top of page

לכבוד יומא דהילולת רבי שאול בראך זיע״א


והיו עיניך רואות את מוריך' לכבוד יומא דהילולת רבי שאול בראך זיע״א

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי שאול בראך זיע״א (אב"ד קאשוי) הנני מביא כמה עלים לתרופה ממשנתו הבהירה שנצרכים מפני מחלת הדור המכונה 'ציונות' שהפילה חללים רבים, זכות הצדיק יגן עלינו


רבי שאול בראך זיע״א, אבות על בנים - על מסכת אבות (דפוס יעקב ווידער, סמיהעאלי, תרפ"ו), עמ' כז

כל מי שמאמין בתורת משה ירחק מאוד מאהלי ציונים ומזרחים וימנע מלאכול ולשתות אצלם כמו אצל נכרים והי' ראוי להבדילם מקהל ישראל כמו שעשו אבותינו עם הצדוקים ובייתוסים והקראים... ובענין חברת אגודת ישראל לא אכחד מלחוה דעתי הנה הגאון הקדוש יודא זצ"ל גרינוואלד בספרו אל הגאון הצדיק מו"ה יוסף חיים זאנענפעלד התמרמר מאוד על השמועה שהגאון הנ"ל התחבר עצמו אל חברא זו וביקש מאתו שיעמוד כנגדם.


פסק דין של גאוני ארץ, ...מיום י"א תשרי ה'תרפ"ז (נשנה ג"כ בספה"ק צבי חמד, עמ' עא)

הוא (קוק שר"י) מסית ומדיח כירבעם בן נבט, לא רציתי להזכיר שמו המרומז בישעיה' כ"ח ח' (כי כל שלחנות מלאו קיא ר"ת אברהם יצחק קוק)... דקרובים דרכיו לאותו האיש ... ויש תקוה טובה שגם הוא יתנצר... וכל אשר יכבד אותו הוא ממש כמשתחווה לע"ז.


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page