top of page

כל המשנה, ידו על התחתונה

נפתח במשנה בבא מציעא, פרק ו משנה ב

השוכר את האמנין וחזרו בהן, ידן על התחתונה.

אם בעל הבית חוזר בו, ידו על התחתונה

כל המשנה, ידו על התחתונה.

וכל החוזר בו, ידו על התחתונה.

בתקופת זו הנקראת בפי חז"ל 'עקבתא דמשיחא' שהכל הפוך בתכלית ההיפוך, ראוי להבהיר נק' מאוד חשובה והיא הנקראת 'יהדות', משום מה ישנם החושבים לעצמם שהמושג 'יהדות' אמור לסבול כל תוספת וכל שינוי, אך לא כך הדבר

הנה כתיב בחומש בראשית, פרק כו פס' לד

וַיְהִי עֵשָׂו בֶּן אַרְבָּעִים שָׁנָה וַיִּקַּח אִשָּׁה אֶת יְהוּדִית בַּת בְּאֵרִי הַחִתִּי וְאֶת בָּשְׂמַת בַּת אֵילֹן הַחִתִּי:

ואח"כ כתיב בחומש בראשית, פרק לו פס' ב'

עֵשָׂו לָקַח אֶת נָשָׁיו מִבְּנוֹת כְּנָעַן אֶת עָדָה בַּת אֵילוֹן הַחִתִּי וְאֶת אָהֳלִיבָמָה בַּת עֲנָה בַּת צִבְעוֹן הַחִוִּי:

והנה איתא בפירש"י, בראשית, פרק לו פסוק ב

אהליבמה - היא יהודית והוא כינה שמה יהודית לומר שהיא כופרת בע"א כדי להטעות את אביו:

כאשר באים להתייחס ליצורים המוזרים שנקראים רפורמים או קונסרבטיבים או נאו-רפורמים, שנוהגים לצרף את המושג 'יהדות' אצלם אין זה נכון אלא מעשה רמאות, כפי שעשה עשו הרשע

כפי שכבר הגדיר זה אחד מגדולי אומתנו, רבי סעדיה גאון זיע"א, בספה"ק אמונות ודעות, מאמר שלישי, אות ז

וכתוב בהן לדרתיכם, וכן לפי שאמרה התורה, תורה צוה לנו משה מורשה ועוד לפי שאומתינו בני ישראל אינה אומה אלא בתורותיה.

ומכיוון שיש לנו את הכלל

כל המשנה, ידו על התחתונה.

וכל החוזר בו, ידו על התחתונה.

ומכיוון שאלו שינו מה'יהדות', ידם על התחתונה, ובאמת אין להתייחס לטענותיהם לגבי קיפוח דתי...

ולא עוד אלא דע שאלו מצירים ליהודים בכל דור ודור, והם עושים מעשים נגדנו היהודים ותורתינו הק' מזימות כפי שמצינו במגילת תענית, חודש כסלו

בעשרין וחד ביה יום הר גריזין דלא למספד

יום שביקשו הכותים את בית אלהינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו, ואמרו לו מכור לנו חמשה כורים ארץ בהר המוריה ונתנה להם. ובאו והודיעו את שמעון הצדיק. מה עשה לבש בגדי כהונה ונתעטף בבגדי כהונה, ויקירי ירושלים עמו, ואלף בלייטין מכוסין בלבנים ופרחי כהנה מקישין בכלי שרת. ואבוקות של אור דולקים לפניהם כל הלילה כולה הללו מהלכין מצד זה והללו מהלכין לצד זה, אמר להם מי הללו, אמרו לו המסורות הם הללו היהודים שמרדו בך, כיון שהגיעו לאנטיפרס זרחה להם חמה, הגיעו למשמר הראשון נפגעו זה בזה אמרו להם מי אתם אמרו להם אנו אנשי ירושלים ובאנו להקביל פני המלך. כיון שראה אלכסנדרוס מוקדון את שמעון הצדיק ירד ממרכבתו והשתחוה לו. אמרו לו מלך גדול כמותך ישתחוה ליהודי זה, אמר להם דיוקנו של זה אני רואה כשאני יורד למלחמה ונוצח. אמר להם למה באתם, אמרו לו מקום שאנו מתפללין עליך ועל מלכותך שלא תיחרב יתעוך גוים הללו ותתנו להם. אמר להם ומי הם הללו אמרו לו הכותיים שעומדים לפניך. אמר להם הרי הם מסורים בידכם. מה עשו להם, נקבום בעקביהם ותלאום בזנבי סוסיהם והיו מגררים אותם על הקוצים ועל הברקנים, עד שהגיעו להר גריזין חרשוהו וזרעוהו כרשינין, כדרך שחשבו לעשות לבית אלהינו. ובאותו יום שעשאו להם כך, עשאוהו יום טוב

כך יעשה להם בב"א

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

וכעין זה יש לציין דאיתא בספה"ק אמירה יפה

הגה"ק מלבי"ם זצ"ל אמר יש ד"ר "רופא חולים" היינו ד"ר למעדיצין, ויש ד"ר "מתיר אסורים" שמתיר את האיסורים היינו ד"ר רבינער.

והנה בדורנו זה רבו להם עוד יצורים מוזרים שקוראים לעצמם 'ד"ר למדעי היהדות' ו'ד"ר למדעי התלמוד'

שהעיקר אצלם הוא לא יראת שמים, העיקר אצלם אינם אלא וורטים וידיעות בעלמא וכמובן מדינת ישראל, ואפשר לשלב בין הבנות של גוים על התורה ועוד כל מיני קישואים למיניהם

אין דבר כזה יהדות רפורמית, כי אז זה כבר לא יהדות, כי עשו לה רפורמה (שינוים)

אין דבר כזה יהדות רפורמית, כי אז זה כבר לא יהדות, כי עשו לה רפורמה (שינוים)

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page