סאטמאר' לחץ כאן כדי להרשם

לקבלת המאמרים של רבי אליהו קאופמאן שליט"א לחץ כאן לקבלת המאמרים באימייל

סידור,סדור,שלוש השבועות,מדינת ישראל,ציונות,חסידות סאטמר,רבי יואל טייטלבוים,נטורי קרתא,רביםאהרן קצנלבוגין,רבי עמרם בלוי,העדה החדית,עליה בחומה,מרידה באומות העולם,התגרות באומות
 

אם מצאת טעות ו/או יש ספ"ק שנשכח ממני,

הנך מוזמן לשלוח הודעה כאן