top of page

ועשית ככל אשר יורוך

למען אחי ורעי! הנה כתיב בפרשת השבוע, דברים יז פס' י'

ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר ד' ושמרת לעשות ככל אשר יורוךמדרש הלכה ספרי פרשת שופטים פיסקא יא

ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך. על הורא' ב"ד הגדול שבירושלם חייבים מיתה. ואין חייבים מיתה על הוראת ב"ד שביבנה: על פי התורה אשר יורוך.והרחיב על כך המלבי"ם זיע"א, התורה והמצוה על דברים יז י (אות כב)

ועשית עפ"י הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר ה', ר"ל רק אם הגידו לך בלשכת הגזית לא אם יצאו ממקומם, כמ"ש סנהדרין (דף יד) מצאן אבית פגי והמרה עליהם יכול תהיה המראתו המראה ת"ל וקמת ועלית אל המקום, ופרש"י ותוס' דבית פגי לאו דוקא רק חוץ ללשכת הגזית, וע"ז כפל שנית מן המקום ההוא אשר יבחר ה' ומזה מוכח שאין חייב מיתה על המראת ב"ד שביבנה הגם שמצוה לשמוע להם (כנ"ל סי' כ):והנה תימא גדולה על איך ניתן להשוות בין עסקני אגודה של עיתוני יתד והמודיע לבין סנהדרין הגדולה שיושבים בלשכת הגזית... ומתירים ליהודים ללכת להצביע למפלגות שיכופו עצמם להיות כפופים תחת פורקי עול תורה ומצות.


והנה התירוץ לקושיא הזאת הוא בכך שאין בכלל שיש לקיים בהם 'ועשית ככל אשר יורוך'... ואכמ"ל

וככל שמחניפים לאותם בזויים, בשביל להשיג תקציבים, אין לך דבר בזוי יותר מזה, גורם לעיכוב הגאולה.


אלא ועשית ככל אשר יורוך הצדיקים שמתבדלים מהכפירה הציונית שלהם יש יותר בחינת בית-דין שהולכים לפי דעת תורתינו הק'

שלט הכוונה לכינוס הבא של העסקנים

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page