top of page

והאלקים יבקש את נרדף

למען אחי ורעי! הנה הגיעו ימים שפשוט אין יום שאנו לא שומעים על רדיפת יהודים ע"י קלגסי הציונים, וכמובן שהיודנראט הלובשים באצטלא דרבנן וחרדים לכסאותיהם בכנסת המינות מצפצפים כזרזירים מהשפה ולחוץ


מגילת קהלת, פרק ג' פס' טו'

מַה שֶּׁהָיָה כְּבָר הוּא וַאֲשֶׁר לִהְיוֹת כְּבָר הָיָה וְהָאֱלֹהִים יְבַקֵּשׁ אֶת נִרְדָּף.


ויקרא רבה, כז ה

(קהלת ג, טו): "והאלהים יבקש את נרדף" ר' הונא בשם רב יוסף אמר לעולם "והאלהים יבקש את נרדף"

אתה מוצא צדיק רודף צדיק - "והאלהים יבקש את נרדף".

רשע רודף צדיק - "והאלהים יבקש את נרדף".

רשע רודף רשע - "והאלהים יבקש את נרדף"

אפי' צדיק רודף רשע - "והאלהים יבקש את נרדף". מכל מקום "והאלהים יבקש את נרדף"פירש"י, שם

ליפרע מן הרודף לפיכך מה יתרונו של עושה הרעה באשר הוא עמל הרי סופו להשתלםרבי יוסף קרא זיע"א, שם

ומה היה כבר? - בכל דורות שעברו בקש הקדוש ברוך הוא את הנרדפים מיד רודפיהם; וכן להבא האלהים יבקש את נרדף , לפיכך יזהר אדם שלא יהא מן הרודפים
ועלינו להתחזק באמונה בהשי"ת, ולזכור את מה ששלמה המלך ע"ה למדנו 'והאלקים יבקש את הנרדף' דייקא, ולהתפלל להשי"ת שיצילנו מהמלכויות, וזה נזכה ע"י כך שנקבל על עצמנו עול תורה ומצות, ובזכות כך יסיר השי"ת מעלינו עול מלכות ועול דרך ארץ, בב"א

מגילת קהלת, (פרק ג' פס' טו') "מַה שֶּׁהָיָה כְּבָר הוּא וַאֲשֶׁר לִהְיוֹת כְּבָר הָיָה וְהָאֱלֹהִים יְבַקֵּשׁ אֶת נִרְדָּף" - אלימות משטרתית

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page