top of page

האגודיסטים מגייסים רבנים שנפטרו להצדיק חיסונים

למען אחי ורעי! הנה תופעה ידועה למדי והיא שהאגודיסטנים מתחילים להדמות למזרחיסטנים בשיטת הלימוד שלהם, וכוונתי בכך שהם מסלפים מקורות של צדיקים בשביל להצדיק את מטרתם...


ומהי אותה מטרה 'חיסונים' - שאינם בכלל חיסונים, אלא תרופה ניסיונית, אם בכלל אפשר לקרוא לה תרופה אלא יותר ראוי לקרוא לה הרעלה או זבל כפשוטו.


אז כדי לנסות איכשהו להציל את כבודם הרדוד והשפל, אז מנסים לעשות על ידי שטיפת מוח של הצאן קדשים, תינוקות של בית רבן, לסלף דברי קדשם של הצדיקים

להלן הקטע המסולף מתוך ספר המלמד לשטיפת מוח 'פלאי גוף האדם' בחינוך האגודאיסטי

כעת בדורנו נתחדש בחסד עליון רפואה חדשה המגין ומציל את האדם ממחלה כל ימי חייו ...ולכן מצוים את הרופאים לעשות כה (חיסון) בטרם תבאנה הטבעיים והמסוכנים מאד (מחלות מסוכנות).אבל הנה הדא"ח המלא והלא מצונזר של ספר הברית - חלק א מאמר יז נפש החי שבמדבר - פרק ב

דע כי כבר מצאה ידם של הרופאים לעשות בזה תחבולה בערך מאה שנה והוא שלקחו מיץ הנקרא (מאטעריא) מן האבעבועות הנקרא (פאקען) הטבעיים מילד שהיה לו אבעבועות טובים ופתחו עור בשר זרוע יד ימינו או שמאלו כמין חריץ דק וקטן מאד ונתנו בתוך החריץ מעט מאותו (מאטעריא) הטובה, ועי"ז פרח בעור בשרו של הילד השני גם כן (פאקען) טובים כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח על הרוב לפי הזרע הנתון באדמה הטובה היא אם רעה, כך בענין זה יצמח על הרוב (פאקען) טובים, וכן נהגו הרופאים לטעת (הפאקען) הטבעיים הנקרא (בליטיין) (אינאקולאציאן) ובלא (פאקען איינזעצען), אפס בהיות שלא בכל פעם הועיל הדבר הזה כי לפעמים בכל זאת יצאו ופרחו אבעבועות רעות בילד השני ומתו לפעמים איזה ילדים אף כי לרוב הילדים היה זה תועלת, לכן הרחיקו חכמי ישראל הדבר הזה ולא רצו להתיר זה לבני עמנו כדי שלא להכניס את בניהם בספק נפשות לכתחלה.
אמנם כעת בדורנו נתחדש בחסד עליון רפואה חדשה המגין ומציל את האדם ממחלת (הפאקען) כל ימי חייו ונקרא (קוה פאקען), וכבר נסו זה אלפים רבבות בני אדם וכלם יצאו בשלום ולא מת אפילו אחד בכל אלה, ויהי כראות חכמי ישראל שהדבר בדוק ומנוסה מאד ובכל יום ויום המנהג הזה מתפשט ומתקבל בכל מדינה ומדינה עד קצות הארץ ואיים רחוקים ולא נשמע ולא נראה מכשול ותקלה לשום אדם גדול או קטן כי הוא דבר שאינו מזיק לעולם, עמדו גם זקני ישראל ותופסי התורה בדור הזה והתירו זאת לכל ישראל על פי התורה וגם לבניהם ולבני בניהם מצוים את הרופאים לעשות כה ומהם מכריזים ומזרזים לרבים על הדבר ואומרים להם שחיוב גדול הוא על כל איש לעשות כן לבניו ובנותיו הקטנים בטרם תבאנה (הפאקען) הטבעיים מעצמן המסוכנים מאד, יען כי כל אדם שכבר היה לו (קוה פאקין) מגין ומציל אותו שלא יבאו לו עוד פאקין הטבעיים עד עולם:


והנה בימינו אנו, קמה לה קבוצה של אנשים שרק פוליטיקה בראש מעיינם, ומשתמשים במושג 'גדולי ישראל' כבתור שלהם, ולא רק שלא באמת עוסקים בהצלת ישראל, אלא יותר עוסקים בהגדלת כיסיהם ושליטתם בעמא קדישא, על ידי שימוש במושגים כגון 'ועשית ככל אשר יורוך' ושאר מיני סיסמאות ריקות מתוכן, אבל בפעול הינם מכת החנפנים שמקיימים דברי חז"ל (בבא מציעא, דף צב ע"ב)

תנן במתני' כל המחובר לטמא טמא כל המחובר לטהור טהור ותנינא בברייתא רבי אליעזר אומר לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו אמר ליה רבא לרבה בר מרי מנא הא מילתא דאמרי אינשי קרית חברך ולא ענך רמי גודא

השי"ת יצילנו ממפורסמים של שקר, בפרט אלו שרואים שיש להם קשר לפוליטיקה הטמאה, ויתן לנו כוח להמתיק את הנסיונות המרים שבדורנו.Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page