top of page

מה טובו אוהליך יעקב

למען אחי ורעי! למען ביצור חומת הצניעות, כדאיתא בפירש"י, ויקרא יט פס' ב':

"קדושים תהיו" - הוו פרושים מן העריות ומן העבירה (ויקרא רבה) שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה (ויקרא כא) אשה זונה וחללה וגו' אני ה' מקדשכם (שם) ולא יחלל זרעו אני ה' מקדשו (שם) קדושים יהיו אשה זונה וחללה וגו'.

דהנה קמו להם אנשי שלקו בלימודי הנכרים ולמען כחש מנסים להחדיר רעיונות טמאים לתוך מחנה ישראל, ולמען ביצור טהרת ישראל מביא כאן לשה"ק של 'התאחדות הרבנים דארצות הברית וקאנדא' נגד אותם פרוצים שמנסים להחדיר את רעיונותיהם הטמאים:

התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדא
Central Rabbinical Congress of the U.S.A. and Canada...
בעזהשי"ת אדון כל - בחודש 'אייר' תשפ"א
שלום וישע רב אל כבוד הרבנים הגאונים ומורי הוראה יושבי על מדין שליט"א ולכבוד העוסקים במלאכת הקודש מדריכי חתנים וכלות, הם העומדים על הפקודים להעמיד בתים נאמנים בישראל בקדושה וטהרה, ובמיוחד כבוד מוכרי ומפיצי ספרי קודש הי"ו,
בתקופה האחרונה עדים אנו לתופעה חדשה בקרב עם סגולה, שהחל בקצה המחנה ובעוה"ר פשתה המספחת גם תוך מחנינו, אשר חדשים מקרוב באו מדריכים ומדריכות בהשקפות פסולות, והחלו להדריך בנינו ובנותינו להעמיד את ביתם בדרך עקש ופתלתול, והפכו הקערה על פיה לעקור קדושת בית יהודי, לגשם כל עניין הנהגת הבית' רח"ל[1].
ומה מאוד דוה לבינו כשהובא לפנינו והי' למראה עינינו חיבור בעניני הנהגת בית היהודי אשר התלבש באדרת שער למען כחש בקוראו שמו "מה טובו אהליך'[2], המדריך את אברכים ובני ביתם להתנהג... ר"ל היפוך הגמור מדרך הצניעות והקדושה, והארס טמון בקרבו להדריך בני ובנות ישראל לילך בארחות עקלקלות ולהטעותם מדרך הישרה, ולעקור הנהגת הקדושה בהעמדת בית נאמן בישראל.
וכל זה לבד מהעוולה הגדולה להדפיס חיבור... שכל מי שיש לו מח בקדקדו יבין וישכיל כי זה עלול להביא מכשולות חמורות אצל נערי בני ישראל שלא יוכלו לתקון כפי שהוכח בעבר וד"ל.
וכבר באנו בכתובים אל הרבנים הגאונים שליט"א בחודש אדר העעל"ט בגנות חיבור זה.
אמנם עתה הוספנו לדאבה עוד שנדפס ונמכר חוברת חדש מסוג גרוע הנ"ל ובשמו יקבנו 'א ניי לעבן' שמהרס כל חלקה טובה אצל אברכים ובני ביתם. ושמו נאה לו שהוא דרך חדש שלא שערום אבותינו ורבותינו רחמנא לשיזבן מדרכיו, שבועט בדרך המסורה לנו מדור דור.
ואחרי שחוברות הנ"ל הגיע והי' למראה עיניהם של הרבנים הגאונים הצדיקים חברי התאחדותינו ה"ה הגה"צ אבד"ק פריימאן שליט"א הראב"ד, הגה"צ אדמו"ר מגאלאנטא שליט"א, הגה"צ אבד"ק סערדאהעלי שליט"א, הגה"צ אבד"ק מגד יהודא שליט"א, ואתם עמם הגה"צ דומ"ץ קרית יואל שליט"א, הגה"צ אבד"ק פאיע שליט"א חבר הביד"ץ קיט"ל, נצטוינו מפיהם להתריע ולהודיע לכל אלו שיש להם יד ושם בעבודת הקודש זו, על גודל הסכנה והרעל הטמון בקרבם, שיודיעו על זה לכל האברכים והנשים, להרחק מפתח ביתם ספרים אלו, ולא יהיה להם מגע ומשא בזה אפי' באופן אקראי, וכ"ש וק"ו שעל המוכרי ומפיצי הספרים שלא יסייעו או ליטול חלק בהפצת ומכירת חיבורים אלו.
וכאן המקום לעורר את מוכרי הספרים החשובים, שעליהם מוטל להשגיח על הספרים שונים שיוצאים לאור חדשים לבקרים אם יש בהם מארס המסוכן הנ"ל, ולא להכניסם בחניות.
עיננו נשואות השמים שירחם עלינו ועל פליטתינו, ונזכה להעמיד דורות ישרים בדרך התורה והמסורה, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, ויערה עלינו רוח טהרה ממרום, עדי נזכה לגאולתינו ופדות נפשינו ומלאה הארץ דעה את ה' במהרה אמן.
התאחדות הרבנים דארה"ב וקאנאדא


______________________

[1] דהיינו להוציא את הרוחניות

[2] ולא לחינם השמיטו את התיבה 'יעקב'
פוסטים קשורים

הצג הכול

נפל דבר בישראל

למען אחי ורעי! נפל דבר בישראל ביום שלישי, ערב חג השבועות, בשעה 12:58 הצביעו חברי הקואליציה כולל כל חברי הכנסת הלכאורה ''החרדים" על החלת דין רציפות לחוק הגיוס של גנץ מהכנסת הקודמת יו''ר הכנסת הכריז שבר

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page