top of page

על מה עונש הסתרת הפנים

למען אחי ורעי! הנה עלה לתרופה לכבוד פרשת השבוע וילך, שבת שובה


כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, קדושת יואל, חידו"ת מס"ג וילך (שובה) תשט"ו

"ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה, ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלהים אחרים".
הקשו המפרשים (עיין אור החיים הקדוש) דהלא מה שאומרים על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה הרי הוא כעין וידוי שמודים ומתודים שלא טוב עשו וגרמו לשכינה שתסתלק מביניהם ועל ידי זה מצאום הרעות האלה, ואם כן למה ייענשו עוד בהסתרת פנים ומה גם בהסתרה כפולה וכאומרו ואנכי הסתר אסתיר פני. ויש לומר על פי מה דמצינו ביהושע שאמר לישראל (יהושע כ"ד, ט"ו) ואם רע בעיניכם לעבוד את ה' בחרו לכם היום את מי תעבדון, אם את אלקים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר, ואם את אלהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם. ח וביאר בעקידה (פרשת ואתחנן שער פ"ט) דודאי לא צוה להם יהושע שאם חפצים יכולים לבחור לעבוד עבודה זרה ח"ו, אלא לפי שקצת פושעי ישראל חשבו בדמיונם שטוב להם לאחוז בין בדרכי ה' ובין בדרכי העבודה זרה, לזה אמר להם יהושע כי שני אלו הענינים לא יתחברו בעם אחד בשום פנים, ומוטב שיבחרו בזה או בזה משישתפו שניהם כאחד. וכן אמר אליהו (מלכים א' י"ח, כ"א) עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, אם ה' האלקים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו, עכ"ד.
ובדרך זה יבואר ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה, והיינו כי באמת הם מתודים ואומרים שסיבת הרעות והצרות היא על כי אין אלהי בקרבי, אבל אינם מושכים את ידם בשביל זה מאלהי הנכר, אלא עודם אוחזים בו, אלא שרוצים להמשיך שמה גם את התורה הקדושה, ואומרים שהצרות הרבות אשר מצאום הם בשביל שלא אחזו בדרך התורה ביחד עם העבודה זרה, ועל כן הם רוצים לשתפם יחד, ולזה אמר ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא, דכיון שאינם משליכים את העבודה זרה ועוד משתפים אותה עם דרך התורה, הרי זה גרוע יותר, והיא צרה כפולה פי כמה, ולכן הוי העונש גם כן שתהיה הסתרה כפולה הסתר בתוך הסתר. וממשיך הכתוב על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלהים אחרים, והיינו דכיון שהוא עושה כל הרעה כי פנה אל אלהים אחרים, על כן הגם שמתודה ואומר על כי אין אלהי בקרבי וגו' ורוצה להחזיק גם בדרך התורה, מכל מקום מאחר שהוא עושה את כל הרעה הרי זה גרוע יותר, ולכן מתחלה צריך להשליך מאתו את העבודה זרה, ורק אחר כך יתקבל הוידוי שאומר על כי אין אלהי בקרבי וגו', מה שאין כן כל זמן שהוא משתף שם שמים ביחד עם העבודה זרה גם הוידוי שלו אינה מקובלת לפני הקב"ה.

ועל מנת להבין מהי אותה עבודה זרה בשיתוף שיש לנו בימינו אנו ביאר לנו כדקא יאות רבי אלחנן בונים ב"ר נפתלי בינוש װאַסערמאַן הי"ד זיע"א, עקבתא דמשיחא, הרעיון הלאומי, פיס' לה, עמוד 48

...נמצא כי הרעיון הלאומי כמות שהוא, אינו מוכר על ידי התורה ואינו אלא אליל חדש שגם הוא עבודה זרה. במרוצת הזמן הוליד הרעיון הלאומי בן ונקרא שמו: דתי-לאומי. שם זה מורה כי התואר דתי לבדו אינו מספיק, יש להשלימו בתואר 'לאומי'. השם הזה לכשעצמו, מהוה כפירה באחד מיסודות האמונה. נאמר: "תורת ה' תמימה", אין היא חסרה דבר הינה ומום אין בה. הוזהרנו: "לא תוסיפו" ו,,כל המוסיף גורע". אם הרעיון הלאומי הוא בבחינת עבודה זרה, אזי הרעיון הדתי-לאומי הוא בבחינת עבודה זרה בשיתוף. לאמיתו של דבר ניסו כבר בעבר הרחוק להוסיף תורה שניה על תורתנו...


וראה עוד הרחבה מעניין זה בדב"ק של רבי יצחק זאב הלוי סאלאווייציק 'הגרי"ז מבריסק' זיע"א, מפני מה אסור לו ליהודי חרדי להשתתף בבחירות לכנסיה הציונית?[1]; רבי שמואל דוד ב"ר רפאל הכהן מונק זיע"א, קונטרס שאלות ותשובות באין חזון, עמ' פא-פב, סימן י', מכתב מד' אייר תשכ"ה; רבי שמואל דוד ב"ר רפאל שלום שאול הכהן מונק זיע"א, מקונטרס שו"ת גרגרים בראש אמיר, סי' כ"א.

__________________________

[1] נכתב ע"י אחד מיקירי ירושלים זיע"א מתלמידיו של הגרי"ז מבריסק זיע"א


פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page