top of page

בנין נערי גבעות סתירה

למען אחי ורעי! איתא במס' מגילה, דף לא ע"ב

סתירת זקנים בנין, בנין נערים סתירה


כי כל מה שהנערים בונים זה סתירה ולא בנין בכלל לעומת "סתירת זקנים בנין".... והנה לא לחינם 'נערי גבעות' נקראים בשם 'נערים' כי כל מה שהם בונים זה סתירה לבנין העולם...


והנה כעת נתפסו כמה נערי גבעות שענו ע"י השב"כ על רצח שלך תדע אם נעשה או לא מכיוון שאין ראיות לכך , מלבד הודאה שנחתמה תחת עינויים


אבל יש להבין ששאותם נערים הגיעו לאן שהגיעו בהיותם נערים כי שלהבו אותם לאידיולוגיה של 'מצות ישוב אר"י', ע"י בעלי אינטרסים רודפי בצע ושליטה...


כדי אם יצליחו אח"כ מתנחלים בורגנים יקימו להם עוד ישוב שבו הם יעשו כל העוולות ויזרקו את נערי הגבעות מתחת לגלגלים כדי להתחנף לפריץ החילוני - וכל זאת ע"מ שח"ו לא ידביקו עליהם את התוויות 'קיצונים' או 'פאנטים'.

השי"ת יתן בלבנו אהבתו ויראתו למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה, ושנזכה להנצל משלטון הערב-רב, ושלא נדבק ח"ו מקלי' ישמעאל ונחקה אותם כפי שנערי הגבעות נוהגים לעשות כידוע.


מה ההבדל בין תנועת המזרחי לערבים ישמעאלים אם החתונות אצלם הינם אותו הדבר

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page