top of page

אזור הנוחות של המזרחיסטנים

למען אחי ורעי! הנה תמיד כאשר כבר אני זוכה בדרך כלל להראות למזרחיסט את טעותם האומללה בדרך לימוד והמקורות שלמדו שהינם מסולפים


או אז מתחיל פתאום חוסר נוחות... והיציאה מאזור הנוחות היא לא כ"כ נוחה להם להבין שאחרי כל כך הרבה שנים הם בעצם ביססו את הדמיונות של תפיסת עולמם בשקר גמור, בגאולה שיקרית ודמיונות שווא, וכעת עליהם להשליך את עגלי הזהב ולהפסיק לומר

אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ אירופה ונתן לך שלטון של כופרים בתורה ומצות, ושיעבד אותך בחיי עבדות רוחניים וגשמיים


השי"ת יזכה את כל עמך בית ישראל לצאת מאזור הנוחות של עגלי הזהב שלהם, ויתחילו לחפש לעבוד את ה' אלקי ישראל האמיתיים, בב"א

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page