top of page

בניגוד למה שמקובל אצל ההמון - קניית עיתון היא לא עבירה קטנה

למען אחי ורעי! הנה עוד פנינה ששלח אלי ידי"נ שנמצא בגלות אוסטרליא הי"ו, והנה דבריו המאירים:

באתי בזאת למקד את הדיון בעוון הפלילי של קניית עיתונים ועיון בהם. אינני מחדש כאן מאומה, כי מדובר בהלכות ידועות. כוונתי בזאת לחדד כמה נקודות על מנת להזכיר לציבור את מכלול העבירות שיש במעשה זה, שכל אחת ואחת מהן כרוכה באובדן שתי העולמות - חיי העוה"ז וחיי העוה"ב. לאור חומרת הדברים, קלות הדעת של הציבור היא בלתי נתפסת וכל אדם בעל שכל צריך להיות פשוט עבורו להתרחק מעיתונים וכלי תקשורת כבורח מן האש ועוד הרבה יותר מכך !
מפאת קוצר הזמן, אציין כאן מס' קלקולים נוראים ומכשולות שגורמים לעצמם וסביבתם אלה שקונים עיתונים באופן אקראי (על אחת כמה וכמה מי שעושה עליהם מנוי ו/או משלם על מנת לפרסם שם מודעות, רחמנא ליצלן וה' ירחם ויציל):
א. העיתונים בימינו (כולל ובמיוחד אלה הפונים למגזר החרדי כגון "יתד נאמן", "המודיע", "המבשר" וכיוצא בהם), מלאים על גדותיהם כפירה, מינות, אפיקורסות, עוון חילול ה', ציונות, דיעות כוזבות, לשון הרע, שנאת חינם, פלגנות, ליצנות, רכילות, שקרים, חנופה לרשעים, פרסומות מסחריות ומה בעצם לא...
אם כן, כיצד מי שיש בו שכל ואפילו טיפה של יראת שמים יכול להרשות לעצמו לקנות עיתונים כאלה ? לחשוף את נשמתו לסכנות רוחניות וגשמיות נוראות ועוד לעשות כל זאת מתוך בחירה חופשית מלאה ?
ב. קריאה בעיתונים גוררת את הקוראים לכיוון של דיעות כוזבות המשפיעות על הסביבה בצורה הרסנית שאין אפשרות לתארה במילים. לדאבוננו, חלקים גדולים מהציבור החרדי היום התדרדרו לציונות ומעורבות במערכת הפוליטית בדיוק עקב קריאה בעיתונים וחשיפה רצונית לכלי תקשורת.
ג. קריאה בעיתונים מדרדרת את האדם לשנאת הזולת ודיבורים אסורים, בהם לשון הרע שהינו כנגד ג' העבירות החמורות: ע"ז, שפיכות דמים וגילוי עריות. אם כן, מי לא ירא לנפשו מדברים כאלה ! (וכאן יצויין שזהו מהעבירות ה"קטנות" יחסית הכרוכות בקניית עיתון).
ד. קריאה בעיתונים מדרדרת את האדם לכיוון של מחשבות אסורות ודי למבין.
ה. קריאה בעיתונים מסיתה את האדם מחיי נצח לחיי שעה וגורמת לביטול תורה, זאת אף אם לא היה בעיתונים טמאים וכפרניים אלה שום דבר אחר חוץ מאשר מסירת חדשות בצורה מדויקת, עובדתית ונאמנה למקור (מה שאין בהם כלל כי כל כוונתם היא להחטיא את הרבים בדיעות כוזבות וציונות, כרואות עינינו בכל יום ויום).
ו. קניית עיתונים מחזקת ידיהם של מחטיאי הרבים ורשעים. אלמלא קוני העיתון, העיתון היה סוגר את שעריו ועובדיו היו נאלצים לחפש לעצמם מקצוע אחר. קוראי העיתון הם, בסופו של חשבון, אחראים להצלחתו. אם כך לגבי אלה אשר קונים עיתון באופן אקראי, הרי שהדברים תקפים שבעתיים לגבי אלה שעושים עליו מנוי ו/או מפרסים שם מודעות.
ז. קניית עיתונים נותנת לגיטימציה לעיתונאים להמשיך להשחית, להרע ולדרדר את הציבור לשאול התחתיות.
ח. קניית עיתונים יש בה דוגמה חינוכית איומה לדור הצעיר ושומטת את היסוד תחת יסודות החינוך הטהור. אין אפשרות לחנך את הצעירים לערכי התורה כאשר קונים עיתונים, כי האחד סותר את השני וגם זוהי צביעות.
ט. קניית עיתונים מכניסה טומאה הביתה והורסת את התא המשפחתי. מי שמכניס טומאה כזאת אל תוך הבית משעבד את בני ביתו לחשיבה במושגים כפרניים לשעה ולדורות, רחמנא ליצלן וה' ירחם ויציל.
אין לי ספק בכך שישנם בוודאי עוד הרבה איסורים אחרים הכרוכים בקניית עיתון, אולם הסיבות המנויות לעיל די בהן, לענ"ד, לכל אדם אשר חרד לנפשו ומי שכבוד שמים יקר לליבו אפילו בצורה מינימלית ביותר.
בעל אבני נזר על חיוב שריפת ספרים ועיתונים המביאים דברי כפירה
.pdf
הורידו את PDF • 544KB

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page