top of page

ממה המאורות לוקין?

למען אחי ורעי! הנה אנחנו עוברים תקופה די משובשות שמלווה איך לא ע"י רדיפות על אורח חיינו, שתפקידה להעמיד אותנו בניסיון האם אנחנו נאמנים לגדולי ישראל ומנהיגיהם שאינם הולכים שפי מול מלכות המינות...


והנה איתא בדב"ק של רבי שמואל יצחק הילמן זיע"א, אור הישר על הש"ס, דרך ארץ רבה, פרק ב', דף קיא ע"א

שם בשביל ד׳ דברים המאורות לוקין על כותבי פלסתר ועל מעידי עדות שקר ועל מגדלי בהמה דקה ועל קוצצי אילנות טובים, והנה כבר הקשו גדולי המפרשים הלא ליקוי המאורות הוא בטבע וחשבון ואין זה ענין לגרם עבירה ובע״כ שיש בזה מליצה תלמודית, ונלע״ד עפ״מ דמאז מעולם נמצאת עינא בישא מכלל העם על גדולי ישראל ומנהיגיהם, ועדת קרח ושונאי דוד מלך ישראל יעידון ויגידון על הנחה זו, ובני קרח לא מתו בכל זמן ועידן עד היום הזה, ועל פרט זה המליצו חז"ל המאורות לוקין, הם מורי ומאורי ישראל בכל הדורות שסיבת לקותם באה מן ד׳ כתות מגרי ריב ומדון,


האחת כותבי פלסתר, הם עושים במחשך מעשיהם רק ע"י כתיבת פלסתר בעתונים ירחונים וכהנה,


למעלה מהם הבאים גם בפומבי לנוכח ומעיזים להעיד עדות שקר בפניהם למען השפיל כבודם,


ויש עוד כת המעפילים לעלות בפעולות ממשיות להגדיל בעיני ההמון אנשים קטני ערך להקטין עי״ז חשיבות של גדולי הערך באמת, ועל כח זו המליצו חז״ל שהם מגדלים בהמה דקה לליקוי המאורות,


והכת הגרוע שבכולן הן, שלא יניחו לכתחילה לבעלי הכשרון המצוינים שבעמנו להתגדל בדרכי התורה והיראה, רק בעודם באבם עושים כל מצדקי לנתקם מעסק תוה״ק ולהעבידם בשדמות זרים, ועליהם אמר הכתוב שמוני נוטרה את הכרמים כרמי שלי לא נטרתי, ומה נמלצו על אלו מליצת חז״ל קוצצי אילנות טובים,


השי״ת ישמור לגדולי תורה הנאמנים מארבעה אבות נזיקין אלו.


והנה הרדיפות שנעשות נגדנו הם כה מרובות בחוצפה בלתי יאומנות, שממעלילים על הציבור החרדי בכל אופן וצורה, דבר שבכלל לא הגיע מצדו אלא מאלו שיוצאים לטייל בחו"ל... ועוד יש לומר שנראה הדבר שאם ישנם כאלו שאולי באמת נדבקו זה ככל הנראה מכך שהודבקו בצורה מכוונת ולא ע"י מקרה, כפי שקרה בברוקלין ובבני-ברק, שכ"כ הרבה פתאום יש להם את המחלה הזאת דבר זה תמוה ביותר ומעורר חשד


השי"ת יצילנו מהערב-רב ותוכניותיו הזדוניות, וישלח לנו משיח צדקנו בב"א לפדות מחכי קץ ישועתו (וזה כמובן בכך שנהי' מאלו שבאמת מחכים לקץ ישועתו לא מדוחקי הקץ)

רבי שמואל יצחק הילמן זיע"א, רבה הראשי של גלאזגו וראב"ד לונדון, ובעה"מ הספה"קים אור הישר על הש"ס

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page