top of page

לכבוד יומא דהילולת רבי יצחק אייזיק מקאלוב זיע״א

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת כ"ק האדמו"ר רבי יצחק אייזיק טויב מקאליב זיע"א (ז' אדר ה'תקפ"א), הנה עלה לתרופה מדב"ק


מובא מתוך הספה"ק גבורת ארי (נשנה שנית בספר חיים שיש בהם, עמ' תיח)

האדמו״ר רבי לייב שרה׳ס זצ״ל, נזדמן לו לנסוע לאחת העיירות בהונגריה, שם הבחין בילד כבן שמונה שנים רועה אווזים, בעל נשמה גבוהה מאוד. חפץ היה הצדיק לקרבו אל הקדושה. מה עשה?
ביקש רשות מהאלמנה, אמו של הילד, לקחתו עמו ולגדלו לתורה.
הביאו הצדיק אל האדמו״ר רבי שמעלקא מניקלשבורג זצ״ל, ואמר לו: ״הבאתי למעלתו נשמה קדושה וגבוהה מהיכל השירה!״
כשהנער גדל, נודע והתפרסם כהאדמו״ר רבי יצחק אייזיק מקאלוב זצ״ל. את שירי הרועים ששמע בילדותו החזיר לקדושה. הרועים היו שרים:
״יער יער, מה גדול אתה -
שושנה שושנה, מה רחוקה את!
אילו היה היער קטן - היתה השושנה קרובה אז,
- אילו הוציאוני מן היער - היינו שנינו יחד אז!״
אותו שיר עצמו, באותו ניגון, הסב הצדיק למילים אלו, שהתחבבו ונעשו נחלת הכלל כולו. בהמון בתי ישראל וחצרות הצדיקים, מושר השיר הזה:
״גלות גלות, מה גדולה את -
שכינה שכינה, מה רחוקה את!
אילו היתה הגלות קצרה — היתה השכינה קרובה אזי.
אילו הוציאנו מן הגלות — היינו שנינו יחד אז״...


והנה יש לדייק מדב"ק שאומר הוציאנו ולא שאנחנו נצא בכוחות עצמנו רח"ל


~~~

ואוסיף ג"כ עלה מדברי שבח הצדיק מדב"ק של כ"ק האדמו"ר ממונקאטש, רבי חיים אלעזר שפיראזיע"א, נימוקי אורח חיים

הגאון הקדשו מקאליב, אשר היה מפורסם ועד היום מוחזק באמת לבעל רוח הקודש נורא ומדרגיות נפלאות בתורתו ועבודתו בהצנע לכת, בסתר ובגלוי... וממנו יתד, התייסדות החסידות והאמונה בהונגריה הישנה


יהי רצון שזכות הצדיק תעמוד לנו ולזרענו לעמוד בנסיונות הגלות הנוראה שיש לנו בין הערב-רב, וישלח לנו משיח צדקנו בב"א

מכתב בכתי"ק של כ"ק האדמו"ר רבי יצחק אייזיק טויב מקאליב זיע"א
מכתב בכתי"ק של כ"ק האדמו"ר רבי יצחק אייזיק טויב מקאליב זיע"א

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page