top of page

דרך [ללא] אמונה

למען אחי ורעי! הנה שוב פעם מצאו להם אנשי 'קדושת ציון' (עפ"ל) לבזבז זמנם בפתפותי בצים (שה"ש רבה, ב' יח) והחליטו לנסות להראות כוחם בכך שילכו להקים התנחלות חדשה ולא סתם אלא כדי לנסות להשיג איזושהי תמיכה מהציבור החרדי החליטו לקרוא לישוב ע"ש ספרו של הרב קיינבסקי 'דרך אמונה'


כרגיל לא משנה להם אם כבר נסתרה דרכם, כדאיתא בדב"ק של רבי צדוק הכהן מלובלין זיע"א, דברי סופרים, סימן יד

'מצות ישיבת ארץ ישראל, נראה לי עיקר כהמגלת אסתר בספר המצות [סוף מצות עשין מצות עשה ד' דהוא בזמן שבית המקדש קיים, וכלשון הכתוב "וירשתם אותה וישבתם בה", וגם אין נקרא ישוב אלא בישיבה בשלוה, כדרך שאמרו בבראשית רבא [ר"פ פ"ד] מפרש וישב יעקב ביקש לישב בשלוה, והיינו שהם אדוני הארץ, ולשון הכתוב בני שעיר יושבי הארץ שהקשו בשבת [פ"ה א'] אטו כולי עלמא יושבי רקיע, פשטי דקרא ר"ל אדוני הארץ קודם שבא עשו, וכדרך שאמרו בבראשית רבה [פנ"ח] על פסוק ועפרון ישב דאותו היום נתמנה ארכיסטריקטס, שזה נקרא ישיבה כשהוא אדון ויושב בראש, ובשבת [ל"ג א'] בעון שפיכת דמים בית המקדש חרב וכו’ הא אתם מטמאים אותה אינכם יושבים בה וכו’, ואחר כך א' בעון וכו’ גלות בא וכו’ ע"ש, ואמאי לא אמר גם תחלה אשפיכות דמים גלות דהא דריש אינכם יושבים בה, וע"כ דההיא אישיבה דוקא כדרך ישיבת הארץ בשלוה ובממשלה דזה נקרא ישיבה, והיינו בזמן שבית המקדש קיים ומשחרב במה"ק אע״‎פ שלא גלו [כולם] ממנה גם היושבים בה אין נקראין יושבי הארץ ואין להם ישיבה בה, ואחר שהם עבדים אליה למלכי העמים המושלים שם[1] כמונו בח"ל אין זה נקרא ישוב שיושבים בה בישיבה, רק גרות בעלמא ולא מקיים וישבתם'.

אבל כמובן השאלה שצריכה לעלות היא אם הם כל כך בעד הקמת שלטון של תורה, מדינה של תורה מדינת הלכה ללא פשרות כדבריהם... וכאשר באו חיילי שלטון הערב-רב שהם כ"כ שמחים בכך שהם כבשו בשבילם את הארץ (ופחות כאשר 'החמור' לפי שיטתם אינו עושה רצונם, (ולא משנה כמה פעמים הם חשבו לעצמם שהם באו על האתון, מסתבר להם שהחמור בעצם בא עליהם).מדוע הם לא התקוממו נגד החיילי, הרי אם הם רוצים להקים שלטון חליפי לזה שקיים - שהרי הוא כבר לא מקיים את יעודיהם הדמיונים (שכוללים משום מה גם חגיגות ימי אידהם, ה' באייר ויום ירושלים) - הרי לפי שיטתם צריך להקים כאן שלטון חילופי, שלטון של תורה, מדינה לפני ביאת משיח צדקנו, לפרוק מעליהם עול הגלות, רח"ל.


ועוד כל מיני המצאות תמוהות למיניהם, כרגיל ישנם כאלו שמנסים להחיות את הגוויה המתה של הציונות בכל דרך אפשרית, ובפרט של הציונות הדתית, והנה קמה לה אגודה הידועה לשמצה, שעיקר מטרתם היא לחדור לציבור החרדי כדי למכור להם את הסחורה הפגומה של הציונית הדתית.


שלא לדבר על המשחק הכפול של פעם לצטט אימרות שמדינת ישראל היא אתחלתא דגאולה וחזון הנביאים וכיו"ב (עפ"ל)

הכל התחיל לפני כשבע שנים, בסוף חודש אייר של שנת התשע"ה. התאספנו, קבוצה של 17 יהודים חרדים, כדי להודות לה' על נסי מלחמת ששת הימים (עפ"ל).
הרגשנו, שהגיע הזמן להוציא את הציבור שלנו מהאדישות לתהליך ההיסטורי המתפתח, שהקב"ה מוביל כאן בארץ ישראל.

ומאידך גיסא לטעון שצריך להקים שלטון של תורה כי השלטון הנוכחי איננו ממלא את תפקידו והצדיקים שהוא טוען ממציא בשמם טענות הוא אומר...

'זה שהתנגד להרצל זה ברור', אומר הרב אפשטיין: גם אנחנו מתנגדים לחזונו של הרצל. אבל מי שבמקום להעמיד מול חזונו של הרצל את חזון מדינת התורה בוחר, כמו נייגר, להתנגד לכל צורה של חיים יהודיים כאומה, וחושב שעלינו להשאר בגלות עד ביאת המשיח – הוא זה שנותן כח לחזון של הרצל ולהקמת מדינה חילונית, כפי שקרה לדאבוננו רח"ל.

דהיינו זה שהם משתפי פעולה עם הרצל שר"י זה לא נותן לשלטון הערב-רב כוח להתקיים, אבל אלו שמתנגדים לשלטון הערב-רב, זה מה לפי שיטתו נותן כוח לשלטון הערב-רב להתקיים.


עוד טענה שיש לחוש אליה מדוע דווקא הלכו להקים התנחלות באזור שנכבש במלחמת ששת הימים, ולא באזורים שמחוץ ל'קו הירוק', אלא שכוונתם הזדונית היא לנסות להעליט על הציבור החרדי את הלאומניות של כהנאהשי"ת יאיר עניניו להתרחק מהצבועים, כדאיתא במס' סוטה דף כב ע"ב

אמר לה ינאי מלכא לדביתיה אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין אלא מן הצבועין שדומין לפרושין שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס'.

כך נזכה להזהר מהצבועם הכהניסטים שמנסים להדמות לחרדים לדבר ה' 


ויקויים בנו מאמר חז"ל (סנהדרין, דף צח ע"א)

רבי חמא בר חנינא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל שנאמר (ישעיהו יח, ה) וכרת הזלזלים במזמרות] וכתיב בתריה בעת ההיא יובל שי לה' צבאות עם ממשך ומורט

ופירש"י, שם

'עד שתכלה מלכות הזלה - שלא תהא להם שום שולטנות לישראל, אפילו שולטנות קלה ודלה'.

___________________

[1] שם - דהיינו בארץ ישראל

Comentarios


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page