top of page

לדמותו של הראי״ה קוק ולימודי ביקורת המקרא

למען אחי ורעי! אפתח פי במעשה שהי' כך היה, פעם חי לו בירושלים יהודי שכבר הגיע לגיל מופלג והיה מנהגו לשלוח את התפילין שלו לבדיקה כל שנה אצל סופר סתם.


פעם אחת, ארע מקרה ולא יכל לשלוח באותה שנה לסופר סתם שהי' רגיל לשלוח אליו... והציע לו בנו שיקח את תפילין שלו לסופר סתם אחר ממי שהי' רגיל לשלוח אליו שיבדוק אותן, סמך החסיד על בנו ושלח את התפילין לאותו סופר סתם שבנו המליץ, וכאשר חזרו הנה זה פלא היו כמה וכמה דברים פסולים בקלף של התפילין, ולא ידע הבן מה לומר לאביו, אזר אומץ וסיפר לאביו מה שקרה והוכיח לו את הדברים אחד לאחד.
ואז קרה דבר פלא, במקום שאביו יכנס למרה שחורה על כל השנים שלא הניח כראוי את התפילין, אלא שמח שמחה גדולה
שאל בנו 'מדוע הנך שמח, הרי אתה אמור להיות עצוב'.
השיב לו האב 'מה שהי' עד כה אוכל רק לתקן עם שמחה בכך שאביט הלאה שמעתה והלאה אניח תפילין כמו שצריך'


כך יהודי צריך לנהוג, עם מה שעברו ימיו בחושך, וכעת הגיע אליו הבנה שכבר טעה במה שטעה, אבל כעת עליו להמשיך הלאה את חייו ולא להמשיך עם שקר כאלו הכל הי' תקין...


והנה דע לך שכמו שהמעשה הזה, אנו חייבים לקחת לנו ללימוד הזה לחיינו, בכך שגם אנו נבין לפעמים עם טעות שהלכנו אחריה, הננו צריכים לשמוח על אפשרות התיקון שתהי' לנו.


והנה עדות מופלאה יש לנו מהראי"ה קוק וקורות חייו, ממה שסיפר לנו אחד מתלמידיו ואף הוא בעצמו שלימודי ביקורת המקרא אצלו נחשבים כדבר המותר רחמנא ליצלן, ועפ"ל


וכך הטיף ללימודי ביקורת המקרא והספרות הקראית (ראה תמונות מצורפות בהמשך)


והנה הדברים מווחרים בעצמם אצל הראי"ה קוק, שהי' משכיל ואיננו מכלל יראי ה', והי' מלמד ביקורת המקרא (רח"ל) כדאיתא באגרות הראי"ה, ח"ב, עמ' קפב

בכלל דרך העבודה צריך להיות: להשוות על כל ענין את הבבלי לעומת הירושלמי וחיפוש בכל המקורים השייכים לו, מהקדמונים: התרגומים, המסורות, תשובות הגאונים וכו', עד דברי האחרונים: בעלי ההלכה, הפוסקים, המבקרים וכו', לחקור גם על העבודה החיצונה, כשל הנכרים, הקראים, ולברר את המקום שהלכו בו לפי תומם בדרך ישרה ומקום המעדת רגליהם. ובכלל להרבות בחיפוש, בחקירה של ישוב הדעת, ולמעט בהשערות ודמיונות. וכשירחיב ד' גבולנו נוכל לשוטט גם על פני כל היסוד המשפטי בכללות האנושיות, להראות עד כמה גדלה השפעת הקודש על החול, להעלותו, ונתחבר בזה עם חכמי לב יודעי ד' המבינים בספרויות עמים שונים,...


וישנם אפילו כאלו שמשום יצר היחצנות כלפי הראי"ה קוק כאשר העתיקו אגרת זאת כגון בספרו של י' בארי, אוהב ישראל בקדושה ב' (ת"א, ה'תשמ"ט), עמ' 94, במקום לכתוב את המילה הבודדה "קראים", העדיף לכתוב (שלוש נקודות) "..." - ונציין במאמר מוסגר שכך הרבה פעמים למדו ממנו אותה הכת של תלמידיו בהרבה מקומות שכאשר רצו להעלים ולסלף ולצנזר משהו בשביל לרמות יהודים שילכו אחרי הרעיונות החולניים שלהם, כגון עליה להר הבית וכיו"ב), ובכך בגלל תפיסת עולם היחצ"נית כלפי קוק מחק את התיבה משום שלא רצה שיגלו יתר על המידה באיזה אישיות עסקינן.


וכדי לחזק טענה זו יש לנו לסמוך על כך שבפועל תלמידיו של אותו האיש קוק היו בעצם בעצמם מההשכלה, כגון:

ד"ר ב"מ לוין

ד"ר מ' זיידל

פרופ' שאול ליברמן

ואחיו רש"ח קוק

ועוד כהנה וכהנה


ואפילו שלח את בנו ללמוד באוניברסיטה... אזי שכעת ידועה לנו מהי אותה שיטת לימוד אותה הם מנסים להקנות שהיא פחות קשורה ליראת שמים ויותר קשורה לאקדמיה רח"ל... ולכן קשה להם להבין דב"ק ודא"ח של רז"ל


ולא עוד אלא אותם שמדברים גבוה גבוה על כך שאסור ללמוד 'תורה בגובה העינים' וטוענים שהם ממשיכי דרכו של אותו קוק, הרי הם בעצמם מנסים לסמות את עיני הציבור בכך לחשוב כאלו הינם חרדים ויראים לדבר ה', אבל בפועל זה סתם אמירה.. שהרי אותם שטוענים כך הם ג"כ ידועים בכך שהפסיקות הלכה שלהם פסולות מכיוון שאינם בקיאים בהלכה ברצוא ושוב, ומתירים את האסור ואוסרים את המותר, ואכמ"ל


ולכן ראוי לציין השכם והערב כלפי אותו האיש קוק מה שלימדו אותנו חז"ל דאיתא במסכת יומא, דף פו ע"ב

המפרסמין את החנפין מפני חילול השם שנאמר (יחזקאל ג, כ) ובשוב צדיק מצדקו ועשה עול ונתתי מכשול לפניו


ופירש"י, שם

מפרסמין את החנפין - שהן רשעים ומראין עצמן כצדיקים אם יש מכיר במעשיו מצוה לפרסמו מפני חילול השם שבני אדם למידין ממעשיו שסבורין עליו שהוא צדיק ועוד כשבא עליו פורענות בני אדם אומרים מה הועיל לו זכותו:
וחבל שקמו להם עסקנים לאותו קוק ועושים השכם והערב יחצ"נות והפחדות, כל זה בשביל להשתרר על יהודים ולגנוב מהם כספים בשביל למלאות כיסיהם.


ולא פלא שהאקדמיה מלאה במאמרים על אותו האיש קוק שר"י שהרי הם בעצמם מאותו חוג הרא"יה


השי"ת יזכנו להתרחק מאותם בעלי דעות משובשות, שהינן בחינת 'נביאי שקר' ויזכנו להתקרב לצדיק האמת והצדק______________________


* לאור כל האמור לעיל ראוי לציין שהראשי תיבות של 'הראי"ה' משמעותם היא 'הרשע אברהם יצחק הכהן קוק', ואכמ"ל ואין כאן על מה לדון, אלא קבל את האמת, ללא כל מיני ברברת של יחצ"נים למיניהם שבסופו של יום ניכר שאלו שהולכים בדרכו הינם מדורדרים מוסרית וג"כ מדרדרים את יהודים שהולכים בדרך הקלוקלת האסורה ע"פ התורה בכל צד ואופן.

 
תהיה גם אתה שותף בפרסום האמונה והפצת המעיינות חוצה
לעוד כתבות וראיונות לחץ כאן

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page