top of page

עקיצת העקרב של קוק

אחי ורעי! דע לך שבדורנו אנו המפורסמים של שקר המכונים יחצ"ני קוק עוד היו מקדמת דנא מנסים להציג את קוק כמאן דאמר מופת הדור והדרו ושאר כל מיני תארים שאינם ראויים למשכיל כמותו (ולפני שאתחיל במאמר קודם כל אודה לר' יצחק ברס הי"ו שהאיר לי אודות ניסיון הזיוף הזה של קוק).


וכאשר יצא לאור הקונטרס הנפלא 'קול השופר' נגד אותם דברי הכפירה שבספר הדרשות אורות של קוק... קוק וכת דיליה לא ידעו מה לעשות עם אותו קונטרס... אז הנה המציא לו קוק סיפור שיענה על צרכיו והביא דוגמא מהספה"ק עקיצת עקרב של היעב"ץ זיע"א נגד רבינו יהונתן אייבשיץ מפראג זיע"א (בעקבות כך שהיעב"ץ חשד אותו לשבתאי, ה"י) - וראוי לשים לב להקבלה שיש כאן, דהיינו שהספה"קים קול השופר ועקיצת עקרב הינם הינו הך מבחינת המלחמה נגד השבתאות. שלא לחינם מצינו שפגם הברית אצל תלמידיו ותלמידי תלמידיו מצוי אצלם והינם ממציאים קולות לאותם עבירות של גילוי עריות, רח"ל


ונחזור לענייננו שאותו האיש קוק המציא סיפור על הספה"ק עקיצת עקרב שאיננו נכתב ע"י היעב"ץ כלל וכלל אלא ע"י אחד ממשמשיו, דהינו שגדולי הדור שכתובים שם אינם כתבו שם שום דבר, אלא שרבי עקיבה פרוש זיע"א הוא זייף את אותם מכתבים (וראה מאמרי על רבי יצחק ירוחם דיסקין זיע"א, והמכתב שהשיב על כך שמה שהתפרסם בקול השופר איננו זיוף כלל וכלל אלא אמת)


ואולי אף ניסה קוק להשוות עצמו לרבי יהונתן אייבשייץ מפראג בכך שהואשם לא עול בכפו בשבתאות, רח"ל


אבל הנה יש בידינו דבר מבורר והוא האוטוביוגרפיה של היעב"ץ עצמו שהוא כתב במפורש שהוא כן כתב את הספה"ק עקיצת עקרב, אזי שטענתו של קוק הינה שקרית והוצאת לעז על רבי עקיבה פרוש זיע"א (כמו שטען קוק ג"כ שהרבנות לא מקבלת כסף מהציונות)


ואין זאת הפעם הראשונה שאותו האיש קוק ממציא סיפורים בשביל להציג את עצמו כמאן דאמר, כפי שמצינו שגדולי ישראל התנגדו לביאתו לירושלים... וגם בכך שיקר שאיננו רוצה להיות הרב של ירושלים אבל בפועל כן פעל כך...


ועוד שבאגרת של האמרי אמת טען שיחזור בו ממה שכתב, אבל בפועל ביקש מתלמידיו שיבריחו אותו לאמריקה בטענה של גיוס כפסים וכיו"ב...


אלו הם דרכם של אלו שמנסים להציג עצמם כצדיקים אבל עושים שמדות באומה הישראלית, וגורמים לצער השכינה, וכן כתיב בספר תהלים, מזמור י' פס' ז

אָלָה פִּיהוּ מָלֵא וּמִרְמוֹת וָתֹךְ תַּחַת לְשׁוֹנוֹ עָמָל וָאָוֶן.


והנה הצילומים מתוך הספה"ק 'מגלת ספר' וכמו"כ הסיפור המומצא של תלמידי קוק שמנסים להציג את הספה"ק קול השופר כפברוק, עפ"ל.


בסוף גם צרפתי דוגמא לבכיינות של קוק באחת מאגרותיו שהתפרסמה לאחרונה

 

כמה עלים מהספה"ק מגלת ספר - תולדות וזכרונות... הרב הגאון הגדול מוהר"ר יעקב ישראל עמדן הנקרא יעב"ץ

מגלת ספר - האוטוביוגרפיה של היעב"ץ זיע"א

היעב"ץ מתאר את הספה"ק שכתב 'עקיצת עקרב'

היעב"ץ מתאר את הספה"ק שכתב 'עקיצת עקרב'

היעב"ץ מתאר את הספה"ק שכתב 'עקיצת עקרב'
 

אחד מכתבי הפלסתר של תלמידו של קוק, שמואל ברוך שולמן (תרס"ה-תשל"ב) י"ל בירושלים, ה'תרצ"ד, בו הוא מספר ספור מעשיה של קוק שהיעב"ץ לא כתב את עקיצת עקרב אלא סתם אלא אחד מחסידיו

הסיפור המומצא של קוק על הספר עקיצת עקרב ע"מ להציג שהספה"ק קול השופר הוא זיוף ולא ח"ו דעתם של גדולי ישראל

הסיפור המומצא של קוק על הספר עקיצת עקרב ע"מ להציג שהספה"ק קול השופר הוא זיוף ולא ח"ו דעתם של גדולי ישראל

הסיפור המומצא של קוק על הספר עקיצת עקרב ע"מ להציג שהספה"ק קול השופר הוא זיוף ולא ח"ו דעתם של גדולי ישראל
 

אגרת של קוק בו הוא מתבכיין על מה שעושים ובין היתר טוען טענה מפליאה שהרבנות - שהוקמה ע"י ד"ר ויצמן - ומינה אותו להיות רב מטעם איננה מקבלת כסף מהציונים, והלא זה שקר גמור

אגרת פד של קוק שבו הוא מנסה להביע צער ולהצטדק בפני שוטיו ע"י שקרים למיניהם

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page