top of page

יש מנהיג לבירה

למען אחי ורעי! הנה כעת העולם עובר טלטלה אחר טלטלה ואיננו יודעים מה ילד יום, וכבר אמרו לנו חז"ל במס' סוטה, דף מט ע"א


אמר רבא בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו שנאמר (דברים כח, סז) בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר הי בקר אילימא בקר דלמחר מי ידע מאי הוי אלא דחליף ואלא עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתא שנא' (איוב י, כב) ארץ עפתה כמו אופל צלמות ולא סדרים הא יש סדרים תופיע מאופל:


ואין לנו אלא ולהמשיך להתחזק בלימוד תורתינו הק' לשמה ובתפלה מעומקא דליבא ובתחנונים


ובכל זאת עדיין לאחר שדברים אלו נודעו לנו, עדיין ישנם בוודאי חששות כי הערב-רב רודף אחרינו וליוצא ולבא אין שלום


וכל עניינים של הערב-רב זה להשכיח מאתנו את השי"ת שמרוב טרדות העוה"ז אנו לפעמים שוכחים את מה שאבי המאמינים אברהם אבינו ע"ה גילה לנו והוא שיש מנהיג לבירה


וכן איתא מדרש בראשית רבה, פיס' לט, א

"וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וְגוֹ'" ר' יצחק פתח (תהלים מה, יא): "שִׁמְעִי בַת וּרְאִי וְהַטִּי אָזְנֵךְ וְשִׁכְחִי עַמֵּךְ וּבֵית אָבִיךָ" אמר רבי יצחק משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת אמר תאמר שהבירה זו בלא מנהיג הציץ עליו בעל הבירה אמר לו אני הוא בעל הבירה כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג הציץ עליו הקב"ה ואמר לו אני הוא בעל העולם (יב): "וְיִתְאָו הַמֶּלֶךְ יָפְיֵךְ כִּי הוּא אֲדוֹנַיִךְ" "וְיִתְאָו הַמֶּלֶךְ יָפְיֵךְ" ליפותיך בעולם "וְהִשְׁתַּחֲוִי לוֹ" הוי "וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם":


דהיינו שלפי דב"ק של חז"ל דכאן אנו למדים שיש לנו גם חיובא רמיא להודיע על כך לכל העולם שיש מנהיג לבירה ולא רק לשמור לעצמנו את הידיעה הנ"ל לשימוש פרטי, שכן אנו נוהגים בכל יום לומר בפסוקי דזמרה, כדכתיב תהלים פרק קה פסוק א

הודו לה' קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיווביאר לנו שם רבי אברהם ן' עזרא זיע"א, שם

הודו ליי' קראו בשמו - דבר דוד לישראל בנשאם הארון , כי כן כתוב (ראה דה"א טו-טז). והעד כי עם ישראל ידבר - שאמר "זרע אברהם" (להלן , ו). וטעם קראו בשמו - להורות דרך השם , כמו אברהם: "ויקרא שם בשם יי' אל עולם" (בר' כא , לג).


השי"ת יהי' בעזרינו לתת לנו כוחות להתגבר ממה שמנסים הערב-רב להשכיחנו ע"י רדיפותיהם והשמצותיהם הרבות, ויעזור לנו לפקוח עינים עיוורות, להיות אור לגויים

הציץ עליו הקב"ה ואמר לו אני הוא בעל העולם

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page