top of page

כל המוריד דמעות על אדם כשר... על ר׳ שרגא חנצי׳נסקי זצ״ל

למען אחי ורעי! התבשרתי בשורה מרה על אובדן יהודי כשר ר' שרגא פייבל חנצ'ינסקי זצ"ל


הנה איתא במס' שבת, דף קה ע"ב

מודעת אבל על ר׳ שרגא פייבל חנצי׳נסקי זצ״ל
ר׳ שרגא פייבל חנצי׳נסקי זצ״ל
אמר ר"ש בן פזי א"ר יהושע בן לוי משום בר קפרא כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו שנאמר (תהלים נו, ט) "נודי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך".

ובשביל לבאר מהו 'אדם כשר' אביא את דב"ק של רש"י הק' זיע"א (שבת, קד ע"א)

נאמן כפוף - אדם כשר צריך להיות כפוף ועניו וסופו להיות פשוט וזקוף לעולם הבא:


ומקצת יהודי יקר, נולד בפתח-תקווה ביום רביעי י”א ניסן תשי”ד - הוריו לא היו שומרי תו"מ, לבקשת הסבתא שלחו הזוג את ילדיהם למוסדות חינוך ממלכתי-דתי - לאחר מכן במשך חייו שירת בצבא, לאחר פרשת ההפגנות נגד פתיחת 'קולנוע היכל' בשבת פתאום התבררה לו התמונה כי הציונות הדתית הם סמרטוטים בכל מה שנוגע לשמירת תורה ומצות והכל הוא לכאחר יד, כאשר האידיאולוגיה קודמת לתורה, לאחר מכאן זכה להכיר את האור כי טוב מדברי קדשו של כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א.


המשיך להתמסר למען כלל ישראל להאיר עיניהם נגד הכפירה הציונית, ונגד האקדמיה והנצרות הפרוטסטנית ומעלליה עד הציונות הדתית, על פועלו נגד הבחירות והדעות הכוזביות שהגיעו לציבור החרדי האגודיסטי והש"סניקי

מודעת אבל על ר׳ שרגא פייבל חנצי׳נסקי זצ״ל
מודעת אבל על ר׳ שרגא פייבל חנצי׳נסקי זצ״ל

הי' מהעוזריהם הנאמנים בתקופות מסויימות לצד הרב דב ברקוביץ זצ"ל, ורבי אברהם חזן יבדל"א (ראש ארגון אזמרך בלאומים).


הי' מפיץ סטים של הספה"ק דברי יואל עה"ת ושאר ספריו הק' של כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, ברחבי ארה"ק.


וזה מקצת שבחו


נפטר במיתת נשיקה, ונקבר לאחר חצות יום שישי, א' אדר ב' תשפ"ב

יהי זכרו ברוך ויהי' מליץ טוב בעדנו בעד כל עמך בית ישראל ובכללם בני ביתו


נתבשר בבשורות טובות ישועות ונחמות.

גילה את יהדותו - כתבה על ר׳ שרגא פייבל חנצי׳נסקי זצ״ל בעיתון תפארת השבת תש״פ
.
הורידו את • 448KB

פון טאנק צום ויואל משה - כתבה על ר׳ שרגא פייבל חנצי׳נסקי זצ״ל בעיתון דער איד
.pdf
הורידו את PDF • 3.60MB
מכתב ברכה שקבלתי מר׳ שרגא פייבל חנצי׳נסקי זצ״ל
מכתב ברכה שקבלתי מר׳ שרגא פייבל חנצי׳נסקי זצ״ל

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page