top of page

שטייגן על עלוני פרשת שבוע

אחי ורעי! לא פעם אנו נדהמים מעומק העיוורון והטיפשות שאוחז בציבור הדתי/לאומי שברור הדבר שנובע מהכתוב (דברים, טז יט)

השוחד יעוור עיני צדיקים, ויסלף דברי צדיקיםכי מצד האמת הרי הם בני אברהם יצחק ויעקב ע"ה, ששורשם הוא מצד הקדושה, אבל הם הלעיטו על עצמם כ"כ הרבה כפירה ומינות, וכל זה משום שלוקחים הם שוחד רוחני וגשמי לכן נופלים במעמקי הקלי' הציונית, וגורמים לאריכות הגלות, רח"ל.ולכן אין בעיה לקחת עלונים אלו ולשים ישר בפח, מהסיבות הבאות:


* יש לעלונים גדר של 'שטרי הדיוטות' ולכן הטלטול שלהן בשבת אסור (רמב"ם בפירוש המשנה פכ"ג משנה ב'; שו"ע סי' שז, סעיף יז (ועי' בשו"ע הרב, שם, סעיף ל"א)).


* העלונים יש גדר של 'עובדין דחול' בגלל הפרסומות וגורם לזילותא בשבת (שו"ע הרב או"ח סימן שיד, סע' טז; משנ"ב, סי' שז, סע' טז, ס"ק נט).


* לרוב הכותבים הינם בורים ועמיארצות גמורים ולכן יש גם צד של איסור בקריאתם משום 'משום מושב לצים ועובר משום אל תפנו אל האלילים לא תפנו אל מדעתכם' (שו"ע סי' שז, סע' טז).... 'ומי שחיברן ומי שהעתיקן ואין צריך לומר המדפיסן מחטיאים את הרבים' (שם)


* קריאת העלונים בזמן התפילה וקריאת התורה מסיחה ממטרת ההגעה לבית הכנסת.


* עצם הקריאה מושכת לאנשים לפטפט בזמן התפילה ודבר זה גורם לכך שיחול למדבר שאין לו חלק באלקי ישראל (זוה"ק ח"ב, פר' תרומה קל"א ע"ב).


* בעיית כמות הדפים העצומה המודפסת ומופצת כל שבוע, הנזקקת לגניזה, בבתי הכנסת וגם בבית.


ולכן אחי ורעי הרחק נא לא רק מקריאתם אלא אף מהחזקה בעלמא, כי הדבר מביא אסון ורבים חללים הפילה.

כיפה פרומה, האם עדיין יש ציונות דתית? כנס קטיף

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page