top of page

מי העומדים מאחורי האונגליון ׳קדושת ציון׳


אחי ורעי! לכל אלו שנתקלו באוןגליון המכונה 'קדושת ציון' אבל השם שראוי לו יותר הוא 'מטמאי ציון', מכיוון שמה שמשקרים שם בתורה הוא לא לצורך של לעורר לקדושת ציון וחיבתה כי אם להגדיל את הטומאה בארה"ק ע"י חיזוק ידי עוברי עבירה ועבודת המולך והן ע"י דרשות של דופי.


ונחזור לענייננו שמי שעומדים מאחורי אלו שמטמאים את ארה"ק ע"י השקרים בתורה הינם בעצם הלאומנית מֵגָלוֹמָנִית תנועת כ"ך (או בשמות גלוליה השונים כהניסטים גם עוצמה לישראל וכיו"ב)... ואותו אונגליון שלהם 'טומאת ציון' הוא הדרך שדרכו הם מנסים להכניס את תפיסת עולמם הארסית והלאומנית לתוך הציבור החרדי, את אותו ארס לאומי שהוא עבודה זרה, כאיתא בדב"ק של המהרש"א זיע"א, מסכת סוטה, דף מא ע"ב

כל אדם שיש בו חנופה כו' ואין לאום אלא עוברין שנאמר ולאום כו'... והשתא ניחא דכל לאמים שבמקרא על עובדי כוכבים נאמר שנקראו כן ע"ש שאין להם יחוס אב רק יחוס אם

ולא עוד אלא שיש להם מישהו מיוחד שתפקידו הוא לחדור ולהחדיר את הטומאה הציונית של העבודה זרה שלהם לתוך להציבור החרדי, ה"י, אשר מכונה בשם יהודה אפשטיין,


והנה כמה תמונות של אותו הלץ שמראים מי הוא ומהו תפקידו... ה"י וישמור מפני אותם ליצני הדור שמנסים שנוהגים מנהג החזירים כדאיתא במדרש תהלים, מזמור פ

משה אמר, (ויקרא יא, ז) את החזיר כי מפריס פרסה הוא. מה החזיר פורס טלפיו, כלומר 'ראו שאני טהור'

אמנם כלפי חוץ הם נראים כ'צדיקים' פורסים טלפיו דהיינו 'פורסים צדקות', אבל התוכיות של 'תפיסת עולמם' טמאה היא, וק"ל.


יהודה אפשטיין בכינוס של הכהניסטנים... בו מתגלה תפקידו של פעיל כ"ך להחדרת הרעיונות הטמאים של הציונות והלאומנות

יהודה אפשטיין בכינוס של בית מדרש הרעיון היהודי... מחזור ראשון ותלמיד של מאיר כהנאהכהניסטנים
 
יהודה אפשטיין מתיימר להיות צדיק מעוטף בתפילין, באזרכה של מאיר כהנא... בבית מדרש הרעיון היהודי של הכהניסטנים

יהודה אפשטיין באזכרה של בנימין וטליה כהנא ונתנאל עוזרי... בבית מדרש הרעיון היהודי של הכהניסטנים
יהודה אפשטיין ר"מ ברעיון (הלא) יהודי
יהודה אפשטיין רץ כמועמד עם אשה לכנסת המינות, רק אח"כ נזכר שהוא צריך לפרוש כי הוא רק נראה כחרדי וזה לא מתאים למה שמנסה להשיג
מליוני יהודים הלכו לאבדון... על האונגליון "קדושת" ציון

סורו סורו אל תגעו... כפירה בלבוש חרדי... על האונגליון "קדושת" ציון

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page