top of page

חובתנו ללחום נגד יסוד הכפירה

למען אחי ורעי! דע לך שהערב-רב מנסים לבלבל המוחין של היהודים ולכן עלינו להתאזר כוח בכל מיני עצות ותחבולות טובות.


והנה לימוד נפלא מתוך דרשה של רבי גרשון ב"ר אברהם חיים ליבמאן זיע"א (ראש ישיבת 'אור יוסף' פאריז, נפטר ביום כ"ח אד"א ה'תשנ"ז) (מובא מתוך הספה"ק משכנות הרועים)

אפשר להביא דוגמא מזמננו אשר אנו חיים בו בזמן הזה, אשר הפרצות והשפלות של שלטון הציוני עוברת כל גבול, בזמן של פרצות כמו התרת ממזרים, ניתוחי מתים לנוול את מתי ישראל ולהשליך איבריהם לאשפתות - בזמן של גזירת גיוס בנות לטמאות את בנות ישראל - ועוד ועוד דברים נוראים הנעשים בריש גלי על ידיהם. בזמן כזה הכי יש עוד מקום כהיום למלחמתה של נטורי קרתא נגד השלטון וצועקים ולוחמים נגד יסודי הכפירה הציונית כמו שהיו צועקים לפני כששים שנה, בזמן כזה אשר שורף הכל מלהבת אישם, הלא יותר מובן מלחמתם של אלו הלוחמים נגד גזירת "מי יהודי" נגד גזירת "גיוס בנות", נגד גזירת "ניתוחי מתים", ואולי גם הם עוד זועקים יותר בעוז מנטורי קרתא אשר עבודתם נראית כאילו מיותר לצעוק כהיום על עניני הכפירה הציונית, ויותר מתקבל על הדעת מחאתם ומלחמתם של אלו הצועקים נגד הגזירות והפרצות הנוראות הנעשים ע"י שלטון הכפירה, במקום להתעמק וללחום נגד ציונות, חילולי שבת, העברה על הדת של יהודי גרויזי', גיוס בנות, מלחמה נגד זה מובן ומתקבל אצל כולם אבל מה צריכין כהיום לדבר מענינים של ציונות אתמהה.
נפגשתי בהזדמנות עם כאלו שלוחמים בחרף נפשם, נגד גזירת 'מי יהודי' ושאלתי להם, אם מלכא אנא עד עכשיו למה לא אתית. איפה הייתם כל העשרים שנה של השתלטות הכפירה הציונית שזרעו במשך שבעים שנה מאז התחלתם שעמדו להפר בריתו של הקב"ה, ולנתק את עם ישראל מהקב"ה ותורתו לעשותו ככל הגוים ר"ל, לעשות עם חפשי בארצו ככל אומה"ע וכי עכשיו נולדו דברים אלו. ועכשיו בזמן שכבר התלקחה המלחמה פנים ואחור, בזמן שכבר הם כבשו הכל, והמלחמה כמעט אבודה ח"ו עכשיו נזכרתם להיות "נטורי קרתא". ומאוד יתכן שאם היו יוצאים נגדם
בהתחלת התפשטות הציונות בעולם לא הי' להם תקומה בעולם, כי קשה מאוד להבין איך הצליחו להחדיר בתוך עם ישראל מפירי ברית כאלו, כופרים גלויים ושפלים כמו הציונים, אבל עם בני ישראל לא יצאו כולם נגדם כדבעי למעבד, כמו שידוע לנו איך יצאו נגד נגד כת הש"ץ ימש"ו וגרוריהם ולא נתנו להם מקום בעם ישראל ונשכח זכרם מן העולם, ומי יודע בשל מה בא הרעה הזאת של ההשמדה הנוראה באירופא ד' ישמרנו.
כמובן שמחוייבים להמשיך נגדם כי לא עלינו המלאכה לגמור, - אבל מלחמתה ודרכה של נטורי קרתא אף שלא מתקבלת על לבם של המוני ישראל, היא היא דרכה של תורה, לצאת נגד יסוד הכפירה הציונית שממנה נובע כל הגזירות והתועבות ואף שאם יעלה בידם של אלו הלוחמים לחסל איזה פרצה פרטית שהיא, לא זה היא הפתרון, כי כל זמן שיסוד הכפירה הציונית נמשכת אנחנו בסכנה גדולה, העיקר לירד לשרשי הדברים ושם לעקור .
רבי גרשון ליבמאן זיע"א, מייסד וראש מוסדות 'אור יוסף - נובהרדוק' בצרפת
אלו שמתפעלים מגבורתם של הציוניים כשיוצאים ורואים איך טסים שורה של פנטורים למעלה מעל הראש נכנס בלבם רגש של התבטלות נגדם, ובאמת מה זה, על חרבך תחי' של עשו, ומה חשיבות יש לזה לעם ישראל הנבחר עכו"מיות כאלו של כחי ועוצם ידי, יש לאומות העולם מדורי דורות ועוד יותר גדולים וחזקים, אבל לא זה היא חשיבותו של עם ישראל. דברים אלו צריכים להיות לנו לחיזוק גדול לא להתפעל מרעש ההמונים המרובים ואף לא מאלו הנטורי קרתא החדשים אשר לוחמים נגד פרצו זו או אחרת – נטורי קרתא עבודתה לירד לשורש הדברים ושם לעקור ביסוד הכפירה.
המלחמה האמתית היא המלחמה ביסוד הכפירה הציונית כמו שממשיך נטורי קרתא, וזה הוא דרך התורה האמיתית. מלחמת נטורי קרתא היא העקרית והנכונה היא בחינת כמו שאומרים חז"ל בכמה מקומות, בוא וראה, להתעמק בדברים ושם לירות חיצי המלחמה ולהאיר בתוך החושך הגדול הנובע מעומק התהום העמוק, ולא להמשיך בחושך המכסה את הארץ, ולהסתובב בחושך הגדול. זאת היא דרכה של תורה ללמד לאדם הן בפרט והן בכלל לירד לעומק הדבר, ושם לעשות ולפעול, ולהתעמק בעומק הלב כי ממנה תוצאות חיים.

 

Dracha donné par rav Gershon Liebmann (alias Rabenou) qui a fondé la yeshiva ohr yossef ainsi que la communauté d’Armentières en brie.

Nous sommes dans une époque où la bassesse du régime sioniste a brisé toute les limites, dans un état ou l’on permet mamzerims (enfant issue d’une relation interdite),l’autopsie ayant pour but de salir les mort de notre peuple pour après les jeter aux ordures aujourd’hui, ou l’état souhaite enrôlais les filles dans l’armée pour les souiller et des chose plus terrible encore qui se font a travers leur mains . Dans un temps pareil il y a encore une place a la lutte des netourei karta qui dénonce et se batte contre l’hérésie sioniste de la même manière qu’ils le font depuis 60 ans. A priori il est plus facile de comprendre la lutte qui est employé contre le décret de « qui est juif (décret visant à élargir le statut de juif au delà des limites stipulées par la torah) » contre le décret de « l’enrôlement des filles » l’autopsie etc. Et il est possible qu’eux aussi crie autant voire plus que les netourei karta qui paraissent d’ailleurs presque « en plus » puisqu’il semble inutile de crier sur l’hérésie sioniste. Il parait d’ailleurs plus judicieux aujourd’hui de se battre contre tout ces décret émis par l’état plutôt que de se battre contre le sionisme en tant que concept…
J’ai rencontrer lors d’une occasion des gens qui se batte de toute leurs âme contre le décret de « qui est juif » et je leur ai demandé ou étiez-vous ces 20 année d’expansion de l’hérésie sioniste qui est déjà semé depuis 70 ans depuis lors qu’ils déjouent l’alliance conclue avec hakadoch baroukh hou et qu’ils tentent de déconnecter notre peuple d’hashem et de sa torah pour faire de nous une nation comme toutes les autres et faire de nous un peuple « libre » dans sa terre comme tous les peuple. Est-ce maintenant que ça a commencé ?!Maintenant la guerre est sur tout les fronts, maintenant ils ont presque tout conquis et la guerre est presque perdu dieu nous en préserve et maintenant vous décidez d’être netourei karta ?! Et il est très possible que s’il était sorti contre eux au début de leurs propagation, il n’aurais pas eu de place ou se tenir !Car il est très difficile de comprendre comment ils ont pu s’introduire dans le peuple d’israel alors qu’ils étaient ouvertement hérétique .Seulement les gens ne sont pas tous sorti contre eux comme il fallut le faire. De même que nous savons de quel manière nos ancêtres étaient allé contre les sabatéens que leurs souvenir soit efface, Il ne leurs ont pas laissé de place dans le peuple juif et on n’en a plus entendu parler ! Et qui sais pourquoi est venu ce malheur terrible qu’est l’extermination qui a eu lieux en Europe dieu nous en préserve.
Il est évident que l’on doit continuer car la lutte n’est pas finie ! Et la lutte engage par netourei karta bien qu’elle n’est pas accepté par la « masse » d’israel C’EST LA VOIE DE LA TORAH DE SORTIRE CONTRE L’HERESIE SIONISTE d’elle découle tous ces décrets et ces abomination ! Et le fait de lutter contre les décrets en tant que cas particuliers n’est pas la solution, car tant que les fondement de l’hérésie sioniste sont présent nous somme en grand danger ! L’essentiel est d’éliminer le mal depuis sa racine. Et ceux qui sont impressionner par la force des sioniste et qui ressentent un sentiment de servitude devant eux ne sont que impressionner du « sur ton épée tu vivras » d’Esau . Mais le peuple juif ne doit pas donner d’importance à ca car il est le peuple choisi par hakadoch barouh hou et ce n’est pas à sa force qu’il est important. Ces paroles doivent être pour nous une source de renforcement :il ne faut pas être impressionner par le bruit que font les masse et pas non plus de ces « nouveaux netourei karta » qui combattent ce décret puis celui la etc .Le travail des Netourei karta est de descendre au racines des chose et ensuite de déraciner la base de l’heresie .
La vrai guerre est celle qui touche a la base du sionisme comme celle qu’entreprend netourei karta et c’est la vrai voie de la torah !La guerre qu’entreprend netourei karta est la principale et la bonne ! Elle applique ce que disent hazal dans plusieurs endroit « vient et regarde, approfondis les chose et la bat lance les flèche de guerre pour éclairer dans l’obscurité » Et c’est ça la voie de la torah :d’apprendre a l’homme que dans toutes les situation il faut descendre au fond des chose et a partir de cette profondeur d’agir ,et surtout de descendre eu fond du cœur car c’est de la que résulte la vie.

Cette dracha est présente dans le sefer משכנות הרועים

Comentarios


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page