top of page

מעשה בתינוק שנולד ואין המשל דומה לנמשל

אחי ורעי דע לך שבעלי הדעות המשובשות לפעמים מנסים ע"י ק"ו של שטות שנשמעים לפעמים כחוכמות גדולות אבל מאחוריהן אין הרבה שכל, דוגמא לכך היא משל הבא

...המדינה היא כמו תינוק שנולד שכולם שמחים בו בתחילה...


אז צריך לדעת שאין המשל דומה לנמשל


מכיוון מהמדינה היא לא כיחס של תינוק אלינו, היא לא משהו שאנו מחנכים אותה, אלא מי שמעצב את דמותה הוא מי שהקים אותה ולאחר מכן מי שנבחר אליה ע"י הבחירות... מעבר לכך שהרי זה סותר את דב"ק של חז"ל כמפורש במס' אבות, פרק א' משנה י'

שמעיה ואבטליון קבלו מהם.
שמעיה אומר, אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות, ואל תתודע לרשות.

והרמב"ם שם ביאר לנו ביאור היטב ובהיר לגבי היחס כלפי השלטון, ואפילו לא הביא דוגמא משלטון זר אלא ממלכות ישראל

רשות זה הוא השלטנות ואלו שלש מדות יש בהן תיקון האמונה והעולם כי בהעדר המלאכה יצר לו ויגזול ויזנה ובבקשת השררה והרבנות יארעו לו נסיונות בעולם ורעות כי מפני שיקנאו בו בני אדם ויחלקו עליויפסיד אמונתו כמו שאמרו כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבור מלמטה נעשה רשע מלמעלה.
וכן ידיעת השלטון בימים הקדמונים וקרבתו רחוק היה מאד להנצל ממנה בעולם הזה והיא מפסדת אמונתו כי לא ישגיח בדבר רק במה שיקרבהו אליו ואתה יודע ענין דואג ואע"פ שהשליט אשר קרב אליו דואג היה משיח השם ונביא ובחיר השם יתברך:


וכן עוד לפניו האיר על כך רבינו גרשם 'מאור הגולה' זיע"א, מס' תמיד לב ע"א

[מה יעביד איניש ויתקבל על ברייתא, אמרו:] ישנא מלכות ושלטון - כלומר יברח מן השררה


ונוסיף שאצל בעלי הדעות המשובשות היחס אל הפוליטיקה הוא כפי שהתבטא הצי"ה קוק

הפוליטיקה המלוכלכת הזאת היא הפוליטיקה של הקב"ה (עפ"ל)


דהיינו שמי שאומר כך עלול לחשוב שההתעסקות בפוליטיקה היא דבר של קדושה כאשר ההפך הוא הנכון, כפי שאמר לנו חז"ל, ואין ...


ואין זו הפעם הראשונה שאנו נתקלים בכך שאמרותיו אין להם קשר לחז"ל אלא ההפך הוא הנכון, וזה כי יש לנו כלל מהסמ"ע

דעת בעלי הבית היא הפך התורה


ונסיים בתפילה שנזכה להתרחק מהמפורסמים שח שקר ולהתקרב לצדיקי האמת, ובזכות כך נזכה למשיח צדקנו בב"א

וכן ידיעת השלטון בימים הקדמונים וקרבתו רחוק היה מאד להנצל ממנה בעולם הזה והיא מפסדת אמונתו כי לא ישגיח בדבר רק במה שיקרבהו אליו
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page