top of page

נצחו אראלים את המצוקים רבי משולם דוד הלוי סולובייצ׳יק זיע״א

למען אחי ורעי! הנה כמה עלים לתרופה מדב"ק של רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יק זיע"א


שיעורי הגרמ"ד הלוי, על התורה חלק א', פר' ויחי, עמ' קצז

ביאר מרן ז"ל לפי מה שמבואר ברש"י (שמות טו, יד ובתהלים עח ט), לבני אפרים יצאו ממצרים לפני הקץ והרגום הפלשתים, וזהו שאמר יוסף פקד יפקד וגו' ואז והעלתם את עצמתי מזה, להשבועה שמשביע אותם להעלות את עצמותיו היא רק כאשר פקד יפקד וגו' ויגיע הקץ ולא לפני כןשיעורי הגרמ"ד הלוי, על התורה חלק א, פרשת שמות, עמ' רכא

וכן היה ברוסיה אצל הקומוניסטים שלא יכלו לעשות מסע העקירה נגד היהדות קודם שהוציאו כנגדם מתחילה לעז והשמיצו אותם שחותרים תחת השלטון וכו' עד שנוצרה שנאה ואיבה כנגד היהודים.
וכן ראינו בעינינו אצל היטלר ימ"ש שכבר עשר שנים קודם שעלה לגדולה התחיל להוציא לעז על עם ישראל שרוצים להשתלט על כל העולם ועוד רעות רבות הוציא עליהם והכל כדי להכשיר את הקרקעלאחר מכן לגזור עליהם גזירות קשות והרג וכליון וגם אמר מפורש מתחילה שרוצה להשמיד ולהרוג כלל ישראל אלא שלא האמינו שיהא ביכולתו לעשות כן להרוג אומה שלימה ושלא יתכן כדבר הזה במדינה עם נימוסים אבל ע"י כל הלעז והעלילות שהוציא מתחילה כבר נעשו כעפרא בעלמא ועלה בידו.
וכמו כן הוא עכשיו אצל הציונים שאע"פ שזה פשוט שתכלית הציונות היה מעולם לעקור תורה ומצוות מעם ישראל, מ"מ מתחילה לא אמרו בגלוי שזהו רצונם אבל עכשיו ככר אומרים בפירוש שזהו רצונם לעקור הדת לגמרי, אבל מכיון שיש סדר ומשפט וא"א פתאום לסגור ישיבות ות"ת על כן מתחילה פועלים בדרך 'הבה נתחכמה לו'
ובכל יום ויום מוציאים לעז על החרדים שמשתמטים מן הצבא ושהם מתנהגים באלימות וגונבים וגוזלים, ומשפילים ובוזים תמיד החרדים בכלי התקשורת שלהם בלי שיוכלו להגיע לעיקר מטרתם לסגור הישיבות והת"ת בלא מוחה וכך נגרם שכבר אין פוצה פה כשתופסים חרדים על לא כלום בידם ולפעמים תופסים גם בני ביתו של אדם על לא עול בכפם שעל ידי כל הלעז שהוציאו כבר יש בכוחם לעשות מה שרוצים.שיעורי הגרמ"ד הלוי, דרוש ואגדה, ענייני השעה, עמ' תרעד-תרעה

ואלו מעשי רשעות של מדינת סדום פעם היה ניתן עוד למצוא חפשיים עם אידיאולוגיה אמנם של שקר אבל עכ"פ איזה דרך, משא"כ כיום אין אצלם כלום רק מחפשי תאוות וכבוד חיים של אכול ושתה כי מחר נמות, הלא כל ראשי השלטון והממשלות נתפסו בגניבות ובשוחד ולא עשו עמם דבר, ממש כפשוטו 'שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם', אין סוף לרשעות של אנשים אלו, והכל נעשה בדיבורים של נימוס ודרך ארץ ודיפלומטיה,גם אילו ראיתם את היטלר ימ"ש לא הייתם רואים חיה רעה אלא אדם מנומס האומר בבקשה ותולה על כל דבר, אני בעיני ראיתי את אנשי הגסטפו שדיברו בנימוס ובנועם והיו רוצחים שפלי עולם.
זכורני מה היה בעת עלות יהודי תימן ארצה שהביאו עמם כל רכושם ספרי רמב"ם עתיקים וכלי כסף ועול חפצים עתיקים ויקרים מאודוהציונים חמסו הכל מידם בתירוצים שונים ומכרום בהון תועפות, ואח"כ הושיבו אותם במעברות ועובדות סוציאליות פרוצות באו אל היהודים התמימים הללו שלא ידעו מימינם ומשמאלם ועל כל דבר קטן אמרו שצריך להריץ את ילדיהם לבית החולים כאילו שמבקשים הם טובתם וכשההורים שאלו לשלום בניהם אמרו א"א עתה למסור מידע רק אחר ג' ימים ואז אמרו להם 'צר לנו להודיעכם כי יקירכם נפטר', ובאמת גנבו ונתנו את הילדים למשפחות אחרות 'גונב נפש ומכרו' כפשוטו ממש וחלקם מכרו לאנשים מאומות העולם תמורת כסף לא יאומן להיכן הגיעה רשעותם של הציונים וכאשר לאחר זמן אחד מיהודי תימן בשם ר' עוזי משולם התחיל לפרסם את הדברים אסרו אותו הציונים ונלחמו בו מחשש שיתגלה עוד ממעשי רשעותם.

זכות הצדיק תעמוד לנוComentarios


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page