top of page

בנין נערי גבעות סתירה

למען אחי ורעי! איתא במס' מגילה, דף לא ע"ב

סתירת זקנים בנין, בנין נערים סתירה


כי כל מה שהנערים בונים זה סתירה ולא בנין בכלל לעומת "סתירת זקנים בנין".... והנה לא לחינם 'נערי גבעות' נקראים בשם 'נערים' כי כל מה שהם בונים זה סתירה לבנין העולם...


והנה כעת נתפסו כמה נערי גבעות שענו ע"י השב"כ על רצח שלך תדע אם נעשה או לא מכיוון שאין ראיות לכך , מלבד הודאה שנחתמה תחת עינויים


אבל יש להבין ששאותם נערים הגיעו לאן שהגיעו בהיותם נערים כי שלהבו אותם לאידיולוגיה של 'מצות ישוב אר"י', ע"י בעלי אינטרסים רודפי בצע ושליטה...


כדי אם יצליחו אח"כ מתנחלים בורגנים יקימו להם עוד ישוב שבו הם יעשו כל העוולות ויזרקו את נערי הגבעות מתחת לגלגלים כדי להתחנף לפריץ החילוני - וכל זאת ע"מ שח"ו לא ידביקו עליהם את התוויות 'קיצונים' או 'פאנטים'.

השי"ת יתן בלבנו אהבתו ויראתו למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה, ושנזכה להנצל משלטון הערב-רב, ושלא נדבק ח"ו מקלי' ישמעאל ונחקה אותם כפי שנערי הגבעות נוהגים לעשות כידוע.


מה ההבדל בין תנועת המזרחי לערבים ישמעאלים אם החתונות אצלם הינם אותו הדבר

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page