top of page

עלילות הדם תש״פ

למען אחי ורעי! הנה הגיעה השעה שכבר אי אפשר להכחיש את האמת, והיא כי אנחנו תחת שלטון שכופר בתורה ובמצות, תמיד אפשר להביא רשימה של גדולי ישראל לפני שקמה המדינה ואחרי שקמה המדינה ולהכין חוברות מהודרות עם הציטוטיהם על 'אתחלתא דגאולה וקץ מגולה (למרות שבכלל לא כן הדבר).


אבל את המציאות בסופו של דבר אי אפשר להכחיש וליפות או לטאטא את הטינופת והלכלוך שהחברה הציונית החילונית וגרוריהם יצרו כאן


סך הכל העתיקו את האנטישמיות זולה מהגולה והעבירו אותה לכאן במסווה של הצלה, וצדקנות מזוייפת


והרדיפות שנעשות כאן כבר תקופה ארוכה ובאופן מתמשך שכל דבר רע שקורה במדינת ישראל ישר מאשימים את הציבור החרדי... והנה כעת עלילת הדם החדשה 'החרדים אשמים בקורונה', לא אלו אלו שמטיילים בחו"ל למה שח"ו הם יהיו אשמים (עפ"ל).


ונסיים בדב"ק של חז"ל מס' סנהדרין, דף צח ע"א

אמר רבי חמא בר חנינא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל שנאמר (ישעיהו יח, ה) וכרת הזלזלים במזמרות] וכתיב בתריה בעת ההיא יובל שי לה' צבאות עם ממשך ומורט אמר זעירי


אמר רבי חנינא אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח מישראל שנאמר (צפניה ג, יא) כי אז אסיר מקרבך עליזי גאותך וכתיב (צפניה ג, יב) והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם ה'


אמר רבי שמלאי משום רבי אלעזר בר"ש אין בן דוד בא עד שיכלו כל שופטים ושוטרים מישראל שנאמר (ישעיהו א, כה) ואשיבה ידי עליך ואצרוף כבור סיגיך וגו' ואשיבה שופטיךופירש"י, שם

עד שתכלה מלכות הזלה - שלא תהא להם שום שולטנות לישראל אפילו שולטנות קלה ודלה:


תוצאות ההסתות ירי לעבר נשים וילדות בשוק מאה שערים


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page