top of page

אזהרה לגבי ממתקים עם תוספי חרקים!

למען אחי ורעי! הנה אמרו לנו חז"ל במסכת יומא דף לט ע"א:

תנא דבי רבי ישמעאל עבירה מטמטמת לבו של אדם שנאמר "ולא תטמאו בהם ונטמתם בם" אל תקרי 'ונטמאתם' אלא 'ונטמטם',
תנו רבנן (אל) "[ולא] תטמאו בהם ונטמתם בם" אדם מטמא עצמו מעט מטמאין אותו הרבה מלמטה מטמאין אותו מלמעלה בעולם הזה מטמאין אותו לעולם הבא
תנו רבנן "והתקדשתם והייתם קדשים" אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה מלמטה מקדשין אותו מלמעלה בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא

דהנה ידוע שהרשעים עושים כל מיני דרכים להחטיא את ישראל, וכן מצאו להם דרך לעשות כך ע"י אצטלא דרבנן המכונה 'משרד הרבנות' דהיינו רבנים שמשמשים כפקידים של שלטון הערב-רב.


להלן כמה דוגמאות, שקבלו היצרנים אישור להוסיף חרקים לכל מוצרי המזון, שהם חייבו את המפיקים לכתוב את מה שהתווסף שם, אבל זה יהיה בלטינית, לבדוק את הרכב המוצרים:


א. תולעי קמח צהובים - מוליטור טנבריו (נקרא קמח, קמח צהוב, סלק צמר, סלק כהה)

ב. הג'וקים - בלאטודה


ג. חגב ביתי - Acheta domesticus


ד. לוקוסטה נדידה - לוקוסטה נודדת..


ה. תולעת תאו - אלפיטוביוס דיפרינוס


ו. צבע מאכל E-120-karmin (צבע אדום) הוא תערובת של תולעי קצ'ינל.


ז. צבע מאכל E-904 רוח. זה תוצר של פסולת תולעת. תולעים חיות במדינות סובטרופיות.


החרקים האלו מתווספים כעת לקונדיטוריה, מוצרי אפייה, פסטה, מוצרי מאפה ומשקאות.


מלבד כך שיקויים במי שאוכל אותם דברי חז"ל של טמטום הלב, דהיינו אטימות הלב, החרקים האלה גם גורמים לבעיות רפואיות חמורות, ובכך גם עלולים לעבור על האיסור דאורייתא (דברים, פרק ד פס' טו)

"וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאֹד לְנַפְשֹׁתֵיכֶם"

וכעת בדור הזה על אחת כמה וכמה שראוי אפילו מאוד מאוד להשמר.


ובפרט בדור הזה שקמו להם אינשי לא מעליא, יחצ"ני הקוקניקיסטים שיש אצלם שגעון מכיוון שמשרד הרבנות, הפקיד הראשון שמונה להיות שם הוא קוק, מטעם ד"ר ויצמן...


אז יש להם "הידור" ע"פ שיטת הממלכתיות ולא מטעמי כשרות (עפ"ל) וטוענים שצריך להדר באכילת הרבנות, שוב לא מטעמי כשרות אלא מטעמי ממלכתיות, וככל הנראה החולי נפשי הנ"ל נובע ככל הנראה מההקפדה על אכילת הכשרי הרבנות.

ביצי קינדר עם התוסף מזון בשם 'שלאק' שעשוי מחרק, בהכשר משרד הפקידים של הרבנות
ביצי קינדר עם התוסף מזון בשם 'שלאק' שעשוי מחרק, בהכשר משרד הפקידים של הרבנות

צבעי מאכל ותוספי מזון שמבוססים על שרצים וחרקים
צבעי מאכל ותוספי מזון שמבוססים על שרצים וחרקים

מתוך ויקיפדיה אודות השלאק
מתוך ויקיפדיה אודות השלאק


מתוך ויקיפדיה אודות השלאק
מתוך ויקיפדיה אודות השלאק


ביצי קינדר עם המרכיבי מזון שלאק
ביצי קינדר עם המרכיבי מזון שלאק


ביצי קינדר עם המרכיב מזון בשם שלאק המבוסס על שרצים
ביצי קינדר עם המרכיב מזון בשם שלאק המבוסס על שרצים

Comentários


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page