top of page

׳צור לבבי׳ בירור דברים על דעת קדשו של רבי עקיבה יהוסף שלעזינגער זיע״א

למען אחי ורעי! זכינו להוציא לאור קונטרס ׳צור לבבי׳ שעוסק בבירור דברים על דעת קדשו של רבי עקיבה יהוסף שלעזינגער זיע״א, לאפוקי משיטתם של בעלי הדעות המשובשות, הכהניסטים המחופשים לחרדים, שמנסים להחדיר את הרעיונות הטמאים של הציונות לכרם בית ישראל.

קונטרס ׳צור לבבי׳ בירור דברים על דעת קדשו של רבי עקיבה יהוסף שלעזינגער זיע״א
.pdf
Download PDF • 790KB

השי"ת יהי' בעזרנו למען כב' שמו ית'ייש"כ גדול לר' יצחק אייזיק ליפשיץ הי"ו, על עבודתו בק' להוציא לאור מקחו של צדיק, השי"ת ישלם פועלו וימלא משאלות לבו לטובה ויזכה לראות בבנין אריאל בבוא גואל צדק, בב"אמלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page