top of page

מדוע המשיח לא יכול להיות כהניסט

למען אחי ורעי! דע לך שישנם מבעלי הדעות המשובשות שיש להם נטית יתר ללאומיות - שהיא גופא עבו"ז - וכל תפיסת עולמם היא לאומיות ועליה מנסים להלביש את התורה בשביל להצדיק את מעשיהם כאלו הינם הולכים לפי דעת תורתינו הק'.


אבל בפועל הם רחוקים ממנה ומתכליתה 'אור לגויים' - כי מה בדיוק האפשרות להיות 'אור לגויים' אם הינם הולכים ב'דרכי האמורי' של כלי זיין, וכן אסרה תורתינו הק' ללכת בדרכים הללו, כדאיתא בדב"ק של הנשר הגדול, רבינו משה ן' מימון 'הרמב"ם' זיע"א, ספר המצות, מצות לאו ל - לא ללכת בחוקות הגויים

הזהירנו מללכת בדרכי הגויים ומהתנהג במנהגותיהם ואפילו במלבושיהם ובקבוציהם במושבם. והוא אמרו יתעלה לא תלכו בחקות הגוים.
ובא הפירוש לא אמרתי אלא החקוקים להם מאבותיהם. ולשון ספרי ובחקותיהם לא תלכו בנימוסות שלהם ובדברים החקוקים להם כגון טרטריאות וקרקסיאות, ואלו הם מינים ממושבם שהיו מתקבצין בהם לעבודת הצלמים. רבי מאיר אומר אלו דרכן של אמורים שמנו חכמים, רבי יהודה אומר שלא תנהיר שלא תגדל ציצית ושלא תספר קומי. ומי שעשה דבר מאלה חייב מלקות.
ונכפלה האזהרה מזה הענין במקום אחר, והוא אמרו השמר לך פן תנקש אחריהם שמא תדמה להם ותעשה כמעשיהם והיה לך למוקש. שלא תאמר הואיל והוא יוצא בתלוסין אף אני אצא בתלוסין, והוא מין ממיני זיון הפרשים, וכבר ידעת לשון הנביא על כל הלובשים מלבוש נכרי (צפניה א'). וזה כלו להתרחק מהם ולגנות כל חקותיהם ואפילו במלבוש.
והתבארו משפטי מצוה זו בששי משבת.


(וראה הרחבה לדב"ק סמ"ג לאו נ'; ספר החינוך, רסב; יו"ד סימן קע"ז)והדברים מחוורים שמשיח בן דוד לא יהי' כהניסט, כאיתא במס' סוכה, דף נב ע"א

תנו רבנן: משיח בן דוד שעתיד להגלות במהרה בימינו, אומר לו הקדוש ברוך הוא: שאל ממני דבר ואתן לך, שנאמר "אֲסַפְּרָה אֶל חֹק ה' אָמַר אֵלַי בְּנִי אַתָּה אֲנִי הַיּוֹם יְלִדְתִּיךָ: שְׁאַל מִמֶּנִּי וְאֶתְּנָה גוֹיִם נַחֲלָתֶךָ וַאֲחֻזָּתְךָ אַפְסֵי אָרֶץ": (תהלים פרק ב פסוק ז-ח)
וכיון שראה משיח בן יוסף שנהרג, אומר לפניו: רבונו של עולם, איני מבקש ממך אלא חיים. אומר לו: חיים, עד שלא אמרת - כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר "חיים שאל ממך נתתה לו[1] וגו'." (תה' כא)


דהיינו שפירוש הגמרא הוא כך שהשי"ת ישאל את משיח בן דוד 'מה אתה רוצה משיח', מה שאתה רוצה אתה רוצה "גוֹיִם נַחֲלָתֶךָ וַאֲחֻזָּתְךָ אַפְסֵי אָרֶץ" בא ונלך לכבוש מחדש את כל ארץ ישראל מידי הגויים.


אז מסתכל משיח בן דוד ורואה את משיח בן יוסף ואומר, ומשיב לו 'לא, אינני רוצה לכבוש נחלות גוים ולא עד אפסי ארץ, אלא אני רוצה שתתן חיים למשיח בן יוסף, דהיינו יתעסק בנתינת חיים ולא בלקיחת חיים ע"י מלחמות, רח"ל‎‎.


 

והדברים מבוררים יותר ג"כ בדב"ק של רבי מנחם עזריה מפאנו זיע"א, ספר עשרה מאמרות, מאמר חקור דין - חלק ד פרק טז

וגם אמנם כה משפטם של מחשבי קצין שהם מעכבים בפועל הגאולה לעצמם כמו שאירע לבני אפרים בצאת ישראל ממצרים ואין גאולה שלמה אם יהי נדח בקצה השמים אם כן יפה אמרו חכמים שהם מעכבים את הגאולה בכלל לפיכך כשם שבן דוד מחולל מפשעינו כך בן אפרים ידקר על זאת ועוד אחרת ומשיגיע עד שערי מות ויהרהר תשובה בלבו אז בן דוד וכל קדושים עמו יבקשו עליו רחמים ויחיוהו כדכתיב ושפכתי על בית דוד ועל יושבי ירושלים רוח חן ותחנונים והביטו אלי את אשר דקרו על דרך צורם מכרם וכן אברהם ויעקב אמרו ימחו עונותיהם על קדושת שמך כמבואר במדרש איכה מהזוהר ופירושו בהמסרם על קדושת שמך מיד ימחו עונותיהם אף כאן בית דוד וישב ירושלם זה בית דין הגדול נטורי קרתא העוסקים בישובה עילא ותתא, דקרוהו לבן אפרים שהסכימו בדינו, ועכשיו בתפלתם יזכה עד דכא לתשובה שלמה כדכתיב והביטו אלי מן ההפעיל שהעומד ממנו ונבט לארץ.

מכאן למדים שמשיח בן דוד לא יהיה מהמזרחי ובוודאי לא מהכהניסטנים, מכיוון שסביר להניח שדבר ראשון שהם ירצו זה ללכת לכבוש כל כפר ערבי.

מהם לא יכול להיות משיח בן דוד, כהניסטים בחתונה

____________________________

[1] מצודת דוד תהלים פרק כא פסוק ה'

חיים שאל - ארז"ל כאשר יראה משיח בן דוד שנהרג משיח בן יוסף ישאל אז על החיים וה' יבטיחו עליו:

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page