מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

מקום שבעלי תשובה עומדים - א׳

למען אחי ורעי! הנה סיפור מדהים, אחד מיני רבים על בעלי תשובה שזכו ע"י ההשגחה פרטית מהשי"ת להגיע למעמד נשגב זה של התבדלות מהתרבות הצ

עלילות הדם תש״פ

למען אחי ורעי! הנה הגיעה השעה שכבר אי אפשר להכחיש את האמת, והיא כי אנחנו תחת שלטון שכופר בתורה ובמצות, תמיד אפשר להביא רשימה של גדולי ישראל

חוקי נירנברג על החרדי המודרני

למען אחי ורעי! הנה אי אפשר להתעלם מהמציאות ששוררת כיום אצלנו היהודים שחרדים לדבר ה'... ואפילו אצל אלו שהתחילו לצערנו הרב ללכת אחרי שטי הכזב של המדינה והאקדמיה, באי אלו טענות כביכול שציונות חלפה לפי דעתם המשובשת... אז הנה המציאות תפחה על פניהם והחלו ללמוד שגם ע"פ חוקי נירנברג אפילו אצל המתבולל אין לו מנוס, אזי שכך גם לגבי החרדי המודרני אין לו מנוס (ואפילו למיזרוחניק)

אזור הנוחות של המזרחיסטנים

למען אחי ורעי! הנה תמיד כאשר כבר אני זוכה בדרך כלל להראות למזרחיסט את טעותם האומללה בדרך לימוד והמקורות שלמדו שהינם מסולפים או אז מתחיל פתאו

הגאולה קמעא קמעא ולכן אל תדחוק את הקץ

למען אחי ורעי, דע לך שבעלי הדעות המשובשות בדרך באופן גורף מביאים לך כל מיני אסמכתאות לדבריהם, אבל בפועל כל מה שמביאים הוא מבוסס על לימוד 'חפיפניקי' - כשמם כן הם - ואח"כ נהפך להיות שיטת הלימוד של 'הנחלת סיסמאות' דוגמא לכך ניתן לראות מדב"ק של חז"ל במסכת ברכות ירושלמי, פרק א הלכה א דלמא רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל בקריצתה וראו איילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא רבה לר' שמעון בן חלפתא בי רבי כך היא גאולתן של ישראל בתחילה קימאה קימאה כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת. מאי טעמא [מיכה ז ח] כי אשב בחושך ה' אור לי. כך בתחילה [אסתר ב כא] ומרדכי יושב בשער המלך ואחר כך [שם ו יא] ויקח המן את הלבוש ואת הסוס ואחר כך [שם יב] וישב מרדכי אל שער המלך ואחר כך [שם ח טו] ומרדכי יצא מל

ממה המאורות לוקין?

למען אחי ורעי! הנה אנחנו עוברים תקופה די משובשות שמלווה איך לא ע"י רדיפות על אורח חיינו, שתפקידה להעמיד אותנו בניסיון האם אנחנו נאמנים

לדמותו של הראי״ה קוק לאור הנצרות

למען אחי ורעי! אפתח פי במעשה שהי' כך היה, פעם חי לו בירושלים יהודי שכבר הגיע לגיל מופלג והיה מנהגו לשלוח את התפילין שלו לבדיקה כל שנה אצ