top of page

הקמת המדינה הציונית הוא יותר גרוע מחורבן יהדות אירופה

למען אחי ורעי! הנה אנחנו עומדים בעוד פתח של יום חינגאות של המדינה הציונית בה חוגגים את הקמת שלטון הערב-רב, הכופר בהשי"ת.


הנה עלה לתרופה מתורגם מתוך הספר "דולה ומשקה" - תולדות ושיחות וסיפורים, מאת אבדק''ק פאיע, רבי משה דוב וויינבערגער זיע"א, עמודים עח-עט

הפאיער רב סיפר, שבימים ההם (בזמן הקמת המדינה) נפטרה לבית עולמה אשה צעירה בתו של הרה"צ ר' זושא'לע האלברשטאם ז"ל, בן הרה"ק רבי שלום אליעזר מראצפערט זצ"ל הי"ד, הרבנית של הרה"צ ר' אלימלך ריינמאן ז"ל מ'נאראל.
כשהספיד רבינו מסאטמער זצוק"ל בהלויה צעק רבינו בבכיות: אחר החורבן שמחנו שנשאר בחיים כמה מנכדי הגה''ק מצאנז. עכשיו נפטרה מנכדי הרב הקדוש בצעירתה, אחר שעברה הצרות בהלאגער (המחנות של הנאצים), הסבא בוודאי יקרב אותך, תאמרי לו כל מה שיהודים עברו, ובאיזה מצב מריר מאוד אנחנו נמצאים, כי עכשיו אנחנו נמצאים במצב עוד יותר גרוע ממה שהיה בהמלחמה (הכוונה על הקמת המדינה).
בהשבעה, כשרבינו הלך לנחם אבלים אצל משפחתה היה שם גם רבנים אחרים, ביניהם היה הבאבוב'ער רב הגה"צ רבי שלמה הלבערשטאם זצ"ל, והגיע השיחה לדבר על המדינה. אמר הבאבוב'ער רב לרבינו שתמיד כשאמרו לאביו, הרה"ק רבי בן ציון זצ"ל הי"ד, שהאומות רוצים לתת להציונים את ארץ ישראל, היה אביו אומר על זה: שהמדינה הציונית יהיה חורבן עולם.
ענה רבינו על זה: אבל איך איזה חורבן. ורבינו אמר אז בכאב: בהמדינה היהודית החדשה לכאורה לא יוכלו ללמוד בהחדרים בהתורה "מחלליה מות יומת", האיך ירשו ללמוד זאת, כשכל שרי הממשלה רובם ככולם הם מחללי שבתות שחייבים מיתה על פי תורה?
רבינו אמר בדרך צחות: לא יהיה עצה אחרת רק שידפיסו בתחילת כל חומש, כמו שהיה מדפיסים בתחילת כל הספרים, שכל מקום שמוזכר המילה "גוי", אין הכוונה על הגוים של היום שתחת חסותם אנחנו דרים, רק על הגוים של פעם. ככה יהיו מוכרחים להדפיס במדינה זו בתחילת כל חומש, ש"מחלליה מות יומת" אין הכוונה על מנהיגי המדינה שתחת חסותם אנחנו חיים... ה"י.

דהנה לפי גודל הסמיות שיש בדור הזה כאשר ישנם יהודים שמשתדלים בכל כוחם לתת הכשר ולהכשיר את השרץ בק"נ טעמים, ואפילו מעט שבמעט לא הצליחו למצוא, חוץ מכך שהם נותנים להם כספים, ועל זה כבר נאמר (דברים, טז יט)

"לֹא תַטֶּה מִשְׁפָּט לֹא תַכִּיר פָּנִים וְלֹא תִקַּח שֹׁחַד כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר עֵינֵי חֲכָמִים וִיסַלֵּף דִּבְרֵי צַדִּיקִם".

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page