top of page

בא חבקוק והעמידן על אחת

אחי ורעי! הנה איתא במס מכות, דף כד ע"א

בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר (חבקוק ב, ד) וצדיק באמונתו יחיה


והנה באו להם בעלי הדעות המשובשות שיש להם רגשי נחיתות בעבודת השי"ת מכיוון שמלימודי הכפירה והשטויות של כתבי קוק אי אפשר לקבל שום דבר בעבודת ה' אלא אפכא מסתברא...


או אז קמו להם כמה מהמשובשים אצלם והמציאו להם דרך חדשה שתכלול את הכפירה של קוק עם דב"ק של הצדיקים שאפילו שהתנגדו לכפירה הציונית, פועל יוצא שגם ניסו למצוא אצלם אותם הצדיקים סוג של הכלת הכפירה כפי שמצויה אצל קוק


והנה מצאו להם ראשי תיבות 'חבקו"ק' (ר"ת חב"ד, ברסלב, קוק או וכו') (עפ"ל) והנה הרי למדנו חז"ל שחבקוק הנביא ע"ה 'בא חבקוק והעמידן על אחת', ולא על ג' או ד' שיטות שהחליטו כמה בעלי דעות משובשות לעשות ראשי תיבות מהשם של חבקוק הנביא ע"ה...


וכפי שציינתי כבר לעיל שמערבבים שם דרכים בעבודת ה' שאינם מכילות את הכפירה הציונות, כדאיתא בדב"ק של אחד מגדולי חסידי ברסלב רבי אברהם ב"ר נחמן הלוי חזן[1] זיע"א (מובא מתוך הספה"ק אנשי הצדיק, כרך ב', עמ' תקלד)

ארץ ישראל היא 'ארץ זבת חלב ודבש' ויהודי שזוכה לבוא לארץ ישראל ורוצה לרדות מדבש הארץ, דהינו לטעום ממעלות וקדושות ארץ חמדה, צריך להזהר ולהשמר היטב מעקיצת הדבורים, דהינו מהציונים החפשים, ולא להמשך אחר דרכיהם ודעותיהם הרעות.


ובוודאי שיש לראות כאן אזהרה רבה בדב"ק שג"כ צריך להזהר אזהרה יתרה מגרוריהם, שמנסים להראות עצמן כצדיקים, אבל דרכיהם ודעותיהם רעות...


ונחזור לענייננו שאצל קוק ישנו דרך מינות של הכלה של כפירה כדרך מהתורה והגאולה, רח"ל... ולכן אם נתקלים במי שיש לו דיבורים של צדיקי חסידות ברסלב וחב"ד אבל גם יש בפיו מהארס של קוק שר"י יש לו להתרחק מהם ומהמונם.

ציון חבקוק הנביא ע"ה 'בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה'

__________________________

[1] רבי אברהם ב"ר נחמן הלוי חזן זיע"א – נולד בשנת ה'תר"ט, בטולצ'ין (אוקראינה). אביו הינו רבי נחמן חזן 'נחמן מטולצ'ין' זיע"א (מתלמידו הקרובים של רבי נתן מברסלב זיע"א). נפטר בשנת ה'תרע"ז

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page