top of page

מדוע ל׳רבני׳ הציונות הדתית לא אכפת להם שהצבור שלהם נהיה חילוני

אחי ורעי! הנה מצינו תופעה די מדאיגה (אבל מובנת) שיהודים שגדלו בציונות/הדתית רובם ככולם נהיים חילונים בצורה גלויה, אבל מדאיג יותר כמובן זה אלו שמעדיפים להשאר חילונים אבל עם כיפות, דהיינו להיות דתיים מזוייפים, (ראה קישור כאן)


או כפי שתיארו זאת שניים מרבני המזרחי/קוק... 'נאו-רפורמים' או 'רפורמים', אבל כמובן שהסיבה לכך שהם נהפכו לכך זה בגלל שלרבני המזרחי/קוק, זה לא משנה בכלל, זה חלק משיטתם המובנת בצורה המעוותת שבה הם מנסים ללמד את משנתם האידיולוגית, כדאיתא במס' תענית, דף כד ע"א

תנא להו אושעיא זעירא דמן חברייא: והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה (במדבר ט"ו), משל לכלה שהיא בבית אביה, כל זמן שעיניה יפות - אין כל גופה צריכה בדיקה, עיניה טרוטות - כל גופה צריכה בדיקה.

רש"י הק' זיע"א, ד"ה מעיני העדה

זקנים, מאירי עיני העם.


רש"י הק' זיע"א

בזמן שעיניה יפות אין כל גופה וכו' - דודאי כל גופה יפה.

רש"י הק' זיע"א

אין עיניה יפות כו' - הואיל והנהו דבי נשיאה דהוו עיני העדה רשעים - דלת העם אין צריכין לבדוק מה מעשיהם, לכך לא משגחו בהו מן שמים.

דהיינו ש"אין סיבה ללא מסובב" מכיוון שאנו רואים את 'זורקי כיפות', אזי חז"ל הסבירו לנו שהסיבה לכך היא משום שאלו המכונים (בשם מושאל) 'רבנים' (או ליותר דיוק 'עסקנים') הינם טרוטים (עקומים), מכיוון שהולכים בעיוורון אחרי עגל הזהב הקרוי ציונות, אבל מה גם כל עניינם של אותם שקרנים שמציגים עצמם כרבנים הסיבה לכך היא זה שהם רודפים אחרי כבוד וכסף, ואכמ"ל

לכן יהודי יקר! אם תשכיל ורצונך להציל אותך ועוד יהודים לזכות להעמיד דור ישרים, בשביל שישמרו על אורך חיים יהודי, וח"ו לא יגיעו למצב של פריקת עול תורה ומצות, הפתרון היחידי לכך הוא זריקת ה'אידיולוגיה' וה'השקפה' של קוק/מזרחי, היא היא הפתרון, כי כל פתרון אחר הוא נובע מהדמיונות שכבר שנים רבות ניסו לטעון שמחפשים פתרונות, אבל בפועל את הפתרון הזה הוא הפתרון היחידי.

כיפה פרומה - האם עדיין יש ציונות דתית? כנס קטיף 5

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page