top of page

עיניה טרוטות - כל גופה צריכה בדיקה

למען אחי ורעי! דע לך שהנה התגלה משהו שכביכול לא הי' ידוע עד כה והוא ושאיננו מרעיש כלל וכלל וידוע מקדמת דנא, לגבי כך שציבור הכיפות הסרוגות נהפך להיות צבור של 'כיפות הזרוקות' (ראה קישור כאן) עד כדי כך שכבר נוצר סוג של מגדר חדש מבחינתם שנקרא 'דתל"ש', והסיבה לכך היא ידועה לפי מה שחז"ל כבר אמרנו מראש מקדם כאיתא במס' תענית, דף כד ע"א​

תנא להו אושעיא זעירא דמן חברייא: והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה (במדבר ט"ו), משל לכלה שהיא בבית אביה, כל זמן שעיניה יפות - אין כל גופה צריכה בדיקה, עיניה טרוטות - כל גופה צריכה בדיקה.

פירש"י הק' זיע"א, שם

זקנים, מאירי עיני העם.
בזמן שעיניה יפות אין כל גופה וכו' - דודאי כל גופה יפה.
אין עיניה יפות כו' - הואיל והנהו דבי נשיאה דהוו עיני העדה רשעים - דלת העם אין צריכין לבדוק מה מעשיהם, לכך לא משגחו בהו מן שמים.

דהיינו ש"אין סיבה ללא מסובב" מכיוון שאנו רואים את 'זורק כיפות', אזי חז"ל הסבירו לנו שהסיבה לכך היא משום שאלו המכונים (בשם מושאל) 'רבנים' (או ליותר דיוק 'עסקנים') הינם טרוטים (עקומים), מכיוון שהולכים בעיוורון אחרי עגל הזהב הקרוי ציונות, ואכמ"ל

לכן יהודי יקר! אם תשכיל ורצונך להציל אותך ועוד יהודים לזכות להעמיד דור ישרים, בשביל שישמרו על אורך חיים יהודי, וח"ו לא יגיעו למצב של פריקת עול תורה ומצות, הפתרון היחידי לכך הוא זריקת ה'אידיולוגיה' וה'השקפה' של קוק-מזרחי, היא היא הפתרון, כי כל פתרון אחר הוא נובע מהדמיונות שכבר שנים רבות ניסו לטעון שמחפשים פתרונות, אבל בפועל את הפתרון הזה הוא הפתרון היחידי.


נ"ב האם חשבו על בעיית השידוכים שעלולה להחמיר יותר... ואף בעיית הגירושין, בהתחשב בכך שחלה עליה באחוזי הגירושין.


כיפה פרומה... כי עיניה טרוטות, הבסיס הרעוע של תפיסת עולמם של הציונות הדתית
כיפה פרומה... כי עיניה טרוטות, הבסיס הרעוע של תפיסת עולמם של הציונות הדתית

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page