הבבא סאלי והעמודא דנהורא


לכבוד הילולת החכם רבי ישראל אביחצירא 'הבבא סאלי' זיע"א


איתא בספה"ק 'בבא סאלי' (חובר ע"י נכדו הרב תורג'מן הי"ו ומשמשו הרב אלפסי זצ"ל)

ה"בבא סאלי": פעם אחת נכנס אליו אחד מבניו של מרן הגה"ק בעל 'שבט הלוי' זיע"א ועמו בנו הקטן 'יואל', הקרוי על שמו של רבנו. הניח הצדיק את ידו על ראש הפעוט, בירכו ואמר: "הרבי מסאטמר יכל לתת לנו ציור מגדולתו של הבעל שם טוב, בגדולתו ובקדושתו".
ועוד איתא בשם רבי דוד יהודיוף זיע"א (חתנו של הבבא סאלי), מתוך הספה"ק 'הסבא קדישא הבבא סאלי' ח"ב, עמ' רי"ז


ומספר חתנו: "כאשר רבינו עלה ארצה בפעם האחרונה, ביקש מחתנו, שיקנה לו את ספרו של האדמו"ר מסאטמאר "ויואל משה", וכאשר קבלו, פנה מכל לימודיו, הסתגר בחדרו וקרא בו בעיון נמרץ מרישא לסיפא. וכאשר סיים את קריאתו, יצא מחדרו ואמר לחתנו: "אין לנו גדול בדור בזַכּוּת העיון ובסברא, ומשיב תשובה ניצחת, כר' יואל יצ"ו, הוא ענה בספרו בראיות ברורות לכל אותם, שגבבו דברים על גבי דברים, ולא השאיר זוית ופינה, שלא ענה עליה תשובה ניצחת. ולכן בואו ונעשה סעודת מצוה, סעודת סיום הספר "ויואל משה". כדרך שעושים סעודת סיום מסכת, כי ספר זה הוא מסכת גדולה וחשובה בדורינו, בדור המעורפל הזה, דור אובד עצות, ומחשבותיו מבולבלות. ור' יואל הוא "עמודא דנהורא", ולאורו נלך עד ביאת משיחנו".
בשם הגבאי של רבי אליה' אלפסי זצ"ל


שאל פעם לפני הבחירות הטמאות את הבבא סאלי אם לבחור, ואמר לו הבבא סאלי שאסור בשום אופן, ושאל אותו הרי יש גדולים שמתירים את הבחירות. ענה לו הבבא סאלי בקפידא עדיף שאדם יטבע בים מאשר לילך לבחירות.
והנה כפי שתיאר זאת מרן הבבא סאלי שספ"ק זה שחיבר רבי יואל טייטלבוים זיע"א

מסכת גדולה וחשובה בדורינו, בדור המעורפל הזה, דור אובד עצות, ומחשבותיו מבולבלותולא סתם אמר שענה על כל קושיא של בעלי הדעות המשובשות, ושלא השאיר פנה וזוית שלא ענה עליה כי אכן כך באמת הדבר, וזה לא נאמר ע"י אחד מפשוטי העם אלא ע"י אחד מגדולי הצדיקים שזכינו אליו בדורות הקודמים שרבים עד ימינו אנו נושעים מברכותיו ועצותיו הק', ולכן ראוי להקשיב לדב"ק ולהתחיל ללמוד בעיון רב את הספה"ק 'ויואל משה'


ואמנם בעלי הדעות המשובשות לא רק שלא למדו בספ"ק אלא עוד מנסים בכל מיני צטדקאות למיניהם לבוא ולטעון שאין ללמוד בספה"ק, אבל טועים הם טעות חמורה, בכך שלא נותנים ללמוד בספ"ק זה ולא עוד אלא שמחנכים ללמוד בספרי הפילוסופיא המכונים אורות


ונוסיף שאצל בעלי הדעות המשובשות היחס אל הבבא סאלי חלוק, לשתי דעות מרכזיות, והדבר נובע מכך מכיוון שהחברה הדתית/לאומית היא אשכנזית ולא עוד אלא שדוחה את הספרדיות

א. יחס צונן (רח"ל) אליו מכיוון שהוא ספרדי, ובפרט כאשר ידוע שהתנגד לציונות וגרורתיה, ועוד שידוע שהינם רוצים להחליף את התרבות הספרדית בתרבות חילונית-אשכנזית (וצא ולמד מה עשתה הפיגול 'בית (היהודי)' כאשר רצו להכניס כחבר סיעה את אליהו אוחנה (שלא עבר דרך החינוך הדתי/לאומי שלהם)


ב. מכיוון היחצני קוק למיניהם צריכים להציג מקסם שווא, ולמשוך אליהם את הספרדים שיעברו 'שטיפת מוח' ציונות, אזי הם צריכים להציג שג"כ הבבא סאלי היה כביכול ציוני נלהב (עפ"ל), ומנסים בכל צורה להציג שלא אמר מה שאמר באמת אלא שאלו דברים ללא סימוכין ע"י שממציאים המצאות שלא היו ולא נבראו ומספרים סיפורי מעשיות מנהגי מוניות (וד"ל).


ודרך אגב כהערת שולים גם אילו נמצא אחד מהרבנים מהדור הקודם שכן תמך בציונות, הרי יש כללי ההלכה הכיצד ננהג, והיכן שנראה שחלה טעות בהשקפה, אין הלכה כמותו בעניין זה, כגון אם ימצא עוף שאחד יאמר עליו שהוא טרף והשני יאמר עליו שהוא כשר, ותהיה לזה שמטריף יותר סייעתא מהמציאות כיצד נעשה העוף טרף, אזי שהלכה כמותו בעניין זה.


כך גם לגבי רבנים שמנסים לטעון על אי אלו רבנים שתמכו בציונות בצורה כלשהי, שלמפרע התברר שהיא טרפה גמורה - ואין ראוי להביא את המשל לגבי התינוק שנולד שכולם שמחים בו בתחילה, ואח"כ נראים מעשיו, כי אין המשל דומה לנמשל.


----------------

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו
  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
תמוך בפעילות
והוצאה לאור
nedarim.png