top of page

רצח רבין ואנחנו היהודים

אחי ורעי! הנה יש לנו ללמוד מהספר שחובר ע"י יוסף בן מתתיהו 'יוספוס פלביוס' המכונה 'מלחמות היהודים', ושם הוא מתאר לנו כמה כתות (מפלגות) שהיו בתקופת בית שני ולאחריה: איסיים, בייתוסים, צדוקים, הפילוסופיה הרביעית, סיקריים...


ואלו שהתבדלו מהם הלוא הם חז"ל המכונים 'פרושים'

וגם כיום אנו רואים שישנה כת אחת עיקרית הנקראת 'ציונות' ובה כמה וכמה כתות מפולגות, ולעומתם ישנם אנו היהודים שפרושים מדרכי הציונות ושנאמנים לקבלת ולמסורת אבותינו הק', כדב"ק של החת"ס זיע"א בצוואתו

אל תאמרו השתנו העיתים

כי לא השתנו כלל וכלל כי עדיין יכול להיות שהעולם השתכלל טכנולוגית בצורה שלא תאמן, אבל המוסר האנושי התדרדר, ועל זה מה שאנחנו שומרים מכל משמר על ה'צלם אלקים' שלנו מפני רוחות הכפירה שחושבות לעצמן שההשתכללות הטכנולוגית יכולה לתקן את האדם, כי שקר הדבר

~~~~~

ונחזור לענייננו דהנה מדי שנה נערכת עצרת זכרון למי שהיה המנהיג של מדינת ישראל יצחק רבין, ... ויש לנו הוראה מהפרושים עה"פ 'השבעתי אתכם בנות ירושלים' שיש לנו שש שבועות שהשי"ת השביע, חמש לנו ואחת לאוה"ע (ולא שאנחנו ואוה"ע נשבענו זל"ז, אלא השי"ת)


וזה שהכת הציונית הסיתה את רוב העם וכעת עושים פילוגים פיגולים... מה יש לנו ולהם... הרי כבר הורה לנו את הדרך נלך בה התנא הק' רבי יוחנן בן זכאי ע"ה...


ואם אלו רוצים לעשות מפלגות מפלגות, כתות כתות, ואם הם רוצים לעשות סימפוזיונים לגבי מי כן רצח אותו או לא רצח אותו, גם זה לא נוגע לנו, הרי הם יעשו כעולה ברוחם ואנו נעשה בשביל להציל יהודים מרדת שחת שלא ללכת בדרך של המפלגות-כתות שלהם, והשי"ת יעזור למען כבוד שמו המחולל ע"י הציונות, בב"א

יגאל אמיר אולי כן אולי לא יורה ברבין, מה לנו למלחמות הכת השמאלנים מול כת הימיניים


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page