שיחה רווית הוד במסורת הישוב הישן מאת המצביא והלוחם מנהיג נטורי קרתא. (י"ל ע"י ר' יואל זוסמאן קרויס שליט"א)

משנתו של ר' עמרם

54.00 ₪מחיר