מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים

אחי ורעי! הנה יש לנו להבין מהי סיבת הגלות לפי מה שאמרו לנו חז"ל הנה איתא במסכת נדרים, דף לב ע"א

אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים שנאמר וירק את חניכיו ילידי ביתו:רבינו ניסים מגירונדי זיע"א, הר"ן על מס' נדרים, שם

שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים - שהוליכן למלחמה כדכתיב וירק את חניכיו דהיינו בני אדם שחנך לתורהדהיינו שכל סיבת הגלות היא עצם ההליכה לצבא, ובימינו אנו בעקבתא דמשיחא הקלי' התעוררה עוד יותר ביתר שאת וביתר עוז כדי להמשיך לעצמה חיות ע"י כך שרוצים גם לגייס יהודים חרדים לדבר ה', רח"ל.


והסיבה לכך שהגלות נמשכת כי הקליפה, שקדמה לפרי, נהיית עבה יותר ע"י כך שמתווסות העבירות של ההליכה לצבא


ועוד איתא בפירש"י, שם

"חניכיו" - חניכו כתיב (ס"א קרי) זה אליעזר שחנכו למצות והוא לשון התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה וכן (משלי כב) חנוך לנער (במדבר ז) חנכת המזבח (תהלים ל) חנכת הבית ובלע"ז קורין לו איצניי"ר (אונטערריכטען) וברש"י כ"י אישטרייני"ר (צום ערשטען מאהל ברויכען)


דהיינו שמספיק שרק יהודי אחד הולך לצבא זה כבר גורם לכך שנגזרה גזרת הגלות ועד כמה אנו צריכים להבין מה השי"ת דורש מאתנו


והסיבה לכך שאסור לנו ללכת לצבא היא מכיוון שעצם ההליכה לצבא היא גורמת לכך שאין לנו לקיים את דברי הנביא ישעיהו ע"ה, פרק מט פס' ו

וּנְתַתִּיךָ לְאוֹר גּוֹיִם לִהְיוֹת יְשׁוּעָתִי עַד קְצֵה הָאָרֶץ

שהרי איך נהי' אור לגויים אם נלך ונהי' חיקוי של אוה"ע...


והדברים הינם די פשוטים וברורים לכל בר-שכל, אבל כידוע בעלי הדעות המשובשות להפליא עושים כל מיני פלפולי סרק למיניהם, שמעידים על בורותם התורנית, כדי להצדיק את התרתי-דסתרי שהם חיים בו, מכיוון שישיבת/הסדר היא דבר שסותר את עצמו כי המושג ישיבה לא יכול להיות כפוף יחד עם המושג 'הסדר עם הצבא'... כמו כל המושגים המשובשים שלהם שמנסים לכפות בכפיפה אחת, כגון: דתי/לאומי, ציונות/דתית, גאולה/טבעית, חרדי/לאומי, מדינה/יהודית וכן הלאה על זו הדרך...


והשי"ת יצילנו מהם ומהמונם בביאת גואל צדק ובבנין אריאל בב"א


"חניכיו" - חניכו כתיב (ס"א קרי) זה אליעזר שחנכו למצות והוא לשון התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה וכן (משלי כב) חנוך לנער (במדבר ז) חנכת המזבח (תהלים ל) חנכת הבית ובלע"ז קורין לו איצניי"ר (אונטערריכטען) וברש"י כ"י אישטרייני"ר (צום ערשטען מאהל ברויכען)


עקוב אחרינו
  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

תמוך בפעילות
והוצאה לאור
nedarim.png