top of page

מאי קיבוץ גלויות

אחי ורעי! דע לך שבתקופה זאת המכונה עקבתא דמשיחא ישנו ערבוב (מלש' ערב-רב) שרבים נוהגים ללכת אחריו, ואותם שיש להם דעות משובשות נוהגים ללהג שאנו בתקופה המכונה 'קיבוץ גלויות' וטענה זאת היא נובעת מבורות תורנית מכיוון שלפי המסורת והקבלה שיש לנו מחז"ל היא שקיבוץ הגלויות (העליה בחומה) רק תעשה ע"י משיח בן דוד ולא ע"י פורקי עול תורה ומצות בשביל להקים שלטון שכופר בהשי"ת, רח"ל


ולצורך בירור הדבר לפי חז"ל הרי לנו חד מקמאי מבעלי התוספות, ‎רבי יצחק ב''ר יהודה הלוי[1] זיע"א, פענח רזא, פרשת ויצא, כא טו

והשיבותי״ך א״ל האדמ״ה, בגימט׳ ז"ה הו"א בימו"ת המשי"ח:וכן איתא ברבינו יעקב בעל הטורים זיע"א, פרשת ויצא, כא טו

והשבותיך אל האדמה. בגימטריא זה מארבע מלכיות:


וניכר שבעל הפענח רזא ובעל הטורים כיונו לכונה אחת, דהיינו אחר שיבוא משיח צדקנו שע"י נפדה מגלות ד׳ מלכיות, ולא ח"ו ע"י פורקי עול תו"מ (רח"ל)


וכן ניבא לנו יחזקאל הנביא ע"ה (פרק לז, פס' כא-כב)

ודבר אליהם כה אמר אדני ה' הנה אני לקח את בני ישראל מבין הגוים אשר הלכו שם וקבצתי אתם מסביב והבאתי אותם אל אדמתם; ועשיתי אתם לגוי אחד בארץ בהרי ישראל ומלך אחד יהיה לכלם למלך ולא (כתיב 'יהיה' [קרי: יהיו] עוד לשני גוים ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד:

‎רבי יצחק הלוי זיע"א, מבעלי התוספות בעל המחבר הספה"ק פענח רזא


---------------------------------

[1] מגדולי הראשונים מבעלי התוספות בעל המחבר הספה"ק 'פענח רזא' על חמשה חומשי תורה.


בדורות מאוחרים יותר נכתבו לספרו הגהות והסברים ע"י רבי יצחק כ"ץ זיע"א (חתנו של המהר"ל מפראג), וכן ע"י רבי מאיר הורוויץ מקיעלץ ('יד-המאיר') זיע"א.

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page